Scrisoare pastorală – Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi Anul XI (2013), nr. 268 (16- 31 decembrie)

foto_Delia Florea

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei enoriaşi!
La mulţi ani!

Urare şi colind. Sărbătorile Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei să aducă în casele şi în vieţile Dumneavoastră bucurii, pace, sănătate sufletească şi trupească, belşug şi bun spor în toate cele ziditoare de suflet şi dătătoare de hrană. Fie ca ele să însemne un nou început în urcuşul Dumneavoastră spre mântuire şi spre desăvârşire spirituală. Să dea Dumnezeu ca în lume să fie pace şi bună înţelegere între oameni şi popoare, să triumfe adevărul, dreptatea, credinţa adevărată în Dumnezeu şi ştiinţa folositoare omului şi vieţii. Să dea Dumnezeu ca în anii care vin să se găsească leacul pentru bolile nevindecabile de astăzi, să nu mai fie atâta suferinţă, să nu mai curgă atâta sânge şi atâtea lacrimi! Să dispară zidurile şi gardurile urii şi indiferenţei dintre fraţi, dintre părinţi şi copii, dintre soţi şi dintre oameni! Să nu mai fie atâtea divorţuri, atâtea avorturi şi atâtea nefericiri. Să dea Dumnezeu ca buna-cuviinţă şi bunul-simţ să triumfe în lume, iar dezmăţul, destrăbălarea, neruşinarea şi nesimţirea să rămână undeva departe, în trecut. Să dea Dumnezeu ca să fie bine şi pentru ţara noastră, pentru parohia noastră, pentru familiile noastre, pentru fiecare în parte şi pentru toţi laolaltă, să ne fie casa casă şi masa masă! La mulţi ani, dragii mei!

Şi acum, la ceas de Sfântă Sărbătoare, vom da glas unei splendide colinde, pe care o cântă cu atâta simţire şi talent artistic Tudor Gheorghe:

,,Vin colindătorii, cum veneau odată, leru-i ler,
Să colinde-n seara asta minunată, leru-i ler,
Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi, leru-i ler,
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, leru-i ler!
Gazdelor creştine, să-i primiţi în casă, leru-i ler,
Şi cum se cuvine să-i poftiţi la masă, leru-i ler,
Ni-i trimite Sfântul să ne-ncerce mila, leru-i ler,
Domnii mari de astăzi să-şi deschidă vila, leru-i ler!

Şovăielnic pasul, mâinile plăpânde, leru-i ler,
Tremurat li-i glasul, nu ştiu să colinde, leru-i ler,
Dacă stau la poartă şi nu zic nimic, leru-i ler,
Domnilor de astăzi, să v-apuce frica, leru-i ler!
Mută-i întrebarea ce răsun-afară, leru-i ler,
Am murit degeaba, ce-aţi făcut din ţară, leru-i ler,
Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini întinse, leru-i ler,
Pe la porţi străine, ce ne stau închise, leru-i ler!
Vin colindătorii cum veneau odată, leru-i ler,
Să colinde-n seara asta minunată, leru-i ler,
Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi, leru-i ler,
Prea degeaba sânge, prea degeaba lacrimi, leru-i ler!”

*

Starea parohiei. La sfârşit de an, fiecare om şi fiecare instituţie îşi fac bilanţul. Îşi analizează fiecare succesele şi poticnirile, trage concluziile necesare şi încearcă să privească spre viitor cu speranţă de mai bine. Aşa se întâmplă şi în viaţa unei parohii. Aşa am procedat în fiecare an, având grijă să nu lăsăm ,,corabia” să se lovească de stânci, să nu se scufunde, ci să plutească mai departe, împlinindu-şi astfel rostul.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!

Vă mulţumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-aţi dat în cursul anului 2013! Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi primit cu colindul, atât la Crăciun, cât şi la Bobotează, după datina străbună, ca nişte adevărate familii de creştini! Vă mulţumim cordial pentru darul ce ni l-aţi făcut, fiecare după voia şi posibilităţile ce le-a avut, dar mai ales pentru bunăvoinţa creştinească şi românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte!

Au fost şi momente fericite, şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că activitatea s-a desfăşurat pe mai multe planuri, astfel:

  • În domeniul liturgic, putem spune că am oficiat Sf. Liturghie în duminici şi sărbători, cât şi toate celelalte servicii religioase după rânduială, cât şi cele solicitate de credincioşi. Nu cunosc vreo nemulţumire din partea vreunui enoriaş de-al nostru şi nu s-a înregistrat vreo reclamaţie din partea cuiva în acest sens. Am avut frecvenţă bună la biserică, în cele patru posturi am avut câteva sute de enoriaşi care s-au spovedit şi s-au împărtăşit, iar în restul timpului s-au spovedit şi s-au împărtăşit din şase în şase săptămâni mulţi bătrâni şi bolnavi. Starea morală a credincioşilor noştri este bună, cu unele mici excepţii, în special din domeniul alcoolismului. Am înregistrat mai multe cununii ale unor familii care trăiseră în concubinaj. Sărbătorile au fost respectate în cea mai mare măsură. Sectarii au avut mai multe tentative de a se infiltra în parohia noastră, dar s-au lovit de rezistenţa Dvs. şi n-au avut succes. Mai sunt două familii, una aparţinând cultului baptist şi alta martorilor lui Iehova, dar nu desfăşoară activităţi prozelitiste. Am oficiat, în 2013, 13 botezuri; dintre acestea, 6 au fost din Malovăţ, iar 7 din afara parohiei; în Bârda nu am avut nici un botez! Am oficiat 12 cununii; dintre acestea, 7 au fost din Malovăţ, iar 5 din afara parohiei; din Bârda nu am avut cununii. Am oficiat 27 de înmormântări; dintre acestea, 16 au fost din Malovăţ, 10 din Bârda şi unul din afara parohiei. Este alarmantă situaţia din Bârda. Satul se depopulează an de an cu zeci de locuitori. Cu aproape fiecare înmormântare rămâne şi o casă pustie!
  • În domeniul economic, putem spune că a fost un an dificil, iar criza economică din ţară şi din lume s-a făcut simţită. Am reuşit să menţinem contribuţia de cult la aprecierea credincioşilor, după principiul ,,fiecare dacă vrea şi cât vrea să dea”. La nivel de parohie, au achitat contribuţia de cult pe 2013 91,38% dintre familii, mai puţin decât în 2012 cu 1,47 %. Aceasta s-a ridicat de la 1 leu la peste 260 lei. Preotul a fost la dispoziţia tuturor, indiferent dacă solicitantul a achitat sau nu ceva pentru contribuţia de cult. Am putut să menţinem şi anul trecut serviciile religioase gratuite. Am primit ajutoare băneşti de la credincioşi din parohie, culminând cu Domnul Primar George Bazavan, care a donat 7.000 lei pentru ca să tipărim vol. III din Vieţile Sfinţilor (560 pag.) şi să v-o donăm Dvs. la începutul anului, cât şi din partea unor fii ai parohiei noastre din afara parohiei, sau oameni de bine complet străini de parohia noastră. Ne-am achitat la timp toate subvenţiile şi datoriile faţă de instituţiile bisericeşti superioare şi de stat, cât şi altele cu care am avut relaţii (tipografia, spre exemplu). Am vândut 281 kg lumânări, 500 calendare, peste 300 icoane diverse, 20 kg tămâie şi sute de cărţi diferite. Am curăţit cimitirele din Malovăţ şi Bârda în primăvară şi în toamnă. Nu s-au cerut bani pentru aceste lucrări enoriaşilor noştri. Dacă cineva s-a supărat pentru acest lucru, îi cerem scuze! Dacă nu-i trece supărarea, îi tăiem nasul. Scurt! Salarizarea e la zi, impozitele şi toate celelalte datorii achitate. Am avut câteva ghinioane, pe care le menţionăm: Domnul Surugiu Mihai din Reşiţa nu a mai donat nici până azi cei 3.000 de lei pentru cartea Bucate de post, pe care v-am donat-o în urmă cu patru ani; Domnul Ionel Mircea Popi din Graz (Austria) n-a mai achitat nici azi cei 1.200 lei pentru cărţile ce le-am donat copiilor parohiei noastre când s-au împărtăşit la Paşti; Primăria Malovăţ nu şi-a mai onorat nici azi angajamentul de a achita şi restul de 6.000 de lei pentru pomii plantaţi în 2012; evenimentele ce s-au abătut asupra Domnului Primar George Bazavan l-au împiedecat să mai doneze şi anul acesta cei 7.000 lei promişi pentru a publica vol. IV din Vieţile Sfinţilor, care e în curs de a vă fi donată, parohia suportând toată cheltuiala; episcopia ne-a restituit cărţile ce ni le-a cumpărat în ultimii zece ani, în valoare totală de 7.600 lei şi a trebuit să-i restituim banii. Ni le-au preluat alte eparhii, dar până acum nu au achitat niciun leu. Vânzarea de cărţi a fost mai deficitară ca oricând până acum. Timp de două luni am înregistrat deficit în gestiune. Reuşim să încheiem anul cu toate datoriile achitate, cu salarizarea la zi. Trecem în 2014 cu un sold de 981 lei, cel mai mic din ultimii 35 de ani!
  • În plan caritabil şi social a fost un an bun. Am reuşit să donăm la majoritatea slujbelor din duminici şi sărbători credincioşilor participanţi la slujbe şi unor bolnavi şi bătrâni din parohie câte trei pâini. Nu am putut să donăm pâine în marile sărbători, precum Anul Nou, Bobotează, Paşti, Crăciun, din cauză că brutăria n-a lucrat în acele zile. Am reuşit, aşadar, să donăm în 2013 pâine astfel: Ian.: 758 pâini; Febr.: 793 pâini; Mart. 1.740 pâini; Apr.: 1.140 pâini; Mai: 800 pâini; Iun.: 925 pâini; Iul.: 677 pâini; Aug.: 936 pâini; Sept.: 623 pâini; Oct.: 712 pâini; Nov.: 1.010 pâini; Dec.: 1.134 pâini. Aşadar, în anul 2013 s-au donat 11.248 de pâini. Vom continua şi în 2014 această activitate. Dacă nu vom reuşi să mai donăm câte trei pâini, vom da câte patru! Copiilor prezenţi la slujbe li s-a donat şi ciocolată. În 2013 am donat bani unor enoriaşi şi familii din parohie aflate în situaţii de dificultate, cu prilejul Sf. Paşti şi Crăciunului. Aceste ajutoare băneşti au variat între 100 şi 200 de lei. V-am ţinut la curent în ,,Scrisoarea pastorală”, de fiecare dată, cu numele persoanelor care au primit ajutoare şi valoarea acestor ajutoare. Am publicat vol. IV din Vieţile Sfinţilor şi am donat câte un exemplar fiecărei familii din parohie şi acelor familii şi persoane din afara parohiei care ne-au ajutat cu cel puţin 50 lei în cursul anului. Cele 500 de exemplare au costat 7.000 de lei, sumă pe care a suportat-o parohia în întregime. Am recompensat elevele de la Şcoala Malovăţ, care au obţinut premii şi menţiuni la Olimpiada Judeţeană de Religie. Am cumpărat şi donat manualele lipsă de Religie pentru elevii de la şcolile din Malovăţ, Bobaiţa şi V. Boierească.
  • În plan cultural, a fost un an bun şi 2013. Am continuat să publicăm ,,Scrisoarea pastorală” din două în două săptămâni şi s-o răspândim gratuit în parohie şi în afara parohiei pe suport hârtie, dar şi pe internet. În momentul de faţă, publicaţia noastră are un tiraj de 1.000 ex. şi tirajul creşte, existând solicitări în acest sens din ţară şi din străinătate. ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată şi republicată, parţial sau în întregime, de diferite publicaţii din ţară şi străinătate. Am publicat sau reeditat următoarele cărţi: Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română” (1874-2004), vol. II, Bucate de post, Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Studii şi documente privind Istoria României. Vol. III. Banatul, Călăuză biblică, Norica Ion, Evadarea din iad, Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Lumini şi umbre, Vieţile sfinţilor, vol. IV, Melania Caragioiu (Canada), Doi pisoi cu ochi de stele, Melania Caragioiu (Canada), Basm în versuri şi poeme pentru copii, I. Miclău (Australia), Pe drumurile artei. Aşadar, 10 cărţi în 12 luni. Mai mult n-am putut! Nici nu ne-au lăsat! Dovadă că din cele menţionate, unele au fost tipărite la alte edituri. Am răspândit numeroase exemplare din aceste cărţi în ţară şi străinătate, în ţări precum: Grecia, Cipru, Moldova, Franţa, Germania, Olanda, Italia, Spania, Belgia, Canada, S.U.A., Australia etc. Am reuşit să publicăm numeroase articole şi studii în reviste şi volume apărute în ţară şi străinătate. Preotul Dumneavoastră a continuat să predea Religia la şcolile din comuna Malovăţ, deşi ,,fraţii” s-au făcut luntre şi punte să-l elimine din învăţământ. De! A participat la mai multe întruniri ştiinţifice în ţară, cât şi la emisiuni de televiziune. Am participat cu elevi de la şcoala din Malovăţ la Olimpiada de Religie şi două fiice ale parohiei noastre au obţinut două premii III, iar altele o menţiune şi un premiu special. Am participat, de asemenea, la concursul Bucuria de a fi creştin organizat de patriarhie şi am obţinut locul I la faza I şi locul II la faza a doua. O fi mult, o fi puţin, Dumnezeu ştie! Atât am putut face! Slavă Domnului pentru tot şi pentru toate!

Cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani de către preotul Dvs., PreaSfinţitul Episcop Nicodim a săvârşit slujbă arhierească la biserica din Malovăţ; probabil, tot cu acest prilej, Dumnezeu i-a dăruit un nepoţel, pe Bogdan-Andrei. Ziarul bucureştean ,,Naţiunea” i-a acordat preotului Dvs. o diplomă de merit pentru activitatea editorială şi publicistică. Cântăreţul parohiei noastre, Stănciulescu Cristian, a absolvit masteratul în Teologie cu media 9,80, şi-a luat licenţa la a doua facultate, Relaţii Internaţionale, şi a obţinut o bursă de studii în Germania.

Tot meritul pentru aceste realizări vă revine Dvs., cei care aţi contribuit cu mult sau puţin la fondurile parohiei. Fără banii Dvs., preotul ar fi fost ca o maşină fără benzină! Vă mulţumim frumos! În numărul viitor vom vedea ce avem de făcut pentru 2014.

*

Altar de vara_Casiel_foto_Delia Florea

Sfaturi părinteşti. Din cartea Cărarea Împărăţiei a Părintelui Arsenie Boca mai cităm:

,,DESPRE SPRITISM ŞI VORBIREA CU MORŢII (Continuare din numărul trecut). Omul trebuie să aibă o cunoştinţă despre moarte şi viaţă şi pentru asta are şi vreme, şi ocazii. Pe urmă trebuie să-şi stăpânească durerea. Căci nestăvilindu-o cu resemnarea şi cu împăcarea stării de lucruri, aşa cum acestea se deapănă de la începutul omului, iar pe deasupra, refuzând alinarea pe care o dă credinţa creştină, nu mai rămâne bietului îndurerat nimic care să-i ocrotească mintea sănătoasă. Dragostea mărginit înţeleasă înteţeşte şi prelungeşte durerea, care pricinuieşte obsesii şi îndrumă la spiritism; iar de acolo atârnă de sănătatea nervoasă câtă a mai rămas, unde să se sfârşească totul. Suntem de acord deci cu ,,dorinţa fierbinte” din concluzia unei teze de doctorat în medicină, că: ,,Fiinţele deznădăjduite, împinse de naivitate, teamă sau nebunie, să nu mai fie ispitite la o experienţă costisitoare şi în acelaşi timp periculoasă pentru sufletul lor tulburat”.

Tot cu acest prilej se mai nimereşte o observaţie asupra spiritiştilor fără voie, sau mai bine-zis asupra celor posedaţi de spirite, mai mult sau mai puţin cu sau fără voia lor: sunt o seamă de oameni sănătoşi la aparenţă, dar ,,lor le grăieşte duhul” multe prăpăstii. Aceştia simt într-înşii o a doua persoană, care vorbeşte cu ei ca atare şi, cu timpul, se trezesc total absorbiţi de un atare duh, care se dă pe sine ba ,,arhanghel”, ba cutare sau cutare sfânt, ba chiar şi numele lui Iisus Hristos îl împrumută. În alte cazuri, când n-avem de-a face cu o persoană înclinată spre credinţă, acea a doua persoană face pe unul din personajele mai de seamă ale istoriei. E limpede, fără exemplificări, că unitatea persoanei omeneşti s-a sfărâmat, cenzura raţiunii nu mai funcţionează, tot conţinutul subsolului persoanei răbufneşte fără stăvilar; ne aflăm în faţa unei tragedii din câmpul patologiei nervoase. Sfinţii Părinţi, într-un gând, previn turma credincioşilor de ispitele iscodirilor lăturalnice; astfel Sfântul Ciril al Ierusalimului strigă: ,,Fugi de orice lucrare diavolească…! Nu da atenţie la astrologi…! Nu primi nici măcar să auzi despre farmece, descântece şi de faptele foarte nelegiuite ale celor care cheamă spiritele!” Iată şi cuvântul Sfântului Grigorie de Nissa, din scrisoarea sa către Episcopul Teodosie: ,,S-a părut unora dintre înaintaşii noştri, că acea vrăjitoare ar fi adus de faţă chiar sufletul lui Samuil şi în sprijinul acestei păreri aduc faptul că, fiind foarte impresionat Samuil de lepădarea lui Saul de către Dumnezeu şi chiar căutarea vrăjitoarei s-a tăcut tot cu gândul la Dumnezeu, adică prin aceea că a vrut să afle, printr-o manevrare a vrăjitoarei, un răspuns înşelător la întrebările puse de el. Fiind, adică, supărat proorocul pentru că nu voia ca păcătosul să fie dat pierzării, drept aceea şi adaugă că a permis Dumnezeu ca să fie chemat sufletul proorocului prin acea artă magică, pentru ca să vadă însuşi Samuil că apărarea pe care a vrut s-o ia lui Saul a fost zadarnică, arătându-i prin vorbirea pântecului că proorocul îi este protivnic, făcându-l să i-o spună personal, atunci când 1-a chemat…

Gândindu-mă însă la prăpastia de care ne spune Evanghelia, că s-a căscat între împărăţia celor buni şi a celor răi, precum a zis acel patriarh, sau mai curând însuşi Domnul patriarhului (Dumnezeu), (parabola cu Lazăr şi bogatul), anume că nimeni din cei condamnaţi nu se mai poate ridica până la cele cereşti şi nimeni din cer nu mai poate coborî în ceata celor răi, – eu personal nu cred în astfel de concepţii magice, ci cred că singurul adevăr e cel descoperit de Sf. Evanghelie…

Pe cât ştim, cât de mare este Samuil între sfinţi şi de condamnabilă e fascinaţia magiei, pe atât sunt de convins că în acea stare de odihnă completă în care se afla Samuil, n-a putut nici cu voie, nici fără voie să treacă peste prăpastia care separă pe cei răi de cei buni; – iară voie – nu, întrucât ar însemna că s-ar fi permis diavolului să treacă el acea prăpastie şi să mute pe acel sfânt prooroc din mijlocul cetei celor sfinţi în alt loc; de bună voie, iarăşi nu e posibil, căci nici n-ar fi în stare şi nici n-ar vrea să se amestece în cele rele. Căci cine odată petrece în bine, e absurd să se spună că ar trece de bună voie la cele rele. Dar chiar dacă ar avea de gând aşa ceva, mărimea acelei prăpăstii nu permite astfel de trecere…

Ce însemnează, deci, problema pe care o discutăm ? Întrucât vrăjmaşul firii omeneşti e protivnicul nostru al tuturor, el nu are alt gând şi altă grijă decât să lovească pe om unde-1 doare, rănindu-1 de moarte. Şi care altă rană poate fi mai mortală pentru oameni, decât a-i îndepărta din apropierea Dumnezeului celui făcător de viaţă şi lăsându-i să se rostogolească de bună voie spre pierzare? Întrucât, deci, mulţi se pasionează, din cei ce se îngrijesc de cele trupeşti, să cunoască viitorul, nădăjduind să-1 poată evita, dacă e rău, sau să şi-1 dobândească dacă e bun, de aceea, pentru a nu-şi anina oamenii privirile numai spre Dumnezeu, vicleana fire a diavolului a iscodit o mulţime de chipuri mincinoase de a cunoaşte viitorul, cum sunt: ghicitul din zborul păsărilor, tălmăcirea semnelor, oracole, cercetarea măruntaielor, chemarea morţilor, ghicirea în momente de transă, incitarea (ispitirea) zeităţii, inspiraţia şi alte multe. Şi în ce fel e ghicirea prin care se lasă omul ademenit ca să afle adevărul, pe atâta e de sigur că omul cade în ghearele vicleanului şi înşelătorului diavol. Diavolul e cel care îndeamnă pe cel ce observă zborul vulturilor să-şi lege nădejdea de anumite fâlfâiri mai deosebite sau de palpitările anumite ale ficatului, bâlbâială care reiese din inflamaţiuni ale ganglionilor, ca şi clipirile din ochi, toate acestea vădesc tot atâtea moduri de înşelare a omului de către viclenia aceluiaşi diavol şi aceasta cu scopul ca, depărtându-se oamenii de Dumnezeu, să caute vindecare prin diavol, de la care şi cred că o dobândesc…

Una din aceste felurite înşelări este deci şi vorbirea din stomac, sau pitonia, prin care s-a crezut că s-ar putea evoca sau readuce la viaţă sufletele celor morţi. Disperat în privinţa mântuirii sale, atunci când împotrivă-i se răsculaseră străinii cu toate armatele lor şi venindu-i atunci în minte că Samuil i-ar putea veni oarecum în ajutor, Saul s-a dus la vrăjitoarea care-şi credea singură şi-i credeau şi alţi oameni că i se arată diavolul sub diferite contururi, pe care de altfel Saul nu le-a văzut, ci numai ea. Când, deci, s-a apucat să oficieze acel act magic şi au apărut în ochii femeii fantasmele acelea, atunci diavolul 1-a făcut pe Saul să creadă că acele arătări ar fi însuşi realitatea lor, mai ales că însăşi îmbrăcămintea sub care i s-a spus că s-a arătat acea figură (a lui Samuil), – îmbrăcăminte care nu era deloc necunoscută femeii, se potrivea cu aceea pe care o cunoscuse Saul, fapt care a făcut pe acesta şi mai mult să se mire, crezând acum cu tărie că de fapt nu s-a înşelat prin viziunea femeii. După ce ea a zis că vede nişte zei înălţându-se şi un bărbat în picioare îmbrăcat în două haine, atunci ce să zică la aceasta adevăratele slugi ale textului Scripturii? Că s-ar fi arătat însuşi Samuil şi că într-adevăr vrăjitoarea a văzut nişte zei ridicându-se în sus? Cunoaşte şi Scriptura pe diavol, atunci când zice: ,,Toţi dumnezeii păgânilor sunt idoli” (Ps. XCV, 5). Ori, sufletul lui Samuil să fi petrecut împreună cu idolii? Să nu fie ! Ci spiritul de care vrăjitoarea era continuu stăpânită a fost acela care împreună a luat şi pe alte spirite spre a înşela pe acea femeie şi prin ea şi pe Saul. In acea vorbire din stomac acele spirite diavoleşti au făcut pe femeie să spună că sunt zei, le-a descris şi haina în care ar fi îmbrăcaţi şi le-a învăţat şi glasul lor şi vorbirea în chip profetic, anunţând, printr-o conjunctură verosimilă, pe care o indicau aparenţele, viitorul, ca pe ceva ce reieşea logic din faptele ce se întâmplaseră. De altfel, acel spirit diabolic s-a dat de gol fără să vrea, spunând adevărul atunci când a zis: ,,Mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine” (I Regi, XXVIII, 19). Dar dacă ar fi fost însuşi Samuil, atunci cum ar fi fost posibil să stea împreună cu el un om vinovat de atâtea crime (Saul)?”

În vremea noastră circulă multe cărţi care cuprind comunicări de dincolo. Aceste comunicări, mai ales cele care se dau pe sine a fi din partea sfinţilor sau chiar ale Mântuitorului Însuşi, fără voie ne conduc la comparaţia lor cu Sfintele Evanghelii. La o atare confruntare se dau de gol. Puse pe două coloane, aceste splendide platitudini şi mărunţişuri, cu o pagină din Evanghelii, sublimul şi ridicolul sunt şi mai evidente. Calitatea literară, fondul, înălţimea gândirii, totul dau de gol un fals neruşinat şi nemaipomenit de îndrăzneţ, pe care nu cred să-1 poată face sufletele celor mutaţi de la noi, ci numai tatăl minciunii şi hristoşii mincinoşi.

Biserica e datoare să-şi cruţe fiii de ispita căderii între tâlharii cei de duh; de aceea opreşte lucrul acesta şi-şi previne credincioşii cu sfatul Sfântului Pavel dat Tesalonicenilor, iscoditori şi ei de taine: ,,Ivirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoţită prin tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca să se mântuiască. Pentru aceea Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea (dar) crezământ minciunii şi să cadă sub osândă toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au îndrăgit nedreptatea. Căci cale nedreaptă îndrăgesc toţi cei ce iscodesc lăturalnic tainele lui Dumnezeu, cele închise în zile viitoare.”

*

File de jurnal. ,,23 oct. 1981. Ieri am fost la Severin, unde am avut conferinţă administrativă specială. Până la Malovăţ, m-am dus cu Victor Stănciulescu, fostul primar al comunei, actualmente activist de partid al comunei Malovăţ. Mi-a spus că din ,,informaţii sigure” ştie că toată săptămâna trecută minerii din Motru au fost în grevă. Pe lângă faptul că au dat foc la primărie şi au bătut primarul, au spart o brutărie şi şi-au luat pâine după necesităţi, lăsând banii corespunzători. Au ucis o găină şi au pus-o pe o statuie din oraş, agăţându-i o pancartă, pe care scria: ,,M-am sinucis, fiindcă nu pot să fac decât un singur ou!” Zilele trecute a fost preşedintele ţării la faţa locului. Minerii cer aprovizionare cu alimente corespunzătoare şi eliberarea unor mineri arestaţi între timp. Minerii de la minele din Valea Jiului plecaseră, tot săptămâna trecută, cu autobuzele, către Motru. Miliţia şi securitatea au făcut eforturi disperate ca să-i oprească. În prezent, în Motru este stare de necesitate. Au fost concentraţi acolo toţi minerii din Gorj şi din judeţele învecinate ca să asigure ordinea”.

*

Ajutoare şi donaţii: În această perioadă, parohia noastră a primit câteva ajutoare şi donaţii astfel:

A. Fii ai satului Malovăţ: Domnul Căprioru Emanoil (Italia): 400 lei; Domnul Pera Nicolae (Constanţa): 300 lei; Domnul Boncioc Liviu-Mircea (Italia): 250 lei; Domnul Cioabă Dumitru (Germania): 200 lei; Domnişoara Prof. Univ. Dr. Ionaşcu Georgeta (Bucureşti), Domnul Gogoaşă Marian (Tr. Severin), Domnul Mănescu Vasile (Tr. Severin), Doamna Vlădioniu Mariana (Tr. Severin), Domnul Ciolan Doru (Dudaşul Cerneţiului), Domnul Col. Pera Valeriu (Tr. Severin), Domnul Pera Alexandru (Tr. Severin), Domnul Borcilă Şt. Ştefan (Tr. Severin), Domnul Crumpei Ion (Tr. Severin), Domnul Surugiu Gh. Gheorghe (Italia), Domnul Crăciunescu Costel (Italia), Doamna Săvescu Aurelia (Tr. Severin) şi Domnul Căprioru Viorel (Italia): câte 100 lei;

B. Fii ai satului Bârda: Domnul Ing. Gheorghe Trocan (Bucureşti): 200 lei; Doamna Rochian Camelia (Tr. Severin), Domnul Trocan Pantelie (Tr. Severin), Domnul Mema Irinel (Tr. Severin), Domnul Anghelescu Ionuţ (Timişoara) şi Domnul Mucioniu Ilie (Tr. Severin): câte 100 lei; Domnul Boroancă Petrişor (Tr. Severin), Doamna Prof. Iacov Raluca (Tr. Severin), Domnul Luca Vasile (Tr. Severin), Domnul Duţoniu Ion (Tr. Severin), Domnul Ile Teodor (Sânicolaul Mic-AR), Domnul Ivaşcu Ionuţ (Tr. Severin), Domnul Anghelescu Gheorghe (Tr. Severin), Stănciulescu Florin (Tr. Severin), Domnul Rolea A. Aurel (Tr. Severin), Domnişoara Rolea Ileana (Tr. Severin), Sfetcu Eugen (Franţa), Domnul Sfetcu Daniel (Franţa), Doamna Mema Mariana (Tr. Severin), Domnul Zaharescu Mihăiţă (Şimian-MH) şi Domnul Rolea Titu (Schela-MH): câte 50 lei;

C. Enoriaşi străini de parohie: Părintele Pr. Gheorghe Vasilescu (Italia): 1.050 lei; Regretatul Vuţă Florian (Tr. Severin) a donat parohiei noastre, pe când se afla pe pat de moarte, suma de 500 lei, Domnul Nistor Petre din Malovăţ aducându-i la îndeplinire întru totul dorinţa; Doamna Voin Steluţa (Şopotul Vechi – CS): 300 lei; Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina (Curtea de Argeş-AG): 250 lei; Domnul Prof. Univ. Dr. Dan Romano (Bucureşti) şi Domnul Prof. Univ. Dr. Ioan Mircea Popa (Bucureşti): câte 200 lei; Doamna Dr. Monica Petruţiu (Orăştie-HD): 150 lei; Domnul Bogdan Soare (Bucureşti): 100 lei; Doamna Prof. Univ. Dr. Zamfira Mihail (Bucureşti): 80 lei; Doamna Barbu Ioana (Buftea-IF): 70 lei; Domnul Băluţă Nicuşor (Bucureşti), Doamna Prof. Costache Fevronia (Odăile-PH), Doamna Crăciunescu Valeria (Câmpulung-Moldovenesc-SV), Domnişoara Nisioi Mihaela (Câmpulung Moldovenesc-SV) şi Doamna Manolache Steluţa (Bucureşti): câte 50 lei;

Dumnezeu să răsplătească tuturor, fiindcă de mare folos ne-au fost ajutoarele dumnealor!

*

În luna decembrie am donat pâine credincioşilor participanţi la slujbe astfel: 1 Dec. (Malovăţ): 240 pâini; 6 dec. (Malovăţ): 160 pâini; 8 Dec. (Bârda): 95 pâini; 15 Dec. (Malovăţ): 230 pâini; 22 Dec. (Bârda): 80 pâini; 27 Dec. (Malovăţ): 240 pâini; 29 Dec. (Bârda): 89 pâini. Aşadar, în luna decembrie s-au donat 1.134 pâini.

*

Până la închiderea acestei ediţii, au fost donate 242 exemplare din cartea Vieţile Sfinţilor, vol. IV. Îi aşteptăm şi pe cei ce nu au luat această carte până acum să vină la biserică să şi-o ridice.

*

Plăţi. Am făcut câteva plăţi mai mari, astfel; 763 lei brutăriei pentru pâinea donată în decembrie; 300 lei protoieriei pentru chitanţiere; 256 lei poştei pentru timbre; 6.500 lei impozit şi altele mai mici.

*

Publicaţii: În această perioadă, preotul Dvs. a reuşit să mai publice câteva materiale, astfel: Demisie oficială, în Almanahul cultural – 2014, Mizil, 2014, pp. 39-42; Un împătimit al cărţii, în vol. Pr. Dr. Vasile Borca – 60. Documentar biobibliografic, Baia-Mare, 2013, pp. 16-17; Cine l-a ucis pe Mitropolitul Nestor Vornicescu, în ,,Noi Dacii”, Bucureşti, 2013, nr. 72, ediţie on-line (http://www.noidacii.ro); Recenzie la Călăuză biblică, în ,,Porunca Iubirii”, Făgăraş, 2013, 29 dec., ediţie on-line (http://poruncaiubirii.agaton.ro); ,,Scrisoare pastorală – 267”, în ,,Armonii culturale, Adjud, 2014, 7 ian., ediţie on-line (http://www.armoniiculturale.ro); recenzie semnată de Domnul Stelian Gomboş, consilier superior în Ministerul Culturii la vol. Nicolae Iorga, aşa cum l-au cunoscut, în ,,Noi Dacii”, Bucureşti, 2013, nr. 69, ediţie on-line (http://www.noidacii.ro);

*

Reţeta chinezească a fericirii:

,,Dacă vrei fericire pentru o oră, trage un pui de somn;
Dacă vrei fericire pentru o zi, du-te la pescuit;
Dacă vrei fericire pentru o lună, căsătoreşte-te;
Dacă vrei fericire pentru un an, moşteneşte o avere;
Dacă vrei fericire pentru toată viaţa, ajută-i pe alţii!!!”

*

Spovediri. Impărtăşiri. În zilele rânduite, au fost spovediţi şi împărtăşiţi, la biserică şi în sat, 42 + 63 = 105 credincioşi. Cam puţini, dar asta este!

*

Înmormântări. În această perioadă am oficiat slujba înmormântării, astfel: în ziua de 22 dec. pentru Omir Gheorghiţa (84 ani) din Bârda, în ziua de 29 dec. pentru Manolea Floarea (72 ani), iar în ziua de 31 dec. pentru Curea Gheorghe (72 ani), ambii din Malovăţ. Dumnezeu să-i ierte!

*

Program. În cursul lunii Februarie avem următorul program de slujbe: 1 Febr. (Malovăţ-Bârda); 2 Febr. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăţ la ora 12); 8 Feb. (Malovăţ-Bârda); 9 Febr. (Malovăţ); 15 Febr. (Malovăţ-Bârda); 16 Febr. (Bârda); 22 Febr. (Malovăţ-Bârda); 23 Febr. (Malovăţ). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, la şcoală, acasă ori la telefon: 0724. 99. 80. 86. Mai poate fi contactat pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Sfintele Sărbători să le petreceţi cu sănătate şi bucurii în casa şi în viaţa Dvs. La mulţi ani!

 

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: