Biblioteca între inovaţie şi modernitate

de dr. Teodor Ardelean

Dr. Teodor ArdeleanBiblioteca este un sistem deschis. Deschis spre modernizare şi modernitate, spre nou şi înnoire, spre public şi publicaţii. Din oricare punct cardinal al lucrurilor ar fi privită, Biblioteca este o instituţie fundamentală a societăţii. Aici se întâlnesc şi se întretaie trecutul cu viitorul, cunoscutul cu decunoscutul în lupta cu necunoscutul, certitudinile şi incertitudinile, gândirea sistematică şi îndoiala metodică… Multidimensionalitatea şi plurivalenţele, diversitatea, individualitatea şi alteritatea, forţa gândului şi rătăcirile lui, convenţionalul şi neconvenţionalul trăiesc bine împreună în pagini de cărţi şi publicaţii sau pe alte suporturi. Complexitatea tezaurului de informaţii deţinute face din bibliotecă o structură indispensabilă pentru omenire la ora actuală. Cu toate acestea, există şi adversari ai bibliotecii, chiar în rândul celor cu oarecare stagiu şcolar. Există încă primari cărora le place să comande în stilul „de mâine bibliotecara vine şi lucrează la biroul acela”, uitând şi de fi şa postului şi de Legea bibliotecii, şi de copiii care o aşteaptă cu cărţi, şi de tinerii care vor să utilizeze calculatoarele de la Centrele Biblionet. Mai sunt şi consilieri care, pentru că ei nu mai citesc nimic, consideră că „nimeni nu mai citeşte”, aleşi care au manipulat voturile şi se cred stăpâni peste o ogradă, din care face parte şi „biblioteca”! Chiar dacă sunt cazuri aşa-zis izolate, acestea trebuie aduse în atenţie, mai ales cu scopul de a le „evidenţia” spre a le „extirpa”. În caz contrar, „putregaiul” de acest fel lucrează şi ne putem trezi într-o zi cu idei de genul „la ce ne mai trebuie nouă bibliotecă acum când avem internet?” Societatea românească este măcinată de multe preocupări, interese, contradicţii.

Adevărul este că bugetarii sunt realmente o  „povară” pe o ţară care îşi epuizează zi de zi resursele economice. Avem prea multe judeţe (poate vreo 20 ar fi sufi ciente!), municipii sub 50.000 de locuitori cu duiumul, oraşe făcute pe banda rulantă a Parlamentului populist, comune şi cu 1.500 de locuitori! Până când se va aşeza ordinea fi rească în sistemul administrativ naţional vom suporta mereu riscul de a fi „reduşi”, de a funcţiona fără resurse sufi ciente, de a nu putea angaja, de a nu putea promova individual în funcţii etc. Am avut ocazia să vizitez biblioteci publice în peste 50 de ţări ale lumii. E greu de făcut clasamente şi comparaţii, mai ales că diferă foarte mult specifi cul naţional, randamentul popoarelor, stilul de viaţă, mentalitatea etc. În ţările dezvoltate există politici clare şi stabile în domeniu, astfel că nu putem vorbi de „vânturile rele ale schimbării”. În alte spaţii, cum sunt cele nordice, rolul bibliotecilor este chiar puţin hiperbolizat, ele îndeplinind şi funcţiuni auxiliare, fi ind nu doar prima instituţie în comunitate, ci, uneori, chiar singura. Unde ne găsim noi şi unde ne vom regăsi? Dacă mergem în ritmul ultimilor zece ani am putea spune că „drumul e bun”! A venit Fundaţia Melinda şi Bill Gates (prin IREX), s-au deschis atâtea Centre Biblionet, Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice este foarte activă şi implicată, mulţi directori de „judeţene” şi-au impus cerinţele folosindu-se de „prestigiul lor social” etc. Aparent, am putea zice că nu e loc de îngrijorări. Dar, cu toate aceste „semne bune”, eu cred că greul cel mare încă nu a venit şi că „de rău n-am scăpat” încă. Mai ales că „imaginaţia corectivă” a guvernanţilor este în continuare prolifi că, iar autonomia locală, prin reprezentanţii săi aleşi sau numiţi, tot mai încărcată de mediocrităţi certe. Cu un Parlament „scos din uz”, cu un Guvern bulversat de multitudinea problemelor, cu atâtea presiuni din domenii de mai mare relevanţă publică sau de mai accentuat „pericol social public”, noi cei din Lumea Bibliotecilor avem un singur apărător fi del – PUBLICUL. De aceea implicările noastre trebuie în continuare să deschidă biblioteca la public şi în elemente şi punţi neîntâlnite sau nebătătorite. Biblioteca – loc de promenadă, loc de odihnă, loc de visare, loc de păstrare a documentelor, loc de întâlnire ş.a.m.d. „Clienţii” bibliotecii – cât mai mulţi, mai ataşaţi, mai fi deli, mai mândri de biblioteca lor, mai „utilizaţi”! Cărţile – cât mai multe, mai diverse, mai atractive, mai bine păstrate, mai bine valorifi cate… Internetul – mai aproape de cei ce-l folosesc, mai util pentru descoperire şi cercetare, mai rapid şi mai specifi cat… Salariaţii – mai dăruiţi muncii, mai atenţi la servituţile obligatorii, mai motivaţi moral (poate şi material… cândva!), mai bine monitorizaţi… Şi aşa mai „departe”, acest „departe” depinzând de managementul general al instituţiei, dar şi de coeziunea colectivului, iar dacă acestea sunt la „înălţimea misiunii” sociale a bibliotecii, apropierea de marile deziderate creşte. În consecinţă, TEMA DE MEDITAŢIE pe care o propun colegilor încă din această toamnă spre anii care vin este cea din titlu: Biblioteca între inovaţie şi modernitate.

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: