In Memoriam: Prof. univ. dr. Nicolae Felecan

Nicolae Felecan
(24.08.1941-25.11.2020)

Un mare OM, prof. univ. dr. NICOLAE FELECAN, a trecut în eternitate.

A frecventat clasele primare în localitatea natală, Caila, urmând cursurile Liceului „Liviu Rebreanu” din Bistrița, iar apoi cursurile Facultății de Limbi Romanice, Clasice și Orientale din cadrul Universității București. Și-a început cariera la Universitatea de Nord din Baia Mare, în 1964, ca asistent, iar apoi ca lector. În 1976 a obținut titlul de doctor. Între anii 1978-1979 a ocupat postul de lector de limba română la Universitatea din Aarhus, Danemarca, iar din 1984 catedra de limba latină la Liceul „Mihai Eminescu” Baia Mare, din 1993 revenind pe postul de conferențiar și profesor universitar la Universitatea de Nord din Baia Mare.

Toți cei care l-au cunoscut și-l vor aminti mereu ca un om blând, cu o delicateţe şi nobleţe foarte rar întâlnite, în dorinţa de a educa, dar şi de a aduce ordine şi măsură în toată dezordinea care este înăuntrul sau înafara noastră, prin exemplul personal, un profesor de o valoare inestimabilă.

Drum lin, Domnule Profesor NICOALE FELECAN!

*****

Scurtă biografie: 

Prof. univ. dr. Nicolae Felecan, latinist, Doctor în filologie, s-a născut la 24 august 1941, în localitatea Caila, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Studii:

1948 – 1952: clasele I – IV, în localitatea Caila, jud. Bistriţa-Năsăud;

1952 – 1955: clasele V – VII, în comuna Şieu – Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud;

1955 – 1959: clasele VIII – XI, Liceul „Liviu Rebreanu” Bistriţa;

1959 – 1964: Universitatea Bucureşti, Facultatea de limbi romanice, clasice şi orientale;

1964 – examen de stat la Universitatea din Bucureşti, Specialitatea: Limbă şi literatură latină, Limbă şi literatură elină;

21 iunie 1976 – susţine Teza de doctorat cu titlul Sistemul lexico-semantic al termenilor ce denumesc părţile corpului uman în limba română, conducător ştiinţific prof. dr. doc. B. Kelemen, la Institutul de lingvistică şi istorie literară al Academiei, filiala Cluj-Napoca. Dintre referenţi au făcut parte: acad. Al. Graur (Bucureşti), prof. univ. dr. M. Zdrenghea (Cluj) şi prof. univ. dr. Gheorghe Pop (Baia Mare).

Specializări în ţară: Universitatea Bucureşti; Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca; Universitatea din Timişoara; Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi.

Specializări în străinătate: 1992 – Université de Fribourg Suisse; 1994 – Universitatea Aarhus, Danemarca; 2001 – Universidad de Salamanca.

Activitate profesională: 

1964 – 1966 – preparator, Institutul Pedagogic de 3 ani, Baia Mare;

1966-1972 – asistent universitar, Institutul Pedagogic de 3 ani, Baia Mare;

1972 – 1984 – lector universitar, Facultatea de Filologie, Institutul de Învăţământ Superior, Baia Mare;

1978 – 1979 – lector universitar de limba română, Universitatea Aarhus, Danemarca;

1984 – 1993 – profesor, gr. I, Liceul „Mihai Eminescu” Baia Mare;

1990-1993 – cadru didactic asociat la Universitatea de Nord Baia Mare;

1993 – 1998 – conferenţiar universitar la Universitatea de Nord Baia Mare;

1999 – 2006 – profesor universitar la Universitatea de Nord Baia Mare;

2006 – pensionar.

Funcţii deţinute:

1990-1993: Director al Liceului industrial nr. 9, transformat din septembrie 1990, (la propunerea acestuia), în Liceul de Filologie „Mihai Eminescu”;

1993 (sept.-nov.): Şeful Catedrei de Limba şi Literatura română, din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii de Nord din Baia Mare;

1993-1996 – Prorector al Universităţii de Nord din Baia Mare;

1996-2000 – Decanul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Universitatea de Nord Baia Mare;

2000-2004 – Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea de Nord Baia Mare;

2004-2008 – Prorector al Universităţii de Nord Baia Mare.

Activitate organizatorică, didactică şi ştiinţifică:

 – îndrumător de cerc ştiinţific studenţesc;

 – îndrumător de practică de cercetare dialectală;

 – îndrumător lucrări de licenţă; grad didactic I;

 – preşedinte al comisiei examen de licenţă;

 – preşedinte de comisie şi examinator la grade didactice (definitivat, grad II, grad I);

 – membru referent în comisii de doctorat (Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara);

1976 – doctor în filologie cu tema Sistemul lexico-semantic al termenilor ce denumesc părţile corpului uman în limba română, conducător ştiinţific prof. dr. doc. B. Kelemen, referenţi: acad. Al. Graur, prof. univ. dr. M. Zdrenghea (Cluj), prof. univ. dr. Gheorghe Pop (Baia Mare);

1987 – a condus grupul de elevi olimpici la concursul internaţional „Ciceronianum”; Arpino, Italia;

– a iniţiat desfăşurarea Olimpiadei Naţionale la limba latină;

– a iniţiat şi coordonat revista „Crisalide” a elevilor de la Liceul „MihaiEminescu”, Baia Mare (nr.1, mai 1992);

1988-1992 – a pregătit elevi pentru Olimpiada Naţională de limba latină, obţinând cu aceştia 4 premii I, 5 premii II, 4 premii III, 3 menţiuni, 1 premiu special, 5 elevi calificaţi pentru Concursul Internaţional „Ciceronianum”, dintre care 3 au primit menţiuni;

1990 – ca director al Liceului industrial nr.9, propune transformarea acestuia în Liceu de filologie, fapt care s-a materializat. Un an mai târziu, în 1991, Liceul a primit numele de „Mihai Eminescu”. Evoluţia şcolii, devenită Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, iar din 2003, Liceu european, dovedeşte că iniţiativa a fost benefică, el fiind considerat unul dintre unităţile şcolare de elită ale municipiului Baia Mare şi ale judeţului Maramureş, dar şi din ţară;

1996-2008 – organizator al Simpozioanelor Naţionale (şi Internaţionale) de Dialectologie:

– Al IX-lea, Baia Mare, 10-12 octombrie 1996,

– Al XII-lea, Baia Mare, 5-7 mai 2006;

– Al XIII-lea, Baia Mare, 19-21 septembrie 2008;

2001 – organizator al Sesiunii Ştiinţifice „40 de ani de învăţământ superior la Baia Mare”, septembrie 2001;

– coordonatorul colecţiei ,,Universitas” a Editurii Mega din Cluj-Napoca;

– coordonator de curs în cadrul programului ,,Start Manager”, proiect de formare continuă pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar, aprobat de Comisia Naţională de Acreditare a Programelor de Formare a Managerilor din Învăţământ din cadrul CNFP Bucureşti, cu nr. 39791;

– coordonator de curs în cadrul programului ,,Start Manager”, proiect de formare continuă pentru funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar, aprobat de Comisia Naţională de Acreditare a Programelor de Formare a Managerilor din Învăţământ din cadrul CNFP Bucureşti, cu nr. 39791;

2004-2010 – director de studii la masteratul de Limbă română şi cultură populară, desfăşurat la Facultatea de Litere a Universităţii de Nord.

AUTOR AL VOLUMELOR:

 1. Nume de locuri din nord-estul Chioarului, Baia Mare, 1977, 19 p.
 2. Toponimie şi istorie în ţinutul Chioar, Baia Mare, 1977, 9 p.
 3. Limba latină: ghid practic pentru clasa a VIII-a, Baia Mare: Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş; Casa Corpului Didactic Baia Mare, 1986, 113 p.
 4. Paronimia în limba română: probleme de lexic şi de cultivare a limbii, însoţite de un dicţionar de paronime, Baia Mare: Gutinul, 1993, 245 p.
 5. Ghid practic pentru predarea şi învăţarea limbii latine, Cuvânt înainte: G.I. Tohăneanu, Baia Mare: Umbria, 1994, VIII, 123 p, (Colecţia Didactici speciale).
 6. Dicţionar de paronime, [Prefaţă] Gheorghe Bulgăre, Bucureşti: Editura Vox, 1996, VIII, 312 p.

        Ed. a 2-a adăugită, Prefaţă Gheorghe Bulgăr. Bucureşti Editura, Vox, 2001, VII, 344 p, (Colecţia Dicţionarele limbii române).

        Ed. a 3-a. Bucureşti: Editura Vox, 2004. III, 360 p, (Colecţia Dicţionarele limbii române).

 1. Probleme de vocabular şi de exprimare corectă, Bucureşti: Editura Vox, 1999, 144 p.
 2. Dicţionar de omonime: lexicale şi gramaticale, Ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti: Editura Vox, 2002. 416 p, (Colecţia Dicţionarele limbii române).
 3. Sintaxa limbii române: Teorie. Sistem. Construcţie, Cluj-Napoca: Dacia, 2002, 314 p.: tab. (Colecţia Dacia Educaţional; 23).
 4. Vocabularul limbii române, Cluj-Napoca: Editura Mega; Presa Universitară Clujeană, 2004, 270 p.
 5. Terminologia corpului uman în limba română, Cluj-Napoca: Mega; Argonaut, 2005, 282 p. (Colecţia Universitas).
 6. Între lingvistică şi filologie, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2011. 477 p.

Redactor responsabil la „Buletin ştiinţific”, seria A, Filologie, revistă a Universităţii din Baia Mare, nr. VIII-XII; redactor asociat la revista Nord Literar; publică numeroase studii, articole, recenzii în presa şi reviste de cultură locale: Pentru socialism, Graiul Maramureşului, Glasul Maramureşului, Informaţia zilei de Maramureş, Jurnal de Sighet, Clipa, Opinia, Tinereţe creştină, Ortodoxia maramureşeană, Astra Maramureşeană, România Km 0, Nord literar.

A publicat sute de articole din domeniul lingvisticii române şi latine în: Buletin ştiinţific, seria A, Fascicola Filologie (Universitatea de Nord Baia Mare), Limba română (Chişinău), Coloane (Ploieşti), Sinteze (Ploieşti), Limbă şi literatură română pentru elevi (Bucureşti), Dacoromania (Bucureşti), Révue roumaine de linguistique (Bucureşti).

Profesorul Nicolae Felecan a câştigat mereu… Cu o delicateţe şi nobleţe foarte rar întâlnite, în dorinţa de a educa, dar şi de a aduce ordine şi măsură în toată dezordinea care este înăuntrul sau înafara noastră, prin exemplul personal, a reuşit mereu să câştige…

Sursa:
Borbei Aristița, Nicolae Felecan: documentar biobibliografic aniversar, Realizat în cadrul Serviciului de Informare Bibliografică şi Documentară de: Aristiţa Borbei, Liana Pop, Baia Mare: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, 2011.

Redacția „e-Bibliotheca septentrionalis”

One Response to In Memoriam: Prof. univ. dr. Nicolae Felecan

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: