Cassiopeia

constelatia Cassiopeia

constelatia Scorpionului

de Mircea DIUDEA

1

Fericit e cel
A cărui harpă sună
Vajnic menestrel

Ci stați aproape
În noaptea cristalină
Să nu vă scape

Notă prelinsă
Din vraja lui majoră
Hora întinsă

2

Cândva risipeai
Din poala primăverii
Petale de maci

Cândva alintai
Cu braț de apă dulce
Fiicele verii

Acum ți-e teamă
Să nu se desfrunzească
O toamnă de vis

3

Se lasă ceața
Pe cheiurile lumii
Peste așteptări

Și rarii îngeri
Abia cuprind cu zborul
Albe depărtări

Unde ești mamă
Să murmuri rugăciune
Pentru patru zări

4

Un gând-săgeată
Că se înfipse-n pieptu-i
Al cui să fi fost

E vraja nopții
E nevăzut suspinul
Fantasma albă

Să îl primească
Să-i lase cordeliera
Chiar el să fi fost?

5

Aș fi vrut să vin
Pe țărmul lui Okeanos
Să te întâlnesc

Să-ți culeg stele
Din submersele zodii
Să te preamăresc

Să-ți strig numele
În ghiocul în care
Larguri zăbovesc

6

Să mă fac soare
Să-i sărut sfârcurile
Prin faldul iei

Să mă fac ploaie
Să-i năpădesc văile
Cu apă dulce

Să mă fac vară
Să-i trilui versurile
Prin nebune lunci

7

Singularități
Pe orbitele nopții
Linii fără sens

Dibuind calea
Printre stele pe hartă
Cu numele șters

Căutând pacea
De dincolo de moarte
Timpul cel invers

8

Am depus ouă
În cuiburile lunii
Sferele de gând

O lume nouă
Întrepătrunse hore
De spațiu și timp

O tresărire
A bucuriei vieții
Nesfârșit perind

9

Vezi cum soarele
Își revendică spațiul
În primăvară

Și cum migrează
Iar păsările lumii
Peste portativ

Și cum se miră
De firele de iarbă
Ochiul de copil

10

Ci șterge-mi zarea
Cu faldurii batistei
Să se facă Sud

Să dibui calea
Spre landurile tale
Faptă de zălud

Iar Galaxia
Să tremure luceferi
Prin părul meu ud

11

Invocație
Pentru ploile verii
Legate-n senin

Pentru seninul
Cotropit de furtună
Pe marea de chin

Pentru viața
Care dibuie țărmul
Nesperat destin

12

Vino acolo
Unde beznele nopții
Se vor risipi

Și pleoapele lor
Vor cuprinde o lume
Cu totul alta

Vino să afli
Pe unde trec ei pragul
Altei galaxii

13

Oare-n ce răscruci
Ți-ai unit drumurile
Cu ale mele

Oare-n ce dureri
Ți-ai tăcut gândurile
Cu ale mele

Oare-n ce plecări
Ți-ai lăsat dorurile
Cu ale mele

14

Laudă ție
Măiestrită din doruri
Floare a verii

Fericit este
Menestrelul ce spune
A ta legendă

ericit este
Aerul ce se-mbată
De parfumul tău

15

Mai știi nopțile
Când rătăceam orbita
Luna de mister

Duhul-complice
Când dibuia înaltul
Un înger stingher

Fărădevârstă
Iubirile ca păsări
Zbor invers pe cer

16

Strop de lumină
Absență mai prezentă
Decât prezența

Cine-ți aduce
În năvoadele nopții
Stele de mare

Suntem ai noștri
Sau poate ai altora
Spune-mi: îți lipsesc?

17

Ci ia-l de mână
Pe drumurile nopții
Ruptă din lună

El rupt din soare
Pe drumurile zilei
Frate mai mare

Ia-o în brațe
Dorule fără margini
Chiparosule

18

Hai să te ascund
În cămările toamnei
Fructul cel oprit

Și să te caut
Cu degete de tremur
Bob de mărgărit

Și să te laud
Pe drumul care lasă
Raiul părăsit

19

Hai pe Antares
În inima-mi roșie
Din nord mai în sus

Cassiopeie
În ceruri răsturnată
Dorul de nespus

Ci Scorpionul
Să-nvie de mirare
Că mi te-ai adus

20

Risipindu-ne
Pe valurile mării
Cu vântu-n plete

Așteptându-ne
În porturile serii
Spunând legende

Căutându-ne
Prin galaxii zvârlite
Peste timp și hău

21

Pasăre a nopții
Clocind printre catarge
Oarbe deveniri

Pe cheiuri ude
Mai lunecă baletul
Gleznelor subțiri

Poate nu-i târziu
Să te aștept în portul
Unor vagi sosiri

22

Aștepți să țipe
Dorințele în floare
Pe-un picior de plai

Și să rodească
Minunea hărăzită
Ploilor de mai

Să preamărească
În zbor nebun lăstunii
Iubirea ce-o dai

23

Ia-mă în brațe
Când pașii nu mă poartă
Copilaș fiind

Ia-mă în brațe
În holdele de aur
Verile trudind

Ia-mă în brațe
Cu dragostea să-mi vindeci
Rănile mustind

24

Unde se zbate
Sub arșița dorinței
Hora de iele

Unde gorgone
Răspulberă norocul
Orelor rele

Unde atlanții
Susțin cu greu pe umeri
Bolta de stele

25

Regină erai
Cu salbă de insule
Și vâslași vrednici

Frumoasă erai
Că nici o nereidă
Nu te întrecea

Iubită erai
Că doar mânați de pizmă
Zeii te urau

26

Ia-mă în brațe
Vară înmiresmată
Timp al iubirii

Și rodește-mă
Din semințele tale
Holdă de aur

Și așteaptă-mă
La poarta înserării
Cu ram de măslin

27

Nu mai ai veste
Citi nu-i mai poți gândul
Vers nedeslușit

Prin alte spații
Pornești de-acum să-i cauți
Pasul rătăcit

Bolți spre Antares
Orbite incidente
Într-un asfințit

28

Exil între noi
Ca o mare de ceață
Ca un strigăt mut

Ani și luni ce trec
Zadarnică speranță
Zori și nopți mai mult

Hartă pierdută
Țărmul ce-l rătăcește
Un înger căzut

29

Ce vagi depărtări
Cuprind necuprinsele
Larguri de mare

Ce vini cu dureri
Trebuie să plătească
Dalbe fecioare

Ce arme să ceri
Să apere viața
Netemătoare

30

Acum când îmi știi
Odiseea și portul
Descinderilor

Acum când îmi ții
Sub dor calea lactee
Și insulele

Alint ochilor
Regină între stele
Ai mai vrea să-mi fii?

31

Pe ce mări pleacă
Ce porturi îi așteaptă
Și ce deveniri

Lumi descompuse
Bacante despletite
Fauni și satiri

Zbor vag pe zare
Răspunsuri care lasă
Ceață în priviri

32

Învață cerul
Horele de luceferi
Atlantidele

Ori pleiadele
Îngemănate doruri
Stelele duble

Dar cine sunt eu
Să te învăț pe tine
Cassiopeie?

33

Ce bine-i șade
Părului meu cu floarea
Sărutului tău

Ci nu vei pleca
Doar ca să vezi ce dor mi-e
Când ești departe

Doar ca să spulberi
Sub clar de lună calea
Pașilor în doi

34

Orizont îngust
În care se pierdură
Sori și orbite

Drumul indecis
Ne jucarăm la zaruri
Ziua de mâine

Târziu am văzut
Cum se duceau de mână
Marile iubiri

35

Ci te căutam
Cu ochiul ciclopului
Ars de dorință

Cu albatroșii
Alungați peste valuri
Fiii lui Eol

Cu neștiința
Țărmurilor în vâsle
Fără Odiseu

36

Fără inimă
Era omul acela
Dăltuit în bronz

Și-o dăruise
Femeii din oglindă
Într-un dor nebun

Se spune că ea
S-ar fi zvârlit pe boltă
Țipăt de lăstun

37

Unde nu este
Nici sus și nici jos ci par
Amestecate

Unde-s egale
Aproape și departe
Pașii câte doi

Un cub în alt cub
Ordini desăvârșite
Zi după noapte

38

Să te acopăr
Cu pleoapa cea de taină
Vis cutremurat

Să te descopăr
În dalbele odăjdii
Fată de-mpărat

Ci să te apăr
Cuțit de bronz purtat-am
Printr-un timp curbat

39

Ca stolul gureș
Ce ți-a trecut prin minte
Gândul nerostit

E vara caldă
Făcându-le cuibare
Parte la iubit

E cerul nopții
Ce le purta prin zodii
Zborul tăinuit

40

Afla-vei casa
În formă de inimă
Printre pini marini

Tandrul scirocco
Ce-ți împletea prin plete
Panglici de senin

Și echinoxul
Ce resfira în slavă
Un alint subtil

41

Mult în puținul
Aleselor cuvinte
Ochiul cel închis

Puțin în multul
Perindului prin lume
Aurul nestrâns

Mereu aceleași
Departe și aproape
Aievea și vis

42

Aceste drumuri
Care-și caută sensul
Din zorii zilei

Care pierdură
Neprețuita veste
În alergare

Aceste drumuri
Care-și află odihna
În cuibul palmei

43

Scrisori nescrise
Rune și cuneiforme
Hieroglife

Ar fi fost prea mult
Să-și ceară timp și spații
Dar de iubire

Ar fi fost destul
Să-și lase inimile
Să bată cum simt

44

Laudă ție
Zămislire a minții
Zeiță cu scut

În panteonul
Marilor zei podoabă
Brațul de temut

Ești îndrăzneala
Aceluia ce merge
Pe drum neștiut

45

Ce vom deveni
La lăsatul zorilor
Noi luceferii

Dar ce vom spune
Despre orbita vieții
Muritorilor

Și ce dorință
Va ține-mbrățișarea
Noastră peste veac

46

Vino desculță
Prin roua dimineții
Vară deplină

Soarbe-mi privirea
Cu ciocârlia-n slavă
Boltă senină

Iar pe-nserate
Prin lumea de poveste
Ia-mă de mână

47

Binevoiește
În sala oglinzilor
Mândră regină

Onora-mă-vor
Cu-o mie de atingeri
Mâinile tale

Ferici-te-vor
Cu-o mie de săruturi
Buzele mele

48

Sălbăticiune
Prin zodii prigonită
Inimă de dor

La ce altare
Supușii tăi se-nchină
Un întreg popor

Ce idol soarbe
Cu buzele de tremur
Jarul stelelor

49

Cine eram eu
Pe căile lactee
Așteptându-te

Preamărindu-te
Zbor anilor-lumină
Să mă adaug

Lumilor tale
Dezlegare să aflu
Ochilor de vis

50

Zvon de echinox
Prin grădinile verii
Anotimpi târzii

Stele plăpânde
Prin zodia fecioarei
Sfârcuri străvezii

Nu sunt destule
Pe căile lactee
Drumuri ca să-mi vii?

51

Care mi-e voia
Cetitorule-n gânduri
Stropul de senin

Care mi-e dorul
Cetitorule-n inimi
Veșnicul suspin

Care mi-e soarta
Cetitorule-n stele
Singur peregrin

52

Urma pașilor
Între mine și tine
Pierdută din nou

Rostul semnelor
Semănate prin zodii
Tăcerii ecou

Perfecțiunea
Lăsată așteptării
Sferă într-un ou

53

Liber de mine
Și liberă de tine
Ca într-un descânt

Rătăcitoare
Semințele ce zboară
Purtate de vânt

Stea colilie
În altă galaxie
Să îmi fii alint

54

Boabe de rouă
Pe iarba dimineții
Pe tălpile ei

Brățări pe glezne
Pe mâinile-amândouă
Zbor de funigei

Povești cu zâne
Și candide iluzii
Mituri despre zei

55

De-ar fi să fie
O umbră în pustie
Du-i apa vie

De-ar fi pe mare
Trimite-i zburătoare
Din altă zare

Când ies stelele
La horă cu ielele
Strigă-i numele

56

Petreci cu ochii
În portul dimineții
Sosiri ori plecări

Ori albatroșii
Descinderi peste țărmuri
Peste depărtări

Valuri ca gânduri
Corăbii ce se-ncheagă
Din lungi așteptări

57

Măslinul bătrân
Via din jurul casei
Fântâna seacă

Și înțeleptul
Pe marginea orelor
Invocând ploaia

Strigă-ți căința
Peste zările arse
Vajnic solstițiu!

58

Mergi la oracol
Ca să-ți destăinuiască
Ziua de mâine

Vreo corabie
Sosind în port cu lâna
De la Colchida

Ori cu Odiseu
Rătăcind insulele
Bântuit de dor

59

Eram aproape
De țărmul primăverii
Vântul era lin

Pe ramul zilei
Minuni abia ivite
Sfârcuri de senin

Și marea mai jos
Reiterând chemarea
Murmur și suspin

60

Te-au invidiat
Pentru că erai altfel
Decât pot ei fi

Te-au înlănțuit
De stelele tăriei
Să nu poți iubi

Să nu atingă
Mâinile tale lutul
Promisei câmpii

61

Stă lângă templu
Și mai șterge sandale
Orbul nemâncat

Poate apare
Frumoasa odaliscă
Dintr-un timp uitat

Poate norocul
Să-i recunoască mâna
Versul fermecat

62

Îți voi tălmăci
Drumurile pe mare
Și harta nopții

Cassiopeia
Cea mândră între stele
Și Scorpionul

Steaua polară
Și Carele acelor
Zei hyperborei

63

Pini și agapanți
Solstițiul frânge fluturi
În vagi chenare

Portul se pierde
În apele oglinzii
Pe zări sumare

Ești mai frumoasă
Decât spune legenda
Nepieritoare

64

Dacă nu sosesc
Plecatele corăbii
În portul serii

Dacă nu cinstesc
Corăbierii vinul
Prin sumbre cârciumi

Dacă nu strivesc
Valurile viața
Pe șubrede punți

65

Ci n-ai vrea să știi
Pe unde-mi duc orbita
Vrajba cu un zeu

Ori anii-beznă
Enumerând exiluri
Condamnat mereu

Ori devenirea
Împotmolită-n simțuri
Cine mai sunt eu

66

Să ducă dorul
Măslinului din poartă
Peste mări și țări

Și să-ți aducă
Coralii din adâncuri
Mărgean și brățări

Perlă bolnavă
În portul așteptării
Peste așteptări

67

Fericiți acei
Ce s-au putut întoarce
Din călătorii

Cei ce au rostit
Cântările iubirii
Și încă sunt vii

Cei ce au ținut
Pe vechile altare
Aprinse făclii

68

Cum măsori timpul
Prezența ori absența
În spații pustii

Printre corăbii
Ce se grăbesc să plece
Fără a sosi

Printre ecouri
De vorbe nerostite
Ne iubeam… mai știi?

69

În portul lunii
Sosesc fără de veste
Nave străvezii

Ce poartă-n vintre
De peste ani-lumină
Suflete pustii

Ia-mă de mână
De m-ai aflat prin secoli
Printre galaxii

70

Ce demon paște
Pe pajiștile lunii
Un timp vitregit

Unde sunt pajii
Unde ne sunt eroii
Coborând din mit

Pe ce catarge
Atârnă fără vlagă
Steagul veștejit

71

Drumuri în palmă
Spații întoarse-n sine
Timp de la-nceput

Nesigur verbul
Rotirile orbitei
Sensul neștiut

La intersecții
Așteaptă mute gânduri
Pași ce vin de mult

72

Două orbite
Cu anii-lor-lumină
Îmbrățișate

Două pustiuri
Din suflete-pereche
Răspulberate

Ori două pagini
Din marile iluzii
De vânt purtate

73

Trimite-mi stoluri
De dalbe zburătoare
Peste mări și țări

Nici apă să bea
Din zbor să se abată
Prin târziu vâslind

Florile verii
Într-o singură noapte
Cerul miresmând

74

Unde eram noi
Pe care din insule
Sclavi ori cetățeni

Unde suntem noi
Pe care din planete
Oameni ori îngeri

Unde vom fi noi
Pe care din octave
De jos ori de sus

75

Iată-ne frumoși
Sub bolta înstelată
Am scos măștile

Ne-am opus sorții
Am oprit tragedia
Să gustăm din vin

Rămână teatrul
Pentru nebuna lume
Noi să ne iubim

76

Aethiopia
Rămasă în legendă
Cu verile ei

Cu Andromeda
Cerută de balaur
Soață lui Perseu

Dar mai cu seamă
Cu preafrumoasa doamnă
Cassiopeia

77

Mândra regină
Azvârlită pe boltă
De vrăjmașii zei

Cassiopeia
Mai mândră decât toate
Nereidele

Cu răsuflarea
Mai fierbinte ca vara
Aethiopiei

 

Cassiopeia_constelatia

CASSIOPEIA

Locație: Emisfera Nordică
Coordonate:  Ascensiune: 01h; Declinație: +60º
Sursa: mitologiagreaca

Cassiopeia_pe sfera cereasca

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: