FRUMOSUL NATURAL ŞI FRUMOSUL SPIRITUAL

Octavian_Lupude Octavian LUPU

Orice lucru frumos ne trezeşte involuntar încântarea simţurilor de fiecare dată când îl zărim. Cu atingerea diafană a impresiilor ce răsar prin contemplare, spiritul ni se trezeşte astfel la viaţă, iar întrebările primordiale apar iarăşi în faţa conştiinţei mirate de miracolul existenţei. Prin această atracţie irezistibilă, adevărata artă, naturală sau creată de om, tinde să ne înnobileze şi să ne ofere şansa renaşterii şi a unui nou început. Oare nu încercăm acest gen de trăiri de fiecare dată când privim desfăşurarea semeaţă a munţilor peste albastrul orizont al cerului sau când simţim adierea blândă a vântului ce ne înfioară în prag de seară când stăm pe malul mării?

Cu toate acestea, frumuseţea universului este doar o reflectare parţială a trăsăturilor de un farmec insondabil ale Marelui Creator. De fapt, nu există vreo pată de culoare, vreo frântură de armonie sau vreun cuvânt de inspiraţie care să nu îşi aibă originea în veşnicia Sa. Şi chiar dacă această legătură nu ni se pare evidentă de la Frumosul_natural_si_frumosul_spiritualînceput, printr-o contemplare atentă ea ne devine vizibilă asemenea unei intuiţii călăuzitoare prin noianul de idei şi impresii ce ne ascund adevărata natură a lucrurilor.

Printr-un joc cosmic în care se împletesc cele mai surprinzătoare forme, întreaga realitate ni se înfăţişează ca o singură Operă ce are un singur Autor, în mare parte nevăzut personajelor pe care le-a plăsmuit în nesfârşita Sa imaginaţie. Cu toate acestea, El rămâne mereu prezent în derularea firului epic şi prin întocmirea atentă a scenelor trecerii istoriei acestei lumi. Cu o fină intuiţie, orice chip vorbitor, din care facem şi noi parte, poate totuşi percepe existenţa Autorului şi să o identifice uneori ca o fină mişcare din spatele decorurilor ce se schimbă mereu sau alteori ca o morală a evenimentelor ce tocmai au trecut. Şi astfel, orice personaj al Poveştii Lumii poate lua parte la scrierea dramei în care se află înglobat în fascinantul joc al cunoaşterii şi ignoranţei sub spectrul aparenţei şi ascunderii.

Printr-un proces tainic, în cel care devine autor în completarea marii Opere se petrece o unire miraculoasă dintre frumosul natural şi cel spiritual. Acesta reprezintă statutul unui artist autentic ce îşi dedică puterile minţii şi trupului progresului creaţiei originare prin asimilarea frumosului spiritual în natura sa constitutivă, ce ulterior se revarsă printr-o expresivitate de excepţie în modelarea realităţii înconjurătoare. Indiferent de profesie, un astfel de artist ajunge să contribuie benefic şi creativ la îmbogăţirea tezaurul Naturii. Şi poate, în evul în care trăim, mai mult decât oricând, avem nevoie de astfel de personaje-autor, care să pregătească următorul mare salt al umanităţii.

În sens invers, unirea dintre spiritual şi natural este atins prin metamorfozarea marelui Autor în Personajul central al întregii Poveşti cosmice. Prin acest tulburător fapt istoric, încărcat de un dramatism extrem, se atinge apogeul derulării acţiunii. Întruparea Creatorului în substanţa Eroului venit să salveze personajele din textura unei istorii cu sfârşit cataclismic generează punctul central de conexiune în care frumosul spiritual devine natural, aşa cum prin personajele-autor frumosul natural se transformă într-unul spiritual.

Dar ce poate fi intuit prin frumosul natural? Nimic altceva decât înfăţişarea de poveste a lumii în care ne aflăm ce încântă ochii, aduce farmec auzului, înalţă atingerea, înmiresmează mirosul şi înnobilează gustul fiecărui personaj, fie el om, animal sau vreo altă fiinţă. Frumosul natural se zămisleşte pe sine într-o prefacere continuă fără sfârşit urmând ritmurile ce i-au dat formă la începuturi şi care îi sunt periodic amintite de sursa sa cosmică: frumosul spiritual. Prin aceasta înţelegem că tot ce subzistă natural reprezintă o întrupare a unui semn a cărui semnificaţie se cere descifrată prin deopotriva lucrare a sentimentului şi judecăţii.

Dar cum putem percepe frumosul spiritual? La ce anume se referă această stranie noţiune? Nu este greu să ne imaginăm acest frumos suprem decât ca un izvor al apei care curge, o sursă a oricărei forme de existenţă, o putere ce dinamizează mişcarea, o energie ce dă naştere materiei sau o idee ce se află la originea exprimării. Aşa cum enunţul se manifestă prin înşiruirea unor cuvinte anume alese în acest scop, frumosul spiritual se percepe prin distingerea treptelor tonale ale frumuseţii naturale ce alcătuiesc un fel de alfabet de comunicare cosmică a unor principii cu valoare universală.

Astfel, frumuseţea naturală se află nemijlocit sub incidenţa semnului, în timp ce frumuseţea spiritului sub cea a semnificaţiei. Prima se concentrează pe limbaj, dar cealaltă se află sub incidenţa mesajului expus artistic pe înţelesul emoţiei şi raţiunii. Dar învăţarea semnelor spectacolului naturii necesită o sensibilitate specială ce se dezvoltă printr-o atentă îndrumare a percepţiei către realităţile cu care intrăm în contact nemijlocit sau mediat. Această educare a simţurilor prin însuşirea limbajului naturii se începe din zorii existenţei terestre a fiecăruia dintre noi, când cu ochi de copil privim miraţi spectacolul din jurul nostru şi înregistrăm lipsiţi de prejudecată lecţii valoroase, pe care din nefericire le uităm mai târziu.

Dar toate aceste semne naturale vor genera note discordante şi confuze în lipsa distingerii mesajului transmis prin ele. Este ca şi cum am citi literele unui cuvânt fără să îi percepem unitatea de conţinut şi să îi înţelegem semnificaţia. Trăind într-o lume percepută doar la nivel superficial, existenţa noastră devine săracă şi lipsită de noimă, iar noi trecem străini şi călători prin universul ce ne înconjoară. Privind doar la litere ce se înfăţişează asemenea unor rune tainice scrise de o civilizaţie dispărută, rămânem lipsiţi de sensibilitate faţă de frumuseţea naturii. Închişi în cuburi ale ignoranţei sau urcaţi în turnul suficienţei de sine, tot acest spectacol grandios ne apare lipsit de înţeles, iar sufletul ni se usucă din lipsa farmecului de care are nevoie pentru a se dezvolta.

De aceea, trebuie să ajungem cumva la acea artă de a citi mesajul înscris în Opera Universală şi de a înţelege părţile sale componente pe măsură ce parcurgem prin trăire şi contemplare matricea desfăşurării sale în spaţiu şi timp. Însă de îndată ce distingem sensul cuvintelor cosmice, iar ulterior al îmbinării lor în cadrul mesajului etern, începem să ieşim din umbra Iluziei ce ne înfăşoară simţurile şi ne ascunde realitatea grandioasă în care ne găsim. Şi astfel, devenim conştienţi de Tărâmul Iluziei ce se manifestă prin ignorarea, voită sau nu, a frumuseţii naturii ce caută mereu să ne descopere înţelesurile adânci ale permanenţei spiritului Marelui Autor. De fapt, prin toate acestea înţelegem că frumosul natural îşi are obârşia în cel spiritual, care la rândul său reprezintă reflectarea Marelui Autor aflat la originea frumuseţii tuturor lucrurilor.

Iluzia ne răpeşte capacitatea de a ne bucura de viaţa pe care o trăim şi de a rămâne ignoranţi la capitolul învăţării alfabetului cosmic al existenţei. Ea ne împiedică să vorbim limbajul universului şi să ne însuşim mesajul înscris în Marea Operă ale cărei personaje suntem. Descifrarea corectă a sensurilor înscrise în ea şi citirea cu atenţie a paginilor sale sunt deprinderi fundamentale în transformarea noastră ca artişti ce conlucrează armonios cu Marele Autor, fiindcă orice completare neconformă cu intenţia Sa va fi în cele din urmă înlăturată. Şi astfel, sub incidenţa mesajului Său pot fi înţelese şi dezvoltate corect tot ceea ce denumim prin ştiinţă, religie sau artă, aceste trei fundamente ale conştiinţei umane. Altfel, existenţa noastră efemeră rămâne lipsită de sens într-o lume înecată în negura înşelătoare a Iluziei.

Bucureşti
03.12.2104

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: