Prezentarea activităţilor religios-culturale de la Institutul şi Capela „SF. APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” pe anii 2016-2017, cu ocazia aniversării la 24 de ani de la înfiinţare

INSTITUTUL ROMÂN DE TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ
CAPELA „SF. APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL”
INCORPORATED IN AUGUST 1993
27 Avenue cu 14 Street
Astoria, New York

Biserica Sf. Ap. Petru si Pavel din Astoria New York

de pr. prof. univ. dr. Theodor DAMIAN

24 de ani, o cifră aniversară aşa de frumoasă, reprezintă însă şi un moment de bilanţ. Ne uităm înapoi cu drag şi cu nostalgie la zilele de început, ne aducem aminte de planurile şi intenţiile dintâi, evaluăm felul cum s-au împlinit mai mult sau mai puţin, ne amintim de cei care au fost generaţia de pionieri şi piatra de temelie a Bisericii noastre, unii mult mai în vârstă acum, alţii plecaţi la Domnul, dar păstrându-i pe toţi în inimă şi în rugăciune.

Spune Mântuitorul că femeia când naşte este în suferinţă şi durere, dar când a născut uită de durere, de bucurie că a adus pe lume o nouă fiinţă; mai ales că aceasta este trup din trupul său şi sânge din sângele său.

Şi noi, vorbind de bilanţ în acest moment aniversar, chiar dacă au existat în toţi aceşti ani şi greutăţi şi probleme, şi neîmpliniri, ele toate pălesc, dispar în faţa bucuriei de a ne vedea astăzi împreună, frumoşi, credincioşi, cu inima bună, ca într-o adevărată şi exemplară familie de buni români şi buni creştini ce suntem. Dincolo de orice greutăţi apărute în toţi aceşti ani, se profilează în inimile şi în conştiinţa noastră bucuria realizărilor pe care Dumnezeu ni le-a rânduit şi dăruit pentru a aduce cuvenita mărturie creştină şi ortodoxă în această parte de lume, dar şi pentru a ne întări unii pe alţii întru valorile culturale şi spirituale ale neamului nostru, întru conştiinţa apartenenţei noastre etnice şi religioase.

Pentru ce nu am realizat, ne gândim că încă nu ni s-a rânduit; pentru multele realizări, ne gândim că Dumnezeu ni le-a dat spre slava Sa, dar şi pentru a le considera ca o temelie pentru creşterea noastră comună pe mai departe în această parohie şi comunitate ortodoxă românească.

Înzestrarea Bisericii cu cele necesare Sf. Slujbe, permanenta grijă pentru strângerea de fonduri pentru plata chiriei, socializarea constantă de după Sf. Liturghie, celebrarea marilor evenimente din istoria şi viaţa neamului şi a Bisericii, realizarea corului şi a şcolii duminicale, crucea de gheaţă de Bobotează, ridicată ca mărturie ortodoxă în fiecare an, întrunirile academice ale Institutului şi cele literare ale Cenaclului „Mihai Eminescu”, vizitele nenumărate ale distinselor personalităţi venite din ţară şi din alte zone ale continentului american, revelioanele şi balurile comunitare organízate în trecut şi azi, grija neîntreruptă faţă de copiii şi tinerii noştri, şi căldura cu care-i înconjurăm pe cei în vârstă şi  mai ales, şi în general frumuseţea dumnezeiască a slujbelor şi rugăciunilor noastre duminicale cu atmosfera lor specifică de dragoste, îngăduinţă, pace şi bucuria de a fi împreună şi de a creşte împreună duhovniceşte şi româneşte, toate aceste activităţi şi împliniri pe larg descrise anual în raportul meu de activitate, precum şi altele nemenţioanate acum, reprezintă firul roşu al existenţei noastre ca minunată familie creştină şi română, în New York, pe parcursul acestei frumoase perioade de 24 de ani.

În aceste momente doxologice, gândul meu se îndreaptă în primul rând către Dumnezeu pentru a-I aduce adâncă mulţumire pentru toate darurile revărsate din belşug peste mine ca persoană şi ca preot şi peste noi toţi ca parohie şi comunitate dreptmăritoare; cu aceeaşi gratitudine îmi îndrept gândul şi către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Nicolae şi către Preasfinţitul Episcop Vicar Ioan Casian, către familia mea, preoteasa Claudia în special, şi copiii mei, pentru buna credinţă, sprijinul şi înţelegerea oferite de-a lungul timpului, şi bineînţeles că totodată către familia parohială pe larg, dumneavoastră cei aici de faţă şi cei ce nu sunt de faţă din binecuvântate motive, care aţi fost întotdeauna alături de mine cu inimă bună, dragoste şi prietenie, mereu săritori la nevoie, mereu cu un sincer cuvânt de apreciere şi încurajare pornit dintr-o inimă caldă, frăţească.

Ce frumoasă coincidenţă aniversarea a 24 de ani de la înfiinţarea Institutului şi Bisericii noastre într-un moment aşa de glorios şi festiv: Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim!

Sigur că a urmat Patima şi apoi Învierea Domnului. Dar aşa cum după Patimă urmează Învierea, şi noi am fost martorii creşterii, dezvoltării, întăririi comunităţii noastre pe multiple planuri, prin activităţi de multe ori fără precedent în diaspora română de aici, desfăşurate în cadrul Institutului şi Bisericii noastre, aşa cum reiese din această comunicare.

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, fondat în aprilie 1993, este o organizaţie creştină ortodoxă şi educaţională ecumenică având ca scop promovarea valorilor române şi ortodoxe, aducând astfel o contribuţie la îmbunătăţirea lumii noastre contemporane, la unitatea şi solidaritatea tuturor românilor din diaspora română pe de o parte, şi la mai buna lor integrare în societatea prezentă, pe de altă parte.

În special, Institutul are în vedere dublul fel de relaţii pe care românii le au în această ţară: între ei înşişi, şi între ei şi americani.

Vorbind despre primul tip de relaţie, Institutul doreşte să promoveze și să popularizeze valorile culturii şi spiritualităţii române, să creeze noi posibilităţi şi mijloace pentru educarea oamenilor şi în special a tinerei generaţii în spiritul acestor valori ale religiei noastre ancestrale şi tradiţiei noastre culturale.

Scopul acesta are în vedere consolidarea conştiinţei şi identităţii noastre naţionale şi culturale împotriva pericolului marginalizării cu toate implicaţiile lui negative în societatea ultrasecularizată în care trăim astăzi.

Vorbind despre al doilea tip de relaţii, înţelegem că noi, românii, suntem o minoritate în această ţară; credinţa noastră ortodoxă, teologia şi tradiţiile noastre nu sunt bine cunoscute aici; totuşi ele sunt parte fundamentală a identităţii noastre personale şi etnice.

De aceea, în timp ce privim caracterul multicultural al societăţii noastre ca pe o binecuvântare şi vedem diferenţa ca pe un izvor de bogăţie spirituală, şi nu ca un risc şi o ameninţare, noi dorim să învăţăm de la alte tradiţii, dar de asemenea să o mărturisim pe a noastră. În consecinţă, Institutul crede că ecumenismul poate fi o temelie solidă pentru o viaţă dusă împreună în libertate, respect şi armonie.

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă publică o revistă teologică anuală intitulată Symposium, precum şi Romanian Medievalia ce conţine referatele reprezentanţilor Institutului nostru la congresele internaţionale ale Institutului de Studii Medievale de la Universitatea de Vest din Kalamazoo, Michigan, revista trimestrială de cultură şi spiritualitate românească Lumină Lină, Gracious Light, ţine simpozioane teologice şi culturale, conferinţe şi consultaţii, şi sponsorizează lucrări de cercetare în domeniile amintite.

Obiectivele principale ale Institutului şi Bisericii noastre – cel spiritual şi cel cultural – au stat la temelia muncii noastre de un an de zile (Florii 2016 – Florii 2017) şi au fost îndeplinite după cum urmează:

ACTIVITATEA LITURGICĂ

Aceasta poate fi considerată cea mai importantă dintre toate cele desfăşurate la Biserica noastră. Ea a constat în săvârşirea cu regularitate, de către pr. dr. Theodor Damian a serviciului divin din duminici şi sărbători.

De asemenea pr. Th. Damian a acordat asistenţă religioasă tuturor celor ce au solicitat-o, incluzând aici slujbe ca: botezuri, cununii, înmormântări, parastase, sfinţiri de casă, Sf. Maslu etc.

În timpul Postului Mare preotul a oficiat slujbele speciale caracteristice, inclusiv Liturghia Sf. Grigorie Dialogul, Deniile din Săptămâna Sf. Patimi şi altele.

crucea de gheata_Biserica Sf. Ap. Petru si Pavel_ New YorkUn eveniment liturgic dar şi cultural de o deosebită importanţă l-a reprezentat şi construirea tradiţionalei cruci de gheaţă pentru ziua Bobotezei, ca mărturie a unei tradiţii româneşti creştine pe cât de vechi, pe atât de autentice, perpetuată aici în Statele Unite ale Americii. Echipa realizatorilor i-a inclus pe domnii Ciprian Solomon, Sorin Lazăr, Marius Stoica, Victor Plăviţu, Ion Plăviţu, M. N. Rusu, Cătălin Condurache, pr. Th. Damian şi pe doamnele Nicole Smith, Nuţi Ionescu, Aurica Neacşu şi Victoria Plăviţu.

Demnă de remarcat aici este şi prezenţa altor preoţi care ne-au vizitat sau au slujit la Biserica noastră: P.C. pr. Ioan Proteasa, P.C. pr. George Şchiop, P.C. pr. Aurel Sas (Las Vegas), P.C. Gavril Damian (România).

ACTIVITĂŢI PASTORALE

Una din cele mai comune activităţi pastorale, dar şi sociale în acelaşi timp, a constituit-o organizarea cafelelor, gustărilor şi uneori meselor după Sf. Slujbe, prezente într-un fel sau altul, în aproape întregul an care a trecut.

Munca pastorală a mai fost concretizată şi în spovedirile din timpul anului, în umblarea cu ajunul Crăciunului şi al Bobotezei, în vizitele făcute la bolnavii români în spitale sau la domiciliu, în alte vizite pastorale sau prieteneşti, chiar şi în numeroasele telefoane săptămânale cu credincioşii.

ACTIVITĂŢI CATEHETICE

Două zile de vineri, în fiecare lună, au fost anunţate în revista Lumină Lină ca fiind disponibile pentru cei interesaţi să participe la întruniri de Studiu Biblic pe tema de istorie bisericească, patristică, etică, spiritualitate şi teologie ortodoxă.

Tot ca activitate catehetică-didactică se consideră şi revista noastră Lumină Lină, unică prin modul în care apare în comunitatea noastră din New York şi din America, revistă care conţine în permanenţă pagini de reflecţie biblică şi patristică, de scrieri patristice, precum şi articole şi studii de teologie şi spiritualitate creştină.

ACTIVITĂŢI TEOLOGICE

Cea mai importantă activitate la acest capitol o reprezintă Simpozionul Teologic Ecumenic şi Interdisciplinar. Iată detaliile:

Sâmbătă 3 decembrie 2016, la Metropolitan College din New York s-au desfăşurat lucrările celui de-al 24-lea Simpozion Ecumenic, Teologic şi Interdisciplinar organizat de Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York şi de Facultatea de Ştiinţe Sociale de la Metropolitan College sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, filiala americană. Tema generală a fost: Knowledge and Enchantemnt: A World Without Mystery?

Prezentările au fost în engleză, după cum urmează:

Adele Weiner, PhD, Dean of Audrey Cohen School for Human Services and Education, Metropolitan College of New York: „Enchantment and Technology”;

Theodor Damian, PhD, Professor of Philosophy and Ethics, Metropolitan College of New York; President of the Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality: „Sing a New Song to the World: The Never Ending Enchantment”;

Humphrey Crookendale, JD, Dean of School for Public Affairs and Administration, Metropolitan College of New York: „Does Knowledge Mask Truth and Reality?”;

Richard Grallo, PhD, Professor of Applied Psychology, Metropolitan College of New York: „Epictetus in the City”;

Louis Tietje, PhD, Professor of Ethics, Metropolitan College of New York: „Equality of Opportunity and Social Justice”;

Doru Tsaganea, PhD, Professor of Mathematics, Metropolitan College of New York: „From this Enchantment to Reenchantment in Theoretical Physics”;

Alina Feld, PhD, Affiliate Faculty at the General Theological Seminary, New York: „David G. Leahy’s Novitas Mundi: The Good News of a World Renewed”;

David Rosner, PhD, Associate Professor of Values and Ethics, Metropolitan College of New York: „The Artificial Enchantment of the World”

Moderatorul evenimentului a fost dr. Humphrey Crookendale, commentator, dr. David Rosner, iar oaspete de onoare, dr. Vinton Thompson, preşedintele instituţiei Metropolitan College.

Galeria „Spiritus” a Institului nostru, condusă de artista Viorica Colpacci, a avut expuse lucrări ale mai multor artişti din Statele Unite şi din România, după cum urmează: Viorica Colpacci, Viorel Grimalschi, Cristian Olteanu, Liviu Şoptelea, Alexandra Stoenescu, Cătălina Sidea, Ionel Cristescu, Victoriţa Duţu. A fost lansată revista Symposium, vol. XXIII, nr. 1, 2016, ce conţine o selecţie a lucrărilor prezentate la simpozionul anterior din decembrie 2015.

Tot la acest capitol trebuie menţionat încă un eveniment teologic: vineri, 9 decembrie 2016, a avut loc cea de-a noua conferinţă a Institutului Sophia/The Sophia Institute: International Center for Orthodox Thought and Culture din New York, cu tema generală The Mystical Theology of the Eastern Church. pr. prof. dr. Th. Damian a prezidat o sesiune şi a susţinut lucrarea „The Relation between the Incomprehensibility of God and the Naming of God in the Theology of Pseudo-Dionysius”.

O altă activitate teologică, şi catehetică în acelaşi timp, au constituit-o şi predicile liturgice duminicale rostite de preot, predici prin care s-a făcut explicarea şi actualizarea textelor evanghelice din fiecare duminică pentru zidirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor.

ACTIVITĂŢI ECUMENICE

Simpozionul menţionat mai sus a reprezentat un eveniment ecumenic de seamă în viaţa comunităţii noastre.

Sâmbătă 29 octombrie 2016 în cadrul unei festivităţi de excepţie organizate la Queens Federation of Churches, asociaţie la care parohia noastră este membră, la nominalizarea de către pr. paroh Theodor Damian, doamna Ana Jenica Pop a primit o diplomă de merit care, a doua zi, a fost oferită în cadru festiv la Biserică după Sf. Slujbă de către preotul paroh.

ACTIVITĂŢI DE CARITATE

Biserica noastră, prin comitetul său de caritate a ajutat în diverse rânduri, cu bani proveniţi din colecte şi donaţii, familii de români noi veniţi aici din ţară; de asemenea, în timpul de până acum mulţi români au fost ajutaţi să-şi găsească locuinţe şi servicii, şi nu în ultimul rând trebuie amintite colectele şi donaţiile care adesea s-au realizat în comunitatea noastră pentru biserici aflate în reparaţii capitale sau în construcţie în România.

ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ

Pe lângă toate cele amintite până acum, care implică în mod natural o muncă administrativ-organizatorică, trebuie menţionate şi întrunirile periodice ale Consiliului şi Comitetului de administraţie, în afară de consultările permanente ale preotului cu diferiţi membri ai Consiliului şi Comitetului în vederea organizării activităţilor curente ce au loc la Biserica noastră.

 • Vineri 27 mai 2016 pr. Theodor Damian, delegat al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Nicolae Condrea, a fost prezent la instalarea Eminenţei sale Mor Dionysius Jean Kawak în calitatea de Vicar patriahal pentru arhidioceza antiohiană din estul SUA. Ceremonia a avut loc al Catedrala antiohiană din Teaneck, NJ şi a fost prezidată de Patriarhul Ignatius Aphrem II.
 • Între 1-3 iulie 2016 la Hamilton, lângă Toronto, în Canada, a avut loc cel de-al 80-lea congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi. Parohia noastră a fost reprezentată de pr. prof. Theodor Damian, de d-na Mariana Orza şi de Alex Orza, preşedintele grupului de tineret.
 • Vineri pe 30 octombrie 2015 pr. Th. Damian, împreună cu preoteasa Claudia Damian şi cu prof. Irina Aniţului, a participat la Philadelphia la adunarea de protopopiat desfăşurată în Biserica Ortodoxă Română „Sf. Treime”.
 • Duminică 22 ianuarie 2017 a avut loc Adunarea generală a parohiei noastre, unde s-au făcut alegerile în Consiliul şi Comitetul Bisericii.

ACTIVITĂŢI CULTURALE

În comunitatea românească din America, în general, şi în comunitatea românilor din New York, în special, prezenţa Bisericii noastre şi a Institutului se face simţită pe mai multe planuri. Un loc de seamă în acest sens îl reprezintă paleta largă a activităţilor culturale şi anume:

Sărbătorirea celor mai importante evenimente istorice şi culturale din viaţa poporului nostru, prin mijloace artistice şi literare adecvate;

Organizarea de simpozioane teologice şi culturale;

Editarea şi redactarea revistelor Lumină Lină. Gracious Light, Symposium şi Romanian Medievalia.

Invitarea la tribuna noastră a unor personalităţi ale vieţii noastre culturale, teologice şi ştiinţifice din ţară şi din diasporă;

Existenţa Cenaclului „M. Eminescu”, bine apreciat de presa şi de confraţii de literatură din ţară şi din diasporă;

Interviuri şi prezentări date de pr. Th. Damian la presa şi la programele de Radio şi TV din ţară.

Aniversări – Comemorări

 • Duminică 24 aprilie 2016 la Biserica noastră s-a celebrat aniversarea a 23 de ani de la înfiinţarea de către pr. prof. univ. dr. Theodor Damian a Bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi a Cenaclului literar „M. Eminescu”.
 • Pe data de 8 mai 2016 la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York a avut loc o întreită sărbătoare: Aniversarea zilei Independenţei de Stat a României, Ziua Monarhiei şi Ziua Mamei după tradiţia americană.

După Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii, programul cultural a început cu o evocare a celor trei evenimente făcută de pr. paroh Theodor Damian. prof. dr. Doru Tsaganea a vorbit despre semnificaţia celor două momente istorice din viaţa politică a României , iar prof. Mariana Terra a ţinut un discurs despre Burebista ca monarh al geto-dacilor.

Aceasta a fost partea întâi a programului. Partea a doua a fost dedicată zilei mamei. În acest context copiii Şcolii noastre de Duminică (sub conducerea prof. Irina Aniţului), mai precis Andrei Damian, Alex Orza, Aaron Aniţului, Thomas Rădescu şi Justina Aniţului au recitat următoarele poezii dedicate mamei: Mama este tot ce-i bun de Paulina Popa; Grea povară are-o mamă de Emilia Plugaru; Mama-i cântec de Paulina Popa; Măicuţa mea de Marcela Peneş; Tu eşti mama de Petru Demetru Popescu.

Apoi mamele Mariana Terra, Victoria Plăviţu, Elena Mitru, Irina Elena Aniţului, Angela Cawog, Valentina Ciaprazi şi Sorina Robinson au recitat următoarele poezii: O mamă, dulce mamă de Mihai Eminescu; Mama de George Coşbuc; Cea mai scumpă de pe lume de Nichita Stănescu; Mamă, de-ai fi o stea de Grigore Vieru; Măicuţa Ana (proză) de Bruno Ştefan; Dacă tu nu ai fi existat de Zorica Sentic; Poveste de Mariana Floarea; Cuvântul „mamă” de Grigore Vieru; Copilul meu, să nu mă cauţi de Magda Isanos. Pr. Th. Damian a recitat de asemenea Rugămintea din urmă de G. Coşbuc şi Scrisoare mamei printre stele de Spiridon Popescu.

Din cadrul Cenaclului literar „M. Eminescu” din New York, poeţii Elena Mitru, Valentina Ciaprazi, Ion Burcin şi Th. Damian au recitat din creaţia lor poezii dedicate chipului mamei.

A urmat un dialog religios despre chipul mamei în Sf. Scriptură realizat de prof. Irina Aniţului cu copiii Şcolii de Duminică, după care aceiaşi copii au cântat E zia ta, mămico, toţi cei prezenţi au cântat A venit aseară mama pe versuri de Vasile Militaru, iar pr. Th. Damian a cântat Copilul meu, odorul meu. Au fost puse la computer şi piesele O, mamă, interpretată de Anda Călugăreanu, Mama, interpretată de Luciano Pavarotti şi Et si tu n’existais pas, interpretat de Joe Dassin.

În final, copiii şi tinerii Şcolii de Duminică s-au prins în dansuri tradiţionale româneşti, după care a urmat o tombolă în prelungirea unei seri de autentică tradiţie, cultură şi spiritualitate românească.

 • Luni 30 mai 2016 în ziua numită „Memorial Day” în SUA, pr. Th. Damian a săvârşit slujba de pomenire a morţilor la lotul românesc al Societăţii Române Creştine „Dorul” din cimitirul Cypress Hills, New York. A fost prezent P.C. pr. Mircea Dobre de la Biserica Greacă „Sf. Dimitrie” din Jamaica, NY şi alături de mulţi alţi români din New York, preşedintele Societăţii „Dorul”, ing. Cristian F. Pascu.
 • Duminică 5 iunie 2016 în Biserica noastră a fost sărbătorită „Ziua Copilului”. Prof. Irina Aniţului a organizat cu tinerii şi copiii Şcolii de Duminică un recital de muzică şi poezie dedicat momentului.
 • Duminică 19 iunie, de Rusalii, în Biserica noastră s-a serbat Ziua tatălui, după tradiţia americană, şi s-a comemorat trecerea la Domnul a marelui poet naţional Mihai Eminescu.

După Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii, prof. Irina Aniţului cu Şcoala de Duminică pe care o conduce, a organizat un recital de poezie, în care copiii Aaron şi Justina Aniţului şi Thomas Rădescu au recitat poeziile Strălucirea stelelor, Dorul de tată, Ziua tatei (autori anonimi). Pr. Th. Damian a citit un poem dedicat tatălui de Mihail Crama. A urmat un dialog între profesoară şi copii pe tema „Chipul tatălui în Sf. Scriptură”, precum şi o descriere a tatălui de către fiecare copil prezent, şi ghicitori legate de imagina tatălui.

În partea a doua a serii aceiaşi copii cu profesoara lor au recitat poezii din opera lui M. Eminescu (Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Dorinţa, Lacul, Sara pe deal). Artista şi îndrăgita cântăreaţă Lia Lungu a cântat cu publicul romanţe pe texte de M. Eminescu.

 • Luni, 22 august 2016 la Seminarul Teologic de la M-rea Neamţ a avut loc întâlnirea de 45 de ani de la absolvire şi de 50 de ani de la admitere a promoţiei preoţilor ce şi-au încheiat studiile seminariale în 1971, promoţia pr. prof. dr. Theodor Damian.
 • Pe data de 29 august, la Bucureşti, Th. Damian a avut o întâlnire cu scriitorii Nicolae Georgescu, Florentin Popescu, Passionaria Stoicescu, Ioan Gâf-Deac, Marian Nicolae, Marcel Miron, Iuliana Paloda Popescu, alături de artista Viorica Colpacci şi editoarea Raluca Tudor.
 • Duminică pe 27 noiembrie 2016 în comunitatea noastră a fost celebrată Ziua Naţională a României. Semnificaţia momentului istoric de la 1 Decembrie 1918 a fost evidenţiată de profesorii Doru Tsaganea şi Th. Damian, precum şi de dl Ştefan Benedict. Totodată, prof. Irina Aniţului, directoarea Şcolii de duminică a parohiei, împreună cu tinerii şi copiii şcolii, a susţinut un program artistic adecvat. A cântat pentru cei prezenţi d-na Alexandra Pevida.
 • Între 6-13 ianuarie 2017, pr. Th Damian împreună cu dl Cristian Aniţului au fost în vizită în Israel la locurile sfinte.
 • Sâmbătă şi duminică 14 şi 15 ianuarie 2017 a avut loc cel de-al 24-lea Simpozion anual „M Eminescu”.

Sâmbătă 14 ianuarie 2017 la restaurantul românesc „Boon” din Queens, New York s-a desfăşurat prima parte a lucrărilor celui de-al 24-lea Simpozion „Eminescu” organizat sub auspiciie Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, filiala americană, de către Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi Societatea Română Creştină „Dorul” din New York. Tema generală a simpozionului a fost aceasta: … Dar iubirea de moşie e un zid”: Eminescu păstrător al valorilor perene ale neamului românesc. Invitat special din ţară la acest eveniment a fost prof. univ. dr. Anca Sîrghie de la Universitatea Alma Mater din Sibiu.

Deschiderea lucrărilor (sâmbătă) a fost făcută de pr. prof. univ. dr. Theodor Damian, preşedintele Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi al filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi de ing. Cristian F. Pascu, preşedintele Societăţii „Dorul” (fondată în 1903), New York. A vorbit apoi Excelenţa Sa Ioana Gabriela Costache, consul general al României la New York, oaspete de ononare al evenimentului.

S-a recitat poemul Rugăciune de M. Eminescu.

Lucrările simpozionului, moderate de d-na Elena Solomon, s-au desfăşurat astfel:

Doina Uricariu, scriitoare: „Goethe şi Eminescu: Construcţii identitare. Construcţii vizionare”;

Anca Sîrghie, profesor de literatură română, Universitatea „Alma Mater”, Sibiu: „Mihai Eminescu şi «fratele lui mai mic», Lucian Blaga”;

Ştefan Stoenescu, profesor, scriitor, traducător, Ithaca, New York: „M. Eminescu, Scrisoarea a III-a: structura polifonică”;

M. N. Rusu, critic şi istoric literar, redactor-şef, revista Lumină Lină, New York: „Secvenţe eminesciene: Regele Carol al IIlea, Ludovic Dauş şi generalul Dombrowski”;

Theodor Damian, scriitor, profesor, preşedinte al filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York: „George Bălan despre Eminescu: interpretări îndoielnice”;

Doru Tsaganea, profesor de matematică, Metropolitan College of New York: „Naţiune şi naţionalism la Eminescu”;

Valentina Ciaprazi, profesor de limbă şi literatură franceză, La Guardia Community College, New York: „Patriotismul în opera lui Eminescu şi a romanticilor francezi”;

Napoleon Săvescu, medic, preşedintele Asociaţiei „Dacia Revival International”, New York, directorul revistei Dacia magazin: „Iubirea de moşie de la Burebista şi Decebal la Eminescu”.

Galeria de artă „Spiritus” a Institului nostru (director Viorica Colpacci) a fost prezentă cu o expoziţie omagială, unde au avut lucrări următorii artişti din New York: Viorica Colpacci, Alexandra Stoenescu, Cătălina Sidea Stoenescu, Maria Tăzlăuanu, Alex Marmara; şi din România: Mircea Roman, Cristian Olteanu, Nicolae Sava, Irina Sava, Eduard Stoienică, Valeria Tofan, Gabriel Costescu-Arnotă, Liviu Şoptelea, Victoriţa Duţu, Cârstina de la Studina, Daniel Crăciun, Marius Vătămanu, Luca Vaeni, Silvia Covaliu, Claudiu Victor Gheorghiu, Ionel Cristescu, Anca Filip.

Partea a doua a evenimentului s-a ţinut la Biserică a doua zi. După Sf. Slujbă s-a făcut un parastas unde au fost pomeniţi Mihai Eminescu, Mitropolitul Antonie Plămădeală, Grigore Vieru şi George Alexe, apoi s-a mers în sala socială unde au vorbit în deschidere pr. Th. Damian şi ing. Cristian Pascu; s-a recitat poemul Rugăciune de M. Eminescu după care a urmat un amplu recital din creaţia Luceafărului poeziei româneşti susţinut de doamnele Nicole Smith, Valentina Ciaprazi, Felicia Georgescu şi domnii M. N. Rusu, Cristian Pascu şi Paul Murariu.

A avut loc apoi lansarea cărţilor invitatei Simpozionului prof. univ. dr. Anca Sîrghie de la Sibiu Lucian Blaga şi ultima lui muză şi Radu Stanca: evocări şi interpretări în evantai despre care au vorbit scriitorii Ştefan Stoenescu, M. N. Rusu, Th. Damian şi autoarea. A urmat o proiecţie de film: Amintiri despre Lucian Blaga „fratele mai mic” al lui Eminescu, adus şi prezentat de prof. Anca Sîrghie, după care Alexandra Pevida a interpretat romanţe pe texte de M. Eminescu.

Un alt recital din creaţia eminesciană a fost susţinut de prof. Irina Aniţului cu tinerii şi copiii Şcolii de duminică pe care o conduce. Apoi, poeţi din Cenaclul literar „M. Eminescu” din New York, Th. Damian, Valentina Ciaprazi şi Elena Mitru, au recitat din creaţia lor, în contextul celebrării.

A avut loc încă o proiecţie de film, dedicată lui Eminescu şi alta cu regretaţii interpreţi Doina şi Aldea Teodorovici, şi cu un recital din poezia lui Eminescu susţinut de actori români celebri (montaj din „Fonoteca de aur” realizat de Cristian Pascu). Apoi, în cadru festiv, prof. Th. Damian şi criticul şi istoricul literar M. N. Rusu au înmânat invitatei Simpozionului nostru, prof. Anca Sîrghie, o diplomă de excelenţă pentru promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii româneşti în lume.

Preşedintele Societăţii „Dorul” a ţinut discursul de încheiere a sesiunii culturale a Simpozionului.

 • Duminică 22 ianuarie 2017 la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York, după Sf. Slujbă, s-a desfăşurat lucrările celui de-al 24-lea Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române organizat sub auspiciile Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, filiala USA, de către Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi de Societatea Română Creştină „Dorul” din New York. În sala socială a Bisericii, după cuvenita rugăciune rostită de preotul paroh, s-a cântat imnul Deşteaptă-te române, după care ing. Cristian F. Pascu a adresat un mesaj omagial celor prezenţi.

Oaspete de onoare la eveniment a fost dr. Suzana Theophilus din North Carolina.

Lucrările prezentate au fost după cum urmează:

Pr. dr. Theodor Damian, scriitor; preşedintele Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York; profesor de Filosofie şi Etică la Metropolitan College of New York: „Identitatea naţională şi credinţa străbună”;

Dr. Doru Tsaganea, profesor de matematică la Metropolitan College of New York: „Actualitatea ideii de unire”;

Dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Asociaţiei Internaţionale „Dacia Revival”, New York; directorul revistei Dacia magazin: „Unirea ca reunificare (II)”;

M. N. Rusu, critic şi istoric literar: „Tipografia Mitropoliei Bucureştilor şi Unirea Principatelor”;

Prof. Mariana Terra, redactor-șef, Romanian Journal: „Unirea românilor, deziderat istoric şi actual”.

A urmat un bogat şi frumos recital de poezie dedicat Unirii, din scriitori clasici şi contemporani, susţinut de doamnele Mariana Terra, Valentina Ciaprazi, Victoria Plăviţu, Elena Mitru, Irina Aniţului cu tinerii şi copiii Şcolii de duminică, şi altul susţinut de poeţi din Cenaclul literar „M. Eminescu” (Th. Damian, Valentina Ciaprazi, Elena Mitru şi Adina Dabija) care, din creaţia proprie au citit poezii dedicate evenimentului.

Simpozionul a inclus şi o expoziţie de artă vestimentară (băscuţe) a artistei Elena Mitru, intitulată „Băscuţe la promenadă”, despre care au vorbit prof. Mariana Terra şi autoarea lucrărilor expuse.

Cu entuziasm şi autentică simţire românească cei de faţă s-au prins în minunata Horă a Unirii.

 • Între 25 ianuare şi 15 martie 2017, pr. Th. Damian a fost plecat în Germania şi România. La Biserică a fost suplinit de pr. Ioan Proteasa.
 • Duminică 5 februarie 2017, a avut loc aniversarea a doi ani de la redeschiderea Şcolii noastre de Duminică. Prof. Elena Irina Aniţului, directoarea şcolii, a oferit celor prezenţi un frumos program artistic susţinut de tinerii şi copiii parohiei noastre.

Conferinţe, referate, lucrări literare

Pe lângă referatele legate de sărbătorile menţionate mai sus, pr. Th. Damian a organizat evenimente academice şi culturale unde a ţinut şi alte comunicări sau a răspuns diferitor invitaţii unde a prezentat lucrări astfel:

 • Între 11 şi 14 mai 2016 a avut loc la Universitatea de Vest din Kalamazoo, Michigan, cel de-al 51-lea Congres Internaţional de Studii Medievale. Pr. prof. Theodor Damian, ca şi în anii trecuţi, a organizat aici o sesiune ştiinţifică, intitulată Theology and Literature in Medieval Asia Minor, Central and South Eastern Europe. Sponsorul sesiunii a fost Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York, iar moderatorul dr. Daniela Anghel din Windsor, Canada.

Prof. Th. Damian a prezentat lucrarea: „De Hominis Dignitate în Gregory of Nazianzus’s Poetry”; celelalte lucrări din această sesiune au fost: „The History and Transmission of Watchfulness and Holyness’ by Hesychius of Sinai: A Reappraisal”, prezentată de Daniel Vander Kolk de la St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary; „He Who Pays Attention to Them Is Illumined’: Peter of Damaskus, Repetition and Lectio Divina” de către Nathan John Haydon, University of Arkansas-Fayetteville şi „Nilus of Ancyra on the Song of Songs: A Link in the Catena”, de Clair McPherson de la General Theological Seminary of the Episcopal Church in New York.

 • Între 11-15 iulie 2016 a avut loc la Universitatea din Lodz, Polonia, cea de-a 15-a conferinţă internaţională a Asociaţiei ISSEI: The International Society for the Study of European Ideas. Tema generală a conferinţei a fost: What’s New in the New Europe: Redefining Culture, Politics, Identity. La această conferinţă Th. Damian, profesor de filosofie şi etică la Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Educatie la Metropolitan College of New York, a organizat o sesiune ştiinţifică intitulată „Evolving Identities in a Globalist Age: Constant Transition versus Stability”.

Prof. Th. Damian a prezentat o lucrare intitulată „Communion as Structure of Identity”, Shala Barczawska de la Universitatea Jan Kochanowski din Polonia a prezentat lucrarea „Capitalist Competencies and Cultural Identity in Post-Communist Countries: The Case of Poland”, iar Paulina Warsza de la Universitatea din Varşovia lucrarea „Identity in Iraq in the Face of the Formation of the Post Sykes-Picot Regional Order: Philosophical Reflections and the Political Reality”.

 • Joi 15 decembrie 2016, pr. Th. Damian a oferit un interviu pentru Radio România Internaţional.
 • Duminică 19 februarie 2017, pr. prof. Theodor Damian a prezentat lucrarea „Valoarea limbii strămoşeşti în păstrarea identităţii personale şi naţionale” în cadrul simpozionului internațional cu tema Language as the key to preserving faith, culture and identity of a nation. The case of Romania, organizat de către pr. prof. Neculai Buga la Biserica Ortodoxă Română „Sf. Treime” în Philadelphia, PA.
 • Miercuri 1 martie 2017, Th. Damian a citit din poezia sa alături de poetul Marcel Miron din Huşi în cenaclul literar condus de scriitorul Gellu Dorian din Botoşani.
 • theodor-damian_lazare-vino-afaraJoi, 2 martie 2017, Th. Damian a vorbit la Iaşi, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” în cadrul evenimentului „Zilele Lumină Lină” despre revista Lumină Lină şi despre activităţile culturale desfăşurate de Institutul, Biserica şi Cenaclul nostru literar din New York. La acest eveniment organizat de Editura „Junimea”, Iaşi (director, scriitorul Lucian Vasiliu) a fost lansat şi volumul de poezii Lazăre, vino afară de Th. Damian, despre care au vorbit criticii literari Ioan Holban şi Theodor Codreanu. Despre revista Lumină Lină au vorbit scriitorii Gellu Dorian şi Dorel Cosma.
 • În aceeaşi zi, Th. Damian a susţinut un recital de poezie la TV Apollonia Iaşi în contextul unui interviu cu scriitorii Adi Cristi şi Cassian Maria Spiridon.
 • Vineri, pe 3 martie 2017, Th. Damian a susţinut un alt recital de poezie, la TV Somax Botoşani în cadrul unui interviu cu poetul Gellu Dorian.

Cenaclul Literar „M. Eminescu”

Intrunirile Cenaclului literar au avut loc cu regularitate, la fiecare două săptămâni, cu excepţia vacanţelor. Evenimentele festive de cenaclu au fost ocazionate de lansarea unui mare număr de volume semnate de scriitori de aici şi din ţară, după cum urmează:

 • dhc pr. Theodor DamianVineri şi sâmbată 20 şi 21 mai 2016 şedinţa cenaclului nostru literar s-a ţinut la reşedinţa familiei Elenei Mitru şi Mircea Urucu în Connecticut. În seara zilei de sâmbată, poeţii Theodor Damian, Valentina Ciaprazi, Elena Mitru şi Ion Burcin au citit din creaţiile lor. Prof. Mariana Terra a făcut comentarii critice. Pr. prof. Th. Damian a fost sărbătorit pentru primirea titlului de doctor honoris causa din partea Universităţii Bioterra din Bucureşti.
 • Duminică 29 mai 2016, după Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii, a avut loc întâlnirea de vineri a cenaclului nostru. A fost lansat volumul Ecoul din oglindă de Alex Amalia Călin. Au vorbit Theodor Damian, Mariana Terra, Mircea Săndulescu, Valentina Ciaprazi, Tibi Horvath, Iancu Asher şi autoarea.
 • Duminică 24 iulie după Sf. Slujbă, în sala socială a Bisericii a avut loc întrunirea Cenaclului nostru literar de vineri. S-a lansat volumul Nu vreau să traversez de Elena Mitru şi s-a prezentat expoziţia de fotografie intitulată „Imagini ale creaţiei divine” a artiştilor George şi Alexandru Petrescu (din Paris şi Texas). Despre expoziţie şi despre volum au vorbit Theodor Damian, Valentina Ciaprazi şi Nicole Smith, Irina Aniţului şi autoarea cărţii, Elena Mitru. Au recitat poezii din versurile autoarei Aaron şi Justina Aniţului şi Fabiola Radozav.
 • Vineri 16 septembrie, la restaurantul Boon (fost Bucharest) din Queens, New York, a fost lansat volumul Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu, de Theodor Damian. Au vorbit despre carte scriitoarele Doina Uricariu şi Valentina Ciaprazi, ziarista Mariana Terra şi autorul. Au mai luat cuvântul doamnele Adriana Cireş şi Angela Pieter.
 • Pe data de 14 octombrie 2016, Cenaclul literar „M. Eminescu” s-a întrunit la restaurantul românesc „Boon” din Queens, New York, pentru a-i întâmpina pe scriitorii din Bistriţa Dorel Cosma, directorul Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa şi al Palatului Culturii din acest oraş, precum şi preşedinte al Uniunii Mondiale de Folclor, Elena M. Cîmpan, preşedintă a Societăţii Scriitorilor Bistriţeni „Conexiuni” şi a revistei cu acelaşi nume, şi Menuţ Maximinian, directorul cotidianului bistriţean Răsunetul, scriitori invitaţi la Cenaclul şi Biserica noastră.

Au fost lansate volumele Bistriţa în revoluţie şi Bilet de călătorie de Dorel Cosma, Poezia noastră cea de toate zilele de Elena M. Cîmpan şi Muchia malului de Menuţ Maximinian, precum şi revista Conexiuni. Au vorbit Th. Damian, Mariana Terra, Valentina Ciaprazi şi autorii. Conversaţiile cu oaspeţii noştri au continuat duminică la Biserică.

 • Vineri 21 octombrie 2016, a avut loc tot la restaurantul „Boon” din New York a doua întâlnire cu scriitorii bistriţeni. Au fost lansate cărţile Drumul până la drum de Elena M. Cîmpan şi Cronica de gardă de Menuţ Maximinian. Au vorbit Th. Damian, Mariana Terra şi autorii.
 • Vineri 4 noiembrie 2016, a avut loc întrunirea Cenaclului literar „M. Eminescu” la rezidenţa pr. Th. Damian, ca „salon literar” pentru a lansa volumul Fiara printre oameni de Elena Mitru. Au vorbit Th. Damian, Mariana Terra, Nicole Smith şi autoarea. Au mai luat cuvântul Ştefan Benedict şi Iuliana Culian.
 • Vineri 9 decembrie 2016, a avut loc la rezidenţa pr. Th. Damian o nouă întrunire a Cenaclului literar „M. Eminescu”. A fost lansat volumul de poezie Lazăre, vino afară de Th. Damian. Au vorbit scriitorii M. N Rusu, Valentina Ciaprazi şi autorul.
 • Vineri 16 decembrie 2016, a avut loc la rezidenţa pr. Th. Damian ultima întrunire de cenaclu pe 2016. A fost lansat volumul Strugurii sunt acri de Elena Mitru. Au vorbit Th. Damian, Nicole Smith, Doru Tsaganea şi autoarea. Au mai luat cuvântul Tibi Horvath şi Claudia Damian.

Revista Lumină Lină. Gracious Light

coperta_Lumina_LinaUnul dintre principalele obiective ale Bisericii şi Institutului nostru constă în organizarea şi desfăşurarea unei susţinute activităţi teologice, pastorale, spirituale şi culturale, de prezentare a ideilor teologice care frământă lumea actuală, şi, de asemenea, de prezentare a literaturii române clasice şi contemporane. In acest scop a fost publicată revista Lumină Lină trimestrial, în format carte, în condiţii grafice de înaltă ţinută profesională, corespunzătoare cu aspiraţiile şi interesul pentru spiritualitatea şi cultura românească autentică manifestate în comunitatea noastră (anul acesta împlinind douăzeci şi doi de ani de apariţie).

Pentru a se vedea că aceste afirmaţii nu sunt gratuite, permiteţi-ne să cităm câteva ziare şi reviste din România şi S.U.A. care, sub diverse forme publicistice, au făcut referiri la Institutul şi Biserica noastră, la cenaclul „M. Eminescu”, la revista Lumină Lină sau au publicat texte semnate de pr. Th. Damian, Mihaela Albu, M. N. Rusu sau ale altor colaboratori ai revistei noastre:

România literară, Vatra Veche, Bucureştiul literar şi artistic, Ardealul literar, Hyperion, Luceafărul, Literatura şi arta, Citadela, Portal Măiastra, Noul Literator, Banatul, Scrisul românesc, Scriptor, Familia română, Graiul Maramureşului, Conexiuni.

Producţia editorială teologică şi culturală reflectată în paginile revistei Lumină Lină nu este ruptă de aceea care se desfăşoară în România. Dimpotrivă, putem afirma că revista noastră este direct implicată în orizontul cultural româno-american, iar mişcarea teologică, publicistică şi culturală din ţară este viu interesată să cunoască opiniile, impresiile şi judecăţiile noastre de valoare. De aceea revista Lumină Lină acordă un spaţiu tipografic adecvat, atât pentru prezentarea şi semnalarea cărţilor şi revistelor de teologie apărute în ţară şi în străinătate, cât şi a cărţilor şi revistelor de cultură în general.

Dintre numele care au marcat publicaţia noastră în anii 2016-2017, menţionăm următorii scriitori, jurnalişti, teologi, oameni de ştiinţă, artişti (în ordine alfabetică):

Mihaela Albu, Lucreţia Andronic, Vasile Andru, Silvia Andrucovici, Dan Anghelescu, Irina Anițului, Paul Aretzu, Nicolae Băciuţ, Claudia Bota, Sorin Lory Buliga, Laura Casielles, Florica Ceapoiu, Alexandru Cetăţeanu, Marius Chelaru, Elena M. Cîmpan, Luca Cipolla, Theodor Codreanu, Luminiţa Cojoacă, Valentin Coşereanu, Octavian D. Curpaş, Theodor Damian, Maria Toma Damșa, Ştefan Doru Dăncuş, Simona-Grazia Dima, Gellu Dorian, Daniel Dragomirescu, Dan Toma Dulciu, Eugen Evu, Al Francisc, Nicolae Dan Fruntelată, Ioan Gâf-Deac, Rodica Ghinea, Aureliu Goci, Octavian Goga, Remus V. Grama, Horia Ion Groza, Ion Haineş, Petru Hamat, Heinz Uwe Haus, Charles Hefmetag, Bedros Horasangian, Dumitru Ichim, Roxana Istudor, Bill Jonke, Adrian Lesenciuc, Mihaela Malea Stroe, Daniel Marian, Ironim Marţian, Iolanda Miculescu, Vehbi Miftari, Emilian Mirea, Marcel Miron, Ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Marin Moscu, Cosmin Mihai Munteanu, Lucia Olaru Nenati, Marian Nicolae, Nicolae Nicolescu, Traian Nojea, Elena Olariu, Nicoleta Pălimaru, Iuliana Paloda Popescu, Gheorghe Păun, Muguras Maria Petrescu, Radu Petrescu-Muscel, Mariana Popa, Luminiţa Potȋrniche, George V. Precup, Cristian Presură, Adrian Dinu Rachieru, D. Ristin, Paula Romanescu, Ioan N. Roşca, Persida Rugu, M. N. Rusu, Aurel Sasu, Lucia Sav, Ştefan Scorţea, Mesut Şenol, Anca Sîrghie, Nicole Smith, Policarp Stoian, Passionaria Stoicescu, Erika Maria Therese Schmidt, Adriana Tomoni, Raluca Uileanu Isciuc, Nicolae Vălăreanu Sârbu, Ileana Vulpescu, Adriana Weimer, Mariana Zavati Gardner, Corneliu Zeana.

Galeria SPIRITUS

 • Duminică 10 iulie 2016, la Biserica noastră a avut loc Hramul parohiei. Galeria Spiritus a avut organizată o expoziţie de artă cu lucrări ale unor artişti din SUA şi din România. Preot musafir a fost P.C. ic. stavrofor Gavril Damian de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Hăneşti, Botoşani.
 • Sâmbătă 3 decembrie 2016, la Metropolitan College din New York s-au desfăşurat lucrările celui de-al 24-lea Simpozion Ecumenic, Teologic şi Interdisciplinar.

Galeria „Spiritus” a Institului nostru, condusă de artista Viorica Colpacci, a avut expuse lucrări ale mai multor artişti din Statele Unite şi din România, după cum urmează: Viorica Colpacci, Viorel Grimalschi, Cristian Olteanu, Liviu Şoptelea, Alexandra Stoenescu, Cătălina Sidea, Ionel Cristescu, Victoriţa Duţu.

 • Sâmbătă 14 ianuarie 2017, la restaurantul românesc „Boon” din Queens, New York, s-au desfăşurat lucrările (prima parte) celui de-al 24-lea Simpozion „Eminescu”.

Galeria de artă „Spiritus” a Institului nostru (director Viorica Colpacci) a fost prezentă cu o expoziţie omagială, unde au avut lucrări următorii artişti din New York: Viorica Colpacci, Alexandra Stoenescu, Cătălina Sidea Stoenescu, Maria Tăzlăuanu, Alex Marmara; şi din România: Mircea Roman, Cristian Olteanu, Nicolae Sava, Irina Sava, Eduard Stoienică, Valeria Tofan, Gabriel Costescu-Arnotă, Liviu Şoptelea, Victoriţa Duţu, Cârstina de la Studina, Daniel Crăciun, Marius Vătămanu, Luca Vaeni, Silvia Covaliu, Claudiu Victor Gheorghiu, Ionel Cristescu, Anca Filip.

Colindele

 • Duminică pe 11 decembrie 2016, Biserica noastră a primit vizita corului „Harisma” din România, care a prezentat un frumos concert de colinde.
 • Duminică 18 decembrie 2016, Biserica noastră a primit vizita cunoscutului solist român Costel Busuioc. Domnia sa a susţinut un frumos concert de colinde.
 • Concertul de colinde susţinut în ziua de Crăciun de către cântăreţii şi credincioşii bisericii noastre, ca şi sosirea lui Moş Crăciun la biserică, oferind daruri copiilor, au reprezentat evenimente de seamă în viaţa parohiei.

ACTIVITĂŢI SOCIALE

Mese festive, baluri şi seri româneşti

Aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaţa comunităţii noastre, ele facilitând cunoaşterea şi întrajutorarea reciprocă pe de o parte, iar pe de altă parte, aducându-ne aici, la New York, multe din tradiţiile cele mai autentice din România; menţionăm aici cele mai importante evenimente de acest fel:

 • Duminică 24 aprilie 2016, de Florii, s-a celebrat împlinirea a 23 de ani de la înfiinţarea Bisericii noastre.
 • Duminică 1 mai 2016, la Biserica noastră s-a celebrat sărbătoarea Învierii Domnului.
 • Duminică 10 iulie 2016, la Biserica noastră a avut loc Hramul parohiei. La masa festivă au cântat interpretele Lia Lungu şi Lăcrămioara Răileanu, acompaniate de Mario Dumitrescu.
 • Duminică 11 septembrie 2016, la Biserica noastră a avut loc o festivitate organizată de Şcoala duminicală condusă de prof. Irina Aniţului, cu ocazia începerii noului an şcolar.
 • În toate duminicile lunii octombrie, după Sf. Slujbă, a avut loc la Biserica noastră sărbătoarea Zilei recoltei (Festivalul Mustului).
 • Duminică 13 noiembrie 2016, la Biserică, după Sf. Slujbă, în sala socială, a avut loc serbarea de Lăsatul Secului. Cu această ocazie, artista Elena Mitru a avut o expoziţie de artă vestimentară (pălării) prezentată de prof. Mariana Terra. A vorbit, de asemenea, autoarea lucrărilor expuse.
 • Duminică 25 decembrie 2016, s-a serbat Crăciunul la Biserica noastră. După Sf. Slujbă a Naşterii Domnului a urmat un concert de colinde susţinut de toţi cei prezenţi, după care a sosit Moş Crăciun, care a împărţit daruri copiilor şi tinerilor. În sala socială a urmat masa festivă, când tinerii şi copiii Şcolii de duminică sub îndrumarea prof. Irina Aniţului au desfăşurat un program de muzică, dans, poezie şi alte surprize. Au fost cântate din nou colinde de către un mare grup din toţi cei prezenţi, în acompaniamentul la chitară al cântăreţei Silvia Balmoş Miclăuş din România.
 • Duminică 15 ianuarie 2017, la Biserica noastră s-a organizat o masă festivă în memoria lui M. Eminescu, dar şi a lui George Alexe.
 • Duminică 22 ianuarie 2017, a fost organizată masa festivă ocazionată de Simpozionul anual dedicat Unirii Principatelor Române.
 • Duminică 29 ianuarie 2017, a avut loc la Biserică hramul Institutului nostru patronat de Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.

Tineretul

Proporţional cu numărul celor prezenţi la Sf. Slujbe, copiii şi tinerii continuă să fie o prezenţă îmbucurătoare în comunitatea noastră. Este de apreciat contribuţia lor şi eforturile tânărului Alex Orza depuse la organizarea multora dintre programele culturale prin care, în decursul anului, ne-am serbat momentele importante din istoria neamului nostru.

Școala de Duminică

pr. Theodor Damian_Scoala de duminica

Prof. Irina Aniţului, sub îndrumarea pr. paroh Theodor Damian, a continuat activităţile Şcolii duminicale a Bisericii noastre. Copiii învaţă potrivit instrucţiunilor oferite de Arhiepiscopia noastră, cu aplicaţii locale în funcţie de evenimentele religioase obişnuite, dar şi speciale, celebrate în parohia noastră.

Totodată, în cadrul şcolii duminicale, sub îndrumarea artistelor Viorica Colpacci şi Elena Mitru, copiii şi tinerii noştri învaţă să picteze icoane pe sticlă, să împletească, să tricoteze şi să fie îndemânatici în alte activităţi.

Iată pe scurt în ce au constat aceste activităţi extracurriculare, potrivit raportului prof. Irina Aniţului:

24 aprilie – Spovedania copiilor pentru întâmpinareasfintelor Paști

28 aprilie – Cu prilejul Vinerii Mari, elevii Școlii duminicale au fost învăţaţi cum să treacă pe sub Sf. Epitaf.

1 mai – Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști, a fost organizată o expoziție cu tematică religioasă – ouă roșii, cu aplicații florale și desene sugestive.

8 mai – Participarea copiilor calificați la Olimpiada de Religie, desfășurată la Mănăstirea Sfântul Dimitrie din Middletown. Aaron Anițului a obținut premiul al treilea la acest eveniment.

15 mai – Ziua Mamei după tradiţia americană. Recital de poezie şi cântece.

22 mai – Sărbătorirea doamnelor și domnișoarelor din comunitate, ce poartă numele Sfintei Împărătese Elena.

29 mai – Serbare cu prilejul Zilei Internaționale Copilului.

25 iunie – Organizarea sărbătoririi zilei de naștere a domnului Napoleon Săvescu, preşedintele Consiliului parohial al Bisericii noastre. S-a jucat piesa de teatru „Să fii pentru moment Napoleon Săvescu”.

3 august – Sărbătorirea cu elevii Școlii a zilei de naștere a artistei Lia Lungu.

1 septembrie – Deschiderea noului an şcolar. Copiii au prezentat impresii din timpul vacanței de vară.

8 septembrie – Aniversarea zilei de naștere a doamnei Angela Cawog.

2 octombrie – Deschiderea în cadrul Festivalului Mustului a proiectului gastronomic intitulat „Dulcea bucătărie românească”. Aniversarea zilelor de naștere pentru doamna Elena Mitru și Cristian Anițului.

16 octombrie – Întâlnirea copiilor cu scriitori musafiri de la Bistriţa.

1 decembrie – Serbare și moment poetic cu prilejul Zilei Naționale a României.

7 decembrie – Lucrări de mână pentru Sfântul Nicolae. Tombola organizată de către copii pentru cei mari cu prilejul sărbătoririi Sfântului Nicolae.

17 decembrie – Spovedania copiilor în Postul Crăciunului.

25 decembrie – Copiii îl întâmpină cu mare bucurie pe Moș Crăciun. Colinde interpretate de către grupul de tineri din parohia noastră.

7 ianuarie – Sărbătorirea celor care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul.

15 anuarie – Simpozionul „M. Eminescu”.

23 ianuarie – Sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române.

1 martie – Sub îndrumarea doamnei profesor Elena Anițului, elevii Școlii duminicale au oferit mărțișoare tuturor doamnelor și domnișoarelor din parohie.

8 martie – Pregătire pentru Olimpiada de Religie 2017.

26 martie – Activitate împreună cu copiii , intitulată „Desen și culoare”, pentru pregătirea sărbătorilor de Florii și Sfintele Paști.

2 aprilie – Prezentarea, în rezumat, de către doamna profesor Elena Anițului, a vieții Sfintei Maria Egipteanca. Olimpiada de Religie 2017 – faza pe parohie.

7 aprilie – Expoziția desenelor realizate de către elevii Școlii duminicale cu tema religioasă.

Socializarea la cafeaua de după slujbe

Cum este binecunoscut, s-a tradiţionalizat deja obiceiul ca la Biserica noastră, după fiecare Sf. Liturghie să se ofere celor prezenţi o cafea şi o gustare, uneori chiar masă, ocazie foarte nimerită de socializare şi cunoaştere reciprocă.

Toate activităţile menţionate, precum şi multe altele neamintite aici, au făcut din Biserica noastră un adevărat centru cultural românesc, de promovare şi trăire a celor mai semnificative valori istorice, culturale şi spirituale ale neamului nostru, au contribuit la formarea acestei comunităţi, la crearea unui spirit prietenesc, de familie, deschis, de încredere, respect şi armonie în rândurile enoriaşilor de la Biserica noastră.

* * *

Acesta este bilanţul muncii noastre de un an de zile la Institutul şi Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.

Trebuie să menţionez că această activitate atât de bogată şi diversă, cu caracter religios-duhovnicesc, teologic, cultural, social n-ar fi fost posibilă fără contribuţia majoră, semnificativă, dedicată şi perseverentă, fără răbdarea şi dăruirea, înţelegerea, dragostea şi zelul d-nei preotese Claudia Damian, care a lucrat uneori zile şi nopţi de-a rândul, cu pasiune şi dragoste la munca de culegere de texte şi tehnoredactare, la cea religios-pastorală şi culturală.

Călduroase mulţumiri aduc acum şi Înaltpreasfinţitului dr. Nicolae Condrea, Arhiepiscopul nostru şi Preasfinţitului părinte Episcop vicar Ioan Casian de Vicina pentru vizitele, sfatul şi binecuvântarea pe care ni le-au acordat, precum şi tuturor membrilor Consiliului şi Comitetului de administraţie, în frunte cu domnii şi doamnele:

Dr. Napoleon Săvescu, M. N. Rusu, Cristinel Pascu, Ion Plăviţu, Doru Tsaganea, Ion Ştefan, Cristi Aniţului, Elena Burchea, Mihaela Stan, Felicia Georgescu, Lucia Columb, Victoria Plăviţu, Anişoara Constantinescu, Claudia Pătrănoiu, Viorica Colpacci, Nuţi Ionescu, Mariana Orza, Irina Aniţului, Nicole Smith, Jenica Pop, Ani Purcărea, Maria Dobrilă, Maria Butilă, Elena Mitru, Angela Cawog şi alţii care de asemenea au fost tot timpul alături de mine ajutând Biserica cu bani, muncă şi timp, ori de câte ori a fost nevoie.

În sfârşit, vreau să menţionez aici sprijinul semnificativ pe care l-am primit din partea presei locale, mă refer în special la ziarele Romanian Journal (Vasile Bădăluţă, Mariana Terra) şi New York Magazin (Grigore Culian), la postul de televiziune Romanian Voice (Cristian Boghean), la prietenul meu şi coleg de trudă redacţională şi de cenaclu literar, M. N. Rusu, în primul rând, la domnul Alex Marmara, precum şi la ajutorul preţios material şi moral primit de la toţi credincioşii, prietenii şi susţinătorii Bisericii noastre care întotdeauna au avut un cuvânt bun de apreciere sau încurajare pentru tot ceea ce împreună am realizat până acum.

Într-adevăr, toţi cei menţionaţi nominal sau colectiv au contribuit într-un fel sau altul, în mod pozitiv la formarea şi întărirea acestei comunităţi, la atmosfera prietenească, familială, deschisă, încurajantă, primitoare ce o caracterizează, şi care este evidentă cu prisosinţă la toate întrunirile noastre sociale sau culturale de orice fel, de la cafeaua şi gustările oferite după Sf. Slujbă, până la sărbătorirea de mari evenimente culturale, şi care au contribuit de asemenea la crearea atmosferei liturgice de aleasă înălţare şi zidire duhovnicească ce caracterizează slujbele noastre.

Tuturor le doresc ca Milostivul Dumnezeu să-i răsplătească însutit pentru dragostea lor, cu sănătate şi împlinirea celor ce le sunt de folos, pentru ca, pe mai departe, cu acelaşi entuziasm, împreună, ca într-o singură mare familie, să putem continua munca începută spre bucuria şi folosul nostru şi spre slava lui Dumnezeu.

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: