PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2018

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc online, în data de 3 decembrie 2020, ora 10, în Aula Academiei Române.

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu”

Lucrarea: Şcoala Ardeleană, vol. I-IV
Coordonator: Eugen Pavel*
Premiul se acordă exclusiv lucrării

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Istoria limbii române, vol. I
Coordonatori: Marius Sala**, Liliana Ionescu Ruxăndoiu
Autori: Victor Celac, Raluca-Mihaela Nedea, Emanuela Dima, Dana-Luminiţa Teleoacă

3. Premiul „Ion Creangă” – Nu se acordă

4. Premiul „Titu Maiorescu”

Lucrarea: Enciclopedia literaturii române vechi
Coordonare şi revizie: Dan Horia Mazilu*, Gheorghe Chivu**, Eugen Pavel*, Laura E. Bădescu
Premiul se acordă exclusiv lucrării

5. Premiul „Lucian Blaga” 

Lucrarea: Pour une morphologie du genre utopique
Autor: Corin Braga

6. Premiul „Mihai Eminescu” – Nu se acordă

7. Premiul „Ion Luca Caragiale”

Volumul: Ultima dorinţă, Comedii.Teatru.
Autor: Radu F. Alexandru (Feldman Radu Alexandru)

II. ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

1. Premiul „Vasile Pârvan”

Lucrarea: Descoperiri din perioada antichității târzii în Podișul Central Moldovenesc
Autor: Mircea Mamalaucă

2. Premiul „Dimitrie Onciul”

Lucrarea: Mănăstirea „Sfântul Nicolae Domnesc” Popăuţi (vol. I-II)
Autor: Luca Diaconu

3. Premiul „George Bariţiu”

Lucrarea: Monografia oraşului Târgu Frumos
Autori: Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuţ Minea

4. Premiul „Nicolae Iorga” – Nu se acordă

5. Premiul „Nicolae Bălcescu”

Lucrarea: Development, Left and Right: Ideological Entanglements of Reformist Projects in Pre-communist Romania
Autor: Victor Rizescu

6. Premiul „A.D. Xenopol”

Lucrarea: Ȋn componenţa României Întregite. Basarabia şi basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative sovietice
Autor: Nicolae Enciu (Republica Moldova)

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu”

Lucrarea: The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th Century
Autori: Liviu Pilat şi Ovidiu Cristea*

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki”

Lucrarea: Legaţia română la Petrograd (1914-1918). Documente
La Légation roumaine à Pétrograd (1914-1918). Documents
Editori: Gheorghe E. Cojocaru* și Eugen-Tudor Sclifos (Republica Moldova)

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow”

Grupul de lucrări: Funcţii super, cvasi-martingale şi invariante pentru un proces Markov
Autor: Iulian Cîmpean

2. Premiul „Gheorghe Ţiţeica” – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Lazăr”

Grupul de lucrări: L-funcţii Artin, forme modulare şi partiţii restricţionate
Autor: Florin Nicolae

4. Premiul „Grigore C. Moisil” – Nu se acordă

5. Premiul „Spiru Haret”

Grupul de lucrări: Serii Theta asociate partiţiilor întregi
Autor: Mircea Merca

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu” – Nu se acordă

7. Premiul „Petre Sergescu” (Istoria știinţelor şi tehnicii) – Nu se acordă

IV. ŞTIINŢE FIZICE

1. Premiul „Constantin Miculescu”

Grupul de lucrări: Nanostructuri multifuncţionale cu aplicaţii în nanomedicină
Autor: Rareş Ionuţ Știufiuc

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu”

a) Grupul de lucrări: Măsurători de elemente în concentrații foarte mici prin spectrometrie de masă cu acceleratorul
Autor: Mihaela Enăchescu

b) Grupul de lucrări: Perfecţionarea tehnicilor de depunere în plasmă a materialelor refractare și determinarea proprietăților structurale și fizice și potențialului funcțional al acestora.
Autor: Vasile Tiron

3. Premiul „Ştefan Procopiu”

a) Grupul de lucrări: Noi senzori plasmonici cu aplicații în biofizică
Autor: Vasile A. Popescu

b) Grupul de lucrări: Studiul reacțiilor de fisiune nucleară, descrierea teoretică a observabilelor experimentale și compararea acestora cu datele măsurat
Autor: Horia Pașca

4. Premiul „Horia Hulubei”

Grupul de lucrări: Studii de Astrofizică Nucleară și Dezvoltarea Instrumentației pentru Detectarea de Particule Încărcate folosind Fascicule Gama
Autori: Dimiter L. Balabanski şi Cătălin Matei

5. Premiul „Radu Grigorovici”

a) Grupul de lucrări: Studii ale claselor de materiale intermetalice inovative L10 și faze MAX, cu proprietăți magnetice dure și aplicații în domeniul energiilor regenerabile
Autor: Alina Daniela Crișan

b) Grupul de lucrări: Studiul tranziției de fază în straturile subțiri calcogenice suprapuse pentru celule de memorie cu stări logice multiple
Autor: Alin Velea

V. ŞTIINŢE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Neniţescu”

Grupul de lucrări: Sisteme polimerice multicomponente naturale – modificare, degradare, stabilizare.
Autori: Liliana Roşu și Cristian-Dragoş Varganici

2. Premiul „I. G. Murgulescu”

a) Grupul de lucrări: Nanostructuri atipice de SiO2 obţinute prin metoda sol-gel cu aplicaţii în foto/bio/electro/cataliză
Autor: Crina Anastasescu

b) Grupul de lucrări: Materiale catalitice versatile pentru domeniul energiei şi obţinerea de compuşi cu valoare adăugată
Autor: Mihaela Florea

3. Premiul „Gheorghe Spacu”

a) Grupul de lucrări: Contribuţii la chimia combinaţiilor complexe ale metalelor din blocul d și f pentru obţinerea de materiale funcţionale avansate cu proprietăţi optoelectronice şi/sau aplicaţii în biomedicină
Autor: Elisabeta Szerb

b) Grupul de lucrări: Sisteme organice cu stări multiple/multifuncţionale reversibile din clasa analogilor de curcumina
Autor: Liliana Cseh

4. Premiul „Nicolae Teclu”

Grupul de lucrări: Modelarea interacţiunilor catalizator – substrat organic la nivel molecular prin tehnici cuantice ab initio
Autor: Isabela Costinela Man

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu”

Grupul de lucrări: Materiale siliconice în sisteme de conversie a energiei
Autor: Adrian Bele

VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviţă”

Lucrarea: Cave Ecology
Autor: Oana Moldovan

2. Premiul „Grigore Antipa”

Grup de 5 lucrări pe tema: Suita de lucrări pionierat în domeniul entomologiei şi microbiologiei criminalistice
Autor: Lavinia Iancu

3. Premiul „Nicolae Simionescu”

Grup de 7 lucrări din 2018 pe tema: Molecule active în combaterea infecţiilor nosocomiale
Editor: Irina Roşca

4. Premiul „Emanoil Teodorescu” – Nu se acordă

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu”

Lucrarea: Relaţia dintre asociaţiile de foraminifere fosile şi mediile depoziţionale din nordul Pânzei de Tarcău (Carpaţii Orientali, România)
Autor: Raluca Bindiu Haitonic

2. Premiul „Ludovic Mrazec”

Lucrarea: Mineralogia argilelor mio-pliocene din Bazinul Focşani
Autor: Barbara Soare

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci”

Lucrarea: Coals of Romania: Geology, petrology and use
Autori: Mihai Emilian Popa* și Georgeta Predeanu

4. Premiul „Ştefan Hepites”

Lucrarea: Pre-seismic geomagnetic and ionospheric signature related to the Mw5.7 earthquake occurred in Vrancea zone on September 24, 2016
Autori: Dragoş Armand Stănică, Dumitru Stănică*, Jan Blecki (Polonia), Tomasz Ernst (Polonia), Waldemar Jozwiak (Polonia), Jan Slominski (Polonia)

5. Premiul „Simion Mehedinţi”

Lucrarea: Studiu asupra solifluxiunii din zona alpină a Carpaţilor Meridionali
Autor: Raul-David Şerban

VIII. ŞTIINŢE TEHNICE

1. Premiul „Aurel Vlaicu”

Grupul de lucrări: Caracterizarea mecanică a materialelor celulare avansate
Mechanical characterization of advanced cellular materials
Autori: Emanoil Linul şi Nima Movahedi* (Australia)

2. Premiul „Traian Vuia”

Lucrarea: Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation Uncovering Hidden Reserves of Profitability
Autor: Alin Posteucă

3. Premiul „Henri Coandă”

Grupul de lucrări: Prelucrarea şi caracterizarea unor materiale polimerice avansate
Autori: Cătălin Fetecău şi Felicia Stan

4. Premiul „Constantin Budeanu”

Grupul de lucrări: Soluţii inteligente pentru ecosisteme energetice
Autori: Ioan Salomie, Tudor Cioară, Ionuţ Anghel

5. Premiul „Anghel Saligny”– Nu se acordă

6. Premiul „Petre Sergescu” (Istoria știinţelor şi tehnicii) – Nu se acordă

IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad”

Lucrarea: Ampelografia României, volumul IX – Soiuri noi de viţă de vie şi portaltoi creaţi în România
Autori: Gheorghe Glăman*, Liviu Dejeu*, Elena Brânduşe, Adrian Şerdinescu, Marian Ion

2. Premiul „Traian Săvulescu” – Nu se acordă

3. Premiul „Marin Drăcea”

Lucrarea: Pomologia României, Volumul IX – Soiuri noi de măr, păr, gutui, cireş, vişin, prun şi cais create în România şi Volumul X – Soiuri noi de piersic, nectarin, nucifere, specii pomicole noi, arbuşti fructiferi, căpşun şi portaltoi creaţi în România
Autori: Nicolae Ştefan*, Gheorghe Glăman*, Nicolae Branişte, Florin Stănică, Ion Duţu, Mihai Coman

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

a) Lucrarea: Cartografie digitală & mobile GIS
Autori: Mihai Valentin Herbei, Adrian Şmuleac, Cosmin Alin Popescu 6

b) Lucrarea: Cartarea ecosistemelor naturale şi seminaturale degradate
Autori: Sorin Avram, Carmen Adrian Gheorghe, Alexandru Sin

X. ŞTIINŢE MEDICALE

1. Premiul Iuliu Haţieganu”

Lucrarea: Facultatea de medicină, şcoala medicală clujeană şi spitalele din Cluj (1500-2000)
Autor: Florea Marin

2. Premiul „Daniel Danielopolu” – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Marinescu” – Nu se acordă

4. Premiul „Victor Babeş” – Nu se acordă

5. Premiul „Constantin I. Parhon” – Nu se acordă

6. Premiul „Ştefan S. Nicolau” – Nu se acordă

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Ştiinţe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian”

Lucrarea: Capitalul în România Postcomunistă, vol.1-3
Autor: Florin Georgescu

2. Premiul „Virgil Madgearu”

Lucrarea: 100 de ani de comerţ exterior românesc.
Autori: Dumitru Miron, Mihai Ionescu, Valentin Lazea, Gheorghe Zaman*

3. Premiul „Victor Slăvescu”

a) Lucrarea: Analiza statistică a educaţiei. Vector al dezvoltării socioeconomice
Autor: Daniela Mihaela Neamţu

b) Lucrarea: Criminalitatea informatică privind transferurile financiare
Autor: Mircea Constantin Şcheau

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen”

Lucrarea: Buna guvernare. Cauză şi efect ale negentropiei sociale
Autori: Florina Bran, Carmen Valentina Rădulescu, Dumitru Alexandru Bodislav

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti”

Lucrarea: Infrastructură şi societate. Considerente teoretice şi studii de caz
Autor: Ovidiana Bulumac

6. Premiul „Henri H. Stahl”

Lucrarea: Faţetele muncii precare în România
Autor: Ana-Maria Preoteasa

Ştiinţe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu” – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuţiu”

Lucrarea: Droit européen et comparé des sociétés et des affaires
Autor: Raluca Papadima

9. Premiul „Andrei Rădulescu” – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru” – Nu se acordă

2. Premiul „Mircea Florian”

Lucrarea: Teoria substanţei la Leibniz
Autor: Adrian Niţă

3. Premiul „Ion Petrovici”

Lucrarea: Prin subteranele dostoievskiene
Autor: Ion Fercu

4. Premiul „Vasile Conta” – Nu se acordă

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie” – Nu se acordă

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

Creaţie muzicală

1. Premiul „George Enescu”

Lucrarea: Răspântii. O poveste românească (operă în cinstea Centenarului)
Autori: Dan Variu (compozitor) şi Cosmina Timoce-Mocanu (libretist)

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu”

Lucrarea: Instrumentele tradiţionale româneşti. Studii acustico-muzicale, vol. I
Autor: Ovidiu Papană

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu”

a) Lucrarea: Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, vol. I şi II
Autori (editori): Acad. Răzvan Theodorescu şi Acad. Marius Porumb
Premiul se acordă exclusiv lucrării

b) Lucrarea: Fericitul Vladimir Ghika. În spiritu caritatis. Desene
Autori: Anna-Maria Orban şi Iulia Cojocariu

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu”

Lucrarea: Sacrosanctus (Expoziţie Galeria „Simeza”)
Autor (grafician): Răzvan-Constantin Caratănase

Etnografie şi folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian”

Lucrarea: Alimentaţia. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, vol. I: Oltenia
Autori: Cătălin Alexa, Cornelia Belcin Pleşca, Laura Ioana Toader

Creaţie arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu”

Lucrarea: Restaurarea palatelor Moskovits Miksa şi Stem (Oradea)
Autor: Arh. Ernest Pafka

Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu”

a) Lucrarea: Moromeţii 2
Autor (regizor): Stere Gulea

b) Lucrarea: Festivalul Naţional de Teatru (ediţia 2018)
Autor (organizator, critic de teatru): Marina Constantinescu

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Premiul „Grigore Moisil”

Lucrarea: Dictionary Learning Algorithms and Applications
Autori: Bogdan Dumitrescu şi Paul Irofti

2. Premiul „Mihai Drăgănescu”

Grup de 4 lucrări ştiinţifice: Metode avansate de inteligenţă artificială aplicate în medicină
Autor: Dorin Comaniciu

3. Premiul „Tudor Tănăsescu”

Grup de 3 lucrări ştiinţifice: Tehnici data-driven de acordare a parametrilor regulatoarelor
Autori: Raul-Cristian Roman și Radu-Emil Precup*

4. Premiul „Gheorghe Cartianu”

Grup de 4 lucrări ştiinţifice: Metode şi baze de date de îmbunătăţire a vizibilităţii în imagini afectate de ceaţă
Autori: Codruţa O. Ancuţi şi Cosmin Ancuţi

* A mai primit un Premiu al Academiei Române
** Este membru al Academiei Române

Cu acest prilej, Academia Română acordă 6 diplome „Meritul Academic” și 11 diplome „Distincţia Culturală”.

Diploma „Meritul Academic”

 1. Revista „Curtea de la Argeş” – cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea revistei
 2. Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi – cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înfiinţare
 3. Ladislau Gyémánt – pentru activitatea științifică desfășurată
 4. Institutul Cultural Român – pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română
 5. Revista „Caiete Critice“ – pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română
 6. Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“ – cu prilejul împlinirii a 70 ani de la înfiinţare

Diploma „Distincţia Culturală”

 1. Cosmin Popa, istoric – pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română
 2. Mircea Platon, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare” – pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română
 3. Valentin Marin, secretar științific al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii – pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română
 4. Rudolf Dinu, directorul Accademia di Romania din Roma – pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română
 5. Doina Lemny, istoric de artă – pentru Expoziţia-far Brâncuşi. Sublimarea formei din cadrul Festivalului Internațional Europalia
 6. Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul Muzeului Naţional de Istorie a României – pentru Expoziţia-far Brâncuşi. Sublimarea formei din cadrul Festivalului Internațional Europalia
 7. Marin Cazacu, directorul Societăţii „Tinerimea română” – pentru Expoziţia-far Brâncuşi. Sublimarea formei din cadrul Festivalului Internațional Europalia
 8. Constantin Chiriac, directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca“ din Sibiu – pentru Expoziţia-far Brâncuşi. Sublimarea formei din cadrul Festivalului Internațional Europalia
 9. Gigi Căciuleanu, coregraf – pentru Expoziţia-far Brâncuşi. Sublimarea formei din cadrul Festivalului Internațional Europalia
 10. Ion Grigorescu, artist plastic – pentru Expoziţia-far Brâncuşi. Sublimarea formei din cadrul Festivalului Internațional Europalia
 11. Iulian Rusanovschi, avocat – pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română

Mulțumiri pentru material:
dr. Teodor ARDELEAN
Directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: