A apărut numărul din februarie 2022 al revistei LITERE

Poetul maramureșean Vasile Dan Marchiș este publicat cu un grupaj de poezii în „LITERE” – revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, nr. 2 (263), februarie 2022, editată cu sprijinul Consiliului Local Municipal şi al Primăriei Municipiului Târgovişte. Versurile poetului maramureșean sunt publicate la paginile 106-107 ale revistei.

CUPRINS

EDITORIAL: Mihai Stan – Dura lex sed lex ….. 1

BREVIAR: Barbu Cioculescu – Mituri străvechi şi străbune rituri ….. 4

VALENŢE LITERARE: Mihai Cimpoi – Dante 700 și cultura românească ….. 5

POSTDECEMBRISM: Marian Popa – Branduri de țară ….. 9

CRONICĂ LITERARĂ: Nicolae Oprea – Poetul citadin şi melancoliile sale retorice ….. 12

CĂRŢI UITATE: Alex Ștefănescu – Amestec de melodrama și bufonadă ….. 17

REVELAȚIILE LECTURII: Iordan Datcu – Ovidiu Papadima și închisorile sale ….. 19

ARHEOLOGIE LITERARĂ: Mircea Coloșenco – Al. Alexianu – o personalitate erudit al istoriei feudale, exeget al artei poetice vechi românești (2) …… 21

CONEXIUNI LITERARE: Vasile Bardan – Aspecte estetice ale poeziei lui Nichita Stӑnescu ….. 23

CRONICĂ DE ÎNTÂMPINARE: Theodor Codreanu – Un roman complex ….. 27

UNIREA PRIN CULTURĂ: Iulian Filip – Deșteptarea creatorului ….. 31

REMEMBER: Mihai Stan – Dramă sentimentală la Palat (75 de ani de la moartea Elenei Văcărescu) ….. 33

LECTURI CRITICE: Marin Iancu – Nicolae Dina și bucuria lecturii ….. 37

PRESA EXILULUI: Mihaela Albu – Revista Scriitorilor Români (1962-1990) ….. 40

NOTE DE ISTORIE LITERARĂ: Serghie Bucur – Bacovia povestit de Agatha ….. 43

EU VĂ CITESC PE TOȚI!: Florentin Popescu – Cartea de teatru (1) ….. 45

LECTURI CRITICE: George Toma Veseliu – Iresponsabila secundă de la „Alungați din lumină” la „Sfaturi pentru iluminare” …… 47

CUFĂRUL CU PRIETENI: Chiru Cătălin Cristea – Cuib de barză ….. 50

INTARSII: Daniela-Olguța Iordache – Un Tantal post-modern ….. 51

PREZENTUL CONTINUU: Corin Bianu – Violeta Mihai, o nouă interpretare a beletristicii lui Mircea Eliade ….. 53

NOTE DE LECTURĂ: Lina Codreanu – Când amintirile-și caută satul ….. 56

ACORDURI BOEME: Amalia Elena Constantinescu – Muntele cu fereastră spre Golgota ….. 58

CLASICII NOȘTRI: Jean Dumitrașcu – Poetul Vladimir Streinu (2) ….. 60

ȘCOALA DE LA TÂRGOVIȘTE: Mădălina Simionescu-Cojocaru – Poezia lui Mircea Horia Simionescu sau regăsirea dragostei dintâi (2) ….. 63

INTERVIU: Crisula Ștefănescu – Cred în primul rând în operă ….. 67

FUNDAMENTE: Titi Damian – Florian Roatiș. Dreptul la sinceritate ….. 71

LECTURI: Tudor Cicu – Pe urmele Genezei vechi și noi ….. 74

LITERE ŞI SENSURI: Ana Dobre – Când lumea e mai frumoasă decât povestea… ….. 76

PUNCTE DE VEDERE: Florin Chivoci – Anticomunistul Tudor Arghezi ….. 78

LECTURI CRITICE: A. Gh. Olteanu – O excelentă carte de poezie ….. 79

LECTURI: Lucian Gruia– Alexandru Ciocioi. Corabia cu statui ….. 82

EMINESCIENE: Nicolae Georgescu – Ziarul Timpul acuzat în parlament ….. 84

CĂLĂTORII ÎN SPAȚIU ȘI TIMP: Petre Gheorghe Bârlea – O româncă spre Polul Nord Smaranda Gheorghiu (7) ….. 88

LECTURI CRITICE: Mihai Antonescu – Clipa și Eternul …… 91

NOTES: Simona Cioculescu – 2013 ….. 92

ISTORIE LITERARĂ: Victor Petrescu – Elena Văcărescu. Din corespondenţa cu marile spirite ale vremii …… 94

REMEMBER: Kir Papas – C.D. Zeletin (13 aprilie 1935 – 18 februarie 2020) ….. 96

SAPIENTIA: Ianoș Țurcanu – Aforisme.… …… 99

POEZIE: Iulian Filip – Basmul țăndări …… 101

POEZIE: Vali Nițu – Secunda eului ales călător ……. 103

POEZIE: Mihai Păcurar – Drapelul alb al cămășii …… 104

POEZIE: Vasile Dan Marchiș – Exercițiu 4 ….. 106

POEZIE: Mihai-Claudiu Dumitrache – Dansează-mă, pe inelul lui Saturn ….. 108

POEZIE: Emil Ariton – Chiriaş al visării ….. 109

PROZĂ: Emil Stănescu– Felix către părinți …… 110

PROZĂ EMPATICĂ:

Aurelian Silvestru – Cuiul …… 113

PROZĂ:

Ion Mărculescu – Musca …….. 115

PROZĂ: Margareta Bineață – V. Părinții ……. 116

PROZĂ: M.F. Stan – Proscrișii... ……. 119

PROZĂ: Ecaterina Petrescu-Botoncea – Copilul care coboară din munte. (O pagină ruptă din jurnalul medicului de gardă) ….. 121

CALENDARUL CU PATIMI: Ionuţ Cristache – Țara mea, în curând aurită! …… 124

ISTORIE LITERARĂ: Emilia Motoran – Istoria unei străzi: Gh. Baiulescu Strasse ….. 125

GEOCIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ: George Coandă – Caii verzi de pe pereții Kremlinului ….. 129

EX LIBRIS MEIS: Cristina-Alice Toma – État d’âme? Stări de fapt, trăiri de suflet. Portrete și peisaje I ….. 130

ESEU: Savian Mur – Negativa misiune ….. 132

PHILOSOPHIAE IN CIVITATE: Pompiliu Alexandru – Nu sub Lege, ci sub Har suntem ….. 135

OPINII: Magda Ursache – Ușor cu limba română pe scări! ….. 139

MEMORIALISTICĂ: Honorius Moțoc – Trei inspecții ministeriale ….. 141

ESEU: Iulian Chivu – Înțeleptul Nārada înfruntă timpul (Kali Santaraņa) ….. 143

SOCIETATEA SCRIITORILOR TÂRGOVIȘTENI ….. 148

******************************************************

Redăm mai jos versurile poetului Vasile Dan Marchiș.

EXERCIȚIU 4

„Pregătește-te să faci ceva special ca astfel
Dumnezeu, să poată dormi undeva
măcar un minut.”
Incredibil, cum a intervenit de această
dată muza față de mine!
Credeam că e pe „invers”,
fără nici o legătură cu literatura
și totuși mă gândeam
să pregătesc un pat în care
Tatăl Ceresc să se așeze
pentru un repaus pe măsură…
„Ce gânduri fără noimă te pătrund
în acest sens,
a intervenit ferm muza.
Crezi că Dumnezeu
se odihnește în diverse paturi ca tine
sau ca cei un miliard,
două de pământeni,
pentru că aceștia nu pot face
nici nu pot spune
ce poate înfăptui Tatăl Ceresc?
La câte are de făcut
și de spus Dumnezeu,
se odihnește pe unde apucă…
De aceea fă ceva special pentru el!”
Rămân perplex!
Este pentru prima dată când muza
nu mă inspiră personal cu nimic…
Dar a intervenit brusc:
„La câte cereri și vise deșarte sunt în lume…
Însă cum de veacuri munții
așteptându-și pădurarul ideal,
îndurând de toate,
m-ai așteptat pe mine,
m-ai dobândit ca pe o recompensă
sau premiu
nu ca pe un lucru oarecare!
Iată-mă!
Îți ofer posibilitatea să scrii…
Astfel să pregătești
cel mai fin pat de cuvinte
în care Dumnezeu
să se odihnească măcar (temporar)
câteva clipe…!

EXERCIȚIU 3

Cade o ploaie ce pare
o pregătire pentru finala concursului de ploi.
Cum va curge atunci ploaia acționată
în finală, în doi?
Dumnezeu cu cine se va confrunta
în acest sens?
Când o parte din lume, de inundații
a murit și alta momentan moare,
eu refugiatul poeziei scriu parcă
aș desfășura un colac de salvare…
Nefăcând altceva,
prin ce și prin cine să-mi aflu
o iertare,
o binecuvântare
o altă chemare?
„Ce tot vorbești acolo?”
M-a abordat fulgerător muza
și apoi a continuat:
„Te-am atras prin inspirație aici să scrii,
să nu dai apelor tribut chiar și poezii…
Nu ești tu mai marele apelor
ori judecător,
marinar sau salvamar!
Chiar potop să fie, aceștia au rolul lor…
Eu pentru tine sunt aici…
În fața Tatălui Ceresc,
cu sau fără tine
poeziile tale au aceeași trecere….
Pentru că am lăsat pământul
și apa din care sunt făcută
te-am dobândit
ca pe un premiu sau recompensă
nu ca pe un lucru oarecare
să nu încadrezi totul prin scrierile tale
fără rând în geografie sau în istorie.
Te-am atras unde inima salvamarilor
și a tuturor lucrătorilor pe ape
nu-i cuprinsă de iubirile amăgitoare.
Acum că știi de ce te-am atras aici
și nu în mijlocul lumii
prinsă momentan între ape, scrie!
Controlează-ți cu pixul poziția și fizionomia!
Deci, scrie…!
Doar scrierea ta continuă
este virgula credibilă
între tine și lucrurile neînsuflețite!

NU AJUNG CUVINTELE

Nu ajunge gramatica
pentru a etala în cuvinte
sărăcia pe care o inimă
și-o definește prin sânge, pulsând…
Sunt mesagerul sărăciei
pe care o etalez în regim de pantomimă
în gesturi, semne, suspine,
cum vântul în crengile goale ale copacului…
Tăcerea absolută o dețin copacii
Ei nu rostesc un murmur de durere
nici pentru ultima frunză ce cade
de aceea gramatica
nu se poate împlini prin viu grai…
Nu ajung cuvintele
pentru a defini concret
durerea tăcută a lumii…
Sărăcia nu poate fi definită
în context fizic, chimic
ori biologic
ci o redau în gânduri,
în context astronomic
precum spațiul…
Să se poată concepe
o temă în toată amploarea
despre sărăcia noastră a tuturor
aceasta a fost ridicată
la rang de Cosmos…
La privighetorile și mierlele înfăptuite
să definească sărăcia cântând
ziua și noaptea,
membrii unui ansamblu folcloric
n-au fredonat nimic un timp
ci doar s-au mirat..
Acum orchestra le imită
perfecționând și împlinind folclorul,
definind astfel prin cântec ce nu au avut…

PURIFICARE

Mai imprevizibilă ca oricând
muza m-a întâmpinat astfel:
„Dacă prima formă de a muri
liniștit și împăcat
nu reușește la nimeni,
va reuși a doua oară,
sau a zecea oară?
Cine moare liniștit și împlinit?
Odată ai vrut să mori îngânând poezia,
dar nu se moare de poezie
deși sunt eu ca urzica…
De aceea te voi face aprig să scrii
cum grădinarii la fete dedicații cu trandafiri…
Îi fi tu grădinar
dar cu muza nu te joci de-a urzicile
sau să mă îngâni ca pe acestea…
Când se credea despre tine că dormi
ori că undeva savurezi băuturi
sau meniuri alese,
sau că ești undeva de cineva așteptat
și mângâiat…
nu-ți amintești unde erai?
Erai unde din lipsă de modestie
conducători n-au cuvântat,
pelerini în veci nu s-au rugat,
cercetători n-au cercetat.
Unde îndrăgostiții nu vin
să-și destăinuie fanteziile
Unde zi de zi în taină
într-un loc pustiu te-am dus,
și te-am inspirat să scrii…
Este de probă
sau temporară iertarea de azi
când dintre toate instinctele oamenilor
doar cele necontrolate
dau impuls să se respecte
cele zece porunci dumnezeiești…
Acum că înțelegi
de ce te-am adus până aici să scrii,
scrie!!!”
Încep a scrie parcă
dau foc la rampa de gunoaie verbale
a lumii…
Această scriere o refulez
ca pe o componentă lichidă din
dicționarul-cisternă
de neologisme inflamabile…

EXERCIȚIU (variantă)

Atunci chiar am crezut că
muza vrea să scape de mine
când a vehiculat sobru:
„Te-am lăsat pe mâna
noii mele asistente – Marți Seara,
să te poarte pe calea poeziei
printre toți spinii și mărăcinii…
Să vezi că lumea nu-i ca ei…!”
„Imensitatea ta!”
Am glăsuit eu muzei și apoi:
„Am crezut că dorești
să te depărtezi astfel de mine…!”
Muza a vociferat:
„Nu așa trebuie să vorbească mesagerul
pe care l-am dobândit
ca pe un premiu sau recompensă,
nu ca pe un lucru oarecare,
să nu încadrezi totul fără noimă,
fără rând în istorie, în geografie
sau mai amplu în viitor!
Spinii și mărăcinii permit toleranță
chiar la o sutime de milimetru față de ei,
fără să-ți înțepe poezia,
pe când lumea înțeapă
prin diferite mijloace
și de la un kilometru…
„Dacă unii oameni vor fi ca acești spini
și mărăcini vei da înapoi?
Te vei retrage chiar
și de la indicațiile mele?
Dacă vei șovăi în fața acestor spini
și mărăcini
ce vei face în fața scrisului?
Dacă virgula credibilă
dintre faptul că spinii și mărăcinii
doar stau în gardă
fără să acționeze înainte
ci doar așteaptă nepriceperea unora
ca să-i înțepe,
și felul cum se avântă unii oameni
direct fără semnal,
este felul cum te îndemn
eu să scrii poezii,
înseamnă că doar te fac
să te joci de-a scrisul
față de ce repercusiuni severe
vei primi din partea unor oameni!
Ce ți-am confirmat eu aici
e doar un fleac
față de amploarea prin care
trebuie să redai cu lux de amănunte
acțiunea dureroasă a lumii în poezie!”

*******************

Revista „LITERE”, nr. 2 (263), februarie 2022 poate fi citit accesând:
http://www.bibliotheca.ro/reviste/litere/nr_2_2022/litere_nr_2_2022.php
Arhiva revistei „LITERE” se poate consulta accesând:
http://www.bibliotheca.ro/reviste/litere/#

Redacția „e-Bibliotheca septentrionalis”
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare – ROMÂNIA

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: