Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XV (2016), nr. 333 (1-15 septembrie)

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

pr. Alexandru Stanciulescu-Barda_2Dragii mei enoriaşi!

Prietenie-surogat. Cine nu ştie ce înseamnă un surogat? Cuvântul a intrat în vorbirea curentă a omului de rând pe vremea când cumpăra salam cu soia şi i se spunea că e cu carne de cea mai bună calitate; când i se vindea ovăz prăjit şi măcinat şi i se spunea că este cafea naturală; când i se spunea că la noi este cea mai adevărată democraţie şi, în realitate, vedea singur, la tot pasul, că de fapt e cea mai reprezentativă dictatură, şi exemplele pot continua. Altfel spus, „surogatul” este un înlocuitor de proastă calitate.
Cuvântul acesta nedorit mi-a revenit în vorbire mai ales în ultimele luni, când văd că tot mai des oficiali americani pripăşiţi pe la noi ca buni prieteni fac gafe magistrale, pe care era de aşteptat să le facă duşmanii.
Generaţiile trecute de români au plecat pe lumea cealaltă cu speranţa că într-o bună zi vor veni şi la noi americanii, şi fericirea se va revărsa peste pământul românesc. Se săturaseră de prietenia-surogat cu vecinul de la răsărit! Mulţi au făcut ani grei de închisoare, de muncă silnică, mulţi au fost condamnaţi la moarte şi executaţi, tocmai fiindcă şi-au exprimat convingerea că nu mai e mult până vin americanii. Asta, în timp ce Roosevelt şi Churchill îi puneau în braţe lui Stalin România şi toată Europa de sud-est şi centrală!
prieteniŞi, iată-i că au venit!
I-am primit cu braţele deschise şi i-am socotit prieteni. Aşa au zis şi ei despre noi, că le suntem prieteni, numai că vorbele lor nu se potrivesc cu faptele. Iată doar câteva:
Ambasadorul american la Chişinău a afirmat că unirea dintre România şi Republica Moldova nu va putea să aibă loc niciodată, că „Moldova nu e România şi nici România nu e Moldova!” Am putea reproduce mai multe afirmaţii de acest gen făcute de oficialul american. Ne întrebăm dacă omul ştie sau nu ceva din istoria românească. Ne întrebăm dacă stimabilul este prieten al românilor, aşa cum se declară americanii, prin conducătorii lor, că sunt prietenii adevăraţi ai românilor. O afirmaţie de genul acesta nu ne miram dacă o făcea cineva de la Moscova, fiindcă teoria cum că Moldova, ca stat, nu se întinde doar între Nistru şi Prut, ci între Nistru şi Carpaţi, a mai circulat şi înainte de 1989 în vorbirea diplomatică. Şi sovieticii voiau „unirea”, în sensul ca Republica Moldova să-şi întindă hotarul până la Carpaţi! I-a fost atât de frică oficialului american să recunoască adevărul istoric cum că moldovenii şi românii sunt unul şi acelaşi popor despărţit vremelnic de vitregiile istorice? I-a fost frică să recunoască ceea ce e mai mult decât evident, că limba „moldovenească” este aceeaşi cu cea românească?
Prietene, spune drept, pe cine ai slujit?
Ambasadorul american la Bucureşti s-a dus recent în judeţele Covasna şi Harghita, tocmai când maghiarii extremişti de acolo îşi sărbătoreau ceva. S-a fotografiat cu un grup de maghiari care susţin ruperea celor două judeţe de trupul ţării; s-a fotografiat cu drapelul „Ţinutului Secuiesc”. Asta, în timp ce poporul român se pregăteşte să aniverseze peste doi ani o sută de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu Ţara-Mamă. Oare, nu a ştiut oficialul american că în acea zonă a ţării sunt probleme foarte sensibile şi că nu se cuvine să dea apă la moară celor ce vor dezmembrarea României? Oare nu a aflat el că în Constituţia României se prevede că ţara noastră este stat „unitar”, clădit pe jertfa a milioane de români, care s-au jertfit de-a lungul vremii pentru a realiza România Mare? Dacă ne este prieten, aşa cum se lăudau americani prin conducătorii lor, de ce pune paie pe foc şi ne creează probleme? Gestul ambasadorului american l-am putea traduce prin cuvintele: „Transilvania nu e România şi România nu e Transilvania!” Îl întrebăm şi pe el:
Prietene, spune drept, pe cine ai slujit?
Biserica_Plopis_foto_Adrian PopÎn raportul Departamentului de Stat al SUA pe 2015, este criticată aspru Biserica Ortodoxă Română pentru că s-au înscris la ora de religie aproximativ 90% dintre elevii României, asta în urma „presiunilor” exercitate de Biserică asupra copiilor, părinţilor, profesorilor şi directorilor de şcoli. Este criticată Biserica Ortodoxă Română pentru că s-a opus în mare măsură construirii moscheii turceşti de la Bucureşti. Este criticată că se opune recunoaşterii oficiale a unor culte care au un număr de membri sub 1% din populaţia României, cum ar fi cultul Bahá’í sau alte minorităţi religioase, sexuale etc. Ce mai! Biserica Ortodoxă Română este ţap ispăşitor pentru tot!
O asemenea atitudine, într-un stat în care aproximativ 90% din locuitori se declară de religie creştină ortodoxă, este o sfidare şi o jignire grosolană. Şi iarăşi suntem puşi în situaţia de a întreba:
Prietenilor, ale cui interese le slujiţi?
Prieteni americani! V-am primit în casa noastră ca pe nişte prieteni şi v-am pus pe masă ce-am avut mai bun. Vă rugăm şi vă pretindem totodată să vă comportaţi şi voi faţă de noi, ca popor, şi faţă de ţara noastră ca prieteni. Norme elementare de bună-cuviinţă cer asta! În ţările civilizate aceste lucruri se învaţă încă din familie, sau, aşa cum se spune la noi, în cei şapte ani de acasă! Haideţi să practicăm o prietenie adevărată, și nu o prietenie-nechezol, o prietenie-surogat! Suntem sătui de astfel de prietenii!
Voi sunteţi băieţi deştepţi şi înţelegeţi ce vreau să spun!

*

Sfaturi părinteşti. Din cartea Părintelui Arsenie Boca Cărarea împărăţiei, mai spicuim un fragment:

pr. Arsenie BocaCOPIII NATURALI, SAU ÎN FĂRĂDELEGI NĂSCUŢI. Instinctul de poligamie al bărbatului mai face şi isprava asta: nu păzeşte porunca lui Dumnezeu şi, cum am văzut, nu se dă-napoi nici de la crimă. Faptul că un bărbat nu se poate stăpâni îl degradează, îl coboară de la cinstea de om şi de la rangul de bărbat şi-l cufundă în regnul din subordine, al oricărui mascul. Situaţia aceasta mai are şi alte urmări, pe lângă cele zise mai sus. Dacă omul e construit pe mai multe planuri de existenţă, pe mai multe zone, orice nesocotire, orice dezechilibrare a condiţiei sale armonioase are urmări. La omul care se întunecă despre Dumnezeu şi suflet, despre morală şi orânduirea spirituală a venirii copiilor pe lume, omul care n-are nici un Dumnezeu şi nu-l interesează nimic decât desfrâul lui sigur că roada sa va însuma în sine toată lipsa lui de echilibru cu marele mediu divin, în care ne mişcăm, trăim şi suntem […].
Care va fi media vieţii în zilele noastre, urmăriţi buletinul necrologic şi aflaţi. Dar fără nici o urmărire, fapt este că nu mai sunt bătrâni – bătrâni venerabili, adevărate chipuri ale lui Dumnezeu printre oameni. Scurtarea vieţii, prin urmare, a venit neamului omenesc ca o plată pentru căderea în desfrânare. Nici că se poate mai drept. L-a-nzestrat Dumnezeu pe om cu atâtea daruri minunate, ca el să renunţe la ele şi să se coboare satisfăcut la singur rolul de mascul şi femelă? Asta-i toată aspiraţia lui? Neînvăţat la un ideal mai înalt, sau nevrând să ostenească mai sus, aşa după cum a rânduit Dumnezeu o instituţie, Biserica, tocmai cu acest scop, ca să-l îndrepte şi să-l ajute spre împărăţia spiritului, sigur că se află în disonanţă şi în dezechilibru cu Dumnezeu. De Dumnezeu nu scapi pe simplul motiv că nu-L asculţi, sau îi tăgăduieşti existenţa, şi-I nesocoteşti Biserica, pentru că El are o rânduială şi-ţi cere s-o urmezi. Solomon, ca unul ce avea s-o păţească, a întrevăzut acestea: „Cei nelegiuiţi pedepsiţi vor fi […] Femeile lor sunt fără minte şi copiii lor stricaţi, iar spiţa lor blestemată. Drept aceea, fericită este cea stearpă care nu s-a pângărit şi care n-a cunoscut pat cu păcat; ea avea-va roadă la cercetarea sufletelor […] Fiii desfrânaţilor nu vor avea desăvârşire şi sămânţa din patul nelegiuit se va stinge. Căci, deşi vor avea viaţă lungă, nu vor fi de nici o treabă, şi bătrâneţele lor, la urmă de tot, vor fi fără cinste. Iar de vor muri de timpuriu vor fi fără nădejde şi fără mângâiere în ziua judecăţii. Căci neamul celui nedrept are groaznic sfârşit […]. Mulţimea pruncilor la cei nelegiuiţi nu este de nici un folos; din mlădiţele lor spurcate nu se înfige rădăcină în adânc şi nu vor avea temei nezdruncinat. Chiar dacă se vor îmbrăca vremelnic cu ramuri, fiind fără temeinicie, se vor zgudui de vânt şi se vor dezrădăcina de puterea vijeliei. Ramurile lor vor fi frânte mai înainte de maturitate, rodul lor va fi netrebnic, crud la mâncare şi de nimic bun. Fiindcă pruncii născuţi din somnul necurat sunt martori ai nelegiuirii părinţilor, când stai să-i cercetezi.” Acestea sunt mărturii biblice despre destinul de mizerie al roadelor fărădelegii, de pe urma instinctului desfrânat şi poligamiei.
Prin cuvântul lui Iezechiil proorocul, străbate totuşi o rază de îndurare, pentru câteva excepţii. Ne interesează enorm lucrul acesta, al redresării unei moşteniri mizerabile. Astfel, în locul ce urmează e vorba de un tată făcător de toate relele, dar – printr-un concurs de ajutoare văzute şi nevăzute – copilul său pricepe deosebirea dintre bine şi rău şi se fereşte de faptele tatălui. Biruie în el moştenirea, probabil mai bună, a mamei. Deci, dacă unui atare părinte: „De i s-a născut un fiu, care, văzând păcatele, văzând toate câte le-a făcut tatăl său, el se păzeşte şi nu face nimic asemenea […], acest om nu va muri pentru nedreptăţile părintelui său, ci în veci va trăi. Dar veţi zice: pentru ce fiul său nu poartă nedreptatea tatălui său? Pentru că fiul a făcut ceea ce era drept şi legiuit şi toate legiuirile Mele le-a ţinut şi le-a împlinit: de aceea va trăi.” Adică e cu putinţă, pentru fericite excepţii, despovărarea de sub o moştenire mizerabilă? Da, e cu putinţă, cu preţul şi cu osteneala unei vieţi curate.

*

Scrisoarea unui tată către fiul său. Am găsit pe internet o emoţionantă „scrisoare” adresată de un tată fiului său. Îmi pare rău că nu ştiu autorul, fiindcă ar merita toate laudele. În „scrisoare” se poate regăsi cu uşurinţă drama multor bătrâni în relaţia lor cu propriii copii. Iat-o:

Fiul meu,
foto_monica-hajduDacă într-o bună zi mă vei vedea bătrân şi mă murdăresc în timp ce mănânc, ai răbdare. Dacă nu mă pot îmbrăca singur, ai răbdare şi aminteşte-ţi de timpul pe care l-am cheltuit ca să te învăţ aceleaşi lucruri. Dacă, atunci când vorbesc, repet aceleaşi lucruri, nu mă opri, ci ascultă-mă! Când erai mic, trebuia în fiecare seară să-ţi spun aceeaşi poveste, până ce te lua somnul. Când vreau să mă spăl, nu mă judeca şi nu mă face să mă ruşinez. Ci aminteşte-ţi că atunci când trebuia să te vânez ca să te speli, găseai mii de pretexte ca să nu faci baie.
Când vezi neştiinţa mea în cele ale tehnologiei, lasă-mi puţin timp şi nu mă privi cu acel zâmbet dispreţuitor. Eu am avut toată răbdarea să te învăţ alfabetul. Când la un moment dat nu pot să-mi amintesc ceva sau pierd şirul gândirii, lasă-mă puţin ca să-mi amintesc, iar dacă nu pot, nu te supăra. Cel mai important lucru nu este ceea ce spun, ci faptul că sunt împreună cu tine şi că mă asculţi.
Când picioarele mele sunt obosite şi nu-mi îngăduie să-ţi urmez paşii, nu te purta cu mine ca şi cum ţi-aş fi o povară. Ci sprijină-mă cu mâinile tale cele puternice, aşa cum am făcut şi eu la primii tăi paşi. Când spun că mai bine ar fi să mor, nu sunt mânios. Într-o bună zi vei înţelege ce anume mă face să spun asta. Încearcă să înţelegi că la vârsta mea nu poţi să trăieşti, ci să supravieţuieşti. Mai târziu, vei înţelege că, în ciuda greşelilor mele, întotdeauna am vrut binele tău şi m-am străduit să-ţi deschid calea.
De aceea, dă-mi acum puţin din timpul tău, puţin din răbdarea ta. Dă-mi un umăr să-mi sprijin capul, aşa cum făceam şi eu cu tine. Ajută-mă să păşesc, ajută-mă să-mi termin zilele vieţii cu dragoste şi răbdare. Iar drept răsplată îţi voi da un zâmbet şi dragostea fără limite pe care am avut-o întotdeauna pentru tine. Te iubesc, fiul meu!
Tatăl tău.

*

File de jurnal – 29 nov. 1981. În Iaşi, Părintele Dumitru Bălaşa s-a dus la mitropolie. Dorea să-l vadă pe mitropolitul Teoctist şi pe

pr-dumitru-balasa

pr. Dumitru Bălașa

Preotul Paul Mihail. N-am vrut să-l întâlnesc pe Teoctist. Parcă mi s-a tulburat vederea când mi-am amintit câte necazuri am avut de pe urma omului acestuia. Eu m-am dus la Editura Junimea. N-am găsit-o decât pe secretară acolo. Lucrarea mea D. Cantemir. Cugetări mi-a fost scoasă din plan de Centrala Cărţii. S-ar putea să fi fost scoasă şi de editură. N-am trecut niciodată pe la ei. Poate alţii i-au „deranjat” mai des, şi asta influenţează, oricum. S-ar putea, totuşi, să fi scos-o şi de la Consiliul Culturii, având în vedere că le mai am şi pe celelalte două prinse în plan şi, vezi Doamne, nu trebuie atâta cultură.

Am servit nişte fasole cu cârnăciori la un restaurant. Mâncare rece, proastă şi scumpă. Aglomeraţie şi cozi peste tot (…).

Am luat rapidul 55 din Iaşi. Deşi am călătorit la clasa I-a, a fost, totuşi, aglomeraţie. Plecau mulţi la mitingul general pentru pace de la Bucureşti. Părintele Bălaşa mi-a relatat de cazul Nenciu, fostul preşedinte al Departamentului Cultelor. A fost descoperit luând mită pentru a favoriza alegerea unui episcop. Fiind constrâns apoi, a dat în vileag alte asemenea cazuri, printre care se număra şi mitropolitul… Pentru a nu da afară toţi episcopii şi mitropoliţii în cauză, Ceauşescu a renunţat a mai aplica legea, pentru a nu compromite Biserica. L-a înlocuit, în schimb, pe Nenciu cu Roşianu (…).

dr-petre-branzei

dr. Petre Brânzei

Un inginer care călătorea cu noi în compartiment ne-a vorbit frumos despre medicul psihiatru Brânzei din Iaşi. Metoda acestui doctor şi a şcolii sale e simplă şi a ajuns renumită tocmai datorită simplităţii şi eficacităţii sale. Doctorul Brânzei urmăreşte să scoată din terapie medicamentele, introducând în schimb bonomia, atenţia faţă de pacient, înţelegerea. El şi-a dat seama că oamenii au nevoie de înţelegere şi de dragoste şi tocmai de aceea le redă dragostea şi încrederea în viaţă. În majoritatea cazurilor, a reuşit. Răbdarea şi bunăvoinţa de care dă dovadă sunt adevărate acte de sacrificiu.

*

Maica-ndurerată. Interpreta Felicia Şoş cântă o impresionantă priceasnă cu acest titlu, în care se pot regăsi multe mame din zilele noastre, de aici şi de pretutindeni. Iat-o:

Tristă e şi-ndurerată,
Nu-şi mai uscă lacrima
Mama care n-o să-şi vadă
Toţi copii-n cer cu ea!
Ea, sărmana-i cu credinţă
Şi cu frică de păcat,
Dar copiii n-o ascultă,
Nu au timp pentru rugat!
O, Iisuse, tare-i greu,
Să fii mamă cum sunt eu,
Când copiii nu te-ascultă
Şi îţi fac durere multă!
Cum ar vrea să se-mplinească
Vrerea sfânt-a Domnului,
Copilaşii ei să crească
Iertători, şi drepţi, şi buni!
Ea-i învaţă să se roage
Şi le spune, tot mereu,
Să fiţi vrednici totdeauna,
Aproape de Dumnezeu!
O, Iisuse, tare-i greu,
Să fii mamă cum sunt eu,
Când copiii nu te-ascultă
Şi îţi fac durere multă!
Când strădania-i deşartă
Şi vede că e-n zadar,
Biata mamă cât mai plânge
Şi se roagă la altar.
Multe lacrimi sunt amare,
Însă plânsul mai şuvoi
Este-al mamei cu copiii
Ce s-au depărtat de rai!
O, Iisuse, tare-i greu,
Să fii mamă cum sunt eu,
Când copiii nu te-ascultă
Şi îţi fac durere multă!
Tu te râzi de focul care,
Mai adânc, sfâşietor,
Are mama cu copiii,
Care n-au Mântuitor.
Doamne, ai milă de mine!
Asta-i rugăciunea mea,
Nu-mi lăsa pierduţi copiii,
Dă-le mântuirea Ta!
O, Iisuse, tare-i greu,
Să fii mamă cum sunt eu,
Când copiii nu te-ascultă
Şi îţi fac durere multă!

*

Ajutoare şi donaţii. În această perioadă, parohia noastră a primit câteva ajutoare şi donaţii, astfel: Domnul Papavă Sebastian din Malarişca (MH): 100 de lei; Domnul Bâlgăr Anton din Turnu Severin: 60 de lei; Doamna Ing. Melania Caragioiu din St. Constant (Canada), Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina (Curtea de Argeş – AG), Doamna Filofteia Bobocel şi Doamna Coardă Mihaela, amândouă din Turnu Severin: câte 50 de lei.
Domnul Horodnic Tudor din Bârda a mai adăugat 100 de lei pentru contribuţia de cult, totalizând până în prezent 250 de lei; Domnul Meilă Nicolae din Malovăţ a mai achitat 50 de lei pentru contribuţia de cult, totalizând până acum 160 de lei; Domnul Paicu Daniel din Malovăţ a achitat pentru contribuţia de cult: 50 de lei.
Dumnezeu să le răsplătească tuturor!

*

Am donat toate cele 20 de seturi de rechizite şcolare primite de la Părintele Sebastian-Cătălin Hogea şi enoriaşii săi din Parohia Albacete (Spania). Beneficiari au fost copii din satele Malovăţ, Bârda, Bobaiţa şi Colibaşi, care au început anul acesta clasa I, dar şi alţii, mai mari, cu situaţii economice mai dificile. Mulţumim cordial Părintelui Hogea şi enoriaşilor săi pentru donaţia făcută parohiei noastre şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească însutit şi înmiit!

*

Domnul Jan Ciută şi soţia, Doamna Ioana Ciută, din Colibaşi, au construit o impunătoare troiţă la intrarea în satul Malovăţ. Este a opta troiţă pe care o construiesc pe cheltuială proprie. Am sfinţit-o sâmbătă, 10 septembrie, în prezenţa unui grup numeros de enoriaşi din Malovăţ şi din alte localităţi.
Dumnezeu să răsplătească jertfa acestor inimoşi credincioşi şi Sfânta Cruce să le fie ocrotitoare!

*

Domnul Surugiu Gheorghe din Italia, fiu al satului Malovăţ, a donat 5 litri de erbicid pentru cimitirul din Malovăţ. Îi mulţumim respectuos! Vom vedea dacă mai putem să-l aplicăm în toamna aceasta. Oricum, vă rugăm pe toţi să binevoiţi a curăţi mormintele familiilor Dvs. Este mare nevoie. Vă mulţumesc!

*

Plăţi. În cursul lunii august, am efectuat o serie de plăţi mai mari, astfel: 6.150 de lei pentru cărţile Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-2014), vol. II (a doua rată), Chemări la Domnul, vol. V şi Oastea Pandurilor; 1.500 de lei pentru excursia din Banat; 656 de lei impozit; 567 de lei pentru pâinea donată în august; 250 de lei pentru timbre; 100 de lei pentru transport cărţi de la Craiova; 100 de lei pentru colete la poştă; 68 de lei toner pentru imprimantă; 62 de lei ciocolată pentru copiii de la Bârda; 50 de lei internet şi altele mai mici.
La 31 august, deficitul parohiei noastre era de 7.043 lei.

*

Publicaţii. În această perioadă, preotul Dvs. a reuşit să mai publice câteva materiale, astfel: Titanicul vremii noastre, în „Naţiunea”, Bucureşti, 2016, 23 aug., ediţie şi on-line (http://www.ziarulnatiunea.ro); în „Observatorul”, Toronto (Canada), 2016, 30 aug., ediţie şi on-line (http://www.observatorul.com); Apel către tineri, în „Naţiunea”, Bucureşti, 2016, 5 sept., ediţie şi on-line (http://www.ziarulnatiunea.ro); „Scrisoare pastorală” – 332 a apărut pe blogul Domnului Ben Todică, directorul postului de radio în limba română din Sydney (Australia) (http://bentodica.blogspot.ro); „Scrisoare pastorală” – 331, în „e-Bibliotheca septentrionalis”, Baia Mare (MM), 2016, 11 sept., ediţie on-line (https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com).

*

Parohia noastră a publicat vol. II din cartea preotului şi fostului cântăreţ al parohiei noastre, Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-2014) (692 pagini).
coperta_bibliografia-rev-bor_vol-1Cartea cuprinde capitolele: Istoria bisericii universale, Ecumenism, Bizantinologie, Patrologie, Istoria religiilor, Etnografie şi Folclor. Volumul conţine acele materiale care privesc răspândirea creştinismului în lume timp de 2000 de ani, relaţiile dintre Biserici, relaţiile creştinismului cu necreştinii, evoluţia sentimentului religios la diferite popoare, tradiţii, obiceiuri şi datini româneşti şi nu numai. Cele mai importante din cele peste 7.000 de materiale bibliografiate beneficiază de un rezumat telegrafic. Cartea se constituie ca un instrument indispensabil de lucru pentru preoţi, profesori de teologie, studenţi, masteranzi şi doctoranzi, pentru cercetători şi oameni de cultură. În cei 140 de ani de apariţie, revista a devenit un adevărat depozitar de gândire, cercetare şi faptă teologică.

*

Zâmbete. Redăm mai jos poezia lui Păstorel Teodoreanu, intitulată Zece membri de partid.

pastorel-teodoreanu

Zece membri de partid
Visau viaţă nouă,
Unul a vorbit în vis,
Şi-au rămas doar nouă.

Nouă membri de partid
De marxism s-au copt!
Unul s-a răscopt din ei,
Şi-au rămas doar opt!

Opt membri de partid
Au trecut la fapte…
Unul a trecut la Tito!
Şi-au rămas doar şapte!

Şapte membri de partid
Fac afaceri grase,
Unul a intrat la zdup
Şi-au rămas doar şase!

Şase membri de partid
Au strigat lozinci,
Unul a strigat greşit
Şi-au rămas doar cinci!

Cinci membri de partid,
Când au fost la teatru,
Unul n-a aplaudat
Şi-au rămas doar patru!

Patru membri de partid
Şi cam toţi evrei,
Unul a plecat în Eretz
Şi-au rămas doar trei!

Trei membri de partid
Vorbeau de război!
Unul a vorbit cam mult,
Şi-au rămas doar doi!

Doi membri de partid,
Mândri ca păunul.
Unul a înnebunit,
Şi-a rămas doar unul!

Un membru de partid,
Cel mai lămurit.
A plecat cu ONT-ul
Şi n-a mai venit!

ZERO membri de partid,
Luptă pentru pace.
Că partidul nostru drag,
Ştie el ce face!

*

Excursii.

cazanele-mici_foto_amza-jucan

În ziua de 5 sept., împreună cu un grup de enoriaşi, am efectuat o excursie-pelerinaj pe următorul traseu: Bârda – Turnu Severin – Orşova – Moldova Nouă – Oraviţa – Bozovici – Orşova – Turnu Severin – Bârda. A fost un traseu de vis. Valea Dunării şi Cazanele au fost mirifice. Munţii Banatului ne-au lăsat fără grai. Am vizitat Mânăstirile Mraconia, Călugăra şi Almăj – Putna. Am văzut sute de hectare de floarea soarelui gata de recoltat, porumb mult. Codrii seculari ai Banatului parcă voiau să ne povestească ceva din vremile când au adăpostit nenumăraţi „partizani”, adică ţărani bănăţeni care se opuneau sovietizării ţării, vremile când au văzut căzând la datorie, seceraţi de gloanţele miliţiei şi ale securităţii, floarea satelor din acea parte de ţară. După ce vizitezi asemenea frumuseţi create de Dumnezeu sau construite de om, nu poţi să nu exclami: Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat o ţară atât de frumoasă şi de bogată şi un popor atât de minunat!
♦ Pentru sfârşitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie, organizăm o excursie-pelerinaj de o zi la Mânăstirea Prislop şi mormântul Părintelui Arsenie Boca. Vor fi vizitate şi mânăstirile Lainici (GJ), Teiş şi Sf. Nectarie (CS). Preţul va fi de 45 lei/pers. S-au înscris deja 26 persoane. În cazul în care vom putea înscrie în traseu şi Mânăstirea Oaşa din Judeţul Alba, preţul va mai creşte puţin.
♦ Spre sfârşitul lunii octombrie, organizăm o excursie-pelerinaj de o zi pe următorul traseu: Mânăstirea Tismana – Mânăstirea Baia de Aramă – Obârşia – Cloşani – Băile Herculane – Mânăstirea Sf. Ana (Orşova) – Mânăstirea Vodiţa. Vom stabili data în acord cu participanţii. Încă nu ştim preţul.

*

Filme. Luni, 19 sept., ora 19, la Bârda şi luni, 26 sept., ora 19, la Malovăţ va rula filmul Cămaşa lui Hristos. E bine să nu rataţi ocazia. Nu se ştie când veţi mai avea un aşa prilej.

*

Repartiţii în învăţământ. În ziua de 7 sept., Inspectoratul Judeţean de Învăţământ l-a solicitat pe preotul Dvs. să suplinească la Catedra de religie de la Liceul „Domnul Tudor” din Turnu Severin, măcar pentru semestrul întâi al anului şcolar 2016/2017. Nu se putea refuza oferta, chiar dacă înseamnă ceva mai mult decât nimic! Slavă Domnului!

*

Licitaţii. Duminică, 2 oct., ora 12, în biserica de la Bârda, va avea loc arendarea prin licitaţie publică pentru 2017 a terenului din Govăra; Duminică, 9 oct., ora 12, în biserica de la Malovăţ, va avea loc arendarea prin licitaţie publică a terenurilor din Ogaşul Barbului, Ţigăreni şi Ogăşanu. Cei interesaţi sunt rugaţi să respecte ora fixată.

*

Cununii. Înmormântări. În ziua de 4 septembrie am oficiat Taina Sfintei Cununii pentru Domnul Pătrulescu Petrişor şi Domnişoara Cioabă Elvira-Roxana, amândoi din Malovăţ. Dumnezeu să le ajute!
În ziua de 4 septembrie am oficiat slujba înmormântării pentru Mănescu Eugenia (53 ani) din Malovăţ. Dumnezeu s-o ierte!

*

Program. În cursul lunii octombrie avem următorul program de slujbe: 1 oct. (Bârda; Malovăţ); 2 oct. (Bârda); 8 oct. (Bârda; Malovăţ); 9 oct. (Malovăţ); 14 oct. (pomeniri dimineaţa la Bârda; slujbă la Malovăţ); 15 oct. (Bârda; Malovăţ); 16 oct. (Bârda); 22 oct. (Bârda; Malovăţ); 23 oct. (Malovăţ); 26 oct. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăţ, la ora 12). 29 oct. (Malovăţ; Bârda); 30 oct. (Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la şcoală, la telefon: 0724.99.80.86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com

Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: