APEL către toate forţele naţional-patriotice din România

logo_P.R.U.

Azi, 11 martie 2017, delegaţii la Conferinţa judeţeană [Sibiu] a P.R.U. au examinat problematica generală a politicii româneşti din ultimii 27 de ani şi, în special, viitorul ideologiei naţional-democrate din România, ocazie cu care au constatat următoarele:

 1. În procesul trecerii la un nou model politico-social, timp de peste un sfert de secol, România a fost supusă unor experimente nefaste vieţii şi bunăstării poporului român. Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă s-a făcut cu mari sacrificii pentru majoritatea populaţiei româneşti, urmare a unor măsuri precum: jefuirea, distrugerea şi înstrăinarea avuţiei naţionale; destructurarea unităţii şi solidarităţii cetăţenilor români; pregătirea unor premise pentru dispariţia naţiunii române şi a statului naţional unitar român; îndatorarea financiară a României; dezvoltarea corupţiei până la cele mai înalte niveluri ale puterii; aducerea sistemelor financiar-bancar autohton, de sănătate şi învăţământ într-o stare de neputinţă; emigrarea masivă a cetăţenilor români în alte ţări etc.
 2. Prin acţiuni externe şi interne, în forme directe şi indirecte, se întreţin şi se doreşte generalizarea tensiunilor social-politice din ţară care să conducă la declanşarea unui „haos bine organizat” şi îndoctrinarea românilor pentru a accepta un „protectorat străin”, întrucât statul naţional unitar român este incapabil să guverneze ţara. Proiectul planului de destructurare a unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale a României este în curs de desfăşurare de către unele forţe revanşarde şi nemulţumite de actul Unirii de la 1 decembrie 1918, se doreşte: „Transilvania independentă, restul, România federală” şi prin aceasta, dispariţia caracterului naţional, unitar, independent şi suveran al statului român.
 3. Criza demografică, caracterizată printr-o înaltă rată de emigrare a cetăţenilor români şi o natalitate scăzută, criza de încredere în instituţiile reprezentative ale statului, degradarea moralităţii şi spiritului civic, eliminarea românismului, a iubirii de neam şi ţară, distrugerea sau mistificarea istoriei, a valorilor identitare şi creştine, a culturii şi a civilizaţiei strămoşeşti etc. sunt stări de fapt care ameninţă grav fundamentele României. Învrăjbirea şi conflictele între diferitele instituţii fundamentale ale statului, dezbinarea şi antagonizarea conducătorilor acestor instituţii au condus la o percepţie artificială a înţelegerii şi a aplicării principiului separaţiei puterilor statului de drept.
 4. Clasa politică postdecembristă n-a avut viziunea patrioţilor din tradiţia istorică-naţională a poporului român, a acţionat fără principii şi ideologii puse în slujba României şi a cetăţenilor ei, a mimat interesul naţional, parcă „o stafie a antiromânismului şi trădării naţionale a bântuit 27 de ani în România”.

Alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 nu au fost de natură a împărţi „puterea în România” conform aşteptărilor din interiorul şi exteriorul ţării, şi, pe acest fond, continuă să se acutizeze stările de pericol care pot zdruncina buna guvernare şi dezvoltare a României în contextul complex al lumii contemporane.

Delegaţii la Conferinţa judeţeană Sibiu a Partidului România Unită cred că seva neamului românesc nu este încă pierdută şi nici speranţa de mai bine, că România merită să fie unită, puternică, suverană şi respectată în Europa şi în toată lumea.

Delegaţii la Conferinţa judeţeană:

 • Se pronunţă cu fermitate în favoarea păstrării identităţii, suveranităţii, unităţii naţionale şi solicită instituţiilor abilitate ale statului român să vegheze şi să acţioneze pentru a preveni şi a contracara orice fel de încercare de destructurare a statului naţional, unitar, suveran şi independent.
 • Denunţă cu tărie încercările prezente sau viitoare de „regionalizare” a României sau de creare a unor enclave autonome pe baze etnice.
 • Promovează şi acţionează cu recunoştinţă pentru cinstirea eroilor şi martirilor neamului românesc şi se dedică luptei pentru a lăsa generaţiilor viitoare o ţară unitară şi suverană, cu o identitate proprie într-o Europă unită a naţiunilor suverane.
 • Cheamă toate forţele naţional-patriotice iubitoare de neam şi ţară, organizaţii cultural-artistice, educative, profesionale, de creaţie pentru susţinerea ofensivă a românismului, a civilizaţiei strămoşeşti, apte să contribuie la apropierea, conlucrarea şi dezvoltarea patrimoniului universal de valori.
 • Chemăm la acţiune toţi specialiştii şi experţii din domeniile ştiinţei, economiei şi a managementului instituţional pentru a elabora o strategie naţională de natură a identifica principii, căi şi mijloace de muncă, coexistenţă şi colaborare între naţiuni suverane în efortul de construcţie a comunităţii economice europene.
 • Recomandăm întregii mas-medii româneşti – tribună a adevărului – să informeze opinia publică în mod corect şi potrivit principiilor deontologiei profesionale pentru a contribui din plin la formarea şi dezvoltarea conştiinţei civice în spiritul iubirii de neam şi ţară, a înţelegerii şi bunei convieţuiri a cetăţenilor indiferent de etnie, rasă, religie, opinii personale etc.
 • Facem apel către toate partidele politice de orientare naţională să adere şi să-şi unească forţele pentru a acţiona într-un front comun în aplicarea doctrinei naţional-democratice a Partidului România Unită.

Delegaţii la Conferinţa judeţeană Sibiu a PRU
Sibiu, 11 martie 2017

 

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: