Dumitru Țimerman – Lacul rememorării. La 60 de ani.

60 de poezii inedite. 60 de rememorări poetice

recenzie

de Vasile BELE

Dumitru ȚIMERMAN este în fond un poet de factură modernă, pe alocuri postmodernă, care însă nu concepe că este imperios necesar să-ți negi izvorul doar pentru a urma curentul și pentru a fi pe placul confraților. El caută atât tiparele originale, cât și valorile marcate în ADN-ul ființei, poate și altceva, dar nu concepe să se prefacă sau să fie nesincer față de sine. De aceea își va afirma cu insistență apartenența la acel grup de încăpățânați, care trăiesc intens în veșnicia satului, în conformitate cu cele afirmate de Lucian Blaga. Se mulțumește a fi un liric al șesurilor, al umanității acestora, cu atenți lirici extrem de înalți fizic și moral, parcă pentru a suplini lipsa munților. Senzația stârnită de lectura multor pagini este că poetul transcrie din versetele unei lungi poezii preexistente, dintr-un timp anterior lumii văzute, o poezie șoptită de îngeri pentru a vindeca suflete și pentru a înalță ființa umană plămădită din praf”.

IOAN NISTOR

M-am îmbrăcat cu privirea ta,
Ca să-mi liniștesc nopțile
Bântuite de Fiorii
Dorințelor nestăvilite.
O mare înconjurată iubește
Sub povară lumii
Născută din uragane
Slobozite din gura Neuitării.
Pe trupul cuvintelor tale
Sădesc pomi fructiferi virgini.
Stau de veghe cu mine
Câteva Cuvinte și o Îmbrățișare
Evadate din creierul unui nuc găunos.
Scrisorile poemelor
Au adormit prin sertare
Blestemate de naftalină.
Clipele iubirii au încărunțit
În lacul odihnitor al Rememorării

poemul LACUL REMEMORĂRII, pag. 9, din volumul cu același nume – LACUL REMEMORĂRII, apărut la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020, pag. 194, ISBN 978-606-730-625-5, ce aparține poetului, jurnalistului, realizatorului de emisiuni folclorice Dumitru ȚIMERMAN, primit cu „dedicație și iscălitură” de la autor: „La mulți ani, prietene de suflet și creație literară VASILE BELE. Această carte de poeme sper să transforme sufletul într-un sanctuar literar desprins din împărăția lui Dumnezeu… Cu alese aprecieri profesionale pentru talentul tău poetic de excepție, original… S.S. Dumitru ȚIMERMAN – NORD VEST TV, la emisiunea MUZICĂ ȘI VOIE BUNĂ, din 16 martie 2021”.

O apariție de „colecție”. Una aniversară, la împlinirea unei frumoase vârste, fapt ce reiese chiar din titlul volumul – LACUL REMEMORĂRII. LA 60 DE ANI. 60 DE POEZII INEDITE. 60 DE REMEMORĂRI POETICE.

Volumul este prefațat de către Ana Vacarciuc – LIRICA POEZIILOR POETULUI DUMITRU ȚIMERMAN ESTE SINCERĂ, DIRECTĂ ȘI PASIONALĂ, pag. 5-6, din care spicuiesc câteva gânduri: „Polen de stele călătoare s-a scuturat peste sufletul autorului troienind duioase amintiri. Totul e o mângâiere în poemele și poeziile lui, un vis călător, un drum spre zări și apus de soare, tărâm și cer, din toate aceste minuni ale poeziei simțim, citindu-le, o adiere suavă. Transformă inimile în clopote de argint, unește visurile tuturor și în mod deosebit ale tinerilor îndrăgostiți. Expresie ce a reprimat și în alte comentarii de cărți, fiindcă poezia chiar unește visuri. Cu legitimă mândrie, poetul poate spune că atât poemele, cât și poeziile lui au un mare destin literar. Coarda poetică e senină, plină de frăgezime, cu accente de euforie. Poemele de dragoste sunt surprinzătoare prin sinceritatea confesiunii”, pag. 5.

Volumul este conceput sub forma unor ipotetice capitole, astfel: seria/secțiunea/capitolul 60 DE POEZII INEDITE și 60 DE REMEMORĂRI POETICE, cu subsecțiunile/subcapitolele POEMELE SATULUI, pag. 77-104, PRAFUL DRUMULUI MEU, pag. 105-124, MIRACOLUL REVELAȚIEI POETICE, pag. 125-140, SCÂNTEILE TRĂIRII, pag. 141-168 și CUPA ÎNGERILOR, pag. 169-184, în plus, volumul are și câteva REFERINȚE BIOGRAFICE – DUMITRU ȚIMERMAN, pag. 185-188.

Poemele sunt de tip modern – în vers alb. Ele pătrund. Te duc spre Lumină. Încă o dovadă, dacă ar mai fi nevoie, că la început a fost Cuvântul. Pentru poetul Dumitru ȚIMERMAN, Cuvântul, Lumina și Fericirea sunt triadă.

Cuvântul îl așează în vers, iar versul în poem – unul de factură modernistă, actuală, ușor de perceput și de identificat.

Neștiute cuvinte celebre adorm
obosite-n fereastră
Declarații târzii răsună-n pustiul
florilor din voastră
Nicăieri nu-i loc de refugiu-n
Singurătatea de gheață
Somnul neistovit alungă dorințe
fade-n dimineață
”,

din poezia DECLARAȚII TÂRZII, pag. 12.

Lumina vine din interior. Bate la „ușa muzelor”, pentru a fi deschisă. Deschiderea este înspre sau DINSPRE Cuvânt. Dar tot din cer este coborâtoare. Este lumina spiritului curat, a unui spirit viu, înflăcărat și deopotrivă luminează Calea. Calea spre frumos. Spre dumnezeirea literară. De o sensibilitate deosebită, volumul este unul de excepție. Prin excelență rostim profunzime literare, adânc întipărită în eul liric.

Din ceruri o Lumină nefirească
s-a așternut agale peste Prilog
La ceas de taină, peste trup
s-a așezat plăpânda Reîntoarcere Acasă.
Părinte drag, genunchii mei mă dor,
cu sufletul îndurerat mă rog
Când amintirea tinereții și cărțile iubirii tale
mai stăruie pe masă
”,

poemul DIN CERURI O LUMINĂ, pag. 15, dedicat preotului-călugăr Cosma Filip Crăciun.

Fericirea – a treia parte din acest întreg, este una atotcuprinzătoare. Asociată, când cu veșnicia, când cu clipă din viață, Fericirea își are „propriul” castel. Firesc ai zice. Dar, oare, locuiește singură? Ii este prieten, acestei Fericiri, Libertatea, Sărutul, Răbdarea, Primăvara.

Pomii s-au îmbrăcat în cămăși
zămislirea din flori de vișin
ca niște prinți
coborâți din castelul Fericiții veșnice.
Tu… Primăvară,
Fecioară fără de timp,
te-ai strecurat tiptil îmi rochia florilor de câmp
ca un fluture multicolor,
ca o mașinuță plină de plenul miraculos.
Fără patimi pământești
ți-ai zăpăcit privirile,
ieri dimineață,
în roua parfumată de nașterea florilor
”,

DIN LUMEA PARADISULUI SĂTESC…, pag. 19.

Deși timpul este nepotrivit, poetul recunoaște că N-AVEM TIMP, pag. 25. Dar cine are? Aici, prietene drag, îți dau dreptate. Uneori NE ÎMBĂTĂM,

cu mireasma florilor
plină de iluzii
si-amintiri păstrate prin barierele minții.
E seară în lumea îndrăgostiților
poliță cu aurul Dorinței
, pag. 26.

Avem grijă să PĂȘIM SFIOȘI, pag. 27:

pe treptele trăirii
fără opreliști
descătușare
de prejudecăți
născute din durere
.

Împământenit din moși-strămoși în Cetatea Sătmarului, poetul nu-și uită rădăcina nașterii – Maramureșul. Revine PRIN CODRII MARAMUREȘULUI, ori de câte ori are posibilitatea, dar doar cu gândul:

se preumblă străbunii mei
îmbrăcați în straie nepământești,
strălucitoare
ca niște scuturi,
ca niște forțe nepământești,
pentru a despica cu spade luminate
negurile vremurilor noastre
”, pag. 28.

Ducând dor, respect și neuitare strămoșilor, își amintește de POVEȘTILE BUNICILOR, pag. 32:

încercate de războaiele fratricide
păstrează mirosul frunzelor veștede
și-al cozonacilor cu nucă
rumeniți în cuptoarele strămoșilo
r
.

Iubirea este unică, pură, gingașă. A se vedea în acest context GINGĂȘIA PURITĂȚII, pag. 33, SIMFONIA EVADĂRII IUBIRII, pag. 35 sau ARIPI IMAGINARE, pag. 36:

cresc din trupul Voinței
copleșită de întrebările zboruri intergalactice.
Chemări nebănuite îmbrățișează evadări
cuprinse de fascinația Libertății
desăvârșită de-un miracol imperceptibil
.
Un imaginar extraordinar. Perfect suprapus liricii țimermaniene. O iubire sinceră. Fără trădare sau trădați. Indiferent unde se consumă iubirea, chiar și pe INSULA IUBIRII VEȘNICE, pag. 38, pacea, armonia deplină, Îmbrățișările sunt cuprinse în nepământesc. Ce frumos! Măcar în cărți și-n poezie să avem parte de o iubire sinceră, adevărată, medaliată sau plină de făcătură.

Alteori, surprindem alte ipostaze tematice. Pe CÂMPIILE SECERATE,

voinicește
de ascuțișul coasei de oțel
din lanurile de grâu și iarbă fragedă
 însetate veri
 petrecute
 în bătătura casei părintești
 luminată de lampa cu petrol
 Lacrimile de adolescent
 căzute pe sicriul bunicii
 amintirile primilor fulgi de omăt
”, pag. 42.

************

PĂȘESC SFIOS (pag. 49)

Alăturat unui foșnet de vânt
Pentru a prinde rouă dintr-un apus

NAIVITATEA (pag. 50) copilăriei

Mă ține pământean

PESTE ÎNTINSELE DEȘERTURI ALE IUBIRII ÎNZĂPEZITE (pag. 51)

Azi vor înflori macii
Sub privirile unui răsărit de curcubeu

PE LACUL ÎNGHEȚAT AL REMEMORĂRII (pag. 53)

Va pătrunde umbra unui sărut
Fără pretenția sincerități

POATE DOAR DOUĂ LACRIMI (pag. 55)

Își vor uni destinul într-o visare
PE TALPA CASEI, (pag. 58)

Vor înflori PALIDE LUMINI (pag. 60)

Pustiul dintre două sărutări
Va rodi – în adiere pe STRĂZILE SINGURĂTĂȚII (pag. 61)

Doar cucul DIN ÎNĂLȚIMEA NUCULUI BĂTRÂN (pag. 67)

Își va aminti de primii flori
Consumați în dimineți pierdute

LA UMBRA SĂLCIILOR, (pag. 72)

Fiorii se vor naște a doua oară
Înflorind SUB ARIPA DE LUMINĂ (pag. 74)

Singurul loc în care LACUL REMEMORĂRII va călca în strat de amintire

ÎN FAȚA NEMURIRII (pag. 75)

Odihna veșniciei strălucește
dincolo de poartă de lumină

N.A. ce apare scris cu majuscule, sunt titlurile poeziilor din volum, iar în paranteză, pagina din volum!

**************

A doua secțiune/secvență din volum 60 DE REMEMORĂRI POETICE – DUMITRU ȚIMERMAN. POEMELE SATULUI, Editura Solstițiu, Satu Mare, 2000, cuprinde câteva REMEMORĂRI DIN CRITICA LITERARĂ… și Poeme.

Printre cei care semnează aceste referințe critice, sunt: prof. univ. dr. ION ROTARU – „Un nou idilism neosemănătorist? O recrudescență sau o împotrivire ecologistă venită din partea unei sensibilități ultragiată de tehnici și hiperindustrializare?”, pag. 79;

– Alexandru PINTESCU – scriitor, critic literar, poet:

(…) este un poet autentic în sensul că drumul de unde purcede, izvoarele lui, aborigo, ca să zic așa, dar nu aborigene, sunt acele ținuturi natale, acea idee de înstrăinare a intelectualului plecat din sat, purtând pe tălpi, pe botine, țărâna locului natal, amintind de Esenin, între alții, Ion Ștefan și mulți poeți importanți”, pag. 80.

George Vulturescu – poet, critic literar, directorul revistei POESIS din Satu Mare, Ion BALA – poet, critic literar, jurnalist, Viorel VLADIMIRESCU – jurnalist, critic literar, poet, prof. univ. dr. Viorel ROGOZ – sunt doar câteva nume de referință care semnează în acest volum.

Ninge
cu petale de flori
în satul copilăriei eterne.
Simfonie dimineții dăruite fără plată
de neamul păcălesc
răsună pe ulițe dirijate de ciudat
cu procentul blocului din piele
”, din SATUL, IUBIRE ETERNĂ, pag. 92

Suntem, într-un așa zis „volum în volum”, sau „carte în carte”. Apar și poezii cu rimă. A se vedea LÂNGĂ COPACI, pag. 97:

Iubirea din adâncuri se-nalță, se destramă,
Somnul renaște tablouri prinse-n ramă.
Pe-o bancă singură privești cum plouă,
Îți place ploaia, dar tu te scalzi în rouă
.

Profesorul și poetul IOAN ANDREICA, afirmă despre poetul Dumitru ȚIMERMAN: „poetul deapănă spațiul vizual și mental, așa cum a trăit și cum a văzut el speranțele sale de viață, cu mijloacele și întâmplările constatate, urmărind meditațiile sale cu întrebări iscoditoare, comparative în momente de neuitat din lumea satului, de pe drumurile sale și a farmecului pitoresc al taxei de salcâm”, pag. 89.

*******************

Tot la secțiunea/capitolul 60 DE REMEMORĂRI POETICE, ne este prezentat „subcapitolul” DUMITRU ȚIMERMAN – PE DRUMUL MEU, Editura Solstițiu, Satu Mare, 2004 – un fragment de poeme. Repet, ne aflăm în fața acelorași tehnici literare – „carte în carte”.

Ninsoare topită pe tâmple tocite
Gust amar de pere mălăiețe
Strigăt de copil rănit de vârstă
Fluvii de-amintiri nostime
Adunate sub crengile bătrânului tei
Flori condamnate căderii rotite.
Peste casa sufletului dărăpănată
Luna ține-n sabia-i cu două vârfuri
Nostalgii invadate
,

din PRAFUL DRUMULUI MEU, pag. 107. Ne dăruie inclusiv un poem dedicat lui Eminescu – LA STATUIA LUI EMINESCU, pag. 114-115 și un altul dedicat lui Brâncuși – VÂLVĂTAIA BRÂNCUȘI, pag. 116-117, pe care am să vă las să le citiți din volum.

******

MIRACOLUL REVELAȚIEI POETICE, Editura Daya, Satu Mare, 2006 este o altă provocare literară. Ne sunt prezentate poeme de factură modernistă, în stil autentic fără doar și poate. Plin de energie creatoare, de creativitate literară, poetul, scriind, se eliberează. Libertatea este o altă temă literară, ce merită luată în calcul atunci când ai în față volumul sau volumele.

FELICIT ideea și conceptul acestei frumoase antologii de autor. Volumele prezentate în partea a doua, sunt, de fapt volumele în ordinea apariției lor. Debutează literar în ziarul „Cronica sătmăreană, în 1979, iar în volum personal în 2000 cu „Poemele satului”.

Pentru activitatea literară desfășurată de-a lungul anilor este recompensat cu premii și diplome. Cea mai proaspătă medalie îi este oferită pentru implicarea în proiectul nostru literar ANTOLOGIE DE TEXTE. RECENZII DE CĂRȚI – PERSONALITĂȚILE LITERATURII CONTEMPORANE. SINCERUS VERBA, motiv de-a-i mulțumi pentru încrederea acordată.

Chiuzbaia, 17 martie 2021

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: