LIVADA ÎN VREME DE IARNĂ – de Sfântul Ignatie Briancianinov

selecție text de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Sf. Ignatie Briancianinov

Sf. Ignatie Briancianinov (1807-1867)

„În anul 1829 îmi petreceam iarna într-o așezare pustnicească. Până în ziua de azi, în acea livadă stă însingurată o chilie de lemn, în care am viețuit dimpreună cu tovarășul meu. Când vremea era potolită, în zile senine și însorite, ieșeam în prag, mă așezam pe un scăunel și priveam livada cea mare. Golătatea ei era acoperită de mahrama zăpezii. De jur împrejur, totul era tăcere – domnea un fel de pace moartă și plină de măreție. Această priveliște începu să-mi placă: privirile îngândurate mi se îndreptau fără să vreau înspre livadă, se aținteau spre ea, ca și cum ar fi urmărit să deslușească o taină.

Astfel stăteam într-o zi și priveam cu luare-aminte livada. Când, deodată, a căzut vălul de pe ochii sufletului meu: înaintea lor s-a deschis cartea naturii. Scrierea aceasta, dată spre citire celui dintâi-zidit Adam, este acea carte ce cuprinde întru sine cuvântul Duhului și e asemenea Dumnezeieștii Scripturi. Oare ce înțelepciune mi s-a arătat în acea livadă? O pildă a învierii morților – învățătura puternică, care prin însăși înfățișarea lucrărilor sale e aidoma învierii. Dacă nu am fi fost obișnuiți să vedem învierea naturii în vremea primăverii, aceasta ni s-ar părea de-a dreptul minunată și cu totul de necrezut. Noi nu ne mai minunăm de ea din pricina obișnuinței; deși privim minunea, deja este ca și cum nu am mai vedea-o! 

Mă uit la ramurile dezgolite ale pomilor și acestea îmi vorbesc stăruitor prin tainica lor glăsuire: „Noi vom învia, ne vom acoperi cu frunze, vom revărsa buna mireasmă, ne vom împodobi cu flori și roduri: cum dar nu vor învia oasele cele uscate ale oamenilor, la vremea primăverii lor?”

Ele vor învia, se vor îmbrăca în trup în chip înnoit, vor păși într-o nouă viață și într-o lume nouă. Precum pomii care n-au ținut piept vitregiei gerului și, pierzându-și vlaga vieții, vor fi spintecați la venirea primăverii și se vor scoate din grădină pentru a fi arși în foc, la fel și cei păcătoși, care și-au pierdut Viața – pe Dumnezeu –, vor fi adunați în ziua cea de pe urmă a veacului acestuia, întru începătura zilei veșnice care va să vie, și aruncați vor fi în focul care nu se va mai stinge.

Dacă ne-ar fi cu putință a găsi un om care să nu fi cunoscut nicicând preschimbările săvârșite de înșiruirea anotimpurilor și l-am aduce pe acest călător într-o livadă – care în vremea iernii zace cu măreție în somnul său de moarte – spre a-i arăta pomii dezgoliți și spre a-i mărturisi despre acea splendoare în care se vor înveșmânta ei primăvara, atunci, drept răspuns, el ne-ar privi și doar ar zâmbi – și asta deoarece cuvintele noastre i s-ar părea a fi o născocire de neînfăptuit! Asemenea și învierea morților pare a fi de necrezut pentru gânditorii care pribegesc prin bezna înțelepciunii pământești, necunoscând ei că Dumnezeu este Atotputernic și înțelepciunea Sa cea mult felurită poate fi contemplată, însă rămâne de nepătruns pentru priceperea [mintea] făpturilor Sale. La Domnul toate sunt cu putință: pentru El minuni nu există. Neputincioasă este cugetarea omenească: tot ceea ce nu suntem obișnuiți a vedea, socotim a fi ca o lucrare de neînfăptuit, o minune de necrezut. Facerile Domnului, spre care necontenit privim deja cu nepăsare, sunt lucrări uimitoare, minuni mărețe, de neasemănat.

Astfel, în fiece an, înaintea ochilor întregii omeniri, natura repetă istorisirea învățăturii despre învierea celor morți, înfățișând-o într-o lucrare tainică și preschimbătoare!

(text selectat din cartea Sfântului Ignatie Briancianinov, Cunoașterea lui Dumnezeu prin mijlocirea firii văzute, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București, 2011, p. 13-15)

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: