Prezentarea activităţilor religios-culturale de la Institutul şi Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din New York pe anii 2014-2015, cu ocazia aniversării la 22 de ani de la înfiinţare

pr. Theodor Damiande pr. prof. dr. Theodor DAMIAN

Privind înapoi cu dragoste

22 de ani în experienţa umană înseamnă foarte mult şi reprezintă o vârstă foarte frumoasă. Tânărul care împlineşte 22 de ani se miră când oare a crescut aşa de mare şi priveşte viitorul cu încredere având în sine însuşi certitudinea că ştie destul şi că e destul de puternic pentru a pleca din casa părintească eventual, şi a păşi independent spre viitor.

Părinţii însă ştiu ce au însemnat cei 22 de ani: bucurie, dar şi sacrificiu, efort, uneori conflict, frică, nesiguranţă şi multă, multă iubire.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru o instituţie, pentru cei ce au creat-o şi pentru cei care o ţin în viaţă, deci şi pentru Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi Biserica Ortodoxă Română „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York.

22 de ani, o cifră aniversară aşa de frumoasă, reprezintă însă şi un moment de bilanţ. Ne uităm înapoi cu drag şi cu nostalgie la zilele de început, ne aducem aminte de planurile şi intenţiile dintâi, evaluăm felul cum s-au împlinit, mai mult sau mai puţin, ne amintim de cei care au fost generaţia de pionieri şi piatra de temelie a Bisericii noastre, unii mult mai în vârstă acum, alţii plecaţi la Domnul, dar păstrându-i pe toţi în inimă şi în rugăciune.

Spune Mântuitorul că femeia când naşte este în suferinţă şi durere, dar când a născut uită de durere, de bucurie că a adus pe lume o nouă fiinţă; mai ales că aceasta este trup din trupul său şi sânge din sângele său.

Şi noi, vorbind de bilanţ în acest moment aniversar, chiar dacă au existat în toţi aceşti ani şi greutăţi, şi probleme, şi neîmpliniri, ele toate pălesc, dispar în faţa bucuriei de a ne vedea astăzi împreună, frumoşi, credincioşi, cu inima bună, ca într-o adevărată şi exemplară familie de buni români şi buni creştini ce suntem. Dincolo de orice greutăţi apărute în toţi aceşti ani, se profilează în inimile şi în conştiinţa noastră bucuria realizărilor pe care Dumnezeu ni le-a rânduit şi dăruit pentru a aduce cuvenita mărturie creştină şi ortodoxă în această parte de lume, dar şi pentru a ne întări unii pe alţii întru valorile culturale şi spirituale ale neamului nostru, întru conştiinţa apartenenţei noastre etnice şi religioase.

Pentru ce nu am realizat, ne gândim că încă nu ni s-a rânduit; pentru multele realizări, ne gândim că Dumnezeu ni le-a dat spre slava Sa, dar şi pentru a le considera ca o temelie pentru creşterea noastră comună pe mai departe în această parohie şi comunitate ortodoxă românească.

Înzestrarea Bisericii cu cele necesare Sf. Slujbe, permanenta grijă pentru strângerea de fonduri pentru plata chiriei, socializarea constantă de după Sf. Liturghie, celebrarea marilor evenimente din istoria şi viaţa neamului şi a Bisericii, realizarea corului şi a şcolii duminicale, crucea de gheaţă de Bobotează, ridicată ca mărturie ortodoxă în fiecare an, întrunirile academice ale Institutului şi cele literare ale Cenaclului „M. Eminescu”, vizitele nenumărate ale distinselor personalităţi venite din ţară şi din alte zone ale continentului american, revelioanele şi balurile comunitare organizate în trecut şi azi, grija neîntreruptă faţă de copiii şi tinerii noştri, şi căldura cu care-i înconjurăm pe cei în vârstă, şi mai ales, şi în general frumuseţea dumnezeiască a slujbelor şi rugăciunilor noastre duminicale cu atmosfera lor specifică de dragoste, îngăduinţă, pace şi bucuria de a fi împreună şi de a creşte împreună duhovniceşte şi româneşte, toate aceste activităţi şi împliniri pe larg descrise anual în raportul meu de activitate precum şi altele nemenţioanate acum, toate reprezintă firul roşu al existenţei noastre ca minunată familie creştină şi română, în New York, pe parcursul acestei frumoase perioade de 22 de ani.

În aceste momente doxologice, gândul meu se îndreaptă în primul rând către Dumnezeu pentru a-I aduce adâncă mulţumire pentru toate darurile revărsate din belşug peste mine ca persoană şi ca preot şi peste noi toţi ca parohie şi comunitate dreptmăritoare; cu aceeaşi gratitudine îmi îndrept gândul şi către ÎnaltPreaSfinţitul Arhiepiscop Nicolae şi către PreaSfinţitul Episcop Vicar Ioan Casian, către familia mea, preoteasa Claudia în special, şi copiii mei, pentru buna credinţă, sprijinul şi înţelegerea oferite de-a lungul timpului, şi bineînţeles că totodată către familia parohială pe larg, dumneavoastră, cei aici de faţă şi cei ce nu sunt de faţă din binecuvântate motive, care aţi fost întotdeauna alături de mine cu inimă bună, dragoste şi prietenie, mereu săritori la nevoie, mereu cu un sincer cuvânt de apreciere şi încurajare pornit dintr-o inimă caldă, frăţească.

Ce frumoasă coincidenţă aniversarea a 22 de ani de la înfiinţarea Institutului şi Bisericii noastre într-un moment aşa de glorios şi festiv: Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim!

Ce semnificativă şi coincidenţa cu momentele următoare Intrării în Ierusalim – Patimile Domnului! Pentru că într-adevăr, toată această perioadă n-a fost lipsită şi de patimi, adică de griji, lipsuri, teamă, mai ales legate de căutările noastre de locaş gazdă şi de mutările dintr-un loc în altul. Dar Dumnezeu ne-a ajutat întotdeauna. Aşa cum după Patimă urmează Învierea, şi noi am fost martorii creşterii, dezvoltării, întăririi comunităţii noastre pe multiple planuri, prin activităţi de multe ori fără precedent în diaspora română de aici, desfăşurate în cadrul Institutului şi Bisericii noastre, aşa cum reiese din această comunicare.

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, fondat în aprilie 1993, este o organizaţie creştină ortodoxă şi educaţională ecumenică având ca scop promovarea valorilor române şi ortodoxe, aducând astfel o contribuţie la îmbunătăţirea lumii noastre contemporane, la unitatea şi solidaritatea tuturor românilor din diaspora română pe de o parte, şi la mai buna lor integrare în societatea prezentă, pe de altă parte.

În special, Institutul are în vedere dublul fel de relaţii pe care românii le au în această ţară: între ei înşişi, şi între ei şi americani.

Vorbind despre primul tip de relaţie, Institutul doreşte să promoveze şi popularizeze valorile culturii şi spiritualităţii române, să creeze noi posibilităţi şi mijloace pentru educarea oamenilor şi în special a tinerei generaţii în spiritul acestor valori ale religiei noastre ancestrale şi tradiţiei noastre culturale.

Scopul acesta are în vedere consolidarea conştiinţei şi identităţii noastre naţionale şi culturale împotriva pericolului marginalizării, cu toate implicaţiile lui negative în societatea ultrasecularizată în care trăim astăzi.

Vorbind despre al doilea tip de relaţii, înţelegem că noi, românii, suntem o minoritate în această ţară; credinţa noastră ortodoxă, teologia şi tradiţiile noastre nu sunt bine cunoscute aici; totuşi ele sunt parte fundamentală a identităţii noastre personale şi etnice.

De aceea, în timp ce privim caracterul multicultural al societăţii noastre ca pe o binecuvântare şi vedem diferenţa ca pe un izvor de bogăţie spirituală, şi nu ca pe un risc şi o ameninţare, noi dorim să învăţăm de la alte tradiţii, dar de asemenea să o mărturisim pe a noastră. În consecinţă, Institutul crede că Ecumenismul poate fi o temelie solidă pentru o viaţă dusă împreună în libertate, respect şi armonie.

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă publică o revistă teologică anuală intitulată Symposium, precum şi Romanian Medievalia, cu referatele reprezentanţilor Institutului nostru la congresele internaţionale ale Institutului de Studii Medievale de la Universitatea de Vest din Kalamazoo, Michigan, revista trimestrială de cultură şi spiritualitate românească Lumină lină, Gracious Light, ţine simpozioane teologice şi culturale, conferinţe şi consultaţii, şi sponsorizează lucrări de cercetare în domeniile amintite.

Obiectivele principale ale Institutului şi Bisericii noastre – cel spiritual şi cel cultural – au stat la temelia muncii noastre de un an de zile (Florii 2014 – Florii 2015) şi au fost îndeplinite după cum urmează:

Activitatea Liturgică

Aceasta poate fi considerată cea mai importantă din toate cele desfăşurate la Biserica noastră. Ea a constat în săvârşirea cu regularitate, de către pr. dr. Theodor Damian a serviciului divin din duminici şi sărbători.

De asemenea, pr. Th. Damian a acordat asistenţă religioasă tuturor celor ce au solicitat-o, incluzând aici slujbe ca: botezuri, cununii, înmormântări, parastase, sfinţiri de casă, Sf. Maslu etc.

În timpul Postului Mare, preotul a oficiat slujbele speciale caracteristice, inclusiv Liturghia Sf. Grigore Dialogul, Deniile din Săptămâna Sf. Patimi şi altele.

Un eveniment liturgic dar şi cultural de o deosebită importanţă l-a reprezentat şi construirea tradiţionalei cruci de gheaţă pentru ziua Bobotezei, ca mărturie a unei tradiţii româneşti creştine pe cât de vechi, pe atât de autentice, perpetuată aici în Statele Unite ale Americii.

Demnă de remarcat aici este şi prezenţa altor ierarhi şi preoţi care ne-au vizitat sau au slujit la Biserica noastră: preoţii profesori Ştefan Buchiu (decan), Constanin Preda şi Ionut Tudorie de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti, PC pr. Nelu Preoteasa, PC pr. George Şchiop, PC pr. Tudor Mazur, PC pr. Gavril Damian (România), PC pr. Aurel Sas (LasVegas).

Pe data de 5 ianuarie 2015, în curtea Bisericii s-a construit tradiţionala cruce de gheaţă. Echipa din acest an a fost formată din D-nii Ciprian Solomon, Marius Stoica, pr. Th. Damian, Cristi Aniţului, Sorin Lazăr, Cristian Pascu, M. N. Rusu, Victor Plăviţu, Alex Orza, Andrei Damian, Alex Marmara, şi D-na Nuţi Ionescu.

Activităţi Pastorale

Una din cele mai comune activităţi pastorale, dar şi sociale în acelaşi timp, a constituit-o organizarea cafelelor, gustărilor şi uneori meselor după Sf. slujbe, prezente într-un fel sau altul, în aproape întregul an care a trecut.

Munca pastorală a mai fost concretizată şi în spovedirile din timpul anului, în umblarea cu ajunul Crăciunului şi al Bobotezei, în vizitele făcute la bolnavii români în spitale sau la domiciliu, în alte vizite pastorale sau prieteneşti, chiar şi în numeroasele telefoane săptămânale cu credincioşii.

Activităţi catehetice

Două zile de vineri, în fiecare lună, au fost anunţate în revista Lumină lină ca fiind disponibile pentru cei interesaţi să participe la întruniri de Studiu biblic pe tema de istorie bisericească, patristică, etică, spiritualitate şi teologie ortodoxă.

Tot ca activitate catehetică-didactică se consideră şi revista noastră Lumină lină, unică prin modul în care apare în comunitatea noastră din New York şi din America, revistă care conţine în permanenţă pagini de reflecţie biblică şi patristică, de scrieri patristice, precum şi articole şi studii de teologie şi spiritualitate creştină.

Activităţi Teologice

Cea mai importantă activitate la acest capitol o reprezintă Simpozionul Teologic Ecumenic şi Interdisciplinar (al 22-lea) din 6 decembrie 2014, desfăşurat la General Theological Seminary în Manhattan, organizat de Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi de General Theological Seminary, New York, sub egida filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Evenimentul a avut ca temă generală Remembering Peace. Justice and Forgiveness in aTime of War.

Prezentările au fost după cum urmează:

Theodor Damian, PhD, Professor of Philosophy and Ethics, Metropolitan College of New York; President of the Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality, President of the American Branch of the Academy of Romanian Scientists: Errare Humanum Est. Absolvere Divinum

Clair McPherson, PhD, Professor of Ascetical Theology, General Theological Seminary; Priest Associate, Church of the Transfiguration, Manhattan (Episcopal): Da Pacem Domine: a Prayer for Peace from the Seventh to the Twenty-First Century

Richard Grallo, PhD, Professor of Applied Psychology, Metropolitan College of New York: Four Functions of Experience in Human Learning

Louis Tietje, PhD, Professor of Ethics, Metropolitan College of New York, and Steven Cresap, PhD, Associate Professor of Modern European Intellectual History, Metropolitan College of New York: Rival Norms of Social Justice: Is There a Winner?

Doru Tsaganea, PhD, Professor of Mathematics, Metropolitan College of New York: The Ukrainian Conflict and Christian Moral Values

Alina Feld, PhD, Assistant Professor of Philosophy, Long Island University Global: Richard Kearney’s Welcoming the Stranger: or on The Courage to Forgive

Elvin T. Ramos, PhD, Founder and President, Global Tassels, Inc., Adjunct Assistant Professor, St. John’s University: The Practice of Peace and the Engagement of Social Justice through Education During the Never Ending Global War on Poverty

Ana Chelariu, PhD, Independent Scholar, New Jersey: Jesus’ Curse of the Fig Tree (New Testament) and The Bráhman of Two Birds in a Fig Tree (Rig Veda), Parables of Teaching

Moderatorul a fost prof. dr. Humphrey Crookendale, decan al Facultăţii de Management, Metropolitan College of New York, comentatori au fost Bert Breiner, profesor de religie la Hunter College, City University of New York şi David Rosner, profesor de etică la Metropolitan College of New York.

Galeria „Spiritus” (director Viorica Colpacci, MA) a fost prezentă cu o expoziţie de artă. La eveniment a fost lansată revista Symposium (vol. XXI, nr. 1, 2014) ce conţine o selecţie a lucrărilor prezentate la simpozionul din 2013, cu tema Vivat Academia! How Post-Modern Rhetoric Shapes Our Understanding of Modern and Pre-Modern Values. Recepţia evenimentului a fost oferită de D-na Mihaela Stan.

O altă activitate teologică şi catehetică, în acelaşi timp, au constituit-o şi predicile liturgice duminicale rostite de preot, predici prin care s-a făcut explicarea şi actualizarea textelor evanghelice din fiecare duminică pentru zidirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor.

Activităţi Ecumenice

Simpozionul menţionat mai sus a reprezentat un eveniment ecumenic de seamă în viaţa comunităţii noastre.

Vecernia Învierii, 2014, a fost de asemenea un eveniment ecumenic deschis participării enoriaşilor de la biserica episcopaliană gazdă. S-a citit Sf. Evanghelie în mai multe limbi.

Sâmbătă, 25 octombrie, la Queens Federation of Churches a fost oferită, la nominalizarea pr. Theodor Damian, o diplomă de merit Doamnei Mariana Orza, membră a comitetului parohial al Bisericii noastre. Preotul paroh a fost reprezentat la eveniment de D-na Felicia Georgescu, laureată a aceleiaşi distincţii în urmă cu câţiva ani. Diploma a fost oferită a doua zi, duminică, în cadru festiv, după Sf. Slujbă, de preotul paroh, de către dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Consiliului parohial şi de D-na Felicia Georgescu laureatei din acest an, D-nei Mariana Orza (şi fiului ei Alex Orza), pentru merite deosebite în serviciul lor comunitar în cadrul Bisericii noastre, „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, New York.

Activităţi de caritate

Biserica noastră, prin comitetul său de caritate condus de D-na Lucia Columb a ajutat în diverse rânduri, cu bani proveniţi din colecte şi donaţii, familii de români noi veniţi aici din ţară; de asemenea, în timpul de până acum mulţi români au fost ajutaţi să-şi găsească locuinţe şi servicii, şi nu în ultimul rând trebuie amintite colectele şi donaţiile care adesea s-au realizat în comunitatea noastră pentru biserici aflate în reparaţii capitale sau în construcţie în România.

Activitate Administrativă

Pe lângă toate cele amintite până acum, care implică în mod natural o muncă administrativ-organizatorică, trebuie menţionate şi întrunirile periodice ale Consiliului şi Comitetului de administraţie, în afară de consultările permanente ale preotului cu diferiţi membri ai Consiliului şi Comitetului în vederea organizării activităţilor curente ce au loc la Biserica noastră.

Între 3-6 iulie 2014 a avut loc la Chicago Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi. Pr. Theodor Damian a participat ca delegat al parohiei noastre.

Activităţi culturale

În comunitatea românească din America, în general, şi în comunitatea românilor din New York, în special, prezenţa Bisericii noastre şi a Institutului se face simţită pe mai multe planuri. Un loc de seamă în acest sens îl reprezintă paleta largă a activităţilor culturale, şi anume:

Sărbătorirea celor mai importante evenimente istorice şi culturale din viaţa poporului nostru, prin mijloace artistice şi literare adecvate;
Organizarea de simpozioane teologice şi culturale;
Editarea şi redactarea revistei Lumină lină. Gracious Light;
Invitarea la tribuna noastră a unor personalităţi ale vieţii noastre culturale, teologice şi ştiinţifice din ţară şi din diasporă;
Existenţa Cenaclului „Mihai Eminescu”, bine apreciat de presa şi de confraţii de literatură din ţară şi din diasporă;
Interviuri şi prezentări date de pr. Th. Damian la presa şi la programele de Radio şi TV din ţară.

Aniversări – Comemorări

Duminică 13 aprilie 2014, la Biserica noastră s-a celebrat aniversarea a 21 de ani de la înfiinţarea de către pr. prof. univ. dr. Theodor Damian a Bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi a Cenaclului literar „M. Eminescu” din New York. Preotul paroh a citit în cadrul mesei festive organizate cu acest prilej un detaliat raport de activitate la nivel pastoral-spiritual, liturgic, catehetic, ecumenic, administrativ, academic, financiar şi social.

Duminică 11 mai 2014, la biserica noastră s-au celebrat Ziua mamei după tradiţia americană, Ziua Independenţei de Stat a României şi Ziua Monarhiei. Au vorbit pr. dr. Th. Damian, prof. dr. Doru Tsaganea, dr. Napoleon Săvescu, criticul şi istoricul literar M. N. Rusu. S-au recitat poeme dedicate mamei de către poeţi clasici, moderni şi contemporani şi de către unii dintre membrii Cenaclului nostru „M. Eminescu” din New York.

Luni 26 mai 2014, la Cimitirul Cypress Hills, New York, la lotul Societăţii „Dorul”, pr. Th. Damian a săvârşit slujba de pomenire de „Memorial Day” pentru toţi românii îngropaţi acolo, dar şi în alte locuri. A sosit la eveniment şi PC pr. Mircea Dobre de la Biserica greacă „Sf. Dimitrie” din Jamaica, New York.

Duminică 1 iunie 2014, la Biserica „Sf Ap. Petru şi Pavel” din New York după Sf. Slujbă, în sala socială, s-a sărbătorit Ziua Copilului. În cadrul mesei festive (oferite de familia Andrei şi Sabina Coman), a avut loc un recital din poeţii Magda Isanos, Th. Damian şi Valentina Ciaprazi, recital susţinut de D-nele Angela Popa, Lia Lungu, Valentina Ciaprazi şi de Th. Damian. A cântat pentru cei prezenţi artista Lia Lungu.

Duminică 30 noiembrie 2014, a avut loc la Biserică masa festivă şi celebrarea Zilei Naţionale a României. Evocarea momentului istoric a fost făcută de prof. William Flaviu Riţiu.

Sâmbătă 17 ianuarie, la restaurantul „Bucharest” din New York (la D-l Vasile Bădăluţă), a avut loc cel de-al 22-lea Simpozion anual „M. Eminescu”, organizat de Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, de Societatea Română creştină „Dorul” (înfiinţată în 1903) New York, sub auspiciile filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Tema generală a fost M. Eminescu: „Scrisoarea VI” către România de azi.

Deschiderea lucrărilor a fost făcută de pr. prof. univ. dr. Theodor Damian, preşedintele al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi al filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi de D-l ing. Cristian Pascu, preşedintele Societăţii „Dorul”, care au introdus-o pe Excelenţa Sa Ioana Gabriela Costache, consulul general al României la New York, după care a urmat poemul Rugăciune de M. Eminescu recitat de actorul Cristian Balint şi cuvântul de întâmpinare al D-nei consul general.

Lucrările simpozionului au fost moderate de Doamnele Mariana Terra şi Elena Solomon şi s-au prezentat astfel:

Doina Uricariu, scriitoare, editor, director ICR New York: Eminescu: o scrisoare continuă
Ştefan Stoenescu, profesor, scriitor, traducător, Ithaca, New York: Câteva observaţii privitoare la diapazonul retoric al liricii eminesciene
M. N. Rusu, critic şi istoric literar, New York, redactor-şef al revistei Lumină lină: Eminescu contra Eminescu
Theodor Damian, scriitor, profesor, preşedinte al filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York: Religie şi credincioşie la Eminescu: un dialog cu Răzvan Codrescu
Valentina Ciaprazi, profesor de limbă şi literatură franceză, LaGuardia Commnity College, New York: Eminescu între simbolism şi romantism
Napoleon Săvescu, medic, preşedintele Asociaţiei Dacia Revival International, New York, directorul revistei Dacia magazin: Chipul dacilor în opera lui Eminescu
Mircea Săndulescu, scriitor: Ce se câştigă când se pierde ceva?
Doru Tsaganea, profesor de matematică la Metropolitan College of New York: Războiul de la 1877 în publicistica eminesciană
William Flaviu Riţiu, profesor de statistică la John Jay College, New York: Implicaţia politică a lui Eminescu
Galeria „Spiritus” (director Viorica Colpacci, MA) a fost prezentă cu o expoziţie omagială, unde au avut lucrări expuse artişti din Bucureşti: Cristian Olteanu, Luca Vaeni (grafică), Ionel Cristescu, Silvia Covaliu, Adriana Căruntu,Vasile Bros (pictură), Liviu Şoptelea din Botoşani (print digital), alături de copii iconari de la atelierul de iconografie al Bisericii Sf. Pantelimon (Bucureşti) condus de artista Viorica Colpacci: Theodora Niculescu, Andrea Irimia, Ruxandra Grigoriu, Alina Vlad şi Cristina Teleanu (icoane pe lemn) şi o selecţie de icoane pe sticlă executate de un grup de copii, proiect susţinut de către Arhiepiscopia Bucureştilor.
Participarea artiştilor români din New York a inclus pe Viorica Colpacci (sculptură), Alexandra Stoenescu, Dinu Mitroi, Şerban Chelariu (pictură), Despina Amăriuţei (grafică digitală), Doru Tsaganea (fotografie de artă).
(Pentru alte detalii a se vedea reportajul Marianei Terra în Romanian Journal, nr. 760 din 4 februarie 2015, New York, p. 19).

Duminică 18 ianuarie, la Biserica noastră Simpozionul „M. Eminescu” a fost continuat cu un parastas făcut în memoria lui Mihai Eminescu, a lui Grigore Vieru, a lui George Alexe şi a Mitropolitului Antonie Plămădeală, personalităţi evocate apoi la masa festivă din sala socială. Poeţi din cenaclul nostru au recitat din creaţia lor.

Duminică 25 ianuarie, la Biserică, după Sf. Slujbă a avut loc cel de-al 22-lea Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române, organizat de Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi de filiala americană a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

După cuvenita rugăciune rostită de pr. paroh Theodor Damian, s-a cântat imnul Deşteaptă-te române; pr. Theodor Damian a vorbit apoi despre personalitatea D-nei consul general Ioana Gabriela Costache, oaspetele de seamă al evenimentului. Excelenţa sa a rostit un frumos cuvânt legat de importanţa actului istoric celebrat. Au fost prezentate apoi lucrări astfel:

Pr. dr. Theodor Damian, scriitor, preşedintele Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, profesor de filosofie şi etică la Metropolitan College of New York: Rolul Bisericii Ortodoxe Române în actul Unirii
Dr. Doru Tsaganea, profesor de matematică la Metropolitan College of New York: Unirea Principatelor din perspectiva unificării europene
M. N. Rusu, critic şi istoric literar, redactor-şef Lumină lină: Radu Theodoru şi poemul său Hora Unirii.
Au urmat dansurile populare şi clasice oferite de un grup de 22 de copii şi tineri din parohia noastră, toţi îmbrăcaţi în costume naţionale româneşti, după care copiii Natalie Pascu (9 ani) şi Isabella Pascu (7 ani) au oferit un recital de poezie şi pian, urmat de cântecele îndrăgiţilor interpreţi de muzică românească Berti Samovici, Lăcrămioara Răileanu, Mario Dumitru şi Toni Chihu. Momentul următor a constat dintr-un extins recital de poezie susţinut de D-le Mariana Terra, Valentina Ciaprazi, Maria Ralee, Elena Mitru, Elena Strujan şi de D-nii M. N. Rusu şi Paul Murariu din poeţi clasici şi contemporani români, pe tema Unirii, şi de alt recital de poezie susţinut de poeţi din Cenaclul literar „M. Eminescu” din New York (au citit din creaţia proprie). Galeria „Spiritus” (director Viorica Colpacci) a expus lucrări ale unor artişti plastici din comunitatea noastră şi din ţară.
S-a dansat Hora Unirii de către toţi cei prezenţi. Generoasa recepţie (masa festivă) a fost oferită de D-na Mitsura Salgian în memoria tatălui ei, artistul Garabet Salgian, decedat cu un an în urmă.
(A se vedea şi reportajul Marianei Terra în Romanian Journal, nr. 761, februarie 2015).

Conferinţe, referate, lucrări literare

Pe lângă referatele legate de sărbătorile menţionate mai sus, pr. Th. Damian a organizat evenimente academice şi culturale, unde a ţinut şi alte comunicări sau a răspuns diferitelor invitaţii unde a prezentat lucrări astfel:

Vineri 2 mai 2014 la Mănăstirea „Sf. Dumitru” din Middletown, New York, a avut loc şedinţa de Protopopiat (Coasta de Est) condusă de ÎPS Arhiepiscop dr. Nicolae Condrea în prezenţa P.S. Episcop vicar Ioan Casian de Vicina şi a mai multor preoţi. Cu această ocazie, pr. prof. Theodor Damian a prezentat lucrarea „Food as a Sacrament of the Kingdom”.

Între 8-11 mai 2014, a avut loc la Universitatea de Vest din Kalamazoo, Michigan, cel de-al 49-lea Congres Internaţional de Studii Medievale. Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă a avut şi anul acesta organizată o sesiune academică (nr. 200) prezidată de Daniela Anghel din Windsor, Canada, intitulată „Gaudeamus igitur: Exploring Intellectual Values in Medieval Systems”.

În acest cadru au fost prezentate următoarele lucrări: pr. prof. dr. Th. Damian (organizatorul sesiunii), de la Metropolitan College of New York, Managing Change in Gregory of Nazianzus’ Poetry; rev. prof. dr. Clair W. McPherson de la General Theological Seminary, New York, The Letters of Nilus of Ancyra: A Study in Late Roman Epistolary Style; fr. prof. dr. Andreas Andreopoulos de la Universitatea din Winchester, United Kingdom, Time and space in the Iconography of the Protection of the Theotokos, and dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Societăţii „Dacia Revival International”, New York, Dacians, the Masters of the Ancient World as Reflected in Medieval Writings.

Sâmbătă 31 mai 2014, pr. Th. Damian a fost prezent cu cărţi în limba engleză şi recital de poezie în limba engleză la Javits Center în Manhattan la Book Expo America (BEA) în cadrul standului românesc de carte organizat de ICR New York (director dr. Doina Uricariu) alături de alţi scriitori, editori, ziarişti români din New York.

Între 16-20 iunie 2014, a avut loc la Boston College în Boston conferinţa anuală „Bernard Lonergan”. prof. univ. dr. Theodor Damian a participat conducând seminarul din patru după-amiezi, pe tema dialogului dintre Catolicism şi Ortodoxie.

Între 4-8 august 2014, a avut loc la Universitatea Catolică din Porto (Portugalia) cea de-a 14-a conferinţă internaţională a ISSEI (The International Society for the Study of European Ideas), cu tema generală Images of Europe: Past, Present, Future. prof. univ. dr. Theodor Damian a organizat şi condus un seminar intitulat: „What Identity? The Abolition of Borders. From the Traditional Village to the Post-Modern One”, şi a prezentat lucrarea „Teaching Reloaded: How can Meaning and Transcendence Help Us Reassess Who we Are?”.

Între 5-7 martie 2015, a avut loc la Alba Iulia evenimentul anual „Zilele Lumină lină”, organizat local de scriitorul şi editorul Virgil Şerbu Cisteianu şi la care au participat peste 40 de editori şi scriitori din diverse localităţi din ţară.

Cenaclul Literar „Mihai Eminescu”

Întrunirile Cenaclului literar au avut loc cu regularitate la fiecare două săptămâni, cu excepţia vacanţelor. Evenimentele festive de cenaclu au fost ocazionate de lansarea unui mare număr de volume semnate de scriitori de aici şi din ţară, după cum urmează:

Vineri 16 mai 2014, în cenaclul nostru s-a lansat volumul Rigla de aer al poetei Iulia Pană din România. Au vorbit scriitorii Doina Uricariu, Th. Damian şi M. N. Rusu. Au mai luat cuvântul Eduard Andrei şi Mircea Suciu (ICR – New York).

Duminică 18 mai 2014, la Biserică, după Sf. Slujbă, în sala socială a avut loc o şedinţă specială a cenaclului nostru. Invitata serii a fost prof. dr. Mihaela Albu (din România – USA) căreia i-a fost lansat volumul de istorie literară Mircea Popescu: Un cărturar, un ziarist, o conştiinţă (în două tomuri). Au vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Mariana Terra şi autoarea (lucrarea e semnată de Mihaela Albu şi Dan Anghelescu). S-a lansat de asemenea revista Carmina Balcanica nr. 1 (12), 2014.

Vineri 6 iunie 2014, în cenaclul nostru s-au lansat volumele Sfârşitul Ceauşeştilor şi Crimele revoluţiei de Grigore Cartianu, din România. Au vorbit Th. Damian, M. N. Rusu, Lia Lungu şi autorul. Au mai luat cuvântul Mariana Terra şi Elena Strujan.

Vineri 11 iulie 2014, la restaurantul „Bucharest” din Sunnyside, NY, s-a întrunit Cenaclul literar pentru o prezentare a operei scriitorului nonagenar Radu Theodoru (în absenţă motivată obiectiv), în cadrul noii rubrici „Mari scriitori ai literaturii contemporane”; despre Radu Theodoru şi opera lui au vorbit Theodor Damian şi M. N. Rusu. Au mai luat cuvântul Valentina Ciaprazi, Elena Strujan, Alex Marmara, Victor Sava şi Tibi Horvath.

Vineri 19 septembrie 2014, la reşedinţa pr. Th. Damian a avut loc prima întrunire de cenaclu după vacanţa de vară. A fost o seară de poezie. Au citit din creaţia lor poeţii Valentina Ciaprazi, Ion Burcin, Adina Dabija şi Theodor Damian. Au luat cuvântul, în afară de invitaţii serii, criticul şi istoricul literar M. N. Rusu, Grigore Culian, directorul ziarului New York Magazin, Elena Mitru, Ion Mangâr (Vasile Creţu) şi Lisa Pecai.

Vineri 3 octombrie 2014, întrunirea de cenaclu a avut loc tot la reşedinţa preşedintelui acestuia, Th. Damian, invitatul serii fiind autorul Ion Burcin, căruia i s-au lansat volumele Prin gânduri şi cimitire şi Adevăr şi iubire. Au vorbit Theodor Damian, Otilia Montano, Mariana Terra şi autorul. Au mai luat cuvântul Victor Sava şi Valentina Ciaprazi.

Vineri 17 octombrie 2014, în cenaclul nostru au fost lansate volumele Pasageri în gândurile mele, Poezii pentru copii şi Epigrame, de Elena Mitru din Connecticut. Au vorbit Theodor Damian, Valentina Ciaprazi, Lisa Pecai, Mircea Mitru, Ion Burcin şi autoarea.

Vineri 7 noiembrie 2014, în Cenaclul „M. Eminescu” din New York, la restaurantul „Bucharest”, a fost lansată revista Respiro (director Doru Paul Mugur, redactor Adina Dabija). Au vorbit Theodor Damian, Adina Dabija şi Timotei Ursu. Au mai luat cuvântul Ştefan Benedict, Virgil Ciucă şi Grigore Culian.

Joi 13 noiembrie 2014, în cenaclul nostru, la restaurantul românesc „Harmony” a fost lansat volumul de poezii Execuţia de Virgil Ciucă. Au vorbit Theodor Damian, M. N. Rusu şi Mircea Săndulescu. Au mai luat cuvântul Dima Lascu, Lisa Pecai, Mircea Urucu şi autorul.

Vineri 5 decembrie 2014, oaspetele cenaclulului nostru a fost scriitorul Lucian Dan Teodorovici, din România. S-a vobit despre volumele Matei Brunul, Circul nostru vă prezintă şi Celelalte poveşti de dragoste. Au vorbit Theodor Damian, Doina Uricariu şi M. N. Rusu. Au mai luat cuvântul Mariana Terra, Adina Dabija şi Virgil Ciucă.

Duminică 7 decembrie 2014, Biserica noastră l-a avut ca oaspete pe scriitorul Augustin Ostace din Germania, care şi-a prezentat ultimele cărţi publicate. Au mai luat cuvântul Theodor Damian, M. N. Rusu, Flaviu Riţiu, Sorin Ifrim, Cristi Aniţului.

Vineri 6 februarie 2015, în cenaclul nostru s-a lansat revista Dacia magazin (director dr. Napoleon Săvescu, redactor-şef Mariana Terra). Au vorbit Theodor Damian, M. N. Rusu şi Mariana Terra. Au mai luat cuvântul Doina Mureşan, Elena Strujan, Ion Burcin, Dima Lascu şi Cristisan Pascu. (A se vedea şi reportajul Marianei Terra în Romanian Journal, nr. 761, februarie 2015).

Vineri 20 martie 2015, s-au lansat în cenaclu numerele 1 şi 2 din 2015 ale revistei Lumină lină. Au vorbit Theodor Damian, M. N. Rusu, Mariana Terra. Au mai luat cuvântul doamnele Viorica Colpacci şi Elena Strujan.

Revista Lumină lină. Gracious Light

Unul dintre principalele obiective ale Bisericii şi Institutului nostru constă în organizarea şi desfăşurarea unei susţinute activităţi teologice, pastorale, spirituale şi culturale, de prezentare a ideilor teologice care frământă lumea actuală şi, de asemenea, de prezentare a literaturii române clasice şi contemporane. În acest scop a fost publicată revista Lumină lină trimestrial, în format carte, în condiţii grafice de înaltă ţinută profesională, corespunzătoare cu aspiraţiile şi interesul pentru spiritualitatea şi cultura românească autentică manifestate în comunitatea noastră (anul acesta împlinind douăzeci ani de apariţie).

Pentru a se vedea că aceste afirmaţii nu sunt gratuite, permiteţi-ne să cităm câteva ziare şi reviste din România şi S.U.A. care, sub diverse forme publicistice, au făcut referiri la Institutul şi Biserica noastră, la Cenaclul „M. Eminescu”, la revista Lumină lină sau au publicat texte semnate de pr. Th. Damian, Mihaela Albu, M. N. Rusu sau ale altor colaboratori ai revistei noastre: Tribuna, Convorbiri literare, Dacia literară, Viaţa cultelor, Plumb, Bucovina literară, Citadela, Graiul Maramureşului, Literatura şi arta, Hyperion, Romanian Journal, Salonul literar, Credinţa, Lumea românească, Bucureştiul literar şi artistic, Noua Provincia Corvina, Vox libri, Banatul, Vatra Veche, ş.a.

Producţia editorială teologică şi culturală reflectată în paginile revistei Lumină lină nu este ruptă de aceea care se desfăşoară în România. Dimpotrivă, putem afirma că revista noastră este direct implicată în orizontul cultural româno-american, iar mişcarea teologică, publicistică şi culturală din ţară este viu interesată să cunoască opiniile, impresiile şi judecăţiile noastre de valoare. De aceea revista Lumină lină acordă un spaţiu tipografic adecvat, atât pentru prezentarea şi semnalarea cărţilor şi revistelor de teologie apărute în ţară şi în străinătate, cât şi a cărţilor şi revistelor de cultură în general.

Dintre numele care au marcat publicaţia noastră în anii 2014-2015 menţionăm următorii scriitori, jurnalişti, teologi, oameni de ştiinţă (în ordine alfabetică):

Aaron Albu, Mihaela Albu, Alfredo Pérez Alencart, Vasile Aleşincu, Eduard Andrei, Lucreţia Andronic, Silvia Andru, Vasile Andru, Tamara Andrucovici, Dan Anghelescu, Cornel Balaban, Cristian Petre Balan, Maria Batorova, George Băjenaru, Drita Nicoligi Binaj, Antonia Badea, Jean Bodin, George Boitor, Adrian Botez, Flora Brovina, Nicholas Buda, Nicolai Buga, Ion Burcin, Paddy Bushe, Alex Amalia Călin, Elena M. Cîmpan, Luca Cipolla, Theodor Codreanu, Luminiţa Cojoacă, Viorica Colpacci, Adina Dabija, Andrei Damian, Theodor Damian, Marian Daniel, Gellu Dorian, Andrei Dosa, Daniel Dragomirescu, Eugen Evu, Emilia Feru, Răzvan Emanuel Fibişan, Mariana Floarea, Corneliu Florea, Petru Ioan Garda, Ioan Gâf-Deac, Nicolae Georgescu, Remus Giorgioni, Daniela Gîfu, Stelian Gomboş, Theodore Grammatas, Silviu Guga, Ion Haineş, Heinz-Uwe Haus, Dumitru Ichim, Iuliu Ionaş, Stejărel Ionescu, Nicolae Iosub, Petre Isachi, Frederick Lapisardi, Mihaela Leonida, Ion Maria, Marcel Miron, Otilia Montano, Costică Moroianu, Marin Moscu, Gheorghe Naghi, Maria-Cristina Necula, Elena Olariu, Ion Pachia-Tatomirescu, Constantin Pădureanu, Antoniu Cătălin Păştin, Gheorghe Păun, Lisa Pecai, Muguraș Maria Petrescu, Radu Petrescu-Muscel, Paulina Popa, Savu Popa, Florentin Popescu, Horia Popescu, Iuliana Paloda Popescu, Eugen Popin, Vasile Popovici, John Predescu, Gheorghe Puiu Răducanu, Milan Richter, Alexandra Roceric, Paula Romanescu, Ioan N. Roşca, Ioan Roşioru, M. N. Rusu, Magdalena Scorţea, Petru Scutelnicu, Menut Şenol, Florian Silişteanu, Rodica Şinca, Carmen Şova, Veronica Ştir, Victor Ştir, Nichita Stănescu, Passionaria Stoicescu, Irimie Străuţ, Camelia Suruianu, Corina Teodor, Mariana Terra, Ioan Tudor, Valentin Cosmin Tufan, Miron Ţic, Llelu Vălăreanu, Nina Viciriuc, Nicolae Petre Vrânceanu.

Galeria Spiritus

La Simpozionul Teologic anual din 6 decembrie 2014, de la General Theological Seminary din Manhattan, NY, Galeria „Spiritus” (Director Viorica Colpacci, MA) a fost prezentă cu o expoziţie de artă. Au expus artiştii Juliana Udvardy, Şerban Chelariu, Garabet Salgian, Viorica Colpacci şi Liviu Şoptelea.

La Simpozionul anual „Eminescu” din 17 ianuarie 2015 la restaurantul „Bucharest” în Queens, NY, Galeria „Spiritus” a organizat o expoziţie omagială, unde au avut lucrări expuse artişti din Bucureşti: Cristian Olteanu, Luca Vaeni (grafică), Ionel Cristescu, Silvia Covaliu, Adriana Căruntu,Vasile Bros (pictură), Liviu Şoptelea din Botoşani (print digital), alături de copii iconari de la atelierul de iconografie al Bisericii Sf. Pantelimon (Bucureşti) condus de artista Viorica Colpacci: Theodora Niculescu, Andrea Irimia, Ruxandra Grigoriu, Alina Vlad şi Cristina Teleanu (icoane pe lemn) şi o selecţie de icoane pe sticlă executate de un grup de copii, proiect susţinut de către Arhiepiscopia Bucureştilor.

Participarea artiştilor români din New York i-a inclus pe Viorica Colpacci (sculptură), Alexandra Stoenescu, Dinu Mitroi, Şerban Chelariu (pictură), Despina Amăriuţei (grafică digitală), Doru Tsaganea (fotografie de artă).

La Simpozionul anual dedicat Unirii Principatelor Române, din 25 ianuarie 2015, ţinut la Biserca „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, New York, Galeria „Spiritus” a expus lucrări ale unor artişti plastici din comunitatea noastră şi din ţară.

Între 6-24 martie 2015, la ICR, New York, Viorica Colpacci a avut organizată o expoziţie personală. La primul vernisaj din 6 martie au vorbit Eduard Andrei, Doina Uricariu, Viorica Colpacci, la al doilea vernisaj, din 19 martie, au vorbit pr. Theodor Damian, Mariana Terra, Doina Uricariu, Eduard Andrei.

În cadrul şcolii duminicale din parohia noastră, în duminicile din luna martie, Viorica Colpacci a oferit tinerilor şi copiilor prezenţi un curs de pictură de icoane pe sticlă.

Colindele

Concertul de colinde susţinut în ziua de Crăciun de către cântăreţii şi credincioşii bisericii noastre, ca şi sosirea lui Moş Crăciun la biserică, oferind daruri copiilor, au reprezentat evenimente de seamă în viaţa parohiei.

Activităţi Sociale

Mese festive, baluri şi seri româneşti

Aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaţa comunităţii noastre, ele facilitând cunoaşterea şi într-ajutorarea reciprocă pe de o parte, iar pe de altă parte, aducându-ne aici, la New York, multe din tradiţiile cele mai autentice din România; menţionăm aici cele mai importante evenimente de acest fel:

Masa festivă de Florii, 13 aprilie 2014, ocazionată de împlinirea a 21 de ani de la înfiinţarea parohiei noastre.

Duminică 20 aprilie 2014, s-a celebrat la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York marele praznic al Învierii Domnului. Sf. Slujbă a fost urmată de agapa din sala socială, iar după amiază, de Vecernia Învierii.

Duminică 29 iunie 2014, s-a serbat la Biserica noastră hramul (Sf. Apostoli Petru şi Pavel) anual. La masa festivă din sala socială s-a desfăşurat un program artistic, în cadrul căruia au cântat pentru cei prezenţi artiştii Lia Lungu, Brânduşa Covalciuc, Marius şi Lăcrămioara Răileanu, Bert Samovici şi Valeria Arnăutu.

În toate duminicile lunii octombrie, după Sf. Slujbă, în curtea Bisericii noastre s-a sărbătorit ziua recoltei (Festivalul mustului) unde, într-o atmosferă caldă de prietenie şi comuniune, cei prezenţi s-au îndulcit din tradiţionalul must de toamnă şi de mititeii româneşti.

Duminică 16 noiembrie 2014, la Biserica noastră a a vut loc masa festivă de Lăsatul Secului pentru Postul Naşterii Domnului.

Joi 25 decembrie, la Biserică s-a sărbătorit marele praznic al Naşterii Domnului. După Sf. Slujbă s-a cântat un grupaj de colinde de către toţi cei prezenţi, apoi a venit Moş Crăciun şi a împărţit daruri copiilor. În sala socială, la masa festivă copiii şi tinerii parohiei au oferit un splendid program de dansuri clasice şi populare româneşti. Au cântat pentru cei prezenţi îndrăgiţii interpreţi Berti Samovici, Lăcrămioara Răileanu şi Mario Dumitrescu.

Duminică 18 ianuarie 2015, la Biserica noastră s-a organizat o masă festivă în memoria lui Mihai Eminescu, dar şi a lui Grigore Vieru, a Mitropolitului Antonie Plămădeală şi a lui George Alexe.

Masa festivă de la Simpozionul dedicat Unirii Principatelor Române (25 ianuarie). Au vorbit profesorii Theodor Damian, Doru Tsaganea şi M. N. Rusu. Au cântat pentru cei prezenţi îndrăgiţii interpreţi Berti Samovici, Lăcrămioara Răileanu şi Mario Dumitrescu.

Duminică 1 februarie, la Biserica noastră s-a celebrat hramul Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă (Sf. Trei Ierarhi). Cu acest prilej, s-a ţinut şi Adunarea generală a parohiei, cu alegerea de membri în Consiliul şi Comitetul parohial. A fost inaugurată, în acest context, şcoala noastră duminicală pentru copii şi tineri, condusă de prof. Irina Aniţului.

Duminică 8 februarie, la Biserică, după Sf. Slujbă, s-au serbat Balul Mărţişorului şi Lăsatul secului pentru postul Sf. Paşti. Au cântat cu această ocazie cunoscuţii interpreţi ai cântecului românesc Lăcrămioara Răileanu şi Berti Samovici, acompaniaţi la orgă de Mario Dumitrescu. Preşedintele consiliului parohial, dr. Napoleon Săvescu, a oferit mărţişoare doamnelor prezente. (A se vedea şi reportajul Marianei Terra în Romanian Journal, nr. 761, februarie 2015).

Trebuie menţionate aici şi serviciile memoriale speciale săvârşite la Biserica noastră în ocazii speciale, mai ales cel de la Cimitirul Cypress Hills din Queens, NY, de Memorial Day (25 mai 2015).

Tineretul

Proporţional cu numărul celor prezenţi la Sf. Slujbe, copiii şi tinerii continuă să fie o prezenţă îmbucurătoare în comunitatea noastră. Este de apreciat contribuţia lor la organizarea multora din programele culturale prin care în decursul anului ne-am serbat momentele importante din istoria neamului nostru.

Scoala de duminică

Prof. Irina Aniţului, sub îndrumarea pr. paroh Theodor Damian, a reînceput anul acesta şcoala duminicală a Bisericii noastre. Copiii învaţă potrivit instrucţiunilor oferite de Arhiepiscopia noastră, cu aplicaţii locale în funcţie de evenimentele religioase obişnuite, dar şi speciale, celebrate în parohia noastră.

Totodată, în cadrul şcolii duminicale, sub îndrumarea artistei Viorica Colpacci, copiii şi tinerii noştri învaţă să picteze icoane pe sticlă.

Socializarea la cafeaua de după slujbe

Cum este bine cunoscut, s-a tradiţionalizat deja obiceiul ca la Biserica noastră, după fiecare Sf. Liturghie, să se ofere celor prezenţi o cafea şi o gustare, uneori chiar masă, ocazie foarte nimerită de socializare şi cunoaştere reciprocă.

Toate activităţile menţionate, precum şi multe altele neamintite aici, au făcut din Biserica noastră un adevărat centru cultural românesc, de promovare şi trăire a celor mai semnificative valori istorice, culturale şi spirituale ale neamului nostru, au contribuit la formarea acestei comunităţi, la crearea unui spirit prietenesc, de familie, deschis, de încredere, respect şi armonie în rândurile enoriaşilor de la Biserica noastră.

* * *

Acesta este bilanţul muncii noastre de un an de zile la Institutul şi Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.

Trebuie să menţionez că această activitate atât de bogată şi diversă, cu caracter religios-duhovnicesc, teologic, cultural, social n-ar fi fost posibilă fără contribuţia majoră, semnificativă, dedicată şi perseverentă, fără răbdarea şi dăruirea, înţelegerea, dragostea şi zelul D-nei preotese Claudia Damian, care a lucrat uneori zile şi nopţi de-a rândul, cu pasiune şi dragoste, la munca de culegere de texte şi tehnoredactare, la cea religios-pastorală şi culturală.

Călduroase mulţumiri aduc acum şi ÎnaltPreaSfinţitului dr. Nicolae Condrea, arhiepiscopul nostru şi PreaSfinţitului Părinte Episcop Vicar Ioan Casian de Vicina pentru vizitele, sfatul şi binecuvântarea pe care ni le-au acordat, precum şi tuturor membrilor Consiliului şi Comitetului de administraţie, în frunte cu domnii şi doamnele:
Napoleon Săvescu, M. N. Rusu, Cristinel Pascu, Mircea Ghiţă, Mircea Ralee, Ion Plăviţu, Ion Burcin, Doru Tsaganea, Elena Burchea, Mihaela Stan, Felicia Georgescu, Lucia Columb, Victoria Plăviţu, Anişoara Constantinescu, Claudia Pătrănoiu, Viorica Colpacci, Nuţi Ionescu, Mariana Orza, Irina Aniţului, care de asemenea au fost tot timpul alături de mine ajutând Biserica cu bani, muncă şi timp, ori de câte ori a fost nevoie.

În sfârşit, vreau să menţionez aici sprijinul semnificativ pe care l-am primit din partea presei locale, mă refer în special la ziarele New York Magazin (Grigore Culian) şi Romanian Journal (Vasile Bădăluţă, Mariana Terra, John Predescu), la prietenul meu şi coleg de trudă redacţională şi de cenaclu literar, M. N. Rusu, în primul rând, precum şi ajutorul preţios material şi moral primit de la toţi credincioşii, prietenii şi susţinătorii Bisericii noastre, care întotdeauna au avut un cuvânt bun de apreciere sau încurajare pentru tot ceea ce împreună am realizat până acum.

Într-adevăr, toţi cei menţionaţi nominal sau colectiv au contribuit într-un fel sau altul, în mod pozitiv la formarea şi întărirea acestei comunităţi, la atmosfera prietenească, familială, deschisă, încurajantă, primitoare ce o caracterizează, şi care este evidentă cu prisosinţă la toate întrunirile noastre sociale sau culturale de orice fel, de la cafeaua şi gustările oferite după Sf. Slujbă, până la sărbătorirea de mari evenimente culturale, şi care au contribuit de asemenea la crearea atmosferei liturgice de aleasă înălţare şi zidire duhovnicească ce caracterizează slujbele noastre.

Tuturor le doresc ca Milostivul Dumnezeu să-i răsplătească însutit pentru dragostea lor, cu sănătate şi împlinirea celor ce le sunt de folos, pentru ca, pe mai departe, cu acelaşi entuziasm, împreună, ca într-o singură mare familie, să putem continua munca începută spre bucuria şi folosul nostru şi spre slava lui Dumnezeu.

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: