STEAUA DOBROGEI – revistă bianuală de cultură

(recenzie)

de Vasile BELE

STEAUA DOBROGEI – revistă bianuală de cultură, editată de Asociația Scriitorilor din județul Tulcea, „AEGYSSUS”, director și membru fondator (alături de alții) – poetul MIRCEA MARCEL PETCU.

Citiți-mă când sufletul vă plânge,
Citiți-mă când sufletul vă râde,
Citiți-mă în nopțile cu lună,
Citiți-mă gândind la clipă de pe urmă.

 

Citiți-mă și ziua dar și noaptea,
Trăiți cu mine-n gând mereu,
Să nu lăsați iubirea să vă scape,
Căci veți trăi cea mai cumplită noapte…
.

Cu ceva timp în urmă, (2020), am primit această revistă, chiar de la directorul și membrul fondator Mircea Marcel Petcu, din Tulcea. Se întâmpla acest lucru, în tabăra literară de la Sinaia, unde am fost printre participanții ediției – 2020. Timpul a trecut, până acum, când pe o „primăvară frumoasă”, am găsit revista.

Știam că am o datorie morală celor care mi-au dăruit cărți și reviste, din acest motiv, am început, în toamna anului trecut, octombrie 2020, un amplu și măreț proiect literar. Este vorba despre proiectul Antologie de texte. Recenzii de cărți – personalități ale literaturii contemporane. Sincerus verba,, pe care îl proiectam, în viziunea noastră, atunci, în patru volume. Felicit echipa de coordonare – prof. Gelu Dragoș și poet popular Nelu DANCI – și autorii participanți în acest proiect.

Mulțumesc din suflet, celorlalți prefațatori, trei doamne din elita literaturii – Carmen DĂRĂBUȘ (vol. I), Terezia FILIP (vol. II) și Valeria BILȚ (vol. III) – pentru susținerea și aprecierea sinceră. Poate dacă așa nu era, nu aveam curajul de a face pași tot spre înainte, înspre lumina Cuvântului scris.

În ciuda pandemiei mondiale, care ne-a cuprins și ne îngrădește drepturile, scriitorii nu au stat degeaba. Au creat literatură – aceasta fiind și o eliberare sufletească. Așa s-a născut acest proiect literar. În plină pandemie. Sperăm doar să ne putem bucura la lansările de carte, dacă ne va fi permis acest lucru.

Revin la motivul principal – care aș vrea să fie un semnal editorial pentru REVISTA „STEAUA DOBROGEI”, Anul II, nr. 4, decembrie 2019, (serie nouă II), pag. 212, ISSN 1223-8880, revistă de cultură editată de Asociația Scriitorilor din județul Tulcea, „AEGYSSUS”.

Din colectivul de redacție al acestei reviste literare, de certă valoare, fac parte: Mircea Marcel Petcu – membru fondator și secretarul general al redacției; din 1999, revista își continuă drumul literar în serie nouă (l), iar într-o serie nouă II, din 2018, ca o revistă bianuală de cultură, fondată în 1879, întru credință și lumină, iubire și adevăr, dreptate și cuvânt. Membri fondatori – Victor H. BAUMANN, Constantin BEJENARU, Gheorghe BUCUR, Nicolae RĂDULESC, Mircea Marcel PETCU, împreună cu regretații Tănase CARAȘCA și Olimpiu VLADIMIROV – (grăbiți spre îngeri și stele), având un colectiv de redactori format din adevărați profesioniști, au purces la fondarea și continuarea istoriei literare a revistei, fondată în 1879. Redactori asociați – Lăcrămioara MANEA, Gheorghe BĂISAN, Adrian PAL – grafica, Felix Lucian NECULAI, Oana Gabriela AGACHE, Elena PETCU, Lavinia PAVEL și R. CALIMAN – layout. Ei sunt harnicii truditori pentru ca această revistă să-și urmeze firescul drum al istoriei și al literaturii.

Iată un secol și câteva decenii de tradiție, fapte, istorie, literatură de bună calitate, logos și credință.

O revistă de cultură și artă puternică și valoroasă, pentru că, la cârma ei, sunt oameni valoroși și puternici. Elaborată în/pe secțiuni literare, revista antrenează oameni minunați și apreciați, care depun mărturii clare ale trecerii Dumnealor prin acest tărâm, binecuvântați fie toți.

Cu un Editorial semnat de către președintele A.S. din Tulcea, „AEGYSSUS”, poetul și scriitorul Mircea Marcel Petcu, i se aduce un OMAGIU MARELUI POET MIHAI EMINESCU, (pag. 1). Fiind un număr de sărbătoare, apariție editorială semnalată în preajma Marelui Paznic al Nașterii Domnului, urmează, extraordinar de frumoasă, (și frumos gândită și concepută pentru începutul revistei!) PASTORALA NAȘTERII DOMNULUI 2018. PRAZNICUL CRĂCIUNULUI – BUCURIA VEȘNICĂ, semnată de către Visarion – Episcopul Tulcii.

În cuprinsul revistei, sunt articole, eseuri, studii semnate de mari și importanți oameni ai culturii, pentru care limba română și literatura este precum sfințita și dumnezeiasca rugăciune. Prof. Gheorghe BUCUR – semnează articolele „Componenta ardeleană a vieții și operei lui Mihai Eminescu”, pag. 4-10 și o recenzie la „Volumul Nestematele iubirii al pr. Gabriel Constantin – etapă de tranziție în evoluția scriitorului”, pag. 27-32.

Prof. Floarea Calenic, ne prezintă „O personalitate a prezentului tulcean, istoricul Nicolae Rădulescu”, pag. 11-13, folosind drept motto: „Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții”, din Nicolae IORGA. Din Republica Moldova, drd. Alexandru Coceatov, semnează articolul „Imaginea Mielului în opera teologului ortodox rus Serghei Bulgakov”, pag. 14-17.

Despre „Lexic, morfosintaxă și stil în 《Românii supt Mihai Voievod Viteazul》, de Nicolae Bălcescu”, ne vorbește prof. Mihai Milian, pag. 18-21, iar Mihnea Teodor Popescu, ne prezintă articolul despre cum ar fi „Viața fără diversitate culturală”. Chiar așa! Cum ar fi? Ne explică tot ce ține de aceste aspecte în articol, rogu-vă, citiți!, pag. 22-23.

Chiar doream să aduc o critică, minoră totuși, acestei reviste, motivat de idee istoriei apariției întâiului număr al revistei Steaua Dobrogei, în 1879, dar „salvează” situația dr. Claudia Marinache, prin articolul „140 de ani de la apariția primei publicații românești din Dobrogea (1879-2019) – Steaua Dobrogei (iunie, 1879, Tulcea)”, pag. 24-25.

Felicitări! „Dobrogea, numită de Ion Ionescu de la Brad California noastră națională, începe să fie (re)descoperită cu uimire pe măsură ce se racordează încet și sigur, cu entuziasm, dar și cu multă suferință, la instituțiile și valorile naționale”, pag. 24.

Scriitorul și editorul George Terziu, semnează articolul „Mariana Talente. Jocul realității cu suprarealitatea”, pag. 26 și proza scurtă „Asociații” și „Fabrica”, pag. 76-78, iar prozatoarea Violeta Daniela Mândru, ne prezintă „fragment din volumul 《SAUDADE》 , pag. 33-36.

Cezarina Adamescu, realizează o recenzie a volumului „Am scris pe-o frunză un poem”, apărut la Editura Pim-Iași, 2019, semnat de Vera Crăciun. Recenzia se numește „Sub vraja toamnei năzuind la aripi”, pag. 37-40, unde spune: „Adeptă a poeziei clasice, iubind euforia și rigurozitatea versului cu formă fixă, Vera Crăciun s-a dovedit, încă din volumele anterioare, o romantică de nestăvilit, socotind că măsura și ritmul creează adevărată poezie, moștenită de la marii corifei pe care nu s-a sfiit să-i aleagă drept modele și de la care a învățat emoția, transmiterea ideii, muzicalitatea, acestea constituind adevărata esență a poeziei”, pag. 37.

Prof. Ernesto Mihăilescu, membru U.S.R., ne avertizează că „Eroii nu aleg între datorie și sentiment, le respectă și le împlinesc”, pag. 40-45, în timp ce romancierul Constantin Ilie Nan, propune un „fragment din romanul Ape adânci”, pag. 46-51.

Scriitoarea Angela Dumbravă, pentru acest minunat număr al revistei, propune  proză – „Se aprind luminile în suflete”, pag. 52-59. „Satul meu va fi întotdeauna satul meu, pentru că de-acolo îmi trag rădăcinile adânci și sigure înfipte într-un pământ țeapăn și sănătos”, pag. 52, scrie cu atât patos, buna prietenă Angela Dumbravă. Petre Rău, apare cu articolul „Limba lui Dionisie”, pag. 58-64, „Felul părintelui Dionisie de a vorbi cu oamenii și de a-și ține predicile era unul cu totul deosebit. Vorbea rar, puternic și uniform, fără niciun fel de intonație, fără mimică și gesturi”, pag. 58.

Zaharia Potârniche, propune, „File din jurnal” iar în acest articol ne povestește despre „《Mandolinata》și excursia mea la Galați, din 1937”, pag. 65-67, iar dr. Lăcrămioara Manea, în „Pași de lut”, ne prezintă „Autobiografia scriitoarei tulcene Stella D. Perdix: inocență, război, oameni, destin”, pag. 68-72.

Dan Ciachir, ne propune proza „O casă veche din Tulcea”, pag. 73-75, cu care se finalizează secțiunea Critică, din această revistă.

Următoarea rubrică/secțiune – „Moment aniversar”, sau „La ceas aniversar – Un ierarh dinamic, misionar și patriot. Închinare Preasfințitului Visarion, Episcopul Tulcii, la aniversarea a 60 de ani”, volum apărut la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, din Galați, 2019. Mircea Marcel Petcu – își intitulează articolul laudativ, „Acolo unde se termină cuvintele, începe văzduhul”. Tot în acest context aniversar din Episcopia Tulcii, mai semnează mesaje: prof. Mihai Marinache (publicist) – „O nobilă aniversare a Preasfințitului Părinte Visarion – momente de bucurie duhovnicească în viața și lucrarea bisericească de la gurile Dunării”; dr. Nicolae Georgescu (Tulcea), – „Smerită metanie Preasfințitului Părinte Visarion”; pr. Gabriel Constantin – „Baladă Arhiereului nostru – la împlinirea a șaizeci de primăveri ale luminatului nostru Arhiereu, Preasfințitul Părinte Dr. Visarion, Episcopul Tulcii”; pr. Nicolae Sorin Ion (consilier economic), – „Un ierarh în slujba Bisericii și a Patriei”; pr. Felix Neculai, consilier cultural al Episcopiei Tulcii, realizează un „Portret de episcop în Dobrogea de nord”.

Adrian Pal, artist plastic, își pune amprenta cu câteva lucrări personale – sugestive, minunate, frumoase și interesante. Tot Adrian Pal ne oferă un material biografic al celei care a fost „Medi Wexler Dinu la Brezoi (Vâlcea)”, pag. 195-196.

La secțiunea/rubrică POEZIE, cei cuprinși sunt: Spiridon Popescu, Valentina Becart Bisog, Mircea Marcel Petcu, Maria Matei, pr. Gabriel Constantin, Miriam Dabău, Ovidiu Scridon, Iuliana Dinte, Maria Pop, Olga Văduva (te sărut, nașă scumpă!), Constantin Bejenaru, Emilia Poenaru, Lenuș Lungu, Valeria Hogea, Marian Dopcea, Georgeta Muscă-Oană, Silvia Bună Urlih, Vera Crăciun, Rodica Cătun, Ioan Gheorghiță, Carmen Șerb, Andreea Cerșemba, Melania Cuc, Mirela Necula, Anca Maria David, Gheorghe Oancea, Sebastian Golomoz, Violeta Daniela Mândru, Virgil Antonescu și Tavita (pseudonim literar), debut în lumea literară.

Am găsit o poezie plină de valoare, când în vers alb, când poezii în rimă, am găsit poezii religioase, patriotice încărcate de esență și cu mesaje literare puternice.

Felicitări colaboratorilor participanți! Pe unii îi știu deja – Olga Văduva, Vasilica Mitrea, pr. Gabriel Constantin sau Mircea Marcel Petcu – oameni minunați și frumoși. Pe unii îi cunosc doar virtual – Silvia Bya Urlih, Lenuș Lungu sau Valentina Becart Bisog. Fiecare în felul său aduce un plus-valoare acestei minunate reviste, dovedind că împreună sunteți o forță literară, vrednici de toată laudă.

Prieteni, de la Tecuci, Pașcani, Galați și București, până în Cluj-Napoca, Târgu Jiu, sau Baia Mare, Bistrița-Năsăud, Oradea, Caracal, Brăila, Zalău (SJ), sau Padeș (GJ), în plan național – uniți într-o frăție literară, în frumusețea acestui logos. Vivat! Crescat! Floreat! Dovediți că toate acestea sunt un Modus vivendi! și că Ars longa, vita brevis! Doamne ajută să fie bine! Sui generis, fiecare, și-a stâmpărat setea, și-a deschis porțile sufletului lăsând să zboare prin file de carte și istorie CUVÂNTUL… acest minunat logos.

Hic et nunc! este vremea Dumneavoastră, a tuturor – poeți, cercetători, profesori, critici literari, eseiști, prozatori, romancieri – scriitori români. Însă nu avem dreptul de a trece cu vederea participarea internațională. La loc de cinste și laudă mare sunt cei din Paris (Franța), Torino (Italia), Sydney (Australia), Marea Britanie sau Republica Moldova, adunați din cele patru zări, sub un singur steag tricolor, care-și are port-drapelul la Tulcea.

O dovadă în plus că literatura unește și adună oamenii.

Cea din urmă secțiune/rubrică „Proză. Opinii, studii, evocări”, încheie paginile revistei. Dr. Laurențiu Mănăstireanu, ardelean de-al nostru, semnează articolul „Incendiu la un atelier de covoare din Tulcea, 1928”, pag. 145-149, iar dr. Iuliana Titov – șef-serviciu Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea, semnează „Contribuții la salvgardarea patrimoniului etnografic tulcean. Gospodăria țărănească conservată în situ Enisala”, pag. 150-153.

Dr. Victor Baumann, ne oferă prilejul de-a ne întâlni cu nuvela „Sfârșit de mileniu”, pag. 154-160, iar Gheorghe Oancea, face o recenzie a volumului „Povestiri pentru școlari”, apărută sub semnatura lui Victor Baumann, „O carte educativă de inițiere în receptarea și prețuirea valorilor noastre comunitare locale”, pag. 160-162. Despre „Pirapitinga. Facebook, ultima frontieră”, ne vorbește scriitorul Mihai Vintilă, iar Ștefan Zăvoiu, propune „Instruirea propagandiștilor”, din volumul „Caranfilii”, apărută la Editura Pim, Iași, 2016, pag. 164-165.

Gheorghe Șeitan, ne introduce într-un scurt fragment de proză – „Bătrânul și porumbeii”, pag. 166-167 și „Astralitatea mioritică”, pag. 197-198, iar dr. Nicolae Georgescu-Tulcea, face o biografie a lui „Gavril Coatu-Cerna. Învățător, scriitor, folclorist, luptător pentru ridicarea nivelului cultural și economic al satului nord-dobrogean la începutul secolului XX”, pag. 168-173.

Regretata Laetiția Mitan-Leonte, vorbește despre „Dogmele creștin-ortodoxe în colindele românești”, pag. 174-175, iar scriitoarea Vasilica Mitrea, de la Constanța, ne propune fragment de proză scurtă, „Iartă-mă, mamă!” pag. 176-177, urmând scriitorul Viorel Popescu, cu „Padeșul, filă de istorie”, pag. 177-180. Rămânem cu Luiza Adela Văduva, în preajmă, cu articolul „Monumentul de la Padeș”, pag. 181-183. Silvia Luchian ne propune o „Călătorie la Pontul Euxin”, pag. 184-186, iar prin articolul semnat de Ioan Gheorghiță, aflăm cine este „Marcus Șorlopciu”, pag. 187-189.

Pr. Felix Neculai, ne vorbește despre „Noi și Domnul din sufletele noastre…”, pag. 190-192. Elena Petcu, ne dăruie un fragment (,,Fântâna cu uluc”), din romanul, „La margine de lume”, pag. 192-193, iar Constantin Oancă, câteva fragmente din „Singurătatea Pământului”, pag. 194-195. Natalia Dediu, semnează articolul „Fir de nisip…”, pag. 198-199, iar Silvia Cocetov-Csaki (specialist CCLS, Oradea), propune sceneta „Legenda Acadelei Bastonaș”, pag. 200-201. Tot o piesă de teatru de păpuși, într-un act, ne oferă Daniela Iacoblev-Barău, pag. 202-208, numită „Imperiul Soarelui”.

Epigramistul Mihai Moleșag, face „finalul” acestei reviste. Propune câteva zeci de epigrame – savuroase, frumoase, cu prozodie și stil. Iată una:

,,Vecinul meu, șofer dotat,
E astăzi grav accidentat.
L-am întrebat: – De la raliu?
– Ei, aș! mi-a spus: – De la rachiu!
, pag. 211.

Și uite cât de frumos se leagă toate. Preț de câteva ore m-am simțit fiul Tulcii. Și vă felicit pe Dumneavoastră, cei de acolo (sau de aici!) pentru că mi-ați dat această oportunitate.

Mulțumesc colectivului de redacție! Mulțumesc, în nume personal, poetului și directorului Mircea Marcel Petcu – președintele Asociației Scriitorilor din Tulcea. Mulțumesc prietenilor de literatură cu care am „călătorit”, azi! Vă urez veacuri de sănătate și realizări literare.

Cu gândul la vremuri mai bune, din acest nord de țară, primiți sincerile mele aprecieri și laudă înveșnicită în frumos…

Vasile Bele

Vasile Bele

Chiuzbaia, 15 aprilie 2021

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: