Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XVI (2016), nr. 340 (16-31 decembrie)

Biserica_Barda

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei enoriași!

Slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și celelalte Sărbători să vă aducă binecuvântare în tot lucrul cel bun, spor duhovnicesc, bucurie în suflet, iar Anul Nou care vine să ne găsească în pace, liniște sufletească, bună înțelegere și trăire în Duh și Adevăr!

Sfintele Sărbători cu sănătate și fericire! La mulți ani!

*

Ieslea din noi. O străină rătăcea pe străzile Betleemului. Era gravidă, însoțită de un bătrân. Băteau din poartă în poartă și căutau un sălaș. Se apropia noaptea, iar tânăra dădea semne că se apropie ceasul nașterii. Nimeni nu-i cunoștea sau se făceau că nu-i cunosc. Când ești sărac și în nevoie, nu te mai cunosc nici rudele! Și ei aveau rude în Betleem, fiindcă de acolo li se trăgea neamul, dar nimeni n-avea timp de ei. Porțile și ușile se deschideau în fața celor bogați, a celor care puteau plăti cât mai bine găzduirea! Vremea trecea, soarele se lăsa pe sprânceana orizontului, iar ei nu găseau nimic. În casele bogate nu sperau să aibă loc; în casele sărace erau mulți locatari înghesuiți claie peste grămadă într-o cameră, cel mult două. Speranțele se risipeau una după alta. Erau triști, străini, flămânzi și obosiți.
nasterea-domnului_icoanaIată că atunci când începea să se lase amurgul, au găsit o soluție. La marginea orașului erau niște peșteri imense, în care ciobanii care pășunau vitele în jurul orașului le adăposteau la vreme de ploaie, furtună etc. Acolo erau niște paie pe jos, o iesle, pereți afumați de piatră rece și întuneric. Nu aveau de ales. Ceasul nașterii se apropia. Nimeni dintre oameni, cu excepția bătrânului Iosif, nu era prin preajmă s-o ajute, s-o încurajeze. A născut pe paie, cum numai sclavele și animalele nășteau, a născut în mod minunat, neînțeles de mintea omenească, fiindcă nașterea ei sfida toate legile și rânduielile firii. În momentul acela, o stea mare, luminoasă, a apărut deasupra peșterii, luminând-o ca ziua, coruri de îngeri au coborât pe scări nevăzute de raze și au cântat cântece de slavă pentru Prunc. Dintre locuitorii Betleemului nu a fost nimeni prezent la această minune unică în lume!
Încerc să înțeleg și un alt sens al acestui moment și mă întreb dacă nu cumva și mulți dintre noi semănăm cu Betleemul, cu ieslea aceea! Decembrie este luna în care se sărbătorește Nașterea Domnului. Începând din noiembrie, postul premergător ne ajută să ne pregătim sufletele pentru primirea marii Sărbători Împărătești. Priviți la televizor în acea perioadă, priviți în jurul Dvs. Tot felul de festivaluri, de carnavaluri, de așa-zise tradiții dau năvală în această perioadă. Tăierea porcului și pomana porcului, preparatele din carne, băuturi de tot felul, fierte sau reci, muzică și jocuri formează „universul tradițiilor și obiceiurilor românești” pentru cei mai mulți. Nu vi se pare că cei ce practică aceste sacrilegii la adresa Sărbătorii seamănă cu Betleemul? De Hristos nu e loc în sufletul lor. Porcul ocupă toate încăperile, băutura inundă pântecele și mintea, jocurile istovesc trupurile. Unde să-L mai găzduim pe Hristos?! În lumea satelor mai foto_amza-jucanales, mulți, foarte mulți, taie porcul și nu pot concepe să nu mănânce atunci șorici, să nu facă „pomana porcului”, urmând ca de aici înainte, până la Crăciun, să nu fie zi de la Dumnezeu, în care să nu-și sature pântecele cu carne. Se mai întâmplă câteodată, când intră preotul în casă cu Icoana Nașterii, sau, în Ajunul Bobotezei, când este post negru, să găsească masa încheiată cu musafiri, ori cu de-ai casei, platoul cu friptură pe masă. Atunci mesenii, plini de untură pe mâini și pe la gură, vin, unul după altul, să sărute Sf. Icoană sau Sf. Cruce! Unde să mai fie loc pentru Hristos?! Vine Crăciunul! Bunii noștri „creștini” sunt obosiți, sunt sătui, sunt somnoroși, poate au fost cu Steaua, poate au și diaree, nu pot să vină la biserică! E mult să stea două-trei ore la slujbă! Vine Anul Nou, altă Sărbătoare Împărătească, un nou pas în trecerea noastră prin această lume. Cine mai are tragere de inimă să meargă la biserică? Toată noaptea au petrecut, doar a fost revelionul! Au fost la moși, la neamuri, au primit musafiri, au mâncat, au băut, au jucat, au vrăjit, s-au uitat la televizor, până în revărsatul zorilor, când i-au doborât oboseala, băutura, somnul. Cum să te mai duci atunci la biserică! Vine Boboteaza, altă Sărbătoare Sfântă, menită să ne ofere prilejul de-a ne înnoi sufletele! Aiurea! Doar, a doua zi e Sf. Ion. Aproape fiecare familie are în sânul ei, în vecini, printre neamuri apropiate câte un Ion, Ionel, Ionică, Ionuț, Ionica, Ioana, chiar Gioni, Giuliano etc. Trebuie pregătiri. Petrecerea poate începe încă de la Bobotează, ca să aibă timp să-i ureze sărbătoritului de bine!
Și uite așa trec Sfintele Sărbători peste noi, pe lângă noi, ca apa pe gâscă, fără să ne folosim de ele, fără să-I oferim un locșor cât de mic lui Hristos în sufletele noastre. El se naște în ieslea cea umilă a săracilor, a credincioșilor adevărați, a celor care Îl iubesc pe El, a celor ce păzesc cu sfințenie rânduielile și datinile creștinești, ținând postul, spovedindu-se, împărtășindu-se, mergând la biserică, rugându-se, bucurându-se cu adevărat întru Domnul.
Dă, Doamne, să fim cât mai mulți dintre aceștia și să Te naști și în sufletul nostru!

*

Îndemnuri părintești. Sfântul Ioan Gură de Aur ne dă câteva sfaturi legate de marile Sărbători.
sf-ioan-gura-de-aurCum să petrecem de Anul Nou. Anul îţi va merge bine nu când vei sta beat în ziua cea dintâi a lui, ci când, atât în ziua cea dintâi, cât şi în cea de pe urmă, şi în fiecare zi, vei face fapte plăcute lui Dumnezeu. Nu beţia înseninează, ci rugăciunea; nu vinul, ci cuvântul înfrânării. Vinul stârneşte furtună, cuvântul lui Dumnezeu aduce linişte. Acela aduce nelinişte în inimă, acesta alungă zgomotul; acela întunecă mintea, acesta o luminează pe cea întunecată; acela aduce întristarea, care înainte era departe, acesta ridică grija, care este de faţă. Căci nimic nu poate aşa de tare a însenina ca învăţătura înţelepciunii: a preţui puţin lucrurile de acum, a ţinti la cele viitoare, a recunoaşte cele pământeşti ca trecătoare şi a nu le socoti statornice, nici bogăţia, nici puterea, nici cinstea, nici măgulirile. Dacă tu ai o astfel de înţelepciune, atunci poţi să-l priveşti pe un bogat fără să-l zavistuieşti, poţi să ajungi la nevoie şi la sărăcie, şi totuşi să nu-ţi pierzi curajul.
Creștinul nu trebuie să prăznuiască sărbătorile numai în anumite zile, ci tot anul trebuie să fie pentru el sărbătoare. Cum însă trebuie să fie sărbătoarea care i se cuvine lui? Pavel zice: „Să prăznuim nu întru aluatul cel vechi, nici întru aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci întru azimele curăţiei şi ale adevărului” (I Cor., VI, 8 ). Dacă ai conştiinţa curată, serbezi în toate zilele, săturându-te cu nădejdile cele slăvite şi îndestulându-te cu aşteptarea bunurilor viitoare. Iar dacă nu ai conştiinţa liniştită şi eşti împovărat cu multe păcate, atunci poţi să ţii mii de sărbători, că nu te vei afla mai bine decât cel ce jeleşte. Căci ce-mi foloseşte mie o zi senină, când conştiinţa mea este întunecată?
Aşadar, dacă voieşti să ai vreun folos de la Anul Nou, mulţumeşte acum când a trecut un an, mulţumeşte Domnului că El te-a adus până aici, frânge inima ta, numără zilele vieţii tale şi zi către tine însuţi: „Zilele aleargă şi trec, numărul anilor se împlineşte, eu am și săvârşit o mare parte din cale, dar ce bine am făcut? Oare nu mă voi duce de aici deşert şi gol de toată dreptatea? Judecata este înaintea uşii, viaţa mea merge spre bătrâneţe”. Acestea le cumpăneşte în ziua Anului Nou, la acestea să gândeşti în curgerea anului. Să cugetăm la cele viitoare, ca să nu ne zică cineva ceea ce proorocul zicea iudeilor: „Zilele lor s-au stins întru deşertăciune şi anii lor au trecut repede” (Ps., LXXVII, 37).
Această sărbătoare neîncetată despre care am vorbit, care nu cunoaşte vreo curgere a anului şi nu este legată cu vreo zi hotărâtă, pe aceasta poate să o prăznuiască deopotrivă săracul şi bogatul. Pentru ea nu este de trebuinţă nici cheltuială şi nici avere, ci numai singură fapta cea bună. Tu nu ai avere, dar ai frica lui Dumnezeu, care este mai preţioasă decât toate comorile, o comoară netrecătoare, neschimbătoare, nesecată. Priveşte cerul, cerul cerurilor, pământul, marea, aerul, speciile dobitoacelor, feluritele plante şi tot neamul omenesc. Priveşte îngerii, arhanghelii şi stăpâniile cele de sus. Toate acestea sunt proprietatea Domnului. Robul unui Domn atât de bogat nu poate să fie sărac, când acest Domn este cu milă pentru el.
foto_amza-jucanA te veseli în astfel de zile, a avea mare îndestulare într-însele, a lumina cu făclii locurile publice şi a împleti cununi, şi altele asemenea este o nebunie copilărească. Tu eşti liber de aceste slăbiciuni, ai vârsta creştinească şi eşti cetăţean al cerului. De aceea, nu mai aprinde în această zi focuri în pieţe, ci aprinde înăuntrul tău lumina cea duhovnicească, căci „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune şi să proslăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mat., V, 16). Această lumină îţi va face mare câştig. Nu împodobi uşile casei tale, ci poartă-te bine, ca să dobândeşti din mâna lui Hristos cununa dreptăţii. Nu face nimic în zadar, nimic fără temei, ci toate întru cinstea lui Dumnezeu, precum Pavel zice: „Ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate întru slava lui Dumnezeu să le faceţi” (I Cor., X, 31).
Întrebi: „Cum poate cineva să mănânce şi să bea întru slava lui Dumnezeu?”. Cheamă un sărac, primeşte-L printr-însul pe Însuşi Hristos la masa ta, şi tu ai mâncat şi ai băut întru slava lui Dumnezeu. Dar El voieşte ca noi, nu numai să mâncăm spre slava lui Dumnezeu, ci şi toate celelalte să le facem tot aşa. De exemplu, ieşirea din casă şi rămânerea noastră acasă. Şi una, şi alta trebuie să se facă pentru Dumnezeu. Cum însă putem să le facem pe amândouă pentru Dumnezeu? Iată cum. Când ieşi spre a merge la biserică să iei parte la rugăciune şi la învăţătura cea duhovnicească, atunci eşti întru slava lui Dumnezeu. Dar poţi să rămâi şi acasă întru slava lui Dumnezeu. Cum şi în ce chip? Când auzi zgomote, vezi neorânduieli şi prăznuiri păcătoase, sau vezi piaţa plină de oameni răi şi obraznici, atunci nu ieşi, nu lua parte la neorânduială, şi astfel ai rămas acasă întru slava lui Dumnezeu.
Iar dacă cineva poate ieşi din casă şi a rămâne în casă întru slava lui Dumnezeu, apoi poate încă a lăuda şi a dojeni întru slava Lui. „Dar – întrebi tu – cum se poate lăuda sau dojeni pe cineva întru slava lui Dumnezeu?” Voi, adeseori, şedeţi la locurile voastre de lucru şi vedeţi trecând oameni răi şi pierduţi, care sunt cu sprâncenele încreţite şi îngâmfaţi, înconjuraţi de slugarnici şi de linguşitori, îmbrăcaţi în haine scumpe, plini de un lux deşert, oameni jefuitori şi lacomi de avere. Deci, dacă vei auzi pe cineva zicând: „Iată un om fericit şi vrednic de râvnit”, dojeneşte această vorbă, jeleşte şi tânguieşte. Aceasta vrea să zică a dojeni întru slava lui Dumnezeu, căci astfel de dojană este pentru cei de faţă o învăţătură de înţelepciune şi de faptă bună, ca ei să nu mai fie aşa de poftitori de cele pământeşti. Zi celui ce a rostit vorba de mai sus: „De ce este fericit acest om? Poate pentru că are un cal frumos, împodobit cu frâu scump şi multe slugi, o haină luxoasă şi în toate zilele petrece în beţie şi în desfătare?” Tocmai pentru aceea el este nenorocit şi în treapta cea mai înaltă vrednic de jelit. Eu văd că voi nimic nu puteţi lăuda la el decât numai lucrurile cele dinafară: calul, frâul, haina, care nu fac parte din el. Spuneţi, poate, oare să fie ceva mai sărăcăcios decât atunci când calul, frâul, frumuseţea hainei şi mulţimea slugilor se admiră, iar stăpânul trece fără nici o laudă? Cine poate să fie mai sărac decât cel care întru sine nu are nimic frumos, ci se împodobeşte numai cu cele străine? Podoaba şi bogăţia noastră cea adevărată, cea proprie, constă nu în slugi, nu în haine şi în cai, ci în fapta cea bună a inimii, în bogația faptelor bune şi în fericita încredere în Dumnezeu. Iar dacă tu vezi trecând un sărac, un puţin-preţuit şi nebăgat în seamă, care trăieşte foarte greu, dar foarte îmbunătăţit, laudă-l înaintea celor de faţă, iar lauda ta va fi o îndemnare pentru dânşii, o chemare la viaţa cea îmbunătăţită şi dreaptă. Dacă ei zic: „Acesta este ticălos şi nenorocit”, răspunde-le: „Dimpotrivă, el este cel mai fericit, căci el are prieten pe Dumnezeu, soaţă a vieţii, fapta cea bună; el stăpâneşte o comoară netrecătoare, adică o conştiinţă curată. Cum poate să-l vatăme lipsa bogăţiei pământeşti, când el are să moştenească cerul şi bunătăţile cereşti?” Când vei vorbi aşa cu dânşii şi îi vei învăţa aşa, vei primi mare plată pentru laudă şi pentru dojană, căci pe amândouă le faci întru slava lui Dumnezeu.

*

biserica_malovatStarea parohiei. La sfârșit de an, fiecare om și fiecare instituție își fac bilanțul. Își analizează fiecare succesele și poticnirile, trage concluziile necesare și încearcă să privească spre viitor cu speranță de mai bine. Așa se întâmplă și în viața unei parohii. Așa am procedat în fiecare an, având grijă să nu lăsăm „corabia” să se lovească de stânci, să nu se scufunde, ci să plutească mai departe, împlinindu-și astfel rostul.
Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!
Vă mulţumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-aţi dat în cursul anului 2016! Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi primit cu colindul, atât la Crăciun, cât şi la Bobotează, după datina străbună, ca nişte adevărate familii de creştini! Vă mulţumim cordial pentru darul ce ni l-aţi făcut, fiecare după voia şi posibilităţile ce le-ați avut, dar mai ales pentru bunăvoinţa creştinească şi românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte!
Au fost şi momente fericite, şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că activitatea s-a desfășurat pe mai multe planuri, astfel:

 • În domeniul liturgic: Am oficiat Sf. Liturghie în duminici și sărbători, toate celelalte servicii religioase după rânduială, ca și cele solicitate de credincioși. Nu cunosc vreo nemulțumire din partea vreunui enoriaș de-al nostru și nu s-a înregistrat vreo reclamație din partea cuiva în acest sens. Am avut frecvență bună la biserică. Starea morală a credincioșilor noștri este bună, cu unele mici excepții, în special din domeniul alcoolismului. Am înregistrat mai multe cununii ale unor familii care trăiseră în concubinaj. Sărbătorile au fost respectate în cea mai mare măsură. Sectarii au avut mai multe tentative de a se infiltra în parohia noastră, dar s-au lovit de rezistența Dvs. și n-au avut succes. Mai sunt două familii, una aparținând cultului baptist și alta martorilor lui Iehova, dar nu desfășoară activități prozelitiste. Am oficiat, în 2016, 11 botezuri; dintre acestea, cinci au fost din Malovăț, unul din Bârda, două din Timișoara, două din Turnu Severin și 1 din Spania! Am oficiat6 cununii; dintre acestea, 5 au fost din Malovăț și unul din Turnu Severin. Am oficiat 22 de înmormântări; dintre acestea, zece au fost din Bârda și 12 din Malovăț. Este alarmantă situația din Bârda.
  MalovatSatul se depopulează an de an cu zeci de locuitori. Cu aproape fiecare înmormântare, rămâne și o casă pustie! Din 1978, când am venit preot în Bârda, până la 31 decembrie 2016, au rămas pustii 80 de case! Cu prilejul celor patru Posturi Mari din timpul anului, am spovedit și împărtășit 618 enoriași de toate vârstele. Nu-i socotim aici pe acei enoriași care au solicitat preotul pentru a-i spovedi și împărtăși în restul timpului, unii făcând aceasta din șase în șase săptămâni.
 • În domeniul economic și administrativ, putem spune că a fost un an dificil, iar criza economică din țară și din lume s-a făcut simțită. Am reușit să menținem contribuția de cult la aprecierea credincioșilor, după principiul „fiecare, dacă vrea și cât vrea să dea, serviciile religioase fiind gratuite”. În Malovăț au achitat contribuția de cult pe 2016 94,12% dintre familii, iar în Bârda 93,47% dintre familii. La nivel de parohie, au achitat 93,92% dintre familii, mai puțin decât în 2015 cu 1,50%. Aceasta s-a ridicat de la 1 leu la 330 de lei. Preotul a fost la dispoziția tuturor, indiferent dacă solicitantul a achitat sau nu ceva pentru contribuția de cult. Am putut să menținem și anul acesta serviciile religioase gratuite.
  pr-prot-ioan-dura

  pr. prot. Ioan Dură

  Am primit ajutoare bănești de la credincioși din afara parohiei, culminând cu Părintele prot. Ioan Dură din Bruxelles (Belgia), care a donat 722 lei, ca și din partea unor fii ai parohiei noastre din afara parohiei, sau oameni de bine complet străini de parohia noastră. Ne-am achitat la timp toate subvențiile și datoriile față de instituțiile bisericești superioare și de stat, ca și altele cu care am avut relații (tipografia, spre exemplu). Am vândut 391 kg lumânări, 500 de calendare, numeroase icoane diverse, 10 kg tămâie și sute de cărți diferite. Am predat fabricii de lumânări 163 kg resturi topite. Am curățat cimitirele din Malovăț și Bârda în primăvară și în toamnă. Am realizat la biserica de la Malovăț o instalație de sonorizare pentru clopote și o instalație de alarmă. La intrarea în Malovăț am realizat o frumoasă troiță, prin bunăvoința familiei Domnului Jan Ciută. Am făcut curățenie generală după Paști la amândouă bisericile. Am dotat biserica de la Malovăț cu un rând de veșminte, prin bunăvoința Doamnelor Ivanovici Florica și Enache Maria din București, și pe cea din Bârda, prin bunăvoința Domnișoarei Bordeiașu Rodica-Ecaterina, din București, și a familiei sale. În curtea bisericii din Bârda am construit două bănci. Salarizarea e la zi, impozitele și toate celelalte datorii, achitate. Vânzarea de cărți a fost foarte deficitară. Mulțumim cordial Î.P.S. Mitrop. acad. Irineu al Olteniei, Î.P.S. Ioan al Banatului și P.S. Episc. Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor pentru comenzile masive de cărți. De asemenea, comenzi mari de carte ne-a făcut și P.c. părinte Arhim. Ioachim Pârvulescu, starețul Sf. Mânăstiri Lainici (GJ). Timp de o lună (octombrie) am înregistrat deficit în gestiune de 1.800 de lei. Reușim să trecem în 2017 cu un sold de 15.838,97 lei, aproape dublu decât în 2015! Nu e mare, dar e bun de sămânță!

 • ÎDelia Florea_Painea vietiin plan caritabil și social, a fost un an bun. Am reușit să donăm la majoritatea slujbelor din duminici și sărbători credincioșilor participanți la slujbe și unor bolnavi și bătrâni din parohie câte trei pâini. Nu am putut să donăm pâine în marile sărbători, din cauză că brutăria n-a lucrat în acele zile. Am reușit, așadar, să donăm în 2016 pâine astfel: ian.: 610 pâini; : 790 de pâini; mart. 780 de pâini; apr.: 1.040 de pâini; mai: 770 de pâini; iun.: 868 de pâini; iul.: 882 de pâini; aug.: 945 de pâini; sept.: 877 pâini; oct.: 1.078 de pâini; nov.: 951 de pâini; dec. 500 de pâini. Așadar, în anul 2016 s-au donat 10.091 de pâini, cu 119 pâini mai puțin decât în 2015. Vom continua și în 2017 această activitate. Dacă nu vom reuși să mai donăm câte trei pâini, vom da câte patru! Copiilor prezenți la slujbe li s-a donat și ciocolată (350 buc.). Menționăm că, începând din luna iunie, de când am început colaborarea cu firma „Vios” din Turnu Severin, am comandat mai multă pâine, și pe cele nedonate le-am vândut enoriașilor noștri cu prețul de achiziție de 0,60 de lei/buc., ceea ce a însemnat un avantaj enorm pentru multe familii. În aceste condiții, am vândut astfel: iun.: 352 de pâini; iul.: 842 de pâini; august: 540 de pâini; sept.: 1.193 de pâini; oct.: 2.172 de pâini; nov.: 1.599 pâini; dec.: 1.100 pâini. Așadar, în anul 2016 s-au vândut la preț redus 7.798 de pâini. În 2016 am donat bani unor enoriași și familii din parohie și din afara parohiei, aflate în situații de dificultate, cu prilejul Sf. Paști și Crăciunului, dar și în timpul anului. Aceste ajutoare bănești au totalizat 2.595 de lei. V-am ținut la curent în „Scrisoarea pastorală”, de fiecare dată, cu numele persoanelor care au primit ajutoare și valoarea acestor ajutoare. De Paști, am distribuit 218 kg alimente donate de Părintele Sebastian-Cătălin Hogea din Albacete (Spania). Tot dânsul ne-a trimis și 20 de seturi de rechizite școlare, pe care le-am distribuit unor copii din parohie până la 15 septembrie. Până la 1 mai, am donat din vol. Călăuză biblică 312 exemplare fiecărei familii din parohie şi acelor familii şi persoane din afara parohiei care ne-au ajutat cu cel puţin 50 de lei în cursul anului. Din Călăuză patristică, pe care l-am tipărit anul acesta, s-au donat până 31 dec. 2016 250 de exemplare. Dintre acestea, 125 ex. le-am trimis în afara parohiei, în țară și străinătate. Așteptăm ceilalți enoriași să-și ia cartea.
 • În plan cultural, a fost un an bun şi 2016.
  Scrisoare pastorala_vol. 5Am continuat să publicăm „Scrisoarea pastorală” din două în două săptămâni şi s-o răspândim gratuit în parohie şi în afara parohiei pe suport de hârtie, dar şi pe internet. În momentul de faţă, publicaţia noastră are un tiraj de 000 ex., şi tirajul creşte, existând solicitări în acest sens din ţară şi din străinătate. „Scrisoarea pastorală” a fost preluată și republicată, parțial sau în întregime, de diferite publicații din țară și străinătate. Am publicat sau reeditat următoarele cărţi: Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Dicționarul proverbelor religioase românești, vol. I (630 pag.); Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. I (196 pag.); Bucate de post (416 pag.); Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. II (216 pag.); Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. VIII (624 pag.); Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-2013), vol. I (636 pag.); I. Miclău, Mitologiile – surse de studii istorice (116 pag.); Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. III (312 pag.); Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. IV (242 pag.); Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. V (250 pag.); Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-2013), vol. II (692 pag.); I. Neacșu, Oastea pandurilor (170 pag.); Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1874-2013), vol. III (1.000 pag.); Pr. S. Dezrobitu, Dumnezeu, îngeri și demoni (72 pag.); Pr. Gh. Paschia, Călăuză patristică (330 pag.); Pr. Sebastian-Cătălin Hogea, Reflecții (ne)vinovate (136 pag.).
  Aşadar, 16 cărţi în 12 luni. Mai mult n-am putut! Oricum, nici chiar un pușcăriaș n-ar fi putut să scrie și să publice atât! Am răspândit numeroase exemplare din aceste cărţi și din cele publicate în anii anteriori în ţară şi străinătate, în ţări precum: Grecia, Cipru, Republica Moldova, Franţa, Germania, Olanda, Italia, Spania, Belgia, Canada, S.U.A., Australia etc. Am reușit să publicăm numeroase articole și studii în reviste și volume apărute în țară și străinătate.
  pr. Al. Stanciulescu-BardaPreotul Dumneavoastră a continuat să predea religia la Liceul „Domnul Tudor” din Turnu Severin până în sept. 2016, la cca. 250 de elevi de clasele IX-XII. A participat la câteva simpozioane în județ și în ţară, ca și la emisiuni de televiziune locală („Datina”). O fi mult, o fi puțin, Dumnezeu știe! Atât am putut face! Slavă Domnului pentru tot și pentru toate!
  Am reușit să facem două excursii cu enoriași din parohie și din afara parohiei la Mânăstirea Prislop din Județul Hunedoara (20 apr. și 6 oct.) și una în județul Mehedinți, la Schitul Topolnița (29 aug.), una la Orșova (25 iul.) și una pe Valea Dunării până la Moldova Nouă, continuând traseul în Banat (5 sept.).
  Am reușit să dăm câteva filme la cele două biserici, astfel: Lavra Pociaev (17-24 iun.); Fiul risipitor (22-29 iul.); Ostrovul (19-26 aug.); Agapie (29 iun.); Cămașa lui Hristos (19-26 sept.); Apocalipsa (24-31 oct.) și Sfântul Ciprian și Iustina (21-28 nov.).
  Tot meritul pentru aceste realizări vă revine Dvs., celor care ați contribuit cu mult sau puțin la fondurile parohiei. Fără banii Dvs., preotul ar fi fost ca o mașină fără benzină! Vă mulțumim frumos!
  În numărul viitor vom vedea ce avem de făcut pentru 2017.

*

Ajutoare și donații: În această perioadă, am primit câteva ajutoare și donații, astfel: Părintele pr. Cătălin-Sebastian Hogea (Spania): 430 de lei; Dl. Cioabă Dumitru (Germania), fiu al satului Malovăț: 300 de lei; D-na Ivanovici Florica (București), D-na Enache Maria (București) și Dl. Soare Bogdan (București): câte 250 de lei; Dl. Căprioru Florin (Italia), fiu al satului Malovăț: 220 de lei; Dl. prof. univ. dr. Mircea-Ioan Popa (București), Dl. ing. Octavian Cudalbu (Baia Mare – MM) și D-ra Bordeiașu Rodica-Ecaterina (București), Dl. Nistor Gheorghe (Turnu Severin), fiu al satului Malovăț, D-ra Olteanu Marina (Caransebeș), D-ra Ramona Ploștinaru (Caransebeș), fiică a satului Malovăț, Dl. Popescu Constantin (București), fiu al satului Malovăț: câte 200 de lei; D-na Paraschiv Anica (Fulga de Sus – PH): 163 de lei; D-na prof. dr. Zamfira Mihail (București) și Dl. Trocan Pantelie (Turnu Severin), fiu al satului Bârda, D-ra prof. univ. dr. Georgeta Ionașcu (București), fiică a satului Malovăț, D-na Voin Steluța (Șopotul Vechi – CS): câte 150 de lei; Dl. Rolea Ionuț-Nicușor (Timișoara), fiu al satului Bârda: 110 lei; Dl. Stoichină Cristian-Costinel (Franța), fiu al satului Bârda: 105 lei; Dl. Stănciulescu Cristian (Germania), fiu al satului Bârda (pentru pâinea donată la 18 dec.), D-na ec. Aneta Popescu (București), fiică a satului Malovăț, D-na dr. Ionescu Mihaela-Aritina (Curtea de Argeș – AG) și D-na farm. Golea Nicoleta (Turnu Severin), D-na Vlădioniu Mariana (Turnu Severin), fiică a satului Malovăț, Domnul Olteanu Paul (București), fiu al satului Bârda, Dl. Mănescu Vasile (Turnu Severin), fiu al satului Malovăț, Dl. Bălu Constantin (Turnu Severin), fiu al satului Bârda: câte 100 de lei; Dl. Bogdan Gheorghe-Gabriel (Germania), fiu al satului Malovăț: 70 de lei; D-na Barbu Ioana (Buftea – IF), Dl. Ivașcu Ionuț (Turnu Severin), fiu al satului Bârda, Dl. Loghin Ion (București) și D-na Pârvuceanu Eugenia (Gârla Mare – MH), D-na Ionescu Floarea (Câmpina – PH), Dl. Crumpei Ion (Turnu Severin), fiu al satului Malovăț, Dl. Franț Titu (Turnu Severin), fiu al satului Malovăț, Dl. Vasilescu Marian-Daniel (Italia), fiu al satului Malovăț, D-na Burtea Elena (Turnu Severin), fiică a satului Bârda, D-na Gaiță Rodica (Turnu Severin), fiică a satului Bârda, Dl. Rolea Florin-Claudiu (Timișoara), fiu al satului Bârda: câte 50 de lei.
Tuturor le mulțumim cordial. Dumnezeu să le răsplătească jertfa!
Pentru Orodan Claudiu s-au adunat 150 de lei. Colecta continuă.
Situația la contribuția de cult o vom prezenta în numărul viitor al „Scrisorii pastorale”. Oricum, până la 31 dec. 2016, au achitat contribuția de cult pe 2016 78,88% din familii în Bârda, 59,64% din familii în Malovăț. La nivelul parohiei, au achitat 65,46% din familii.

*

Publicații. „Scrisoare pastorală” – 339, în „Armonii culturale”, Adjud, 2016, 28 dec., ediție și on-line (http://armoniiculturale.ro); pe blogul Domnului Ben Todică, directorul postului de radio în limba română din Sydney (Australia), 2016, 28 dec. (http://bentodica.blogspot. ro).

*

Zâmbete… din 1982!

secera-si-ciocanul_pcr

Trăim epoca marilor prefaceri: eu mă prefac, tu te prefaci, el se preface!
Capitalismul este pe marginea prăpastiei. Ce face acolo? Se uită de sus la noi…
România pe drumul construirii socialismului; România pe drumul construirii comunismului; România pe drumuri…!
Pauzele lungi şi dese, / Cheia marilor succese!
În România nu se mai fabrică paturi. Nu mai avem nevoie. Duşmanul de clasă nu doarme, partidul veghează, iar clasa muncitoare lucrează necontenit.
Propuneri de imn naţional: Descurcă-te, române!; De-aş mai duce-o pân-la toamnă!; Pe-al nostru steag e scris… uimire.
Soţul şi soţia stau la masă. Deodată, uşa e trântită de perete şi patru indivizi dau buzna. Se reped la soţ şi, spre disperarea soţiei, îl iau pe sus şi-l urcă într-o maşină neagră. Trec zile, trec săptămâni, şi omul nu mai apare acasă. Disperată, soţia reuşeşte să obţină o audienţă. „Vai, ne pare rău, dar soţul dvs. a murit de pneumonie!” „Nu se poate, spune plângând soţia, soţul meu nu era bolnav când l-aţi arestat, cum se poate să fi făcut pneumonie?” „Ei, doamnă, a încercat să fugă, a alergat, şi, ştiţi cum este, el transpirat, glontele rece…!”
La coadă, la carne, un glumeţ face haz de necaz: „Care este deosebirea dintre porc şi măcelărie? Simplu: porcul are coada mică şi carne multă, măcelăria…” Un tovarăş de la coadă i se adresează: „Da’ care-i deosebirea dintre ceasul meu şi tine?” „E bună! Nu ştiu…!” „Ceasul meu merge singur, tu mergi cu mine!”

*

Apel. Rugăm pe toți enoriașii parohiei noastre, tineri sau vârstnici, ca și pe oricare dintre credincioșii din afara parohiei, care au acces la internet și o adresă de e-mail să ne comunice acea adresă, și vor primi „Scrisoarea pastorală” și multe alte materiale ziditoare de suflet și de conștiință creștinească și românească. Totul e gratuit.

*

Înmormântări. În ziua de 20 dec., am oficiat slujba înmormântării pentru Crașoveanu Stana (89 de ani) din Malovăț, iar în ziua de 29 dec. am oficiat slujba înmormântării pentru Mihăescu Păuna (79 de ani) din Bârda. Dumnezeu să le ierte!

*

Program. În luna ianuarie, avem următorul program de slujbe: 1 ian. (pomeniri, dimineața, la Bârda; slujbă la Malovăț); 2 ian. (colind cu botezul în Bârda); 3-4-5 ian. (colind cu botezul în Malovăț); 6 ian. (slujbă la Bârda de la ora 8; slujbă la Malovăț de la ora 10); 7 ian. (pomeniri, dimineața, la Bârda; slujbă la Malovăț); 8 ian. (Bârda); 14 ian. (Bârda – Malovăţ); 15 ian. (Malovăț); 16 ian. (Malovăţ – Bârda); 17 ian. (Malovăţ – Bârda); 21 ian. (Bârda – Malovăţ); 22 ian. (Bârda); 25 ian. (Malovăţ – Bârda); 28 ian. (Malovăţ – Bârda); 29 ian. (Malovăț); 30 ian. (slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12.00).
În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la școală, la telefon: 0724.99.80.86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda @gmail.com.

Sfintele Sărbători să le petreceți cu sănătate, pace și bucurii! La mulți ani!

 

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: