Antologia „Recenzii de cărți – personalități ale literaturii contemporane. Sincerus verba”, vol. III, Editura Mircea cel Bătrân, Băile Olănești, 2021

Recenzie

de Georgiana-Laura GHEORGHE,
poet, scriitor, traducător

Este al treilea volum din seria de antologii „Recenzii de cărți – Personalități ale literaturii contemporane. Sincerus verba”, vol. III, Editura Mircea cel Bătrân, Băile Olănești, 2021, un proiect îndrăzneț, coordonat de către Vasile Bele, prof. Gelu Dragoș și poet popular Nelu Danci.

Volumul de față are două motto-uri: „Adevărul este o mireasă fără zeste” (Francis Bacon) și poezia „Cum am putea?”, scrisă de doamna Victoria Furcoiu, autoarea seriei de cărți pentru copii „Scrieri pentru Copii, de la Bunica”.

Antologia începe mai întâi cu o prefață care cuprinde părerile și prezentarea cărții de către Valeria Bilț: istoric literar și îi cuprinde în ordinea apariției în carte pe următorii: Vasile Bele, Nelu Danci, Gelu Dragoș, Mioara Ardieleanu, Ionica Bandrabur, Mariana Bendou, Marius Mihai Coșerariu, Florin Dragomir, Ioan Dragoș, Lăcrămioara Elefteriu, Victoria Furcoiu Bunica, Petru T. Grădinaru – Vadurile, Marița Grigor, Mariana Moga, Romulus Moldovan, Olimpia Mureșan, Dragomir Ignat, Vasile Nicolae, Aurelia Oancă, pr. Vasile Pop, Aurelia Rînjea, Elvira Răceală, Limona Rusu & Victor Cobzac, Mircea Spiridon, Adriana Tomoni, Zenovia Zamfir & Iuliana Radi, Vasilica Mitrea, Georgiana-Laura Gheorghe, Garofița Jianu, Mioara Baciu, Ionuț Caragea, Rafila Bărbos și Florentina Danu.   

Cei trei coordonatori își propun să-i îndemne pe cititori să prețuiască arta, literatura, tradițiile și obiceiurile la adevărata lor valoare. Secțiunea „Vasile Bele – Articole și Eseuri. Folclor” (p. 81–112) descrie iubirea față de satul natal și aprecierea valorilor culturale ale Maramureșului de către domnul Vasile Bele.

Acest proiect este de asemenea un omagiu adus oamenilor de cultură care au plecat printre îngeri: familia Maria și Ioan Grigor din Chiuzbaia, Ionel Sima, Constantin Triță, Ana Podaru, Valer Popean și Nicolae I. Petricec.

Alături de iubire, credința este cea mai puternică armă împotriva răului, dar foarte puțini știu să facă diferența dintre credința adevărată și cea iluzorie prin care încearcă să ne ispitească diavolul, așa cum se observă în cartea „Dreapta credință. În fața unor provocări și atacuri persistente”, de preotul Vasile Pop (p. 388–391).

Din punctul de vedere al doamnei Aurelia Rînjea, poezia este o cale de comunicare cu Dumnezeu și cu noi înșine prin care ne autodescoperim. Ne luminează calea când suntem pierduți în întuneric, așa cum se poate observa în „Folos”, poezia selectată de Vasile Bele în recenzia despre cartea dânșii „Intermezzo. Poezia între fizică și metaforă”, (p. 393-404).

Scriitorii exprimă virtuțile și păcatele oamenilor, cât și perioada grea prin care trece omenirea. Aceștia încearcă să ofere mângâiere, speranță și curaj prin operele lor. Patriotismul, cele patru anotimpuri, copilăria, natura, iubirea sunt printre nenumăratele teme discutate în antologie. Sinceritatea din recenziile scrise de domnul Bele, ne stârnește curiozitatea de a citi și noi cărțile la care fac referire acestea.

Prin acest proiect, Vasile Bele ne face cunoștință cu literatura maramureșeană și ne unește prin artă, literatură și cultură.

Recomand această carte cititorilor de la 12+, întrucât există scene pe care cititorii mai mici nu le înțeleg.

Brăila, România, 2022

*******************

„Book Reviews – Well-Known Figures of Contemporary Literature. Sincerus Verba” Anthology, Vol. III,
Mircea cel Bătrân Publishing House, Băile Olănești, 2021

Review 

It’s the third volume from the series of  the „Book Reviews – Well-Known Figures of Contemporary Literature. Sincerus Verba” Anthologies, Mircea cel Bătrân Publishing House, Băile Olănești, 2021, an ambitious project coordinated by Vasile Bele, Professor Gelu Dragoș and folk poet Nelu Danci.

The mentioned volume has two mottos: „Truth is a bride without a dowry.” (Francis Bacon) and Victoria Furcoiu Granny’s poem „How Could We…?”. She’s the author of the famous „Writings for Children from Granny” children’s book series.

The anthology begins with a preface that includes the opinions and presentation of the book by literary historian, Valeria Bilț and it includes the following in order of appearance in the book: Vasile Bele, Nelu Danci, Gelu Dragoș, Mioara Ardieleanu, Ionica Bandrabur, Mariana Bendou, Marius Mihai Coșerariu, Florin Dragomir, Ioan Dragoș, Lăcrămioara Elefteriu, Victoria Furcoiu Bunica, Petru T. Grădinaru – Vadurile, Marița Grigor, Mariana Moga, Romulus Moldovan, Olimpia Mureșan, Dragomir Ignat, Vasile Nicolae, Aurelia Oancă, Father Vasile Pop, Aurelia Rînjea, Elvira Răceală, Limona Rusu & Victor Cobzac, Mircea Spiridon, Adriana Tomoni, Zenovia Zamfir & Iuliana Radi, Vasilica Mitrea, Georgiana-Laura Gheorghe, Garofița Jianu, Mioara Baciu, Ionuț Caragea, Rafila Bărbos and Florentina Danu. 

The three coordinators plan on encouraging the readers to take art, literature, traditions and customs for what they’re worth. The „Vasile Bele – Articles and Essays. Folklore” section (p. 81–122) describes Mr. Vasile Bele’s love for the native village and his appreciation for the cultural values of Maramureș.

This project is also an homage to the late men of culture like: the Maria and Ioan Grigor Family of Chiuzbaia, Ionel Sima, Constantin Triță, Ana Podaru, Valer Popean and Nicolae I. Petricec.

Together with love, faith is the most powerful weapon against evil, but very few know to make the difference between true faith and the illusory one through which the devil tries to tempt us into believing in it as seen in Father Vasile Pop’s book „Genuine Faith. In the Face of Challenges and Persistent Attacks” (p. 388–391).

From Mrs. Aurelia Rînjea’s point of view, poetry is a way to communicate with God and ourselves that results in self-discovery. It lights our path when we’re lost in the dark as seen in „Use”, the poem selected by Vasile Bele in the review he wrote about her poetry book „Intermezzo. Poetry Between Physics and Metaphor” (p. 393–404).

The writers express the virtues and sins of men, also the hard times that humanity is going through. They try to give solace, hope and courage through their writings. Patriotism, the four seasons, childhood, nature, love are amongst the many themes discussed in the anthology. Mr. Bele’s honest book reviews arouse our curiosity to read the books mentioned in them.

Through this project, Vasile Bele introduces us to the literature of Maramureș and unites us through art, literature and culture.

I recommend this book to readers 12+, because there are some scenes which younger readers can’t understand.

Georgiana-Laura Gheorghe,
poet, writer, translator
Brăila, România, 2022

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: