Conf. univ. dr. GRIGORIE ŞTEFĂNESCU, la ceas aniversar!

conf. univ. dr. Grigorie Ştefănescu

Ştefănescu Grigorie s-a născut la data de 31 ianuarie 1942, în localitatea Zguriţa, judeţul Soroca, Basarabia, actualmente Republica Moldova. La 17 martie 1944 familia lui s-a refugiat în România, stabilindu-se, pentru început, în localitatea Dulceanca, judeţul Teleorman. La naştere, numele lui de familie a fost Ştefârţă, dar, în urma unei solicitări aprobate prin Decizia Nr. 156.214/513, din 11 iunie 1970, a Inspectoratului General al Miliţiei, din M.A.I., numele de familie a fost schimbat în Ştefănescu.

S-a căsătorit în anul 1973 cu Ştefănescu Angelica, care a fost profesoară la mai multe licee din Baia Mare, actualmente fiind pensionară. Fiica lor, Ştefănescu Cristina, este lector univ. dr. la Catedra de Botanică farmaceutică, de la Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.

Făcând parte dintr-o familie de refugiaţi basarabeni, cu domiciliul instabil, a urmat în anii 1948-1952 clasele primare în Roşiori de Vede, Măldăieni, Dulceanca (judeţul Teleorman), Batăr, Salonta (judeţul Bihor), sub îndrumarea a şase învăţători. Clasele gimnaziale le-a frecventat la Şcoala Generală nr. 1 din Salonta, judeţul Bihor, în perioada 1952-1955. A urmat studiile liceale la Şcoala medie nr. 1 (actualmente Liceul „Emanoil Gojdu”) din Oradea, absolvind în anul 1959.

Începând cu data de 1 octombrie 1959, a urmat cursurile secţiei Biologie-Geografie a Facultăţii de Biologie-Geografie de la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în 1964, ca specialist biolog-zoolog. Examenul de Stat l-a susţinut în luna iunie 1964, obţinând media generală 10. În cadrul lucrării sale de licență, care a avut drept subiect „Concepţia evoluţionistă a lui Emil Racoviţă”, și-a manifestat preocupările pentru aprofundarea unei problematici din cadrul disciplinelor de Evoluţionism şi Genetică.

Teza de doctorat, intitulată „Studiu asupra influenţării prin compuşi chimici a efectelor genetice, radioinduse la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), a fost susţinută în cadrul Facultăţii de Biologie, Geografie şi Geologie de la Universitatea „Al. I. Cuza” , Iaşi, la data de 15 aprilie 1983, sub Conducerea ştiinţifică a prof. univ. dr. docent Corneliu-Constantin Zolyneak.

Activitatea didactică

După încheierea studiilor universitare, prin dispoziţia M.E.I., a fost repartizat la Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Baia Mare, fiind numit în funcţia de preparator la disciplina Zoologia nevertebratelor. În cadrul acestei funcţii i s-a încredinţat responsabilitatea efectuării suplinirii la cursul şi lucrările practice pentru disciplina Biologia generală, genetică şi ameliorare. În intervalul 1968–1969 a deţinut funcţia didactică de asistent suplinitor, conducând lucrările practice şi seminariile de Biologie generală, genetică şi ameliorare, suplinind în continuare predarea cursului la această disciplină.

În perioada 1969–1972 a îndeplinit funcţia de asistent titular, fiind promovat ca şef titular de lucrări, până în 1986, când Secţia de Ştiinţe Naturale şi Agricole de la Institutul de Învăţământ Superior din Baia Mare şi-a încetat activitatea, prin desfiinţare. În intervalul 1986–1989, a activat ca profesor la mai multe licee din Baia Mare.

În perioada imediat următoare, 1989–1990, a fost încadrat ca profesor titular la Liceul de Ştiinţele naturii şi Liceul Sanitar din Baia Mare, ca mai apoi să devină inspector şcolar pentru specialitatea Biologie, revenind la catedră, la Liceul „Emil Racoviţă”, în perioada 1993–1995.

În anul universitar 1993-1994, în locul specializării Biologie-Ecologie, care a trecut în lichidare, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe de la Universitatea din Baia Mare a luat fiinţă specializarea Biologie-Chimie. Începând cu anul universitar 1995-1996 şi până în anul universitar 2006-2007, a predat cursul şi lucrările practice, la Genetică, cursul şi seminariile, la Bioevoluţie, precum şi cursul şi lucrările practice la Biologia celulară. Începând cu anul universitar 2004-2005, a funcţionat în calitate de cadru didactic asociat şi la Colegiul de Asistenţi medicali de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, filialele Baia Mare şi Satu Mare, predând Biologia celulară şi Genetica medicală. Începând anul 2004 a obţinut funcţia de conferenţiar universitar titular pentru disciplinele Genetica, Evoluţionismul şi Biologia celulară, de la specializarea Biologie-Ecologie a Universităţii de Nord Baia Mare.

În 2007 a fost încadrat la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, pentru disciplinele Genetica, Evoluţionismul, Ecologia populaţiilor, Biologia dezvoltării şi Imunologie, la specializările Ecologie şi protecţia mediului şi Biologie, în calitate de conferenţiar universitar titular.

Activitatea ştiinţifică

Începând cu anul 1995, Grigorie Ștefănescu a făcut parte, în calitate de redactor responsabil pentru lucrările de biologie, din comitetul de redacţie al publicaţiei periodice Buletinul Ştiinţific, seria B, fascicula Chimie-Biologie, de la Universitatea de Nord Baia Mare.

Printre lucrările de referință în domeniul bioevoluției și geneticii se numără manuale, monografii și literatură de specialitate, dar și o serie de articole publicate cu ocazia unor manifestări naționale și internaționale:

Bioevoluţia. Principii, factori, probe, certitudini, Edit. Dacia, Cluj-Napoca 2003, 335 p.;

Principiile geneticii clasice, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 2004, 315 p.;

Radiomodificarea chimică în radiogenetica vegetală. Studiu monografic şi experimental, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 2004, 286 p., (cu contribuţii originale);

Gregor Mendel, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, 306 p;

Principiile geneticii moleculare, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2019, 600 p. Lucrarea apare sub egida Centrului de Cercetare și Documentare Baia Mare al Academiei Române;

Epigenetica generală și umană, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 2020, 450 p. Lucrarea apare sub egida Centrului de Cercetare și Documentare Baia Mare al Academiei Române.

A publicat foarte multe articole în reviste (periodice) de specialitate în limba română (cu rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională), în reviste de specialitate, în limbi de circulaţie internaţională, în reviste din străinătate, în volume ale unor manifestări ştiinţifice naționale și internaţionale. În scopul realizării unui demers eficient şi coerent, menţionăm faptul că din totalul de 73 de lucrări ştiinţifice publicate, 3 au apărut în străinătate, iar restul de 70, în ţară.

Unele dintre lucrările de cercetare au fost comunicate şi ulterior publicate, sub formă de rezumate sau in extenso, în cadrul unor manifestări ştiinţifice care au avut loc în străinătate, la: Chişinău (Republica Moldova), Arandelovac (Jugoslavia), Istambul (Turcia), Debrecen (Ungaria).

În cadrul unor colective de cercetare interdiciplinare, a contribuit la realizarea unor contracte, proiecte şi granturi care se referă la problemele protecţiei şi dezvoltării durabile a mediului ambiant în zona Baia Mare, cu urmărirea unor teme de genetică umană (frecvenţa anomaliilor congenitale), prin prisma relaţiei om-mediu, precum şi a unor aspecte de biologie vegetală şi animală, referitoare la bioindicatorii poluării atmosferice.

Dincolo de capacitățile intelectuale, conf. univ. dr. GRIGORIE ŞTEFĂNESCU este un model de dăruire, de frumos, de omenie, intelectual de marcă, cercetător, un reper pentru cei de azi, pentru cei de mâine, pentru generațiile care vor urma.

La mulți ani și spre noi împliniri!

 (text de Vlad Ioan Bondre)

Redacția „e-Bibliotheca septentrionalis”
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare – ROMÂNIA

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: