RAMURA FAMILIEI MOCIONI DE TOKAJ

de Mária BERÉNYI

Fiii preotului Constantin Mocioni au găsit în capitala Ungariei un teren prielnic profesiunii lor de comercianţi. Făcând negoţ în stil mare, prin iscusinţa şi hărnicia lor au ajuns la o bunăstare materială, numărându-se printre fruntaşii breslei neguţătoreşti şi printre membrii de seamă a coloniei macedoromâne din Pesta. Familia Mocioni a avut 17 case în capitala Ungariei.

Mihai şi Andrei, fiind căsătoriţi, sânt străbunii celor două linii, înnobilate separat, în care se ramifică familia Mocioni, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Familia se scindează în două ramuri, una la Pesta, cealaltă în Ungaria de Nord la Miskolc şi Tokaj.

Membrii celei de-a doua ramuri a familiei, al cărui prim reprezentant a fost Mihai Mocioni, şi-au avut îndeobşte sediul la Tokaj şi au fost înnobilaţi ca armalişti (adică fără donaţiunea unei moşii şi fără predicat) la 1 iunie 1798. Diploma a fost emisă sub semnătura împăratului Francisc I. Mihai Mocioni a posedat o avere considerabilă, situându-se printre fruntaşii breslei negustoreşti din colonia macedoromână din Pesta.

Mihai, care dobândeşte vii, case şi pământ în Tokaj, orăşelul cu vinuri renumite din nordul Ungariei, e străbunul liniei „de Mocioni”. Harnicii săi fii: Petru, Dimitrie, Gavril, Ioan şi Mihaiu Popovics alias Motsonyi sunt distinşi, pentru meritele lor militare, prin diploma din 1 iunie 1798, a împăratului Francisc I, cu privilegiul de „nobili armalişti”, adică fără donaţiunea unei moşii.

În diplomele nobiliare ale ambelor linii, numele Muciand/Moceani/Mocioni al membrilor înnobilaţi ai familiei e scris cum se pronunţă, cu ortografie ungurească Motsony/Mocsonyi, la care s-a adaugat şi cel de Popovics (Popovici), pentru descendenţa lor din preotul Constantin Mocioni. Mihaiu Mocioni (decedat prin 1789), întemeietorul liniei armaliste, s-a căsătorit, în 1761, cu Eva de Kefala, fiica nobilului Ioan de Kefala senior şi a soţiei sale, Ecaterina Pesthy, alias Zivkovicz, cu proprietăţi în Komaron, casă la Pesta, case, vii şi pământ arabil în Tokaj, Teteny şi Tarczal.

În timp de 28 de ani, cât a durat viaţa lor familială, s-au născut 16 copii, din care au rămas în viaţă 5 fii: Petru, Gavril, căpitan Dimitrie, Ioan, căpitan (Rittmeister) Mihai şi 3 fete: Maria, măritată cu baronul Mihai Horvath, Elena, măritată cu Naum Derra, şi Ecaterina, căsătorită cu Pellenga Diamandi.

După moartea (la 30 Aprilie 1808) energicei şi vrednicei lor mame, Eva, văduvă timp de 19 ani, „care n-a făcut lux, ci şi-a aflat fericirea îngrijind de copiii, pe care i-a crescut în frica lui Dumnezeu”, fraţii moştenesc averea rămasă de la părinţi, evaluată la 178.555 florini. Ioan, în 1805, când a împlinit douăzeci şi patru de ani, şi-a luat o parte de moştenire, începând să se ocupe cu negoţul. Fraţii Petru, Gavril şi Dimitrie nu şi-au împărţit averile moştenite, ci le-au gospodărit împreună.

[Secvențe din cartea mea recent apărută: Familii și personalități macedoromâne din Pesta (Secolele XVIII-XIX)]

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: