„Genţigramele” Gabrielei Groza

de Silvia POPESCU

Gabriela Groza este o persoană publică deja binecunoscută iubitorilor de literatură.

Gentiana_lansare_Gentigrame_Targ Gaudeamus_1Venită în Cenaclul epigramiştilor clujeni SATIRICON prin 1994-1995, deci cu mai bine de două decenii în urmă, Gabriela Groza, cu pseudonimul Genţiana, a reuşit să treacă de la lirismul poeziei (care se resimte şi în povestirile pentru copii), la catrenul cu poantă, care presupune o chintesenţă a gîndirii.

Spre deosebire de unii scriitori consacraţi, pentru care epigrama este o expresie „jucăuşă” a zilelor noastre (poetul Ion Mureşan) [dar ea vine de pe vremea lui Marţial, de vreo două mii de ani! Deci, nu este o creaţie a zilelor noastre!], pentru alţii, chiar academicieni, epigrama este „bulgărele de chihlimbar” sau, cum spunea un veritabil epigramist bucureştean, regretatul Valerian Lică, fostul redactor-şef al revistei „Epigrama”, editată de Uniune:

,,Mică, sprintenă,-nţepată,
Fină, în literatură,
Epigrama-adevărată
Este-o perlă de… cultură!”

Cei învăţaţi să se exprime în cuvinte aşternute pe pagini întregi, valoroase de multe ori, nu pot concepe că alţi scriitori îşi pot concentra gîndul în doar cîteva rînduri, cu o poantă în final, care trebuie să fie cu adevărat pătrunzătoare, înţepătoare. Aici apare meritul deosebit al epigramistului! Un epigramist apreciat trebuie să aibă şi o cultură umanistă bine însuşită. Este şi cazul profesoarei Gabriela Genţiana Groza.

Un fapt deosebit trebuie subliniat: România este unica ţară din lume în care epigrama a proliferat atît de mult.

Se ştie că, în general, epigramiştii sunt cerebrali, dar Gabriela Groza are o mobilitate intelectuală admirabilă. Poeta, povestitoarea din cărţile pentru copii are capacitatea de a se detaşa de lumea inocenţei şi a intra în lumea zilelor de azi – crudă, meschină şi tot mai nocivă.

Gentiana_lansare_Gentigrame_Targ Gaudeamus_3După cele 20 de volume de versuri, haiku, epigrame, povestiri pentru copii, Gabriela Groza revine acum cu un nou volum de epigrame, intitulat, aşa cum se obişnuieşte mai nou, „Genţigrame la pachet” (o combinaţie de nume sau prenume şi cuvîntul epigrama), apărut la Editura Ecou Transilvan, 2016. Ȋn acest volum, autoarea a adunat creaţiile mai noi, din ultimii ani, dovedind o reîntoarecere spre epigramă. Pornind de la coperta ingenios creată, cu un medalion în care este încadrat portretul grafic al autoarei, creionat de regretatul maestru al caricaturii – Virgil Tomuleţ, trebuie să subliniem şi Cuprinsul cărţii, realizat în rime inspirate, ceva aparte: 1. Ceva date despre mine; 2. Felurite aspirine; 3. Cu politica e bine; 4. Fericită viaţa-n cuplu; 5. Şi la vîrsta a treia suflu ş.a.m.d.

Ȋn primul capitol, se prezintă singură:

Mie, prahoveanca
Deşi născută prahoveancă,
Am susţinut că sunt clujeancă,
Dar un ţînţar m-a dat de gol,
Ȋn sînge mi-a aflat petrol!

După ce aminteşte descendenţa grecească – „Bunicul / Din Elada a venit…”, se consideră descendentă şi din Caragiale:

Ȋn umbra lui Caragiale
Ȋn Ploieşti dacă-am trăit,
De umor m-am molipsit,
De-i eram contemporană,
Eram şi republicană.

Ȋntr-un frumos catren, îşi defineşte pseudonimul:

Pseudonimul meu
Genţiana e o floare
Care creşte sus la munte,
Cu petale-albastre-n soare,
Ȋnălţimile să-nfrunte.

Ȋn cel de al doilea capitol, tematica este diversă şi evideţiază cel mai bine talentul cu care colega noastră Gabriela Groza a fost dotată: definiţii, sociale, politice, sportive, despre epigramă şi epigramişti, imoralitatea vieţii de acum, înfierarea moravurilor etc. Cîteva exemple:

Definiţia gurii
Ȋntr-o formă consacrată,
Gura-i camera cu cheie
Şi-i o şansă nesperată,
… De-i închisă la femeie.

Poet descurcăreţ
Deşi scrie tot mai rău,
Pentru-aceasta are-o scuză
Ce-o repetă tot mereu
Că de vină este-o muză…

Condamnabile sunt şi noile produse puse pe piaţă:

Calitatea pantofilor
Mi s-a spus că-i marfă bună,
Să n-am grijă, garantat!
M-au ţinut cinci ani şi-o lună,
… Fiindcă nu i-am încălţat.

„Mania” retrocedărilor care au adus foarte multă pagubă avuţiei naţionale:

Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Someşu-a tîrît de veacuri
Frunze veştede şi vreascuri
Şi… dintr-o înghiţitură,
Luă şi Casa de Cultură!

Condiţia financiară a dascălului de acum nu putea scăpa epigramistei:

Costul ridicat al cărţilor
Din salariul pe o lună
Mi-am luat cărţi de mare preţ,
Dintre care, cea mai bună,
,,Căţeluş cu părul creţ”.

Cultura sau educaţia unui individ se răsfrînge şi în ceea ce lasă în urma lui:

Ȋndrăgostit de natură
Cînd afară e căldură,
La pădure bea o bere,
Face mici, face friptură
Şi gunoi… cu ce plăcere…!

Cum familia Groza îşi petrece vara mai mult la Tinca, în judeţul Bihor, autoarea vine cu o oarecare autoironie:

Apa de la Băile Tinca
Cînd ceva o să te doară
Apa este o comoară,
Dar mai bune sunt la Tinca
Vinul roşu şi pălinca.

Actualitatea zilelor noastre o regăsim în:

Caragiale-i actual
Nenea Iancu-a creionat
,,Cetăţeanul turmentat”,
Astăzi ne-ar fi dăruit
,,Cetăţeanul uluit”!… de tot ce se întîmplă în ţara noastră.

Nici cenaclul epigramiştilor nu scapă de săgeţile Genţianei:

Diversitate la „Satiricon”
E varietate mare,
Peisaju-i insolit:
Cei mai noi critică tare,
Cei mai vechi… s-au potolit.

Capitolul trei este dedicat aproape exclusiv temelor politice:

Politician simandicos
Caviar, delicatese,
Se îmbracă cu fineţe,
Tot aşa cum a aflat
Cînd era copil în sat…

Românul la vot
Credul, naiv, uituc de tot,
Cînd se va duce iar la vot
O să aleagă cu folos
… Exact pe dos!

Viaţa de cuplu nu lipseşte din nicio carte de epigrame. Firesc, o întîlnim şi aici:

Surpriză în cuplu
De ziua lui, scumpa femeie
Atîta îşi iubea bărbatul,
Că i-a lăsat bilet şi cheie:
„Adio, am plecat cu altul”!…

De ziua îndrăgostiţilor
Cunoscîndu-se în gară
Ȋndelung s-au sărutat,
Ȋn tramvai se cununară
Şi-n metrou… au divorţat.

Dascălul

După capitolul dedicat pensionarilor şi mai ales celor mai înaintaţi în vîrstă, m-aş opri puţin asupra catrenelor sau epigramelor dedicate tinerilor şcolari. Aici, dascălul-epigramist nu poate fi caustic sau sarcastic, ci doar puţin critic sau ironic, în dorinţa de a-i îndrepta în comportament sau în gîndire:

Dorinţă pentru viitor
De-i întrebi azi pe copii
Chiar de cînd sug din suzete,
Ce vor fi ei într-o zi,
Ȋţi răspund: „Vom fi vedete!”

Orientare şcolară
Cu haine scumpe, limuzină,
Venind la şcoală într-o doară,
E sigură ce-o să devină;
… Ȋn niciun caz o profesoară.

Ȋn faţa hărţii
– Unde-i Creta? îl întreabă
Doamna lui de geografie.
– Dacă vreţi, mă duc degrabă
S-o aduc din librărie.

Şi exemplele sunt multe şi semnificative.

Volumul se încheie cu catrene dedicate unor personalităţi ale culturii naţionale dintre care amintim: Mitropolitului Bartolomeu, Scriitorului Viorel Cacoveanu. Poetului Marcel Mureşeanu, Actorului Florin Piersic, Lui George Corbu (preşedintele UER), Epigramistului Efim Tarlapan (decedat în decembrie 2015), Laviniei Bocu, Epigramistului Eugen Albu ş.a., dar şi cu Epitafuri garantate. Cum Genţiana Groza este profesoară de biologie, firesc că vom cita

Epitaful biologului:
A găsit că este logic
S-aibă somnul ecologic,
Ocupînd cavou-n care
… Nu e pic de poluare!

Epitaful dascălului
S-a mutat aici şi el
Să scape de clopoţel;
A dat peste-un clopot mare.
… Las’ să sune, habar n-are!

Gentiana_lansare_Gentigrame_Targ Gaudeamus_5Din exemplele citate se poate trage concluzia că autoarea întruneşte criteriile care se cer pentru realizarea unei epigrame de bună calitate, şi anume: spirit de observaţie, putere de analiză şi sinteză, spontaneitate, ingeniozitate ş.a. Deci, G.G.G. are vocaţie şi de epigramist! Calităţile sale literare native, pe care şi le-a cultivat printr-un exerciţiu continuu, au adus-o pe Genţiana Groza printre membrii de seamă ai Cenaclului Satiricon, iar ca membră a UER o regăsim în toate antologiile epigramei româneşti contemporane, atît ale cenaclului, cît şi în cele editate la nivel naţional.

Apariţia acestui volum de Genţigrame la pachet încununează perioada fastă a creaţiei sale literare, care, aşa cum s-a mai spus, este foarte diversă, activitate care a fost răplătită cu numeroase premii naţionale, iar pentru haiku, în 2000, a obţinut un premiu internaţional în Japonia.

Privind ce a lăsat în urma sa, pe lîngă activitatea literară, trebuie subliniat harul cu care a fost dăruită pentru profesia de dascăl. Rar am întîlnit în viaţă o profesoară dedicată atît de mult elevilor, chiar şi după pensionare. Gabriela Groza a înfiinţat după 2002 cenaclul literar-artistic „Traian Brad” în cadrul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”, ajutată fiind de doamnele bibliotecare de la Secţia pentru copii şi de profesoarele de limba română de la diferite licee din Cluj-Napoca. Alături de copii, a colaborat cu Radio Cluj la emisiunea pentru copii „Păhărelul cu nectar”. La Colegiul Naţional „George Coşbuc”, unde a fost profesoară de biologie, a condus cenaclul „Poiesis” – cultivînd la elevi gustul pentru haiku, micropoemul nipon. La Tinca, unde familia îşi petrece vara, conduce un alt cenaclu pentru copii – „Iosif Vulcan”. Ȋn final, mai amintim că G.G.G. poate fi citită lunar în cioacele „Satircon”-ului, care apar prin bunăvoinţa ziarului „Făclia”, şi de mai multe ori pe internet, cu scurte povestioare extrem de sensibile, pe care le pot citi cu mare plăcere şi adulţii.

Şi pentru că toate aceste activităţi i-au fost recunoscute, Gabriela Groza este membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, membră a Uniunii Epigramiştilor din România şi, firesc, membră a Asociaţiei Epigramiştilor Clujeni „Satiricon”.

La toate acestea adăugăm şi sincerele noastre felicitări pentru realizarea editorială.

Să lansezi un nou volum de epigrame, acum, la Tîrgul de carte GAUDEAMUS 2016 în Cluj-Napoca, înseamnă o apreciere dublu egală – editură şi autor! FELICITĂRI!

14 aprilie 2016

2 Responses to „Genţigramele” Gabrielei Groza

  1. Dorina Tarau spune:

    Frumos! Felicitări doamna Groza și succes în continuare!

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: