DIMITRIE NEDELCU (1812-1882), întemeietorul învățământului stomatologic din Ungaria

de Mária BERÉNYI

Secvențe din cartea mea recent apărută: Familii și personalități macedoromâne din Pesta (Secolele XVIII-XIX)

Dimitrie Nedelcu
(11 oct. 1812 – 21 apr. 1882)

Dimitrie Nedelcu s-a născut în data de 11 octombrie 1812, la Lugoj, într-o familie de macedoromâni, stabilită în Banat la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Familia Nedelcu aparţinea păturii sociale respectate a Lugojului. Dimitrie urmează studiile elementare şi gimnaziale la Lugoj, după care se înscrie la Universitatea din Budapesta, unde începe să studieze Dreptul, dar apoi este atras de medicină. În anul 1839, Demetrius Nedelko, din Lugoschino-Kraschoviensis, obţine titlul de doctor în medicină cu teza: Dissertatio inauguralis physiologicopathologica De Senectute. După susţinerea tezei sale de doctorat, pleacă la Viena, la renumita şcoală medicală de stomatologie condusă de vestitul profesor Georg Edler Carabelli (1787-1842). Sub privirea lui Carabelli s-au format nume sonore de viitori profesori, şefi de şcoală ai Europei, ca Nesselt, la Praga, şi Adolph Fröhlich, la Graz. Nedelcu devine studentul lui Carabelli şi ulterior asistentul lui Sterne. După mai bine de trei ani de studii, dobândește un bagaj serios de cunoştinţe teoretice şi practice despre medicina dentară a acelor vremuri. Obţine diploma de absolvire şi vrea să se întoarcă acasă, dar este sfătuit de Carabelli (în 1842) să revină la Budapesta pentru introducerea unui învățământ şi a unei asistente stomatologice, care lipsea la Universitatea de aici. 

În 1842, cu ocazia unei conferinţe a Societăţii Medicilor şi Naturaliştilor Maghiari, Nedelcu susţine o conferinţă cu tema „Necesitatea ridicării stomatologiei la un nivel înalt, modern şi ştiinţific” (Értekezés a fogorvosi tudománynak egy korszerű magasabb tudományos álláspontra emelése szükségességéről). În această expunere bine documentată, tânărul şi necunoscutul Nedelcu afirma: „De bună seamă că nu există în toată ştiinţa medicală un fenomen mai straniu şi de netăgăduit, acela că anumiţi medici (chiar culţi şi pregătiţi) au considerat nedemn să înveţe şi să practice o anumită ramură a medicinii, aşa cum s-a întâmplat şi cu stomatologia. În consecinţă, publicul, neputând cere sfaturi de la medici învăţaţi, s-a încredinţat în mâinile celor nechemaţi, de unde reiese că nici o ramură medicală nu a fost mai expusă şarlatanismului ca aceasta”.

După publicarea textului conferinţei, ecourile pozitive nu au întârziat. S-a decis imediat înfiinţarea unei catedre de stomatologie în cadrul Facultăţii de Medicină din Budapesta. Regele Ferdinand al V-lea, la data de 30 decembrie 1843, admite ca Nedelcu să devină cadru didactic, să ţină cursuri gratuite de stomatologie. Cancelaria Facultăţii de Medicină îl anunţă oficial pe Nedelcu la data de 4 ianuarie 1844. Nedelcu cere permisiunea regelui să poată folosi titlul de profesor extraordinar (titulus professoris extraordinarii), ce îi revine de altfel prin Decretul Regal nr. 272 din 25 mai1844. De la data de 13 iulie 1844 afişează un anunţ în care aduce la cunoştinţa studenţilor introducerea unei discipline noi, cu prezenţă facultativă.

Astfel, pe Nedelcu îl putem considera întemeietorul învățământului stomatologic maghiar. Timp de 38 de ani ţine cursuri în clădirea Facultăţii de Medicină din Budapesta pe strada Hatvani, câte 2 ore de curs/săptămână şi examinează un număr de peste 400 de studenţi. Anual, are în medie un număr de 5-20 de studenţi. La început, demonstraţiile şi orele de lucrări practice se fac la domiciliul său, unde are un cabinet privat bine pus la punct pentru acea vreme (Szervita tér 3). Atunci, aceasta zonă a Pestei era numită „quartier dentaire”, deoarece aici trăiau şi lucrau mai mulţi dentişti şi tehnicieni dentari. Mai târziu, după modelul Clinicii de Stomatologie Ambulatorie din Viena, înfiinţează primul ambulator de medicină dentară, unde ţine cu o regularitate şi acurateţe exemplară demonstraţiile clinice şi practice.

În viaţa medicală a capitalei maghiare, Nedelcu a fost o personalitate bine cunoscută şi activă. Era membru al Societăţii regale de medicină, la şedinţele căreia participa cu comunicări. Fiind un practician cunoscut, întreţinea relaţii cu păturile bogate. Cabinetul său era instalat în casa sa din piaţa Szervita nr. 3. şi avea un cabinet şi la Facultate de pe str. Hatvani. Profesorul D. Nedelcu a avut mulţi pacienţi, printre care s-au numărat o serie de personalităţi de vază, miniştri, deputaţi, magistraţi etc. Printre pacienţii săi se număra şi groful Széchenyi István, primul-ministru al Ungariei, care era un om pedant şi ţinea mult la aspectul şi integritatea danturii sale.

Nedelcu s-a căsătorit cu domnişoara Iréna Tomeoni, de origine franco-italiană, care era nepoata renumitului dirijor al Operei din Viena, Pierre Dutillien. Din aceaă căsătorie s-au născut patru copii, două fete şi doi băieţi: Damaskin, Tivadar, Irén şi Elena.

Devotat vieţii universitare şi luptei neobosite pentru răspândirea şi propăşirea medicinii dentare, profesorul Nedelcu, fără a fi un militant activ în viaţa politico-socială, asemănător tatălui şi fraţilor săi, a fost un catalizator al apropierii dintre români şi maghiari. A făcut parte din cercurile progresiste ale Budapestei, frecventând cu regularitate consecventă cercul medical cu idei liberale, grupat în jurul doctorului Markusovsky, care, în perioada revoluţiei din 1848, a fost medicul responsabil de organizarea sanitară militară.

Recunoscutul şi apreciatul profesor Dimitrie Nedelcu, la vîrsta de 70 de ani, se stinge din viaţă in ziua de 21 aprilie 1882, fiind înmormântat la Budapesta şi se odihneşte în cimitirul Kerepesi, parcela nr. 4, rândul 13, sub lespedea nr. 22.

O dată cu trecerea în nefiinţă a primului profesor de stomatologie din Ungaria, învățământul medical din Budapesta pierde o componentă curriculară, pe o perioadă de 35 de ani. Abia în 1917 se reînfiinţează catedra de stomatologie, şeful disciplinei devenind prof. dr. Árkövy József, socotit de maghiari întemeietorul stomatologiei moderne. Nedelcu a elaborat o concepţie nouă în medicină, o orientare umanistă a stomatologiei, cu un evident caracter preventiv şi curativ. Deşi nu a lăsat în urma sa cărţi şi tomuri ştiinţifice impresionante, a fost şi rămâne un pionier al medicinii dentare moderne din această euroregiune.

Nedelcu era apreciat de către maghiari, fără să-şi fi ascuns originea sau sentimentele sale româneşti. În casa lui s-a vorbit româneşte, având o profesoară de limba română pentru copiii săi. Citez dintr-o scrisoare a lui Caius Brediceanu, fost ambasador al României la Helsinki, următoarele cuvinte referitoare la Dimitrie Nedelcu: „În familia sa se vorbea numai nemţeşte şi româneşte, soţia fiind italiancă din Triest nici nu ştia ungureşte. Pentru copii avea totdeauna o profesoară română în casă. Una din fetele lui, Elena, s-a măritat cu farmacistul Gheorghe Rădulescu. Cealaltă fiică, Irina, s-a măritat cu un sârb din Sîntandrei (Szentendre n.n.), Martinovici. Societatea care o frecventau şi care comunica şi în casa lor a fost exclusiv românească. „

Nedelcu făcea parte din conducerea comunităţii greco-macedoromâne din Budapesta, care întreţinea o biserică şi o şcoală, pe timpul acela unica biserică românească de aici. Se ştie că Nedelcu a luat parte la întocmirea testamentului nepotului său, Alexandru, care a lăsat o însemnată avere bisericii ortodoxe române din Lugoj, în scopuri de binefacere. Studenţii români din Budapesta s-au bucurat totdeauna de sprijinul său şi casa lui le era totdeauna deschisă pentru ei. La începutul anilor 1870 chiar aici şi-a avut sediul Societatea studenţească „Petru Maior”.

La scurt timp după moartea sa într-o revistă medicală s-a scris despre activitatea lui. Aici este subliniat faptul că Nedelcu nu a fost numai cel dintâi profesor de stomatologie şi întemeietorul învățământului stomatologic din Ungaria, ci şi unul din primii profesori ai acestei specialităţi în Europa.

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: