Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XV (2016), nr. 327 (1-15 iunie). Fragmente

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

foto_Delia FloreaDragii mei enoriași! Hristos S-a-nălțat!

Cancerul Europei. Circulă pe internet textul unui protocol (memorandum), care ar fi fost încheiat în 2014 între Uniunea Europeană și guvernul Greciei, în vremea când această țară se zbătea între viață și moarte, datorită datoriilor uriașe pe care le avea. Documentul cuprinde condițiile ce ar fi fost impuse țării respective, pentru ca să i se acorde ajutoarele bănești necesare ieșirii din criză. Clauzele respective ar trebui puse în practică din toamna anului 2016, până în 2020. Ele priveau însă și alte state europene, fiind ca un fel de „buchet” de obiective, pe care uniunea și-ar fi propus să le realizeze. Am citit și ne-am cutremurat. Să dea Dumnezeu ca documentul respectiv să nu fie oficial, să fie o diversiune sau orice altceva, dar să nu fie pus niciodată în practică nici în Grecia, nici în alt stat al Europei.
[…]
A comenta aceste prevederi ar necesita cărți întregi. O concluzie se impune: dacă acest memorandum (protocol) între Uniunea Europeană și guvernul Greciei este adevărat și el urmează să fie pus în aplicare începând din această toamnă, este un semn clar al începutului sfârșitului. Ne-am pus multe speranțe în Uniunea Europeană când am aderat la ea, dar ușor-ușor ne dăm seama că nu este ceea ce am căutat. Amestecul brutal în politica, economia, în viața statelor componente, tendința de a le transforma în colonii, tendința de a face din cetățenii statelor componente niște marionete, niște cifre statistice, fără identitate etnică și religioasă constituie cancerul care va duce la dizolvarea imperiului. Tendința tot mai multor state de a părăsi Uniunea Europeană devine tot mai îndreptățită. Dacă un asemenea memorandum ar fi cu adevărat pus în practică, chiar și numai în Grecia, aș fi cel dintâi care aș vota ieșirea țării mele din uniune. Cu mâinile amândouă. Doamne, ferește!
Oricum, vin vremuri de încercări grele pentru Biserica Ortodoxă și pentru credincioșii ei!
Să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine peste ele!

*

Proverbele – oglinda lui Dumnezeu (II).
g. Dreptatea.

Iuliu A. Zanne

Iuliu A. Zanne

Dumnezeu pedepsește păcatele oamenilor, fie prin calamități naturale, prin boli și accidente, fie prin alți oameni. Un astfel de om trimis de Dumnezeu să pedepsească păcatele altor oameni este numit „Biciul lui Dumnezeu” (VI, 683); „A fi mânia lui Dumnezeu” (VI, 684); „Când dă Dumnezeu, dă, iar când ia, apoi îţi ia şi cenuşa din vatră” (VI, 651); „Ca pedeapsa lui Dumnezeu” (VI, 685); „A se duce ca pedeapsa lui Dumnezeu” (X, 371); „Dumnezeu ceartă pe om după puterea lui” (Zanne, VI, 660).
Pedeapsa dată de Dumnezeu, indiferent cum se produce ea, este cu voia și cu știința Lui, nu spre pierderea noastră, ci spre îndreptare: „Dumnezeu ceartă şi iarăşi tămăduieşte” (VI, 649). Este tocmai ceea ce spunea și Mântuitorul: „Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui”; „Dumnezeu ceartă pe cine iubeşte” (VI, 648). „Dumnezeu nu trimite mai mult decât poate omul să ducă” (VI, 661); Dumnezeu ajută celor ce-L slujesc, celor ce cred în El, celor care sunt „ai Lui”: „Dumnezeu îi păzeşte pe ai lui” (VI, 640). Uneori se ajunge până la protejarea „aleșilor lui Dumnezeu” în cele mai concrete situații: „Dumnezeu să te ferească de muierea ticăloasă” (VI, 671); „Dumnezeu să te ferească de omul strâmb (nedrept)” (VI, 675); „Dumnezeu să te ferească / De bătaie cerească, / De urgie-mpărătească / Şi de pâră mojicească” (VI, 672); „Dumnezeu să te păzească de un bogat care a sărăcit şi de un sărac care s-a îmbogăţit” (VI, 670); „Dumnezeu să te scape de creştinul turcit” (VI, 670); „Dumnezeu să-l iepure” (VI, 676); „Dumnezeu să-l ierte / Cu trei poame fierte / Şi cu una crudă, / Să nu-i fie ciudă” (VI, 677); „Dumnezeu să-l înmulţească, / Ca şi pe piatră să crească” (VI, 676); „Dumnezeu sfânt să păzească, / Toată firea creștinească, / De bătaia cea cerească, / De urgia-mpărătească, / Şi de pâra mojicească” (VI, 672); „Dumnezeu sfântul să ne păzească / Şi de praftoriţa ţigănească” (VI, 671); „Dumnezeu te fereşte, / Până te nimereşte” (VI, 655, 656).
Proverbele îl îndeamnă pe om să evite a-și face singur dreptate, ci mai degrabă să lase pe Dumnezeu să judece pe semenii săi după dreptatea Lui, chiar dacă aceasta întârzie câteodată să vină: „A-l lăsa în plata lui Dumnezeu” (VI, 686); „Cum dă (o da) Dumnezeu” (VI, 686); „Dumnezeu nu bate cu bâta, (ci) numai cu socoata” (VI, 655); „Dumnezeu nu bate pe om cu ciomagul” (VI, 655); „Dumnezeu nu dă cu bâta, ci îi ia mintea” (VI, 660); „Dumnezeu nu doarme” (VI, 638); „Dumnezeu nu lasă pe om” (VI, 640); „Dumnezeu nu părăseşte pe ai Lui” (VI, 640); „Dumnezeu nu pedepseşte îndată ce omul greşeşte” (VI, 654); „Dumnezeu nu rămâne la nimeni dator” (VI, 655); „Dumnezeu nu răsplăteşte ca duşmanul, ci goneşte cu anul” (VI, 652); „Dumnezeu nu-i ca duşmanul” (VI, 653); „Dumnezeu nu-i la nimeni duşman” (VI, 653); „Dumnezeu plăteşte după fapte” (VI, 652); „Dumnezeu precum e de haruri dătător, aşa celor ce nu-I mulţumesc este şi drept răsplătitor” (VII, 793); „Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele sale” (VI, 652); „Dumnezeu să le aleagă” (VI, 687); „Dumnezeu te pedepseşte pe nesimţite, când bărbatul sau femeia măritată se dau cu străinii. În acea săptămână trebuie să se întâmple ceva rău în acea casă” (Zanne, IX, 303); „Dumnezeu vede toate” (Zanne, VI, 638); „Dumnezeu vine cu picioare de plumb, loveşte însă cu mâini de fier” (Zanne, VI, 654); „Dumnezeu vine încet, însă bine” (Zanne, VI, 654); „Îl vede Dumnezeu!” (Zanne, VI, 682); „Întârzierea certării, Dumnezeu cu asprime o împlineşte” (Zanne, VI, 654); „L-a iertat Dumnezeu” (Zanne, VI, 687); „L-a strâns Dumnezeu” (Zanne, VI, 687); „L-a văzut Dumnezeu” (Zanne, VI, 681; X, 371); „Mai bine ai a face cu Dumnezeu, decât cu sfinţii” (Zanne, VII, 157); „N-are Dumnezeu stăpân” (Zanne, VI, 637); „Nu bate Dumnezeu cu biciul ” (Zanne, VI, 655); „Nu-i cum vrem noi, ci-i cum vrea Cel de Sus” (Zanne, VI, 644); „Nu-l mai împacă nici Dumnezeu” (Zanne, VI, 686); „Numai la Dumnezeu e dreptatea” (Zanne, VI, 634); „Ochiul lui Dumnezeu e întotdeauna deschis (Zanne, VI, 638); „Omul propune, Dumnezeu dispune” (Zanne, VI, 645); „Orice ne dă Dumnezeu, toate sunt bune” (Zanne, VI, 641); „Răzbunarea lui Dumnezeu nu loveşte repede” (Zanne, VI, 654); „Un bătut de Dumnezeu” (Zanne, X, 371); „Varga lui Dumnezeu” (Zanne, VI, 683); „Voia lui Dumnezeu nu se potriveşte cu a oamenilor” (Zanne, VI, 644); „Dumnezeu amână, dar nu uită” (Zanne, VI, 653).
h. Bunătatea: „Bun e Domnul, dar şi dracul meşter bun!” (Zanne, VI, 643); „Bun e Dumnezeu” (Zanne, VI, 641); „Bun e Dumnezeu, aproape-i pădurea” (Zanne, X, 370); „Bun stăpân e Dumnezeu! (Zanne, VI, 637); „Bunu-i Dumnezeu, dragul de el, ţucu-l!” (Zanne, VI, 641). Pe cel care-l iubește, are parte numai de bine, trăiește „Ca în sânul lui Dumnezeu” (Zanne, VI, 685).
i. Blândețea: „Care înalţă pe umiliţi şi ridică la mântuire pe cei ce plâng!” (Zanne, VI, 640).
j. Milostenia: „De la mine puţin, de la Dumnezeu mult” (Zanne, VI, 679); „Cum dă (o da) Dumnezeu” (Zanne, VI, 686). Domnul a zis: „ajută-te şi te voi ajuta!” (Zanne, VI, 656). „Dumnezeu cu mila şi dracu cu pila” (Zanne, VI, 668). „Dumnezeu e tată de săraci, ci nu-i fecior de sas” (Zanne, X, 370). „Dumnezeu îţi dă, dar în sac nu-ţi bagă” (Zanne, VI, 657). „Dumnezeu tiran nu este, / Binele la toţi voieşte” (Zanne, VI, 669). „Dumnezeu tot dă şi ia” (Zanne, VI, 662); „Să-ţi ajute Dumnezeu ca să izbuteşti!” (Zanne, VI, 688); „Şi l-a păzit de pieire” (Zanne, VI, 666); „Tot binele de la Dumnezeu este” (Zanne, VI, 666); „Un Dumnezeu dă şi altul ia” (Zanne, VI, 663); „Un Dumnezeu dă şi zece iau” (Zanne, VI, 663); „Unde punea mâna, pune şi Dumnezeu mila” (Zanne, VI, 680). (Va urma.)

*

Sfaturi părintești. Din cartea Părintelui Arsenie Boca, Cărarea împărăției, mai spicuim un fragment:
Acatiste_foto_Delia FloreaFURTUNĂ ÎN PICURI DE ROUĂ. Nu ştiu, văzut-aţi aceste frumuseţi simple ale dimineţilor? Oglindesc soarele, îi răsfrâng razele, oglindesc pământul şi-i atârnă deasupra ca nişte mărgeluşe sclipitoare, în arcul unui vârf de iarbă. Kneipp, un preot bun, mai mult medic balneolog şi bucătar milostiv al necăjiţilor, nu găsea alt tratament al epilepsiei, decât umblarea cu picioarele desculţe câteva minute prin iarbă, ca bolnavul să-şi reînvioreze nervii, scuturând la pământ şi luând în picioare aceste buburuze de soare.
Nu asta e furtuna; asemăn numai conştiinţa cu picurii de rouă. Căci de fapt, în sfera conştiinţei se răsfrâng şi se frâng, se tulbură şi se ciocnesc scânteieri de soare, cu fioroase luciri de păcură. Situaţia, isprăvile şi tendinţele ce le avem, toate se răsfrâng, se rezumă şi se înscriu în structura noastră genetică, dar şi în sfera conştiinţei. Aci, în conştiinţă, se răsfrâng isprăvile pământului, şi, peste ele, în aceeaşi sferă, tot atunci, sau mai târziu, luminează seninul cerului, sau fulgerele dreptăţii divine în iconomia organică, genezele recesive, deşi latente, sunt ca şi inexistente, dacă sunt dublate de perechea genezelor dominante. Nu tot aşa e cazul şi în ce priveşte sfera conştiinţei.
Iarăşi o mică asemănare: de când undele hertziene ale posturilor de radiodifuziune circulă în jurul nostru, ne străbat fără să prindem nimic, oriunde ne-am afla, veştile şi poveştile din lumea întreagă. Le prind însă aparatele de recepţie, care le transformă pe înţelesul nostru. Cam aşa ceva se întâmplă şi cu energia germenilor infirmi ai structurii noastre genetice: organismul nu înregistrează această energie, dar o înregistrează sfera conştiinţei, şi ne-o tălmăceşte printr-un conflict străfund în temelia noastră. Ceea ce încercăm aci e o scufundare în străfunduri, o experienţă existenţială.

*

Gheorghe Trocan – un Om între oameni (III). În timpul în care a deținut funcții de conducere la nivel de minister, Domnul Gheorghe Trocan nu a uitat nici un moment că este mehedințean și a ajutat, atât cât legislația i-a permis, multe întreprinderi din Mehedinți, dar în primul rând Combinatul de Prelucrare a Lemnului (CPL) din Turnu Severin.
Fiindcă rolul său era de a căuta noi piețe externe pentru produsele românești și de a le extinde pe cele existente, a fost în centrul evenimentelor din domeniul respectiv. În acest sens, a deținut funcția de președinte al comisiei economice mixte româno-cipriote și membru în comisiile economice mixte româno-franceză, româno-sovietică, româno-nigeriană, româno-germană, româno-italiană, româno-ecuadoriană, româno-americană, româno-japoneză, româno-indoneziană, româno-austriacă și româno-canadiană. A efectuat numeroase deplasări în interes de serviciu în țări precum Spania, Franța, Italia, Belgia, Germania, Austria, Norvegia, Danemarca, Kuweit, Liban, Grecia, SUA, Canada, Peru, Costa Rica, Ecuador, Indonezia, Japonia, Singapore, Egipt, Bulgaria, URSS, Iugoslavia (Serbia, Macedonia, Slovenia, Croația), Cehia, Anglia, Nigeria, Republica Centrafricană, Emiratele Arabe Unite (Dubai, Abu Dhabi), Slovacia, China, Ungaria și multe altele.
A purtat tratative pe teme economice cu numeroși șefi de state, cu prim-miniștri, viceprim-miniștri, miniștri, directori și patroni de mari centrale economice, oameni de afaceri etc. Pretutindeni a slujit interesele românești și a adus venituri substanțiale la bugetul de stat. Nu a fost un om politic propriu-zis; și-a făcut doar meseria pentru care se pregătise. Câte ar avea de povestit!
Era în culmea realizărilor profesionale, avea o pregătire solidă și o experiență cum puțini au avut-o, dar revoluția din 1989 i-a frânt aripile și viața sa fost deviată pe alt făgaș. În ianuarie 1990, Domnul prim-ministru Petre Roman, prin decizia nr. 45/16 ian. 1990, l-a eliberat din toate funcțiile pe Domnul Gheorghe Trocan, fără nici o motivație. Pur și simplu! Cu greu și-a găsit rostul în noul context, până a ajuns la vârsta de pensionare. Familia și prietenii adevărați l-au consolat și l-au încurajat, au fost alături de dânsul, și loviturile pe care le-a primit nu au mai fost atât de dure.
Mulți dintre locuitorii satelor Bârda și Malovăț, ca să-i citez numai pe dânșii, pot spune oricând că le-a fost de ajutor într-o împrejurare sau alta. Parohia noastră a beneficiat aproape în fiecare an de sprijin financiar din partea dumnealui, iar în 1994 a trimis toată tabla galvanizată necesară schimbării acoperișului bisericii de la Bârda.
Dumnezeu să-i dea viață lungă, sănătate și multe bucurii!

*

File de jurnal – 27 nov. 1981.

Arhim. Bartolomeu Anania

Arhim. Bartolomeu Anania în anii ’80

Vineri dimineață m-am dus la redacția revistei „Biserica Ortodoxă Română”. Am vorbit cu Dl. Alexandru Ioniță. Din câte am înțeles, nu-i prea merg bine corăbiile. Se plângea că toți sunt porniți pe el că întârzie apariția revistei, deși el nu e decât acarul Păun. Și-a manifestat dorința de a se preoți și a pleca de la revistă. M-a îndemnat să-mi termin doctoratul, spre a avea un cuvânt mai greu de spus în lumea cercetătorilor. Mi-a spus că e probabil ca ultimele două numere din revistă de pe anul viitor să-i fie puse la dispoziție pentru a publica Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-1994), urmând să se facă apoi câteva sute de extrase copertate. Îi este imposibil să-mi mai publice alt material deocamdată. Eu mă gândeam să-i dau Eufrosin Poteca inedit. Cursul de istoria filosofiei, pe care „Mitropolia Olteniei” mi l-a restituit. De altfel, nu poate fi publicat nici materialul cu Documente etnoistorice inedite din secolul al XIX-lea cu privire la locașuri de cult și așezări românești străvechi. Pe acesta mi l-a reținut Domnul Gânceanu, redactor la „Studii teologice” spre a-l vedea și a se pronunța dacă poate să-l publice în acea revistă.
Am vorbit cu Părintele Valeriu Anania. Deși este conștient că vor fi destule greutăți, speră, totuși, să-mi publice Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-1994). Mi-a spus că are greutăți în a-l convinge pe patriarh să semneze adresa către Societatea Biblică Britanică în vederea reeditării Bibliei lui Șerban (1688). Dânsul a purtat tratative cu reprezentanți ai societății și i-a convins să reediteze Biblia, dar în paralel cu textul limbii române actuale.

*

Alegeri de primar. Duminică, 5 iunie, au avut loc alegerile de primar și în comuna noastră. Au candidat șapte-opt fii ai comunei. Am avut de unde alege. Campania electorală fost civilizată, fără bătăi, certuri, fără sorcove și tigăi, fără bere și mititei. Candidații au mers din casă în casă, au discutat cu oamenii și au încercat să-i convingă că sunt cei mai potriviți pentru funcția respectivă. Din partea electoratului, am observat o vădită maturitate. Parcă fiecare alegător a avut conștiința că trebuie să abordeze problema cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea, fiindcă altfel nu se mai poate.

ing. Ion Michescu_primar Malovat_Mehedinti

ing. Ion Michescu

Dintre candidați, a fost ales Domnul ing. Ion Michescu (Onuț). Nu că ceilalți nu ar fi fost buni, dar electoratul a avut în vedere că Domnul Michescu este localnic, familist, are o comportare ireproșabilă, are studii superioare și o activitate de peste douăzeci de ani în primăriile din Malovăț și Șimian. A impresionat prin sinceritatea cu care le-a vorbit oamenilor. Nu le-a promis marea cu sarea. Nu s-a sfiit să spună răspicat: „Dacă voi reuși în mandatul meu să achit datoriile primăriei și să scap comuna de arondarea la comuna Izvorul Bârzii, înseamnă că mi-am împlinit principalele obiective!”
Alegerea Domnului Michescu o vedem și ca un gest simbolic de recunoștință din partea locuitorilor comunei față de părinții săi, care și-au dedicat întreaga viață, ca învățător și asistentă medicală, slujirii comunității locale.
Îi dorim noului primar sănătate, putere de muncă, înțelepciune, cinste, respect față de lege și de cetățeni și… cât mai multe mandate! La mulți ani!

*

Ajutoare și donații. În această perioadă, parohia noastră a primit câteva ajutoare și donații, astfel: Doamna Bordeiașu Rodica-Ecaterina din București a donat 700 de lei, ca să cumpărăm un rând de veșminte preoțești pentru biserica de la Bârda, ceea ce am și făcut; Domnișoara Dragomir Iulia din Timișoara, fiică a satului Bârda: 100 de lei.
Doamna Dragomir Virginia din Bârda a achitat 100 de lei pentru contribuția de cult; Doamna Haidamac Miroana din Malovăț a mai achitat 100 de lei pentru contribuția de cult, totalizând până acum 120 de lei.
Domnul Voican Petre din Malovăț a donat 50 de lei pentru lucrările de la biserică.
Tuturor le mulțumim cordial. Dumnezeu să le răsplătească jertfa!

*

Publicații. În această perioadă, preotul Dvs. a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: Răsplata olimpicului, în „Datina”, Turnu Severin, an. XXVI (2016), nr. 6660 (10 iun.), p. 4; Prețul unui copil, în „Datina”, an. XXVI (2016, 11-12 iun., p. 4; „Scrisoare pastorală” – 326, în „e-Bibliotheca septentrionalis”, Baia Mare, 2016, 13 iun., ediție și on-line (https://ebibliothecaseptentrionalis. wordpress.com); Proverbele – oglinda lui Dumnezeu (I), în „Națiunea”, București, 2016, 16 iun., ediție on-line (http://www.ziarulnatiunea.ro); în „Armonii culturale”, Adjud, 2016, 16 iun., ediție on-line (http://armoniiculturale.ro); „Scrisoare pastorală” – 325, în „Observatorul”, Toronto (Canada), 2016, 16 iun., ediție și on-line (http://www. observatorul.com); Hoțul, în „Datina”, Turnu Severin, an. XXVI (2016), nr. 6665 (17 iun.), p. 5; Școala muncii, în „Datina”, Turnu Severin, an. XXVI (2016), nr. 6666 (18-19 iun.), p. 5; Furnicuțele pământului, în „Datina”, Turnu Severin, an. XXVI (2016), nr. 6667 (21 iun.), p. 5; Cruce profanată, în „Datina”, Turnu Severin, an. XXVI (2016), nr. 6668 (22 iun.), p. 5.

*

Parohia noastră a publicat cartea preotului și cântărețului parohiei noastre, Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-2014), vol. I (636 pag.). Volumul cuprinde Secțiunea biblică (Vechiul și Noul Testament), Secțiunea sistematică (Dogmatică, Morală și Filosofie) și Secțiunea practică (Drept, Liturgică, Omiletică și Catehetică, Pastorală, Pedagogie, Muzică și Îndrumări misionare), secțiuni reflectate în cele peste 6.000 de unități bibliografiate (studii, articole, recenzii, notițe bibliografice), publicate în revista respectivă timp de 140 de ani. Lucrarea este un instrument indispensabil de lucru pentru preoți, profesori de religie, studenți, masteranzi și doctoranzi în teologie, dar și cercetătorilor din lumea laică, interesați de domeniile menționate. Vor urma încă două volume, care sunt aproape gata de tipar.

*

Manastirea Sfanta Ana_Orsova

Mănăstirea „Sfânta Ana” (Orșova)

Excursii. În luna iulie, la o dată pe care vom stabili-o în comun, organizăm o excursie-pelerinaj pe următorul traseu: Turnu Severin Mânăstirea Vodița – Orșova, Mânăstirea „Sf. Ana” – Valea Dunării, Mânăstirea Mraconia – Moldova Nouă – Mânăstirea Slatina-Nera – Oravița, Mânăstirea Ciclova – Bozovici – Turnu Severin. Prețul va fi de maximum 50 de lei, în funcție de numărul de participanți.
În ziua de 25 iulie, organizăm excursie la Mânăstirea „Sf. Ana” de la Orșova. Vom participa la slujba arhierească ce va avea loc atunci, cu prilejul hramului Sf. Mânăstiri. La întoarcere, vom vizita Mânăstirea Vodița și Muzeul Hidrocentralei „Porțile de Fier” I. Prețul va fi de aprox. 10 lei/persoană.

*

Filme. În luna iulie vă oferim filmul Fiul risipitor, cu tematică religioasă, la biserică, astfel: vineri, 22 iul., la ora 19, în biserica de la Bârda; vineri, 29 iulie, ora 19, în biserica de la Malovăț. După film, vor urma audiții de muzică religioasă. Fie că aveți copii, fie că nu, filmul este o lecție de înaltă ținută creștină privind relațiile dintre membrii familiei. Vă așteptăm cu drag!

*

emoticon_zambetZâmbete.
CULMEA ghinionului: să faci pe prostul și să rămâi așa;
CULMEA prostiei: să stingi lampa și să aprinzi un chibrit ca să vezi dacă s-a stins;
CULMEA somnului: să visezi că dormi;
CULMEA lăcomiei : să mănânci bătaie și să nu te saturi;
CULMEA nesimțirii: să scrii pe colivă „La mulți ani”…!

*

Botezuri. Cununii. În ziua de 4 iun., am oficiat Taina Sfântului Botez pentru Gârjoabă Sara-Maria, fiica Domnului Gârjoabă Dorian și a Doamnei Gârjoabă Eugenia-Ionela din Malovăț, iar în ziua de 5 iun. pentru Palahniuc Maria-Antonia, fiica Domnului Palahniuc Adrian-Petre și a Doamnei Palahniuc Florentina-Raluca din Malovăț. Să le trăiască!
În ziua de 4 iun., am oficiat Taina Sfintei Cununii pentru Domnul Gârjoabă Dorian și Doamna Gârjoabă Eugenia-Ionela din Malovăț, iar în ziua de 5 iun. pentru Domnul Palahniuc Adrian-Petre și Doamna Palahniuc Florentina-Raluca din Malovăț. Dumnezeu să le ajute!

cununie

*

Program. În luna iulie, avem următorul program de slujbe: 2 iul. (Malovăț – Bârda); 3 iul. (Malovăț); 9 iul. (Malovăț – Bârda); 10 iul. (Bârda); 16 iul. (Malovăț – Bârda); 17 iul. (Malovăț); 20 iul. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12); 23 iul. (Malovăț – Bârda); 24 iul. (Bârda); 30 iul. (Bârda – Malovăț); 31 iul. (Malovăț); 29 iul. (pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț).
În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, ori la telefon: 0724.99.80.86. Mai poate fi contactat pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Hristos S-a-nălțat!

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: