Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XIV (2014), nr. 290 (16-30 noiembrie)

Tatal-nostru

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei enoriaşi! La mulţi ani!

Atlantida vremii noastre. Atlantida a fost un continent, sau, mai bine-zis, o insulă imensă, undeva, în Oceanul Atlantic. Ea s-a scufundat la un moment dat. Despre ea vorbesc doar vechii scriitori. Din scrierile acestora aflăm că locuitorii acestei „insule-continent” erau deosebiţi de restul oamenilor. Erau „atlanţi”, adică mai mari, uriaşi; erau, în acelaşi timp, cu mult mai avansaţi în cunoaştere decât ceilalţi. Atlantida ajunsese la un nivel de cultură şi civilizaţie greu de apreciat astăzi. Adevărat este că, după cum spun cei vechi, tocmai această dezvoltare extraordinară a ştiinţei atlanţilor a dus la distrugerea civilizaţiei şi continentului lor. S-a produs acolo o foto_Delia Floreacatastrofă, care a nimicit viaţa şi teritoriul atlanţilor. Totul a rămas o amintire.

Pornind de la acest adevăr, oamenii vremii noastre ar trebui să înveţe multe din el. Şi noi, oamenii de azi, am ajuns la un nivel al culturii şi civilizaţiei pe care nu l-au atins vreodată generaţiile trecute. Deţinem aparate, tehnici şi cunoştinţe la care părinţii, moşii şi strămoşii noştri nici n-au visat vreodată. E şi bine, e şi rău. Cunoaştem o bună parte din tainele lumii, ale Pământului şi Cosmosului şi le stăpânim, conform poruncii divine: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul”. Am crescut sub aspectul cunoaşterii şi dezvoltării ştiinţei şi tehnicii; ne-am înmulţit, fiindcă am ajuns de la o pereche de oameni la peste şapte miliarde; stăpânim Pământul şi se pare că stăpânim şi o părticică din Univers. Ei bine, ce facem acum? Suntem noi suficient de înţelepţi ca să gestionăm aceste comori, pe care le deţinem, sau vom avea soarta atlanţilor de pe Atlantida?

Faptul că putem să stoarcem toate bogăţiile Pământului, că putem să creăm atâtea şi atâtea bunuri şi tehnologii nu ne satisface. Vrem tot mai mult. Vrem totul! Nu cred că a fost an, în ultimele două secole, în care, undeva pe glob, să nu fi fost un război sau o stare conflictuală între două sau mai multe state. Nu mai vorbesc de conflagraţiile mondiale. S-au secerat milioane de vieţi omeneşti, s-au distrus bunuri materiale şi spirituale incalculabile. S-au ocupat teritorii, s-au pierdut teritorii; s-au schimbat graniţe; s-au înfiinţat şi s-au foto_Amza Jucandesfiinţat state. Există locuri în lume, unde produsele agricole şi alimentele în general sunt aruncate la gunoi ca să nu scadă preţul lor de pe pieţe; există, în acelaşi timp, locuri de pe glob, unde oamenii mor de foame. Există oameni foarte bogaţi şi există oameni foarte săraci. Există ţări, a căror tehnologie le permite să distrugă planeta Pământ printr-o simplă apăsare pe buton; există ţări, în care populaţia lor trăieşte la nivel de triburi primitive. Există ţări care se ameninţă cu folosirea armelor nucleare; există triburi care se ameninţă cu arcurile, cu bâtele şi cu pumnii. Se alocă anual sume uriaşe pentru înarmare, pentru arme şi muniţii tot mai sofisticate; se alocă puţin, poate chiar nimic, pentru cercetarea unor boli care seceră mii şi mii de oameni în fiecare zi. Auzim că un bombardier costă miliarde de dolari sau de euro, dar nu auzim că s-a alocat un leu pentru cei bolnavi de cancer, de sida, de ebola şi de alte şi alte ciume ale veacului nostru! Există oameni care se plimbă cu rachetele printre stele, care îşi cumpără terenuri pe lună sau pe planeta Marte, dar există milioane de oameni, în special de copii, care nu ştiu să scrie şi să citească, fiindcă n-au bani să urmeze o şcoală. Există oameni care-şi fac palate ca-n poveşti şi cavouri cu încălzire centrală şi televizoare cu plasmă, care vin să foto_Alexandru Ioan Romanboteze copiii cu elicopterul şi există oameni care scotocesc prin tomberoane ca să găsească o coajă de pâine s-o mănânce! Vorbim de globalizare, de dispariţia statelor şi a graniţelor dintre ele, de o lume care să semene cu o turmă fără staule şi garduri între ele, dar constatăm că în multe-multe cazuri sunt ziduri de netrecut între părinţi şi copii, între fraţi, între soţi! Ne batem cu pumnul în piept că respectăm drepturile omului, dar legalizăm avorturile şi aruncăm la tomberon milioane de copii nevinovaţi, în schimb, recunoaştem ca legale „căsătoriile” între persoane de acelaşi sex, ucidem pe cei care nu sunt de aceeaşi religie, limbă, etnie şi culoare cu noi. Interzicem religia în şcoli, fiindcă, vezi Doamne, o fetiţă din Buzău e terorizată când vede icoana pe peretele clasei, dar încurajăm mascaradele de halloween, Valentine’s Day, educaţia sexuală încă de la grădiniţă începând. Vedem bine că atmosfera ne este supraîncărcată cu otrăvuri de tot felul, că stratul de ozon şi cantitatea de oxigen scade constant, dar tăiem în mod inconştient plămânii Pământului, adică pădurile. Sunt pline rafturile magazinelor alimentare şi tarabele pieţelor cu produse otrăvite de tot felul de chimicale, care le cresc forţat, le coc, le fac să reziste, să nu le mănânce viermii, dar lăsăm pământurile noastre nemuncite, acelea de pe care am putea să ne producem o bucată de mâncare cât de cât mai curată. Puşcăriile sunt arhipline, ca şi cârciumile, de altfel, dar bisericile sunt goale. Cartea a devenit cenuşăreasa vremii noastre, iar toată „cultura” şi „educaţia” ne-o facem de la televizor, de la internet. Ne plângem că se abat asupra noastră atâtea şi atâtea catastrofe naturale, precum inundaţii, erupţii vulcanice, cutremure, furtuni şi câte şi mai câte alte semne că Dumnezeu Şi-a întors faţa de la noi, dar nu suntem în stare să-I acordăm lui Dumnezeu câteva minute pentru o rugăciune. Ne plângem că Dumnezeu nu ne mai iubeşte, dar nu suntem în stare să ne împăcăm cu fraţii noştri, cu părinţii, cu soţul, soţia, vecinul, colegul etc. Sunt copleşiţi judecătorii de atâtea procese, de atâta ură şi încrâncenare ce există între oameni, dar ne batem în piept că suntem fiii lui Dumnezeu, creştini botezaţi. Se depun mărturii mincinoase, se falsifică acte, corupţia e peste tot şi nedreptatea e la ea acasă. Alţii, din alte religii, produc acte teroriste, distrugând nenumărate vieţi omeneşti, pentru a fi primiţi într-un rai în care li se pun la dispoziţie câteva zeci de fecioare! Analfabeţi cu tupeu învârtesc banii cu lopata, în timp ce intelectuali de elită îşi permit cu greu să cumpere o carte. Spre vârfurile piramidelor sociale se înghesuie atâţia infractori, incompetenţi şi corupţi, în timp ce oamenii capabili sunt împinşi tot mai la marginea societăţii. Radiografia ar putea continua!

Suntem, într-adevăr, buni administratori? Nu cumva suntem pe urmele atlanţilor? Va avea şi Pământul nostru soarta Atlantidei? Dacă îl vom administra cu aceeaşi inconştienţă, fără frică de Dumnezeu şi respect faţă de oameni, cu siguranţă că da. Dumnezeu ne-a dat minte, ne-a dat voinţă, ne-a dat sentimente, ne-a dat libertate. De noi depinde cum le folosim: spre a face din Pământul acesta un colţ de rai în Univers, ori pentru a face un iad.

Apropiata Naştere a Domnului Iisus să aducă în sufletele tuturor speranţa de mai bine, speranţa că Pământul nu va fi a doua Atlantidă. Să ajute Dumnezeu!

*

Sfaturi părinteşti. Întrerupem lectura din cartea Părintelui Arsenie Boca şi redăm o Scrisoare a Sfântului Andrei către poporul român, care circulă pe internet, dar care are multe lucruri ziditoare:

foto_Amza Jucan_e

,,Popor român! Îţi scriu cu drag. Scriu pentru fiii mei, pe care i-am născut prin Evanghelie. Scriu ca un tată fiilor săi, cărora le-am lăsat toată moştenirea! Cu ochii umezi, îmi amintesc cum am păşit în pământul vostru. Da, la Tomis m-a lăsat corabia, parcă era ieri… În port, învălmăşeală, iar eu nu cunoşteam pe nimeni. Eram doar un bătrân străin şi zdrenţuit. Doamne, de ce m-ai adus aici? Eu nu cunosc pe nimeni în aceste ţinuturi! De unde să încep, cui să vestesc că Tu ai înviat? Mă simt în mijlocul lupilor, Doamne! Tu ştii sunt bătrân şi bolnav… În momentul descumpănirii, pe malul mării… am plâns…! Cu toiagul în mână şi desaga în spate, am început să cutreier ţara necunoscută. Atunci am descoperit frumuseţile pământului dintre Dunăre şi mare: păduri nesfârşite, munţi şi râuri, câmpii mănoase şi lunci roditoare. Am găsit pârâiaşul şi peştera în care, după cum ştiţi, am locuit la voi! Rugăciune după rugăciune, lacrimă după lacrimă, am început să zidesc Biserica Neamului Românesc! Să ştiţi că nu mi-a fost uşor! A trebuit mai întâi să învăţ limba şi obiceiurile. Atunci, am văzut că acest popor are o inimă bună şi un suflet mare. Niciodată, nimeni nu mi-a închis uşa – în realitate, nu mie, ci lui Hristos pe care L-am vestit în pământul vostru! De la zi la zi, poporul lui Dumnezeu a început să crească. Peştera devenea neîncăpătoare, iar eu nu mai făceam faţă noilor fraţi! Atunci am hirotonit primii episcopi şi preoţi, bărbaţi din neamul vostru. Atunci am ştiut că aici o să se nască un popor de sfinţi. Am plâns din nou, când a trebuit să mă despart cu trupul de voi! Hristos avea nevoie de mine în alte locuri. Doamne, sunt bătrân, de acum mă pregătesc să vin la Tine! Lăsă-mă să îmi trăiesc ultimele clipe cu poporul acesta, pe care îl iubesc şi care mă iubeşte…, am insistat, dar Domnul avea alte planuri cu mine. Din nou, la Tomis mă aştepta corabia. Fraţii au umplut portul. Doamne, minunat eşti Tu! Când am venit, eram singur, iar acum suntem o adevărată Biserică! Am păşit în corabie dar, de fapt, nu m-am despărţit niciodată de voi. Gândul şi rugăciunea la voi mi-au fost. Mă simt tată şi apostol al neamului vostru! Orice tată are bucurii şi tristeţi de la fiii săi. Bucurii au fost multe, de fapt, cele mai multe! Când am văzut că nu v-aţi lepădat credinţa în faţa popoarelor migratoare, care au fost cu sutele, că nu v-aţi pierdut în marea islamică, mare care v-a înconjurat timp de 400 de ani, că aţi păzit întreaga Europă, că aţi ţinut credinţa aşa cum eu v-am lăsat-o, curată şi sinceră, deşi au fost mulţi care au vrut să o fure, că aţi avut domnitori sfinţi: Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, Mihai Viteazu, Miron Barnovschi şi Constantin Brâncoveanu, m-am bucurat că eu am fost ales să fiu apostolul vostru! Când am văzut că sămânţa semănată de mine, la bătrâneţe şi cu multe lacrimi, rodeşte, a înflorit în mine nădejdea că neamul meu românesc o să se mântuiască! Sămânţa udată de mine în pământul românesc a rodit şi a umplut raiul cu sfinţi, deloc puţini: Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului, Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, Sfinţii Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat, Sfinţii Bis. Nasterea Domnului Cluj_Mucenici Epictet şi Astion din Halmyris, Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor, Sfinţii Mucenici Zoticos, Attalos, Kamasis şi Filippos din Noviodunum, Sfinţii Mucenici Nichita şi Sava şi alţi creştini martirizaţi de goţi, Sfânta Muceniţă Filofteia, Sfântul Mucenic Montanus, preotul, şi soţia sa, Maxima, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna al Transilvaniei, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ, Sfântul Ierarh Ilie Iorest, Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Sfântul Ierarh Sava Brancovici, Sfântul Niceta de Remesiana, Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi, preotul mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel, Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului, Sfântul Ierarh Simion Ştefan al Transilvaniei, Sfântul Ierarh Varlaam al Moldovei, Cuviosul Antipa de la Calapodeşti, Cuviosul Antonie de la Iezeru – Vâlcea, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Cuviosul Daniil Sihastrul, Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi, Cuviosul Dionisie cel Smerit, Sfântul Ierarh Dosoftei, Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, Cuviosul Gherman din Dobrogea, Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, Cuviosul Ioan Casian Romanul, Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, Cuviosul Nicodim de la Tismana, Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona, Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi, Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ, Cuviosul Mărturisitor Sofronie de la Cioara, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, Cuviosul Visarion Mărturisitorul, Sfântul Mucenic Ioan Valahul, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, Sfinţii martiri năsăudeni, Sfinţii nemţeni… Cimitirele voastre sunt pline de sfinţii lui Dumnezeu, neştiuţi de nimeni. Gropile comune de pe lângă marile lagăre şi închisori comuniste sunt pline de sfinţi mărturisitori. Pădurile voastre ascund cruci pustniceşti încă necunoscute. Mânăstirile voastre, casele voastre sunt înconjurate de sfinţenie. De la Mitropolitul Iosif Naniescu „cel Sfânt al Moldovei”, la părinţii Vichentie Mălău şi Ioanichie Moroi, la părinţii Paisie de la Sihla şi Cleopa, la părintele Arsenie Boca, la mamele şi bunicile voastre sfinte… Din plămada voastră s-au născut Eminescu, Enescu, Brâncuşi, Vulcănescu, Vuia, Vlaicu, Coandă, Eliade, Iorga, Grigorescu şi Tătărăscu… Sunt nume la care sufletul vostru tresaltă! Şi al meu tresaltă! Pentru că au răsărit din osteneală, din muncă şi prin lacrimi! După cum bine ştiţi, au fost şi întristări… dar, nu vi le mai amintesc, ca să nu stric inima voastră! De fapt…, de ce v-am scris… e să vă previn că vin zile grele pentru voi, ca neam creştin! Sunteţi la întâlnirea dintre Occident şi Orient. La mijloc, între materialismul occidental şi mistica orientală. Să aveţi grijă, ce alegeri faceţi! Nu cumva să procedaţi ca acel măgar care, nehotărât din care stog de fân să mănânce, a murit de foame la mijloc. Aveţi o comoară, credinţa şi limba română la un loc, căci nu pot fi despărţite! Amintiţi-vă că numai la voi şi doar în limba română, Dumnezeu este numit drăguţu’ şi bunuţu’, iar Născătoarea de Dumnezeu este Măicuţa Sfântă! Păstraţi această comoară aşa cum v-au lăsat-o bunicii şi părinţii voştri. Ţineţi-vă copiii aproape de Cruce, ca să prindă Învierea! Drag popor român creştin, măcar acum, în al treisprezecelea ceas, aminteşte-ţi cine ai fost, cine eşti şi unde poţi ajunge. De câte ori vrei să calci dincolo de tradiţia ta creştină, gândeşte-te că un moşneag a plâns pentru tine la marginea mării, acum două mii de ani! Române drag, credinţa ta s-a născut din lacrimi! Nu da cu piciorul la două milenii de pâine neagră, amestecată cu lacrimi şi suferinţă. Nu lăsa ca evlavia, râvna şi jertfa domnitorilor, a strămoşilor şi a părinţilor noştri, a celor care au apărat de-a lungul a două mii de ani patria şi această credinţă, să fie risipite. Nu uita că eşti român, / Că sus în deal la tine-n sat / Popa Ioan te-a botezat. / […] / Nu uita că eşti român, / Că tatăl tău şi mama ta / Bunicul şi bunica ta / Te-au învăţat dintotdeauna să fii bun! / Al vostru, Părinte întru Evanghelie, Andrei Apostolul!”

*

foto_2Contribuţia de cult. Încheiem, la 30 noiembrie, anul financiar 2014. Constatăm cu acest prilej că în acest an au achitat contribuţia de cult majoritatea enoriaşilor parohiei noastre. După cum se ştie, contribuţia de cult este la aprecierea enoriaşilor: fiecare dacă vrea şi cât vrea, iar serviciile religioase sunt gratuite, indiferent dacă cineva a achitat sau nu ceva pentru contribuţia de cult. În virtutea acestui principiu, pe anul 2014 s-au achitat pentru contribuţia de cult diferite sume, între 1 leu şi 220 de de lei (Doamna Popescu Valeria din Bârda). Procentual, situaţia se prezintă astfel: în Bârda au achitat 95,54%; în Malovăţ au achitat 93,09%. La nivel de parohie au achitat 93,87%. Slavă Ţie, Doamne! Dintre fruntaşi menţionăm pe următorii:

  1. în Bârda: I. Popescu Valeria: 220 de lei; II. Rolea Pantelie: 165 de lei; III. Motreanu Ilie, Luca Nica: 160 de lei; IV. Bobocea Savu: 152 de lei; V. Ivaşcu Vasile: 150 de lei; VI. Pană Atena: 130 de lei; VII. Pavel Traian, Dragomir Bădiţă, Botoşan Dumitru, Curea Gigi: 120 de lei; VIII. Anghel Domnica: 115 de lei; IX. Dragomir Nicolae, Butoi Ion, Horodnic Tudor, Gârbovan Nicolina, Gârbovan Ion: 105 de lei; X. Rolea Ion, Cimpoieru Viorel, pr. Stănciulescu Alexandru, Mema Elena, Ivaşcu Ion, Luca Gica, Mihăescu Nicolae, Sfetcu A. Aurel, Sfetcu George, Sfetcu Sorin, Sfetcu Bebe, Mema Ştefan: 100 de lei; XI. Turlacu Emil: 85 de lei; XII. Anghel Nicolae, Stănciulescu Ion, Dragomir Gheorghe, Mucioniu Ion (Muceşti): 80 de lei; XIII. Ploştinaru Ionel, Mogonea Ion, Luca Ion, Sfetcu Dumitru: 70 de lei; XIV. Mema Ion: 75 de lei; XV. Botoşan Elena, Duţoniu Gheorghe, Gheran Paraschiva, Mema Gigi: 65 de lei; XVI. Luca Domnica, Coman Elena, Stoichină Dumitru: 62 de lei; XVII. Duţoniu Valentin: 61 de lei; XVIII. Motreanu Elena, Curea Dora, Malescu Gheorghe, Ivaşcu Ilie, Luca D. Maria, Luca Elena, Gheran Pantelie, Cola Emilia, Drăghia Tudor, Rolea Constantin (I), Curea Anica, Tănase Maria: 60 de lei; XIX. Curea Viorel, Volintiru Ana, Curea Gheorghiţa, Cimpoieru Tănase, Curea Ioana, Curea Iţă, Luca Jana, Răulescu Eleonora, Rolea Marina, Mema Margareta: 55 de lei; XX. Luca Aristiţa, Catană Ileana: 52 de lei; XXI. Dragomir Vergina, Curea Cristi, Curea Maria, Boroancă Ilie, Luca Gheorghiţa, Fugaşin Aurel, Curea Petre, Şeitan Nicolae, Luca Ana, Curea Ghiţă, Luca Angelica, Luca Constantin, Luca Sanda, Luca Radu-Vasilică, Luca C. Maria, Luca Dumitru, Lasculescu Constantin, Sfetcu Doru, Rolea George, Stănciulescu Florin, Gheran Polina, Gheran Stanciu, Bufan Dumitru, Trocan Dumitru, Rolea Maria, Sfetcu N. Aurel, Avram Elena, Avram Dumitru, Şonea Floarea, Stănciulescu Vasile, Stănciulescu Ştefan, Zaharescu Gheorghe, Mucioniu Gheorghe: câte 50 de lei;
  2. în Malovăţ: I.Surugiu I. Ion (Brutarul): 200 de lei; II. Surugiu Eugenia, Manolea Elisabeta, Crumpei Gheorghe: câte 165 de lei; III. Bobiţ Gheorghe, Surugiu I. Mihai: câte 160 de lei; IV. Tărăbâc Grigore: 155 de lei; V. Ungureanu Gheorghe, Baltac Alexandru, Tănase-Osiac Dumitru: câte 150 de lei; VI. Munteanu Nicu: 145 de lei; VII. Manolea Nicolae: 135 de lei; VIII. Bucică Bebe: 132 de lei; IX. Mănescu Constantin: 130 de lei; X. Vasilescu Petre: 125 de lei; Almichi Constantin, Oproiu Petre, Crăciunescu Tică, Mănescu Vasile, Munteanu Iorgu: câte 120 de lei; XI. Coman Vasile, Bondoc Alexandru, Căpeţ Angela: 115 de lei; XII. Boncioc Elena: 114 de lei; XIII. Guţescu Elena, Pirici Constantin, Popescu Mihai, Popescu M. Mihai, Dima Vasile, Nistor Maria, Craşoveanu Valeriu, Tărăbâc Lucian, Meilă Nicolae, Voican Petre, Dragotă Nicoliţa, Munteanu Puiu: 110 de lei; XIV. Cernea Mihăiţă, Ungureanu Elena, Surugiu N. Ion, Cojocaru Titu, Rachiunoiu Grigore, Paicu Nicolae: 105 de lei; XV. Căprioru Gheorghe, Chiriţă Toni, Cioabă Ioana: 104 de lei; XVI. Mănescu Grigoriţa, Ungureanu Constantin, Iordache Mihai, Pereanu Viorel, Borugă Ion, Popescu Marga, Lupşa Dumitru, Bobăiceanu Floreta, Baltac Guţa, Baltac Ion, Ilinca Alexandru, Mănescu Vasile: 100 de lei; XVII. Ciută Romulus: 95 de lei; XVIII. Manolea Grigore, Băleanu Ioana: 90 de lei; XIX. Surugiu Gh. Mihai: 85 de lei; XX. Popescu D. Ion, Popescu Angelu, Motreanu Petre, Ghilerdea Sevastian, Tărăbâc Valentin: 80 de lei; XXI. Chilom Dan: 77 de lei; XXII. Micu Valeriu, Paicu Maria, Ştefu Ion, Ciolacu Dumitru, Minune Ion: 75 de lei; XXIII. Odoleanu Valeriu: 72 de lei; XXIV. Vişan Sevastiţa, Coman Constantin, Bazavan Dumitru, Borcilă Elena, Pau Claudiu, Colibăşanu Dumitru, Meilă Iancu, Popescu V. Constantin, Pera Aurica, Crăciunescu Paraschiva, Paicu Domnica, Almichi Ion, Manolea Natalia, Glavan Dumitru, Glavan Pompiliu, Ciobanu Doru, Oprişan Elena, Badea Marius, Săftoiu Liviu: 70 de lei; XXV. Boncioc Claudiu, Berneanu Alexandra, Jianu Stela, Coman Dumitru, Ciobanu Ilie, Pau Olimpia, Tărăbâc Gheorghiţa, Ciobanu Dumitru, Ionaşcu Eugenia, Ionaşcu Maria, Popescu Elena, Iorgovan Viorel, Coman Sevastiţa, Ungureanu Florin, Glavan Constantin, Meilă Pantelie, Badea Ion, Bondoc Anton, Săftoiu L. Liviu, Cioabă Constantin,Tătucu Grigore: 65 de lei; XXVI. Coman Elena: 62 de lei; XXVII. Vişan Gh. Ion, Tărăbâc Angela, Munteanu Dumitru, Michescu Constanţa, Voican Ion, Bondoc Eugenia, Popescu V. Ion, Ştefu Constantin, Blejdea Gheorghe, Meilă Costel (I), Mănescu Valeria, Pereanu Constantin, Bazavan Gheorghe (Ieleşnic), Nistor Vasile, Meilă Emil, Giurescu Lucreţia. Hurduc Floarea, Munteanu Iancu-Sorin, Michescu Ion, Munteanu Maria, Belega Gheorghe, Papa Vergina: 60 de lei; XXVIII. Sava Ioana: 58 de lei; XXIX. Bobiţ Gh. Ion, Cioabă Margareta, Bobiţ Gh. Gheorghe, Crăciunescu Florin, Mateescu Liviu, Ciobanu Alexandra, Ciolacu-Hotăranu Claudiu, Popescu V. Vasile, Mangu Constantin, Crumpei Vasile, Borugă Alexandru, Meilă Dumitru, Mănescu Elena, Baltac Lida, Paicu Elena, Bondoc-Ionaşcu Gheorghe, Ciurel Valentin: 55 de lei; XXX. Oproiu Vasile: 54 de lei; XXXI. Cotea Nicu: 52 de lei; XXXII. Orodan Ecaterina: 51 de lei; XXXIII. Bazavan Claudiu, Popescu Ştefan, Omir Sevastian, Glavan Ion, Stroie Sever, Băleanu Petre, Drăghici Ionuţ-Alexandru, Mateescu Mihai, Popescu Gheorghe, Popescu Nete, Nistor Ion, Borugă Vasile, Tărăbâc Ion, Borcilă Şt. Ştefan, Bazavan Marin, Pau Daniel, Giura Dragoş, Hurduc Romeo, Căprioru Petre, Vişan Sevastian, Boncioc Dumitru, Badea Nicolae, Guran Constantin, Nistor Elena, Baltac Gheorghe, Baltac Constantin, Ciurel Dumitru, Hadarig Mircea, Oprişan Sever, Pană Viorel, Popescu Goriţă, Borcilă Vasile, Pătrulescu Alin, Haidamac Miroana, Ciurel Florin: 50 de lei.

Ajutoare şi donaţii. De la 1 decembrie 2013 pană la 30 noiembrie 2014 am primit ajutoare şi donaţii din afara parohiei, astfel:

  1. Fii ai satului Bârda: Fleck Maria (Köln – Germania): 443 de lei; II. Ing. Gheorghe Trocan (Bucureşti), Tomescu Eugenia (Piteşti-AG), Trocan Maria (Lugoj – TM), prof. Virgil Sfetcu (Bucureşti): 400 de lei; III. Ing. Zăuleţ Aurica (Turnu Severin): 300 de lei; IV. Rochian Camelia (Turnu Severin): 200 de lei; V. Vica Rădulescu (Italia), Ile Teodor (Sânicolaul Mic-AR), Mema Dumitru (Balş – OT), Ceontea Traian (Turnu Severin): 150 de lei; VI. Trocan Pantelie (Turnu Severin), Mema Irinel (Turnu Severin), Mucioniu Ilie (Turnu Severin), Burtea Elena (Turnu Severin), Sfetcu Emil (Craiova – DJ), Iosif Cioloca (Timişoara), Luca Atena (Turnu Severin), Dragomir Iulia (Timişoara), Rolea Ion (Turnu Severin): 100 de lei; VII. Popa Teodor (Turnu Severin): 70 de lei; VIII. Boroancă Petrişor (Turnu Severin), prof. Iacov Raluca (Turnu Severin), Duţoniu Ion (Turnu Severin), Ivaşcu Ionuţ (Turnu Severin), Anghelescu Gheorghe (Turnu Severin), Rolea A. Aurel (Turnu Severin), Rolea Ileana (Turnu Severin), Sfetcu Eugen (Franţa), Sfetcu Daniel (Franţa), Mema Mariana (Turnu Severin), Anghelescu Ionuţ (Timişoara), Zaharescu Mihăiţă (Şimian – MH), Rolea Titu (Schela – MH), Rolea Gheorghe (Craiova): 50 de lei.
  2. Fii ai satului Malovăţ. I. Omir Lucreţia (Bucureşti): 1.100 de lei; II. Boncioc Mircea (Italia): 550 de lei; III. Căprioru Emanoil (Italia): 400 de lei; IV. Pera Nicolae (Constanţa – CT): 300 de lei; V. prof. univ. dr. Ionaşcu Georgeta (Bucureşti), prof . univ. dr. Ion Popescu (Bucureşti): 250 de lei; VI. Cioabă Dumitru (Germania), Gogoaşă Marian (Turnu Severin) şi Popescu Aneta (Bucureşti): 200 de lei; VII. Pera Maria (Turnu Severin): 175 de lei; VIII. Teşilă Puiu (Turnu Severin): 165 de lei; IX. Săvescu Aurelia (Turnu Severin): 150 de lei; XI.Surugiu Nicu (Italia) şi Căprioru Florin (Italia): 130 de lei; XII. Ing. Doina Teşilă (Turnu Severin): 110 de lei; XIII. Mănescu Vasile (Turnu Severin), Vlădioniu Mariana (Turnu Severin), Iordache Sevastiţa (Turnu Severin), Căprioru Viorel (Italia), prof. Ciobanu Mărioara (Craiova-DJ), Secu Cornelia (Turnu Severin), Popescu Constantin-Iulian (Italia): 100 de lei; XIV. Butoi Denisa (Londra-Anglia), Usturoi Aurelia (Turnu Severin): 55 de lei; XV. Bazavan Simona (SUA), Pera Valeriu (Turnu Severin), Pera Alexandru (Turnu Severin), Crumpei Ion (Turnu Severin), Surugiu Gh. Gheorghe (Italia), Crăciunescu Costel (Italia), Pănescu Florin (Răscoleşti – MH), Familia Bora (Turnu Severin), prof. Pera Aurel (Turnu Severin), Pauleţu Iancu (Baloteşti – MH), Pănescu Florin (Răscoleşti – MH), Popescu Mirela (Turnu Severin), Dinu Valeria (Turnu Severin), Giura Nicolae (Bala – MH): 50 de lei.
  3. Enoriaşi din afara parohiei: I. Ioan-Cătălin Toncea (Bucureşti): 3.450 de lei; II. dr. Ionescu Mihaela-Aritina (Curtea de Argeş-AG): 2.660 de lei; III. Pr. Vasilescu Gheorghe (Torino – Italia): 1.050 de lei; IV. Mătuş Natalia (Timişoara), Vuţă Florian (Turnu Severin): 500 de lei; V. dr. Carmen-Luminţa Lazăr (Bucureşti): 450 de lei; VI. Daniela Oprea (Olanda): 424 de lei; VII. Sprijan Ramona (Gilău – CJ): 400 de lei; VIII. pr. Nicolae Lăpuşte (Vancouver – Canada): 331 de lei; IX. prof. dr. Zamfira Mihail (Bucureşti): 324 de lei; X. dr. Monica Petruţiu (Orăştie – HD), Rodica Buzatu (Bucureşti): 310 de lei; XI. Voin Steluţa (Şopotul Vechi – CS), Mocănaşu Elena (Turnu Severin): 300 de lei; XII. ing. Melania Caragioiu (Toronto-Canada): 287 de lei; XIII. Crăciunescu Valeria (Câmpulung Moldovenesc – SV): 250 de lei; XIV. prot. dr. Ioan Dură (Bruxelles – Belgia): 240 de lei; XV. Petruţa Freund (Aschaffenburg – Germania): 219 de lei; XVI. Ion Mircea Popa (Bucureşti), prof. univ. dr. Dan Romalo (Bucureşti), ing. Octavian Cudalbu (Baia Mare – MM), Ionescu Ana-Maria (Câmpina – PH), Gogoaşă Marian (Turnu Severin): 200 de lei; XVII. Barbu Ioana (Buftea – IF): 180 de lei; XVIII. Leonte Daniela (Buzău – BZ), Nisioi Mihaela (Câmpulung Moldovenesc – SV): 170 de lei; XIX. Cucu Nicuşor (Turnu Severin), ing. Ilie Crişan (Cluj-Napoca – CJ): 150 de lei; XX. Antonescu Mădălina (Bucureşti), Clelia Ifrim (Bucureşti), Corina Dănescu (Bucureşti): 130 de lei; XXI. pr. prof. dr. Borca Vasile (Baia Mare – MM): 120 de lei; XXII. farm. Golea Nicoleta (Turnu Severin), Bogdan Soare (Bucureşti), Ştirbu Răzvan (Timişoara), Alexandru Mănescu (Bucureşti), col. Marin Turculeanu (Lugoj – TM), prof. Gheorghe Borceanu (Căzăneşti – MH), Bâlgăr Anton (Turnu Severin): 100 de lei; XXIII. Ibraş Alexandra (Turnu Severin): 95 de lei; XXIV. Filip Cornelia (Turnu Severin): 90 de lei; XXV. Anca Gheorghescu (Oakeville – Canada): 87 de lei; XXVI. Daniela Nane (Bucureşti): 86 de lei; XXVII. Crăciun Adriana-Doiniţa (Mangalia – CT): 85 de lei; XXVIII. Mihaela Funk (Hanau – Germania): 84 de lei; XXIX. Mihai Eugen (Săsenii Noi – BZ), Câmpean Angela (Italia): 80 de lei; XXX. Vermeşan Mirel (Timişoara), Stancioiu Octavian (Timişoara), Costache Fevronia (Odăile – PH), Muntean Camil (Întorsura Buzăului – CV): 70 de lei; XXXI. Ciolan Doru (Dudaş – MH), Deatcu Viorica (Turnu Severin), Fernea Dania-Florica (Baia Mare – MM): 60 de lei; XXXII. Băluţă Nicuşor (Bucureşti), Manolache Steluţa (Bucureşti), Creţescu Laurenţiu (Timişoara), prof. Mariana Mocioiu (Turnu Severin), Trif Aurelia (Bucureşti), Ioan Miclău (Cringila – Australia), prof. Vulcan Ion (Bucureşti), prof. dr. Ana Sofroni (Brescia – Italia), Bancă Dumitra (Turnu Severin), Spătaru Miron-Filip (Reşiţa – CS): 50 de lei.

Mulţumim din suflet tuturor celor ce au achitat mai mult sau mai puţin pentru contribuţia de cult, celor din afara parohiei care ne-au ajutat cu cât au putut şi cu cât au vrut. Datorită acestor jertfe pe care le-aţi făcut, am putut să desfăşurăm o activitate misionară şi culturală cât de cât acceptabilă în parohia noastră şi în afara ei. Dumnezeu să răsplătească pe fiecare în parte, familiile Dvs., să vă dea sănătate, bună înţelegere în casă, pace, iertare de păcate şi un locşor cât de mic în rai la vremea cuvenită!

*

În această perioadă am primit câteva ajutoare şi donaţii, astfel: Domnul prof. Virgil Sfetcu (Bucureşti), fiu al satului Bârda: 200 de lei; Doamna dr. Ionescu Mihaela-Aritina (Curtea de Argeş – AG): 180 de lei; Doamna Daniela Oprea (Pijnecker – Olanda): 113 de lei; Doamna ing. Aurica Zăuleţ (Turnu Severin), fiică a satului Bârda şi Doamna Mocănaşu Elena (Turnu Severin): câte 100 de lei; Doamna dr. Zamfira Mihail (Bucureşti): 80 de lei; Doamna Crăciun Adriana-Doiniţa (Mangalia – CT): 50 de lei; Domnul Giura Nicolae (Bala – MH), fiu al satului Malovăţ: 50 de lei.

*

Delia Florea_Painea vietiiÎn luna noiembrie am donat pâine credincioşilor participanţi la slujbe, astfel: 2 nov. (Malovăţ): 200 de pâini; 8 nov. (Malovăţ): 150 de pâini; 9 nov. (Bârda): 100 de pâini; 16 nov. (Malovăţ): 250 de pâini; 21 nov. (Bârda): 25 de pâini; 23 nov. (Bârda): 80 de pâini; 30 nov. (Malovăţ): 270 de pâini. Aşadar, în cursul lunii noiembrie s-au donat 1.075 de pâini. Copiilor li s-au donat şi ciocolate.

*

Plăţi. În această perioadă, am efectuat câteva plăţi mai mari, astfel: 551 de lei impozit pe octombrie; 87 de lei internetul pe noiembrie-decembrie; 851 de lei pâinea donată în septembrie; 315 lei pâinea donată în octombrie; 5.000 de lei tipografiei pentru vol. V din Vieţile Sfinţilor; 50 de lei comisioane la bancă; 50 de lei curentul electric; 286 de lei poştei pentru coletele expediate; 551 de lei impozit pe noiembrie; 150 de lei hârtie de scris; 160 de lei ciocolată pentru copii, cât şi altele mai mici. La 30 noiembrie, deficitul parohiei scăzuse la 14.615,47 de lei.

*

Începând de la 1 decembrie, primim contribuţii de cult pentru 2015. Respectăm, în continuare, acelaşi principiu: Fiecare dacă vrea şi cât poate. Serviciile religioase sunt gratuite, indiferent dacă familia sau enoriaşul care le solicită a achitat sau nu ceva pentru contribuţia de cult. Preotul este la dispoziţia tuturor 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. În rest e liber!

*

Publicaţii. În această perioadă, preotul Dv. a reuşit să mai publice câteva materiale, astfel: Scrisoare pastorală – 289, în „Bibliotheca septentrionalis”, Baia Mare, 2014, 23 nov., ediţie şi on-line (http: / / ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); în „Observatorul”, Toronto (Canada), 2014, 24 nov., ediţie on-line (http: / / www.observatorul.com); Oferta de carte – noiembrie, în „Gazeta Dâmboviţei”, Târgovişte, 2014, nr. 1091-1092 (23 nov.), ediţie şi on-line (http: / / www. gazetadambovitei.ro); Măria ta, Ţăran Român (III), în „Memoria Oltului”, Caracal, an. III (2014), nr. 11 (nov.), pp. 1-2, ediţie şi on-line (www.memoriaoltului.ro); Biserica şi Şcoala, în „Naţiunea”, Bucureşti, 2014, 26 nov., ediţie şi on-line (http: / / www.ziarulnatiunea.ro); Torogoata, în „Apollon”, Urziceni, 2014, nr. 13 (56), p. , ediţie şi on-line (www.revista apollon.ro); Viperele, în „Apollon”, Urziceni, 2014, nr. 13 (56), p. 19, ediţie şi on-line (www.revista apollon.ro);; Oftica, în „Apollon”, Urziceni, 2014, nr. 13 (56), p. 19, ediţie şi on-line (www.revista apollon.ro); Biserica şi Şcoala (I), în „Apollon junior”, Urziceni, an. I (2014), nr. 12 (dec.), p. 6, ediţie şi on-line (www.revista apollon.ro).

O recenzie la vol. II din cartea preotului şi cântăreţului Dvs., Bibliografia revistei „Mitropolia Olteniei” (1948-2008) publică Domnul I. Tâlvănoiu în „Memoria Oltului”, Caracal, an. III (2014), nr. 11 (nov.), pp. 93, ediţie şi on-line (www.memoriaoltului.ro); în revista „Apollon junior”, două fiice ale parohiei noastre publică două poezii, creaţie proprie: Virginia-Iuliana Cojocariu poezia Iarna şi Alina-Marinela Craşoveanu poezia Moş Crăciun. Amândouă fetele sunt în clasa a V-a la Şcoala din Malovăţ şi au fost îndrumate de Domnişoara prof. Picu Liliana. Poeziile sunt în „Apollon junior”, Urziceni, an. I (2014), nr. 12 (dec.), p. 10, ediţie şi on-line ediţie şi on-line (www.revista apollon. ro);

*

Parohia noastră a publicat volumul V din Vieţile Sfinţilor (432 pagini). Cartea cuprinde vieţile sfinţilor sărbătoriţi în lunile noiembrie şi decembrie şi lecturi ziditoare de suflet. Începând cu primele duminici ale lui decembrie, vom face distribuirea ei. Toate familiile din parohie, indiferent dacă au achitat sau nu ceva pentru contribuţia de cult, vor primi această carte drept cadou de Sfintele Sărbători ale Crăciunului. O singură condiţie trebuie să îndeplinească: să vină la biserică, să o ridice şi să semneze de primire. Atât. Cei din afara parohiei, fii ai satului şi credincioşi care n-au legătură cu parohia noastră, dar au ajutat parohia cu cel puţin 50 de lei în perioada 1 decembrie 2013 – 30 noiembrie 2014 (a se vedea lista de mai sus), vor primi această carte prin poştă în următoarele săptămâni. Să ne ajute Dumnezeu să mai putem să vă oferim şi alte daruri de suflet şi în anii care vor veni!

*

Spovediri. Împărtăşiri. În zilele rânduite, au fost spovediţi şi împărtăşiţi, la biserică şi în sat, 21 + 33 = 54 enoriaşi. Nu mai găseşti nici păcătoşi! Cu adevărat e criză!

*

Program. În cursul lunii decembrie vom avea următorul program de slujbe: 6 dec. (pomeniri dimineaţa, la ora 8, în Bârda; slujbă la Malovăţ); 7 dec. (Bârda); 13 dec. (Malovăţ-Bârda); 14 dec. (Malovăţ); 17 dec. (spovediri şi împărtăşiri în Bârda, la biserică şi în sat); 18 dec. (spovediri şi împărtăşiri în Malovăţ, la biserică şi în sat); 19, 20, 22 dec. (colindul cu icoana în Malovăţ); 21 dec. (Bârda); 23, 24 dec. (colindul cu icoana în Bârda); 25 dec. (Bârda); 26 dec. (Malovăţ); 27 dec. (slujbă la Bârda, pomeniri la Malovăţ, la ora 12); 28 dec. (Malovăţ). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, la şcoală, acasă ori la telefon: 0724. 99. 80. 86. Mai poate fi contactat pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com

Sfintele Sărbători să le petrecem cu sănătate şi bucurii! Doamne ajută!

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: