Metafizica ecumenismului

„Non pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in me: ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint: ut credat mundus, quia tu me misiti” (Secundum Ioannem)

de lector univ. dr. Vasile CHIRA
Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, Sibiu

Vasile Chira_4Orice încercare de dialog ecumenic trebuie să se întrebe asupra principiilor de posibilitate ale acestui fenomen. Poate fi actualizată în istorie unitatea planetară a spiritului? Dacă da, care sunt atunci mijloacele de realizare a acestei unităţi, iar dacă nu, care sunt motivele care ne împiedică să ajungem la ea? Există o limită dincolo de care ezităm sau nu ne este permis să continuăm dialogul?

Deşi biserica are un destin istoric incontestabil, deşi chemarea ei este în egală măsură dreptmărturisitoare şi universală, deşi a lăsat în istorie urme ireversibile, din care a rezultat cultura noastră europeană, se pare că destinul fundamental al bisericii nu priveşte unitatea istorică ultimă a umanităţii. Starea de divizare a omenirii este în această optică urmarea păcatului originar. Consecinţa nu poate fi înlăturată fără înlăturarea principiului. Fiind originar, păcatul nu este istoric sau antropologic determinat. El nu este nici o noţiune psihologică sau psihanalitică, după cum nu este nici una socială. Păcatul originar este un concept teologic transcendental, în sensul în care el este principiul de posibilitate al timpului istoric. Starea de divizare a umanităţii, atât spirituală, cât şi politică, este aşadar efectul unei conjuncturi istorice sau a unei etape în evoluţia omenirii, rezultatul unei mutaţii transcendentale. În consecinţă, această divizare nu poate fi corect şi arhitectonic suprimată fără abolirea păcatului originar şi implicit fără abolirea timpului cosmic şi istoric pe care acesta le-a determinat. Timpul însă îşi modifică natura nu numai prin aderenţa lui la Eternitate. Hristos este punctul de tangenţă al Eternităţii cu timpul. Învierea lui devine astfel principiul transcendental al instaurării unui alt timp decât cel istoric. Un timp din care păcatul şi moartea sunt înlăturate. Dacă păcatul şi moartea sunt într-un astfel de timp eshatologic suprimate, sunt suprimate şi consecinţele acestora, deci şi starea de divizare a umanităţii. Prin Hristos este restaurată unitatea transcendentală şi supraistorică a omenirii. Proiectul actual al globalizării poate fi văzut şi ca o reeditare a hegelianismului. Această viziune este hegeliană în măsura în care o unitate transcendentală a omenirii este simultan şi una istorică, Spiritul absolut realizându-se în momentul suprem al istoriei.

Pentru că astăzi există un sistem economic planetar care conexează Tokyo, Frankfurt şi Toronto, pentru că astăzi devine vizibilă geneza unui sistem financiar unic pentru întreaga planetă, unui astfel de sistem economic global trebuie să-i răspundă o conştiinţă religioasă planetară. Religia, ca segment al reflectării sociale a economicului, ar urma şi ea să se supună acestei logici, intrând în concertul multinaţional prin care unitatea spirituală a omenirii să fie realizată. Există aici un pariu metafizic oarecum îndrăzneţ având în vedere că această unitate urmează să se facă fără transfigurarea timpului, fără abolirea morţii şi fără eshatologie. Cu toate acestea, un astfel de demers anticipă intraistoric imaginea unităţii exhatonice, pregăteşte moral, psihologic, poetic şi algebric diaspora multiplilor pentru ecuaţia henologică finală.

De-a lungul istoriei au existat şi personalităţi care nu s-au lăsat seduse de o retorică imanentistă, care după părerea lor ar rata unitatea transcendentală confundând-o cu cea istorică. De pildă Feodor M. Dostoievski în romane precum Fraţii Karamazov şi Demonii nu denunţă numai iluzia sângeroasă a comunismului, pe care a anticipat-o înfricoşător de exact, ci şi visul unei unităţi din care transcendenţa să fie absentă. Marele romancier rus invocă simbolismul Turnului Babel în mai multe locuri din opera sa (în Demonii, când este descris poemul de tinereţe a lui Stepan Trofimovici Verhonvenski şi în Fraţii Karamazov în capitolul Marele inchizitor). Vorbind astfel de realizarea unei „utopii” finale a istoriei de tip eclectic, a unei unităţi fără principii de unitate. Dacă Dostoievski a intuit crimele internaţionalismului marxist cu mult timp înainte ca acestea să se fi produs, asta nu înseamnă că profeţiile lui pesimiste în legătură cu proiectul globalizării, realizat sub auspiciile unei evidente democraţii, trebuie să se actualizeze, mai ales că el a făcut aceste afirmaţii de pe poziţia unui creator de literatură şi nu de pe poziţiile unui profet învestit de Transcendenţă cu atributele infailibilităţii.

Din punct de vedere metafizic, creştinismul este, aşa cum am amintit deja, într-o continuitate cu teza speculativă a Unului-Multiplu enunţată de Platon şi dezvoltată de către Aristotel. Desigur, Unul-Multiplu dogmatic ca Unu fiinţial şi trinitate ipostatică este diferit radical de cel al Lykeion-ului. S-ar putea aşeza ecumenismul sub acest semn al Unului-Multiplu, al unei unităţi de principiu a religiilor şi a unei pluralităţi de căi înspre atingerea acestor unităţi? Dacă am avea o condiţie edenică, deci dacă am trăi într-o formă de temporalitate transparentă faţă de Infinit, acest lucru ar fi mai simplu de realizat decât în condiţiile unui statut cosmic macerat de cariile timpului. Lucrurile devin şi mai delicate dacă ne gândim că o astfel de unitate ar fi imposibilă în absenţa unei viziuni hristocentrice.

Subliniam mai sus faptul că o unitate transcendentală perfectă a Unului-Multiplu este posibilă doar când principiul divizionar al istoriei – păcatul – va fi desfiinţat. Dacă păcatul şi moartea ar fi doar realităţi sociale, ele ar putea fi doar administrativ determinate. Din nefericire, aceste realităţi sunt ontologice şi de aceea nu pot fi decât ontologic abolite. Cu toate că unitatea spirituală a planetei nu poate fi realizată plenar în istorie, acest lucru nu paralizează ireversibil dialogul ecumenic.

Aşa cu a afirmat filosoful Constantin Noica în De dignitate Europae, dar şi alţi gânditori de la noi şi de aiurea, identitatea efectivă a Europei este legată de Primul Sinod Ecumenic al Biserici Creştine (Niceea, 325), unde s-a formulat dogma Sfintei Treimi, prin care se arată că: „Dumnezeu este unul în fiinţă şi întreit în persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt”, fiecare dintre aceste persoane posedând întreaga Fiinţă dumnezeiască, rămânând însă inconfundabile, distincte şi nedespărţite. Comuniunea intratreimică poate servi ca mod de comuniune interumană.

Planeta noastră este un bulgăre infim de humă rotitoare suspendată undeva, la periferia universului. Suntem fire de praf, „Muşti de-o zi pe-o lume mică / Ce se măsură cu cotul”, cum frumos spunea Eminescu în Scrisoarea I. Din perspectiva acestei condiţii cosmice insignifiante, dar şi din aceea a unei paternităţi cosmice transcendente, orgoliile ultranaţionaliste, precum şi orice formă de extremism etnic şi religios par pure exerciţii de naivitate. Un ins cu o hipersensibilitate metafizică şi cu o minimă conştiinţă civică şi agapică va înţelege fără dificultate necesitatea unui dialog cultural şi spiritual cu subiecţii altor confesiuni şi etnii.

Extinderea dialogului ecumenic şi misionar la nivel interreligios este de asemenea salutară în contextul în care dorim ca Ecclesia terestră să fie o imagine miniaturală a Împărăţiei lui Dumnezeu. Cu toate că modelele ontologice ale religiilor sunt diferite, uneori chiar antagonice, există totuşi un strat arheologic, o gramatică arhetipală a sacrului, de unde ar putea porni discursul ecumenic interreligios. Acest start originar arhetipal al omenirii, acest dat revelat primordial este remanent în mituri, în folclor şi, fireşte, în religiile cu o structură mai evoluată. În doctrina Bisericii este cunoscută existenţa unei revelaţii primordiale, care ar preceda atât revelaţia legii date prin Moise, cât şi pe cea a harului, dată prin Hristos. Această revelaţie primordială ar putea fi interpretată ca un rest al memoriei edenice, pe care-l purtăm de la începuturile istoriei chiar şi în momentele noastre de uitare a sacrului. În acest sens, opera unui Eliade sau a unui Jung se pot constituii ca documente teoretice care reabilitează după negaţiile iluminismului semnificaţia ontologică a acestei memorii.

Coborârea lui Dumnezeu în timp prin întrupare este de natură să modifice radical conştiinţa arhetipală a omenirii. Nici o discuţie ecumenică profundă, care angajează cu adevărat un dialog spiritual şi nu unul social sau filantropic, nu va putea ignora întrebarea fundamentală în legătură cu revelaţia creştină: a fost Iisus Dumnezeu întrupat?; se intersectează în El Infinitul şi timpul, sau nu? Dacă da, atunci în lumina acestei supreme epifanii, cum o numea Mircea Eliade, nici o revelaţie nu poate rămâne la fel. Acesta este premisa unui dialog ecumenic consistent metafizic, nu formal. Revelaţia supremă a creştinismului este iubirea. Aceasta este universală într-o măsură mult mai mare decât păcatul adamic. Starea supremă de ecumenism ar fi iubirea totală, toleranţa, sfinţenia. Cei ce vor iubi şi se vor ruga până la sfârşit vor fi cei care, în lumina învierii, vor putea da sens acelei apoteotice îmbrăţişări universale în care nu va mai exista „nici grec, nici iudeu”.

https://vasilechira.wordpress.com/category/teologie/

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: