Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XV (2016), nr. 338 (16-30 noiembrie)

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei enoriași!

Eșecuri diplomatice.
foto_adrian-pop
Ne-a așezat Dumnezeu „în calea tuturor răutăților”, cum ar fi spus cronicarul. Mereu între mari coloși, între mari imperii, care de care mai hămesite, gata să ne înghită hulpave, ca să-și astâmpere pofta de „pământ și apă”, gata să ne târguie ca pe dobitoace-n iarmaroc. Rânduiala lui Dumnezeu, istețimea minții diplomaților noștri, ascuțimea săbiilor armatei române, puterea rugăciunilor, strălucirea aurului, toate acestea și altele asemenea au făcut ca cizmele mai-marilor zilei să nu ne strivească. Ne-am strecurat cum am putut printre dușmani, printre stânci și mărăcini, printre fulgere și trăsnete, printre bombe și obuze și am tot urcat pe Golgota istoriei noastre de câteva mii de ani. Ne-au udat și ploile, și lacrimile, și sângele, au trecut peste noi toate vijeliile, toate hulele și valurile, toate veacurile cu ale lor bune și rele. Am știut întotdeauna că acolo, sus, este un Dumnezeu ocrotitor, Care veghează și nu ne lasă ai nimănui sau la cheremul dușmanului. Am știut că tot și toate au un rost, o menire, că nimic nu e la voia întâmplării. Am știut întotdeauna, că „apa trece, pietrele rămân”!
Au fost și eșecuri, și de câteva mi-am amintit de curând, când diplomația noastră a dat greș.
Marele rege Burebista stăpânea o bună parte a Europei din vremea sa. Îi unise pe daci într-un singur regat mare și puternic, de care se temeau dușmanii. Când era în culmea gloriei, s-a amestecat în lupta pentru putere dintre Cezar și Pompei. N-a fost inspirat, și l-a susținut pe Pompei, care a fost învins. Atunci Burebista și-a făcut din Cezar și din toți succesorii acestuia dușmani de moarte, care nu s-au lăsat, până au îngenuncheat Dacia.
Mircea cel Bătrân se încununase domn al românilor de la munte până la mare, din Banat până-n Dobrogea. Își alcătuise o oaste vitează și bine instruită, gata să țină piept puhoaielor turcești din sud, hoardelor tătare de la răsărit, aventurierilor unguri de la nord. Când era și el în culmea gloriei, s-a amestecat în lupta pentru putere dintre frații Musa și Mustafa Celebi, pe de o parte, și Baiazid, pe de altă parte, sprijinind pe cei dintâi. N-a fost inspirat nici el, fiindcă sultan a ajuns Baiazid și a trebuit să curgă mult sânge la Rovine și nu numai, ca să-i stâmpere acestuia mânia și dorința de răzbunare!
Nicolae Ceaușescu era în culmea gloriei sale, un adevărat răsfățat al istoriei. Țara avea relații diplomatice și economice cu aproape toate statele lumii, lagărul socialist îl socotea drept „copilul rebel”; lumea capitalistă îl socotea începutul sfârșitului unui sistem fără perspective; economia „duduia din plin”, poporul mai spera într-o zi de mâine. S-a amestecat în lupta pentru putere de la Kremlin, l-a catalogat pe Andropov ca fiind cel mai nepotrivit succesor al lui Brejnev. N-a fost inspirat, căci Andropov a ieșit „țar” la Moscova și prima lui grijă a fost să-i semneze sentința lui Ceaușescu!
Au avut loc recent alegerile prezidențiale în Statele Unite. Țară prietenă, aliat de nădejde. Rămăseseră doi candidați în cursă: Doamna Clinton și Domnul Trump. Toată clasa politică românească, toată presa românească, video, audio, scrisă, au ridicat-o în slăvi pe Doamna Clinton și l-au bălăcărit pe Domnul Trump. Nu știai ce să mai crezi despre americani: cum e posibil să susțină ei un om atât de deocheat, de famat, de nepotrivit pentru o asemenea funcție?! Ai noștri erau convinși, de la mic la mare, că Doamna Clinton va fi viitorul președinte. N-am fost inspirați! Mai târziu, după votul final, am aflat adevărul: ieșise la vot, cu mic cu mare, America profundă, America conservatoare, care voia să-și apere valorile fundamentale și în primul rând familia și statul. Domnul Trump era omul cu credință și respect de cele sfinte, care așeza la locul ce li se cuvenea minoritățile sexuale, nu se lăsa intimidat de acestea; își propunea să pună ordine în degringolada imigrărilor, să restabilească pacea în lume și multe altele, care ne întăresc convingerea că lucrarea răului poate fi zăgăzuită, că vine vremea când și Binele va avea un cuvânt de spus în lumea aceasta. Mai târziu am aflat că Doamna Clinton era adepta libertății fără limite în tot și în toate, care ar fi subminat definitiv instituțiile fundamentale ale statului și inclusiv statul. Și, cum politica americanilor este port-drapelul politicii mondiale, valul acesta ne-ar fi acoperit și pe noi! Vom vedea urmările!
bolta-bisericii-sf-andrei_cluj_foto_attila-hajosCe să facem pe viitor, ca să nu mai avem alte eșecuri de genul acesta? Să ne vedem de treaba noastră și de noi înșine, să nu ne amestecăm unde nu ne fierbe oala. Să avem ca puncte de reper în politica noastră internă și externă principiile sănătoase ale Sfintei Scripturi. Ele să ne fie baza pe care să ne clădim legislația, viața, relațiile sociale, internaționale, economia. Să fim convinși că ce e val ca valul trece, că apa trece, pietrele rămân, că toate sunt cu știrea și cu voia lui Dumnezeu, spre pedeapsa, încercarea sau întărirea noastră. Să fim convinși că neamul acesta al nostru are o misiune în istorie, în lume, pe care Dumnezeu i-a dat-o și de care îl va trage la răspundere. Să nu ne batem joc de valorile sfinte, precum viața, omul, credința, familia, patria. Să fim convinși că puterea și reazimul nostru, cârmuitorul și ocrotitorul nostru adevărat este Dumnezeu, iar toate celelalte există și lucrează numai atât cât El le permite. Așa vom birui pe mai departe în istorie!

*

Sfaturi părintești. Din cartea Părintelui Arsenie Boca, Cărarea împărăției, mai spicuim un fragment:
pr. Arsenie BocaVEDEREA PRIN VĂL. Să nu se creadă îngust, că dreptul apare numai în religie. Dreptul poate să se arate în oricare dintre valorile sau talanţii lui Dumnezeu. Dacă însă abia apare în religie, asta se datoreşte faptului că abia aci se mai ştie ceva despre atârnarea omului de Dumnezeu. Deci, purtătorul oricărei valori, dacă va ajunge la cunoştinţa atârnării sale de Dumnezeu, va ajunge drept. Dreptul e omul lui Dumnezeu, ori de poartă slujba preotului, ori pe-a împăratului, ori pe-a învăţatului, ori pe-a artistului, ori pe-a vistiernicului, ori pe-a bogatului, ori pe-a săracului. Un singur lucru i se cere pentru aceasta: să se cunoască pe sine ca avându-şi obârşia spirituală şi toată înzestrarea de la Dumnezeu. Sunt mulţi drepţi, care nici nu ştiu despre ei că sunt drepţi. Pentru ei neştiinţa e o mare acoperire de primejdii, şi anume, primejdia căderii în mândrie a celor conştienţi de virtutea lor. În sfânta lor neştiinţă, ei sunt simpli ca florile, nu ştiu nimic despre frumuseţea lor. Pentru cei ce însă au o răspundere între oameni, e neapărat de trebuinţă să-şi cunoască atârnarea lor de Dumnezeu şi Lui să-I întoarcă cinstea şi slujba, pe care
le au între oameni.
Tot ceea ce împiedică această situaţie normală e vălul de pe minte, e zidul, despărţitor de Dumnezeu, al păcatului. Dumnezeu pe toţi îi trimite înzestraţi şi în stare să fie drepţi. Dar, trecând ei prin poarta naşterii pământeşti, iau în spate poveri părinteşti, care-i spetesc şi-i încovoaie spre pământ. Pe urmă, slăbiţi de osteneala vieţii şi de mediul înconjurător, greu se vor decide să reprezinte cauza lui Dumnezeu. „Înainte de-a te urzi în pântece […], te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc pentru popoare”, zice Dumnezeu lui Ieremia, care se cam lepăda de slujba de prooroc. Iona s-a lepădat mult şi bine, Petru s-a lepădat; împăraţi s-au lepădat, preoţi s-au lepădat. Se vede că e un risc al vieţii de-a te ţine de Dumnezeu. E o ciudată ruşine de oameni în a te face mai bun. Iar îndrăzneala de-a sluji lui Dumnezeu şi a-i îndemna şi pe ei să-L slujească, de cele mai multe ori, te pune în primejdie cu oamenii. E frica oii de lup. Dar dacă şi Iisus s-ar fi înfricoşat de oameni şi de iad, ce s-ar fi ales de nădejdea noastră? Taina lui Iisus era că în trupul Lui se ascundea Dumnezeu; iar taina noastră, a creştinilor, e că în făptura noastră se ascunde Hristos. Aci e minunea, că oile biruie lupii, oricât de mare le-ar fi haita. Spre a vedea cu ochii o minune ca aceasta, nu e decât o singură cale de urmat: viaţa curată – potrivită cu firea –, care ajută şi oamenilor, şi-I ajută şi lui Dumnezeu, ca să ne poată ajuta. Nu-i alt chip obişnuit de-a surpa zidul şi de-a subţia vălul ce desparte pe oameni de Dumnezeu şi bagă haosul în zidire. Căci păcatul desfrâului şi a toată fărădelegea întârzie sau face cu neputinţă arătarea şi desăvârşirea vieţii lui Hristos în noi. Că numai de se va arăta viaţa lui Hristos în noi, vom cunoaşte ţinta spre care trebuie să tindem şi ne vom înţelege rostul pe pământ.
În copiii veniţi dintr-o vieţuire curată a căsătoriei, precumpănesc înclinările bune şi nu-i biruie împrejurările rele ale mediului, ce eventual l-ar găsi şi, poate că, chiar împotriva acestui mediu sunt rânduiţi. Ei sunt de mici mai străvezii pentru Dumnezeu şi prin aceasta se vede că au chemare să-I fie ucenici, iar, dacă vremea le-o va cere, îi vor fi şi mucenici. Un bărbat de ştiinţă care mărturiseşte în mediul său pe Dumnezeu adeseori e mucenic; un conducător de neamuri, dacă se declară atârnător de Dumnezeu, de asemenea e mucenic, ca şi cum atârnarea de Dumnezeu ar fi o mare slăbiciune şi vinovăţie. Şi aşa păţesc pe rând toţi dăruiţii lui Dumnezeu, când nu se învoiesc la sfatul lumii, să tâlhărească pe Dumnezeu de darul ce li-l dăduse spre tot lucrul bun, ce au să-l împlinească în lume. Cu cât „vălul” ţesut din păcate şi aşternut peste ochiul conştiinţei e mai subţire, cu atât cei dăruiţi află mai repede cine sunt şi ce trimitere au de la Dumnezeu. Iisus, ca om adevărat, n-avea nici un văl despărţitor, încât la 12 ani spunea dreptului Iosif şi Sfintei Fecioare, cu aerul cel mai natural cu putinţă: „N-aţi ştiut că în casa Tatălui Meu mi se cade să fiu?” Era în templul din Ierusalim, înconjurat de învățătorii legii vechi, întrebându-i şi răspunzându-le din Scripturi.
Deci, sfinţii, drepţii prin excelenţă, pe măsura credinţei şi a curăţiei lor moştenite din părinţi şi sporită cu propria lor osteneală, sunt o cuvântare vie, pentru că au într-înşii pe Dumnezeu-Cuvântul, Cel ce strigă printr-înşii voia Sa către ceilalţi oameni. În jurul acestora se întăreşte şi se întinde credinţa şi mulţi se mântuiesc. Prin ei se potoleşte anarhia, prin ei se restabileşte echilibrul şi armonia şi prin ei şi ceilalţi întrevăd pe Dumnezeu. Sfinţenia e tocmai această transparenţă a lui Dumnezeu în făptura Sa, prietenia aceea de mare cuviinţă a sufletului cu Tatăl său, singura situaţie normală şi de la sine înţeleasă a omului şi a oamenilor.

*

Malovat

Ajutoare și donații. Încheiem anul 2016, în ceea ce privește situația financiară. Mulțumim lui Dumnezeu și credincioșilor din parohie și din afara parohiei, care ne-au ajutat așa cum au putut dânșii să supraviețuim sub aspect economic și să desfășurăm bruma de activități misionare, pastorale și culturale. De la bun început, reamintim că în parohia noastră nu a fost prestabilită o sumă fixă pentru contribuția de cult. Am respectat principiul: fiecare, dacă vrea și cât vrea. Indiferent dacă a achitat sau nu ceva pentru contribuția de cult, preotul a stat la dispoziția tuturor 365 zile pe an, 24 ore pe zi, iar serviciile religioase au fost gratuite pentru toți. Drept urmare, la sfârșitul acestui an financiar, constatăm că în Malovăț 94,12%, iar în Bârda 93,47% dintre familii au achitat ceva pentru contribuția de cult. La nivel de parohie, au achitat 93,92%. E un procent excepțional. Cea mai mică contribuție achitată a fost de 3 lei, iar cea mai mare de 515 lei. Pe locul I, în satul Malovăț, s-a situat și anul acesta Doamna Ionașcu Maria, cu 515 lei. În Bârda, pe locul I s-a situat Domnul Horodnic Tudor, cu 260 de lei. Așadar, și la nivel de parohie, fruntaș rămâne tot Doamna Ionașcu Maria. Și când te gândești că dânsa e în vârstă, văduvă și țintuită la pat de mulți ani de o boală necruțătoare, iar alți „buni” enoriași ai noștri sunt oameni sănătoși, cu stare materială excepțională și n-au achitat nici măcar un leu…! Orice comentariu e de prisos! Dintre fiii parohiei din afara parohiei, pe locul I s-a situat și anul acesta regretata Doamnă Lucreția Omir din București, cu 800 de lei. Dintre credincioșii din afara parohiei, străini de parohie, pe locul I s-a situat Părintele Protopop prof. dr. Ioan Dură din Bruxelles (Belgia), cu 4.722 de lei.
Mulțumiri cordiale adresăm tuturor credincioșilor din afara parohiei, fie că au avut sau nu vreo legătură cu parohia noastră, care ne-au ajutat cum au putut, constituindu-se ca o a doua parohie! Dumnezeu să le răsplătească tuturor!
Menționăm mai jos fruntașii din parohie și din afara parohiei. Le cerem tuturor iertare că, din lipsă de spațiu, nu putem să menționăm lângă numele fiecăruia calificativul de „Domn” sau „Doamnă”, dar dânșii sunt, cu prisosință, Domni și Doamne. Așadar, avem:

Contribuții de cult:
a) în Malovăț:
I. Ionașcu Maria: 515 lei; II. Paicu Domnica și Nistor Vasile: câte 370 de lei; III. Borugă Ion și Baltac Lida: câte 250 de lei; IV. Popescu Mihai: 230 de lei; V. Meilă Nicolae: 210 lei; VI. Michescu I. Ion (primarul): 200 de lei; VII. Manolea Elisabeta și Surugiu Mihai (fostul primar): câte 170 de lei; VIII. Crumpei Gheorghe și Teșilă Elisabeta: câte 165 de lei; IX. Bobiț Gheorghe, Ungureanu Constantin și Coman Vasile: câte 160 de lei; X. Tănase-Osiac Dumitru: 155de  lei; XI. Tărăbâc Bebe: 150 de lei; XII. Ștefu Gheorghe, Crăciunescu Tică, Popescu Goriță și Munteanu Nicu: câte 130 de lei; XIII. Surugiu Eugenia, Ungureanu Gheorghe, Ghilerdea Sevastian și Oproiu Petre: câte 150 de lei; XIV. Cernea Mihăiță: 125 lei; XV. Vișan Sevastița, Mănescu Ion, Paicu Măriuța, Manolea Nicolae, Ionașcu Ștefan, Tărăbâc Grigore, Vasilescu Petre, Dima Vasile, Nistor Maria, Crașoveanu Valeriu și Glavan Pompiliu: câte 120 de lei; XVI. Căprioru Gheorghe, Ungureanu Dumitru, Popescu Gheorghe, Bucică Bebe și Dragotă Nicolița: câte 115 lei; XVII. Bazavan Dumitru, Pereanu Viorel, Surugiu N. Ion, Chiriță Toni, Popescu Marga, Răchiunoiu Gheorghe, Ciurel D. Dumitru, Michescu Ion, Paicu Nicolae și Munteanu Iorgu: câte 110 lei; XVIII. Boncioc Elena, Cioabă Margareta, Băleanu Petre, Drăghici Ionuț-Alexandru, Nistor Ion, Cojocariu Titu, Baltac Guța, Oprișan Sever: 105 lei; XIX. Manolea Grigore, Bobiț Claudiu, Coman Constantin, Bazavan Claudiu, Iordache Mihai, Almichi Constantin, Munteanu Dumitru, Bazavan Gheorghe (fostul primar), Pau Claudiu, Băleanu Ioana, Baltac Alexandru, Voican Petre, Căprioru Maria, Mănescu Viorel, Mănscu Constantin, Bondoc-Ionașcu Gheorghe, Ilinca Alexandru, Mănescu Vasile, Minune Ion și Munteanu Puiu: câte 100 de lei; XX. Ionașcu Lucreția, Meilă Iancu, Boncioc Dumitru, Almichi Ion și Cioabă Ioana: câte 80 de lei; XXI. Coman Dumitru, Voican Ion, Popescu Valentin, Bondoc Eugenia și Pereanu Constantin: câte 75 de lei; XXII. Tărăbâc Angela, Stroie Sever, Popescu Angelu, Popescu Nete, Popescu V. Ion, Pera Aurica, Ștefu Constantin, Hurduc Romeo, Nistor Elena, Ciută Romulus, Meilă Emil, Ciobanu Doru, Baltac Petre, Giurescu Lucreția, Oprișan Elena, Ciolacu Dumitru, Mănescu Vasile, Haidamac Minodora, Tătucu Grigore și Papa Vergina: câte 70 de lei; XXIII. Bobiț Gh. Gheorghe, Jianu Stela, Crețu Florina, Mateescu Mihai, Popescu Dumitru, Paicu Sabina, Tărăbâc Gheorghița, Filip Elisabeta, Bazavan Marin, Surugiu Gheorghe, Michescu Nicolae, Tărăbâc Lucian, Coman Elena, Ungureanu Florin, Glavan Constantin și Tătucu Marius: câte 65 de lei; XXIV. Vișan Dumitru, Vișan Gh. Ion, Micu Valeriu, Pirici Constantin, Berneanu Alexandra, Crăciunescu Florin, Ciobanu Ilie, Cojocariu Daniel, Pau Olimpia, Mănescu Iulius, Ciobanu Dumitru, Popescu Elena, Ciolacu-Hotăranu Claudiu, Colibășanu Dumitru, Popescu V. Constantin, Crașoveanu Stana, Crăciunescu A. Gheorghe, Ștefu Ion, Pau Daniel, Mănescu Valeria, Bondoc Alexandru, Iorgovan Viorel, Ștefan Stanciu, Guran A. Constantin, Cosma Victor, Trocan Ion, Borugă Mihai, Hurduc Floarea, Badea Ion, Bondoc Anton, Săftoiu L. Liviu, Badea Marius, Badea Constantin, Munteanu Maria și Cioabă Constantin: câte 60 de lei; XXV. Guțescu Elena, Omir Sevastian, Glavan Ion, Mateescu Liviu, Ciobanu Alexandra, Borugă Alexandru, Vișan Daniel, Crașoveanu V. Valeriu, Meilă Dumitru, Blejdea Gheorghe, Cojocariu Ilie, Oproiu Elena, Tărăbâc Valentin, Meilă Costel (I), Lupșa Dumitru, Căprioru Petre, Vișan Sevastian, Mănescu Elena, Paicu Elena, Meilă Pantelie, Sava Ion, Săftoiu Liviu, Pană Viorel, Borcilă Vasile, Pătrulescu Alin și Ciurel Valentin: câte 55 lei; XXVI. Bobiț Gh. Ion, Boncioc Constantin, Popescu V. Vasile, Mangu Constantin, Borugă Ștefan, Tărăbâc Ion, Giura Dragoș, Paicu Daniel, Oproiu Vasile, Ică-Căprioru Gheorghe, Odoleanu Valeriu, Bazavan Gheorghe (Ieleșnic), Borcilă Ștefan, Bazavan Jana, Baltac Gheorghe, Tănase Dumitru, Mica Dorinel, Baltac Ion, Glavan Dumitru, Badea Aurel-George, Crașoveanu Marian, Hadarig Mircea, Surugiu Ionel, Surugiu Gh. Mihai, Munteanu Iancu-Sorin, Borcilă Elena (Țigăreni), Pătrulescu Petre, Bora Ion, Samfira Alexandrina, Iorgovan Constantin și Ciurel Florin: câte 50 de lei;
b) în Bârda: I. Horodnic Tudor: 260 de lei; II. Botoșan Dumitru: 230 de lei; III. Ivașcu Vasile: 225 lei: IV. Popescu Valeria: 220 de lei; V. Sfetcu N. Aurel: 190 de lei; VI. Șonea Floarea: 175 lei; VII. Pană Elisabeta: 170 de lei; VIII. Mihăescu Nicolae: 150 de lei; IX. Gârbovan Nicolina: 135 lei; X. Curea Gigi și Turlacu Emil: câte 130 de lei; XI. Dragomir Bădiță și Gârbovan Ion: câte 120 de lei; XII. Rolea Pantelie: 115 lei; XIII. Motreanu Ilie, Luca Nica, Drăghia Tudor și Curea Anica: câte 110 lei; XIV. Dragomir Nicolae, Rolea Ion, Ivașcu Ion, Luca Jana, Sfetcu Sorin și Rolea Marina: câte 105 lei; XV. Anghel Nicolae, Pavel Traian,  Dragomir Virginia, Cimpoeru Viorel, Anghel Domnica, Pr. Stănciulescu Alexandru, Șeitan Nicolae, Luca-Băleanu Dumitru, Gheran Pantelie, Luca Dana, Sfetcu A. Aurel, Sfetcu George, Stănciulescu Florin, Sfetcu Bebe, Sfetcu Dumitru, Bobocea Savu și Mema Ion: câte 100 de lei; XVI. Luca Ana și Mema Ștefan: câte 90 de lei; XVII. Dragomir Gheorghe: 85 de lei; XVIII. Motreanu Elena, Stănciulescu Ion, Mogonea Ion, Malescu Gheorghe, Butoi Ion, Luca Angelica și Mema Gheorghe: câte 80 de lei; XIX. Luca Ion, Luca C. Maria, Gheran Paraschiva și Rolea Constantin (I): câte 70 de lei; XX. Botoșan Elena și Duțoniu Gheorghe: câte 65 de lei; XXI. Curea Viorel, Volintiru Ana, Curea Gheorghița, Cimpoieru Tănase, Curea Dora, Curea Petre, Luca Aristița, Luca D. Maria, Rolea George și Coman Elena: câte 60 de lei; XXII. Pâlșu Gheorghe, Mema Margareta și Tănase Maria: câte 55 de lei; XXIII. Fruntelată Mihăiță, Curea Cristi, Curea Maria, Boroancă Ilie, Luca Gheorghița, Fugașin Aurel, Roată Benonică, Ivașcu Ilie, Curea Ghiță, Luca Gica, Avram Polina, Luca Constantin, Luca Marin, Luca Sanda, Luca Radu-Vasilică, Luca Gh. Maria, Stănciulescu Maria, Duțoniu Valentin, Stănciulescu Petre, Sfetcu Doru, Cola Emilia, Bufan Dumitru, Trocan Dumitru, Stoichină Dumitru, Mema Șt. Constantin, Ivașcu Ionuț, Avram Dumitru, Stănciulescu Ștefan, Mucioniu Dumitru, Zaharescu Gheorghe și Mucioniu Ion: câte 50 de lei;
B. Fii ai satului Malovăț din afara parohiei: I. Omir Lucreția (București): 800 de lei; II. Butoi Denisa (Londra – Anglia): 750 de lei; III. Căprioru Marius-Emanoil (Italia): 400 de lei; IV. Albulescu Maria (Turnu Severin) și Pera Nicolae (Constanța – CT): câte 300 de lei; V. Bogdan Gheorghe-Gabriel (Germania), prof. Univ. Dr. Ionașcu Georgeta (București), Avoc. Ploștinaru Ramona (Caransebeș): câte 250 de lei; VI. Crăciunescu Codruța (Italia): 221 lei; VII. Boncioc Mircea (Italia), Cioabă Dumitru (Germania), Popescu Mirela (Turnu Severin), Gogoașe Marian (Turnu Severin), Minune Leanca (Timișoara), Paicu Gheorghe (Turnu Severin), ing. Teșilă Doina (Turnu Severin): câte 200 de lei; VIII. Vlădioniu Mariana (Turnu Severin): 160 de lei; IX. Săvescu Aurelia (Turnu Severin): 150 de lei; X. Căprioru Viorel (Italia) și Crumpei Petronela (Germania): câte 120 de lei; XI. Crăciunescu Costel (Italia), Crumpei Ion (Turnu Severin), Matei Eugenia (Turnu Severin), Păuleț Iancu (Balotești – MH), Pera Măriuca (Turnu Severin), Popescu Aneta (București), Popescu Constantin (București), Popescu Constantin-Iulian (Italia), Popescu Ion (Turnu Severin), Secu Cornelia (Turnu Severin), Tărăbâc Bebe (Turnu Severin) și Surugiu Gheorghe (Italia): câte 100 de lei; XII. Vasilescu Marius (Italia): 60 de lei; XIII. Sandu Aurica (Turnu Severin): 57 lei; XIV. Usturoi Valeriu (Turnu Severin): 55 lei; XV. Baltac Ionuț (Franța), Bobăiceanu Floreta (Turnu Severin), Borcilă Șt. Ștefan (Turnu Severin), Cotea Doru-Daniel (Spania), Gârjoabă Daniel (Spania), Iordache Sevastița (Turnu Severin), Pera Alexandru (Turnu Severin), Col. Pera Valeriu (Turnu Severin), Toma Vasile-Florin (Motru-GJ), Turiță Laurențiu (Turnu Severin) și Bondoc Viorel (Turnu Severin): câte 50 de lei;
C. Fii ai satului Bârda din afara parohiei: I. Fleck Maria (Germania): 420 de lei; II. Trocan Maria (Lugoj-TM): 400 de lei; III. Sfetcu Daniel (Franța) și Sfetcu Eugen (Franța):câte 255 de lei; IV. Mema Dumitru (Balș – OT) și Prof. Sfetcu Virgil (București): câte 250 de lei; V. Stănciulescu Cristian (Germania): 210 lei; VI. Mucioniu Ilie (Turnu Severin), Rolea Ion (Turnu Severin), ing. Trocan Gheorghe (București) și Ing. Zăuleț Aurica (Turnu Severin): câte 200 de lei; VII. Ceontea Traian (Turnu Severin): 155 lei; VIII. Rădulescu Gica (Italia): 150 de lei; IX. Botea Constantin (Șimian – MH), Cioloca Iosif (Timișoara), Dragomir Iulia (Timișoara), prof. Iacov Raluca (Turnu Severin), Ile Teodor (Sânicolaul Mic – AR), Luca Atena (Turnu Severin), Mema Irinel (Turnu Severin), Motreanu Constantin (Timișoara), Pană Liviu (Turnu Severin), Rochian Tudor (Turnu Severin), Sfetcu Gheorghița (Craiova), Trocan Pantelie (Turnu Severin) și Zaharescu Margareta (Izvorul Bârzii – MH): câte 100 de lei; X. Mema Mariana (Turnu Severin): 90 de lei; XI. Rolea Titu (Schela – MH), Rolea Gh. Aurel (Schela – MH) și Stănciulescu Gheorghe (Turnu Severin): câte 60 de lei; XII. Boroancă Petrișor (Turnu Severin), Buțan Andrei (Turnu Severin), Duțoniu Ion (Turnu Severin), Luca Vasile (Turnu Severin), Mucioniu Petre (Turnu Severin), Popa Teodor (Turnu Severin), Rolea A. Aurel (Turnu Severin), Rolea Florin-Claudiu (Turnu Severin), Tănase Ștefan (Germania) și Zaharescu Mihăiță (Turnu Severin): câte 50 de lei;
D. Credincioși din afara parohiei, străini de parohie: I. Prot. dr. Dură Ioan (Belgia): 4.722 lei; II. Mitran – De Keyser Ovidiu (Belgia): 2.715 lei; III. Toncea Ioan-Cătălin (București): 1.500 de lei; IV. Bordeiașu Rodica-Ecaterina (București): 1.200 de lei (și un rând de veșminte preoțești); V. Caragioiu Melania (Canada): 1.018 lei; VI. pr. Vasilescu Gheorghe (Italia): 893 lei; VII. Deatcu Viorica (Turnu Severin): 587 lei; VIII. Ivanovici Florica (București): 520 de lei (un rând de veșminte preoțești și două icoane mari); IX. Dițu Angela (București), Enache Maria (București) și Mătuș Natalia (Timișoara): câte 500 de lei; X. Dr. Ionescu Mihaela-Aritina (Curtea de Argeș – AG): 430 de lei; XI. Miclău Ioan (Australia): 420 de lei; XII. Antonescu Mădălina (București): 370 de lei; XIII. Barbu Constantin (Brăila): 340 de lei; XIV. Freund Petruța (Germania): 260 de lei; XV. Bogdan Cosmin (Turnu Severin), Avoc. Olteanu Mariana (Caransebeș) și Soare Bogdan (București): câte 250 de lei; XVI. Sofroni Ana (Italia): 240 de lei; XVII. Balica Ana (Turnu Severin): 230 de lei; XVIII. Nicolae Victoria (Turnu Severin): 220 de lei; XIX. Burcea Florica (Spania), Nisioi Mihaela (Câmpulung Moldovenesc – SV), prof. dr. Popa Mircea-Ioan (București) și Sprijan Ramona (Cluj-Napoca): câte 210 lei; XX. Crăciunescu Valeria (Câmpulung Moldovenesc – SV), ing. Cudalbu Octavian (Baia-Mare-MM), Ionescu Ana-Maria (Câmpina – PH), Mocănașu Oprea (Turnu Severin), Popa Mario-Cristian (Timișoara) și prof. dr. Dan Romano (București): câte 200 de lei; XXI. Grădinaru Constantin (Olanda): 188 lei; XXII. Crăciun Adriana-Doinița (Mangalia – CT): 170 de lei; XXIII. pr. Lapuște Nicolae (Canada): 169 lei; XXIV. Barbu Ioana (Buftea – IF) și dr. Petruțiu Monica (Orăștie – HD):câte 160 de lei; XXV. Bora Elisabeta (Turnu Severin), prof. univ. dr. Călin Ana (Galați), Dina Constantin (Turnu Severin), Paraschiv Anica (Fulga de Sus – PH), Popa Mihai (Râmnicu Vâlcea) și Voin Steluța (Șopotul Vechi – CS): câte 150 de lei; XXVI. Flueraru Elena-Romelia (Brăila): 130 de lei; XXVII. Bâlgăr Anton (Turnu Severin): 128 lei; XXVIII. Funk Mihaela (Hanau – Germania): 126 lei; XXIX. Filip Cornelia (Turnu Severin) și Gheorghescu Anca (Canada): câte 120 de lei; XXX. Anghel George (Buzău-BZ), Cîrneci Mariana (Turnu Severin), pr. Hogea Cătălin-Sebastian (Spania) (și alimente de Crăciun și de Paști) și Magheru Angela (Turnu Severin): câte 110 lei; XXXI. Dumitrescu Mariana (SUA): 109 lei; XXXII. Bojinescu Alexandru (Reșița), Bubatu Bogdan-Soare (Timișoara), Bunceanu Vasilica (Mărășești – MH), Farm. Golea Nicoleta (Turnu Severin), Ionescu Floarea (Câmpina – PH), Mihai Eugen (Săsenii Noi – BZ), prof. dr. Mihail Zamfira (București), Mihăilescu Raluca-Elena (Turnu Severin), Papavă Sebastian (Malarișca – MH), Scurtu Dorin (Turnu Severin), col. Turculeanu Marin (Lugoj – TM), Verdeș Gheorghe (SUA) și pr. Zoican Stelian (Turnu Severin): câte 100 de lei; XXXIII. Plăcintă Costache (Turnu Severin): 84 lei; XXXIV. Bancă Dumitra (Turnu Severin): 70 de lei; XXXV. Mănescu Alexandru (București): 64 lei; XXXVI. Mehedințu Elena (Brașov), Stoian George-Daniel (București), Trif Aurora (București), Pârvuceanu Eugenia (Gârla Mare – MH): 60 de lei; XXXVII. Apostol Marian (Șimian), Bobocel Filofteia (Turnu Severin), Bucur Emilia (București), Buzatu Rodica (București), Coardă Mihaela (Turnu Severin), ing. Crișan Ilie (Cluj-Napoca), Gherasimescu Constantin – Daniel (Orșova), Grama Constanța (Turnu Severin), Grădinaru Constantin (Piatra-Neamț – NT), Clelia Ifrim (București), ing. Jalbă Liviu (București), dr. Lazăr Carmen-Luminița (București), Leonte Daniela (Buzău), prof. Mocioiu Mariana (Turnu Severin), Rochian Dumitru-Daniel (Turnu Severin), Sârbu Ion (Izvorul Bârzii – MH), ing. Spătariu Miron-Filip (Reșița), Suciu Liliana (Cluj-Napoca), Ștefan Gabriela (Bistrița – MH) și Traianovici Marian (Spania): câte 50 de lei.

Dumnezeu să le răsplătească tuturor!

*

În cursul lunii noiembrie am donat pâine credincioșilor participanți la slujbe, astfel: 6 nov. (Malovăț): 176 pâini; 8 nov. (Malovăț): 164 pâini; 13 nov. (Bârda): 140 de pâini; 20 nov. (Malovăț): 215 pâini; 27 nov. (Bârda): 146 pâini; 30 nov. (Malovăț): 110 pâini. Așadar, în luna noiembrie s-au donat 951 de pâini. Copiilor participanți li s-au donat și ciocolate.

*

Începând cu 1 Decembrie, parohia noastră va dona fiecărei familii din parohie (indiferent cu cât au ajutat parohia) și tuturor celor din afara parohiei, fie că sunt fii ai parohiei sau străini, conform listei de mai sus, care au ajutat cu cel puțin 50 de lei în perioada 1 Decembrie 2015 – 30 noiembrie 2016, câte un exemplar din volumul CĂLĂUZĂ PATRISTICĂ a regretatului preot Gheorghe Paschia. Drept urmare, având în vedere taxele poștale foarte mari pentru trimiterile externe, rugăm pe toți cei menționați mai sus aflați în străinătate să ne indice vreo adresă din țară, aparținând unor rude sau prieteni ai dumnealor, pentru a trimite cartea respectivă acolo, urmând ca dânșii s-o recupereze, atunci când vor avea posibilitatea.
Este un gest simbolic de recunoștință din partea parohiei noastre pentru ajutorul dat.

*

Publicații. În această perioadă, preotul Dvs. a reușit să mai publice câteva materiale, astfel: Codrule, codruțule, pe blogul scriitorului româno-australian Ioan Miclău din Cringila (Australia) (https://ionmiclau.wordpress.com); „Scrisoare pastorală” – 337, „Bibliotheca septentrionalis”, Baia Mare, 2016, 28 nov., ed. și on-line (https://ebibliothecaseptentrionalis. wordpress.com); în „Observatorul”, Toronto (Canada), 28 nov. 2016, ediție și on-line (http://www.observatorul.com); în „Clipa”, SUA, 30 nov. 2016, ediție on-line (http://www.clipa.com); Țară, Țărână și Țăran, în „Națiunea”, București, 28 nov. 2016, ediție și on-line (http://www.ziarulnatiunea.ro).

*

Parohia noastră a publicat cartea preotului Gheorghe Paschia, Călăuză patristică (330 de pagini).
Fiecare părinte dă copiilor săi cele mai bune sfaturi pentru viață, cu toată sinceritatea, dragostea și dăruirea. Le împărtășește propriile sale cunoștințe, observații, gânduri, experiențe, cu dorința cea mai fierbinte ca acestea să-i fie ca o zestre pentru viață. Din acest tezaur izvorât din propria „școală a vieții” pe care îl împărtășesc părinții copiilor, aceștia se vor alimenta de câte ori vor fi la cumpănă, la strâmtoare, la răscruci ale vieții.
Cele mai multe dintre sfaturile părinților trupești sunt hrană și călăuză privind realizarea copiilor în lumea aceasta: cum să câștige avere, putere, cum să-și facă viața mai plăcută și mai suportabilă. Din păcate, puține sunt cele care privesc pregătirea lor pentru a câștiga împărăția lui Dumnezeu și fericirea în lumea de dincolo. Sfinții Părinți vin să completeze această merinde a sufletului nostru, oferindu-ne cele mai potrivite sfaturi și îndemnuri privind călătoria noastră prin lumea aceasta către Dumnezeu. Alăturându-le pe acestea celor cuprinse în Sfânta Scriptură și ghidându-ne viața după ele, putem să ne numim cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Cartea de față încearcă să ne ajute în acest sens!

*

Zâmbete.
„Bulă, ce e tată-tău?” „Lucrător peste 500 de persoane!” „Cum adică?” „Tunde iarba în cimitir!”
„De ce numai 10% dintre femei ajung în rai?” „Dacă ar ajunge mai multe, acolo ar fi iadul!”
„Cum arată diavolul?” „Câteodată atât de bine, încât îl ceri de nevastă!”
„Care este deosebirea dintre vânt şi miliţie?” „Miliţia bate mai tare!”
„Care este deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă?” „Ăla de afară e gratis!”

*

Înmormântări. În ziua de 16 nov., am oficiat slujba înmormântării pentru Pârvu Aurelia (81 de ani) din Bârda. Dumnezeu s-o ierte!

*

Program. În cursul lunii decembrie, avem următorul program de slujbe: 3 dec. (Malovăț – Bârda); 4 dec. (Malovăț); 6 dec. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12,30); 10 dec. (Malovăț – Bârda); 11 dec. (Bârda); 17 dec. (spovedit și împărtășit în Bârda, la biserică și în sat); 18 dec. (Malovăț); 19 dec. (spovedit și împărtășit în Malovăț, la biserică și în sat); 20, 21, 22 dec. (colindul cu icoana în Malovăț); 23, 24 dec. (colindul cu icoana în Bârda); 25 dec. (Bârda); 26 dec. (Malovăț); 27 dec. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12,30).
În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la școală, la telefon: 0724.99.80.86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Sfintele Sărbători să le petreceți cu sănătate, pace și bucurii! La mulți ani!

Reclame

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: