Ţara Chioarului sau a Cetăţii de Piatră, comoară de secole a toponimelor româneşti (III)

Jurnal din anii ciumei Covid 19

de Vasile LECHINȚAN 

Detaliu din planul cetăţii Chioarului, într-o gravură veche, de secol XVII-începutul sec. XVIII

Descoperim cu încântare comoara denumirilor pe care poporul român le-a dat locurilor dragi din fiecare sat în parte. Se desfăşoară parcă în faţa ochilor noştri un basm al satului românesc de demult. Cum să nu fii încântat să ştii că undeva este o culme de munte cea mai înaltă, numită Pe Ningară (din Ciocmani), unde se poate vedea cea mai timpurie și ultima zăpadă. Acolo parcă e un templu al ninsorii, al unei lumi celeste, plină de puritate pentru suflet a albului imaculat, un templu al emoţiilor, al fiorurilor date de schimbarea anotimpurilor. Apoi un toponim cu denumirea La Casa Fătului în Deal, din Copalnic-Mănăştur, parcă e un început de roman, din secolul al XVIII-lea, unde totul se petrece parcă aidoma ca în Vicarul din Wakefield, de exemplu, cu o familie frumoasă a fătului de la biserica din sat, cu casa lângă biserica şi cimitirul de pe deal, unde se întreţes legende şi întâmplări fantastice din cauza apropierii prea mari de… eternitate, de unde şi conflictul dintre Viaţă şi Eternitate. Poporul a început romanul, el trebuie continuat.

Să urmărim, în continuare, pe sate chiorene, comoara limbii române istorice. 

Dobrocina, com. Gâlgău, SJ

1864: Poduri (Podur), La Fântâni (La Fintiny), (Szes) – locuri de hotar; Dumbrava, Şoimuş (Sólymos) – păduri de ghindă; Cărare (Kerare), Pleşului (Plesuluj), Ţiher (Cziher) – păduri.

1898: La Podurile Popii (La Podurile Popi), La Gial [Deal] (La Gyál), Podurile Fântânii Coastii (Podurile Fantinyi Koszti), Şesu gin [din] Jos (Seszu gyin Zsosz), Răstoacă (Resztoke), Bălătruc (Beletruk), Poieni (Pojén).

Dolheni, com. Ileanda, SJ

1688: Certej (Csertes), Deal (Dál), Gura Răscorilor (Gura Reszkorirol), Leordiş (Loordis), Pivul, Poiana (Pojána).

1864: Miserniţă (Miszernicza – „aici tăia vitele furate odinioară tâlharul Pintea”), Dosu Mare (Doszu marc); Valea Răscolului (Valea rescoluluj); Coţa (Kocza –„coastă de deal”), Zatău Zateu – „loc de tău”, Glodu mare, Pe Puste (Pe puszte), Cocalci (Kokalcsi), Valea Fântânii (Valea fintini –„izvor bun, de unde sătenii cară apă”), Gialu lui Cocoş (Gyalu lui Kokos), Cocăteşti (Kokatesty), Feţii Caprii (féczi Capri), Glodu.

Făureşti, com. Copalnic-Mănăştur, MM

1715: Dumbrava – pădure, Lazuri (Lazur), Izvoru Plopişului (Izvorul Plopisuluj), Ruteşte (Ruteste), Carpeni (Karpeny), Zăpode (Zapodie), Racăşti (Rakest), Măgurici (Magurits), Calea Bonii (Kalye Banyi), Grădinuţi (Gradinutz), Plopiş (Plopis), Şatra (Satra) – deal.

1864: Dâmbu Morii (Dimbu mori), Lunca gin Sus (Lunka gyin szusz), Răchişte (Rakistye); Umbrariu, Dâmbu Mare şi [Dâmbu] Ursului (Dimbu mare és urszuluj); Grumazi, Jdeabu (Zsdabu), Dealu Grosului (Dealu grosuluj), Hălăştauă (Halasteave), Secăturile (Secaturile), Vârvu Lăpuşenesc (Virvu Lapusenescu), Grămăzurii (Gramma Zurii). În partea de jos: În Lunca gin Dos (In Lunka gyin doszu), Leordar, La Buora Ponare[?], Pe Poduri (Pe paduri), La Gruiu (La gruiu), Valea Roşie (Valea rosie).

1898, ape: în pârâul Cavnic curg: Valea Poianii (Valea Pojani), Valea Tiuz (Valea Tyuz), Valea Satului (Valea Satuluj), Valea Secuiască (V. Secueasca), Valea Carpinului (V. Carpinuluj), Izvoru Plopişului (Izvoru plopisuluj), Valea Ursului (V. Ursuluj), Valea Umbranului (V. Umbranulu) şi Valea Lazului (V. Lazuluj); izvoare: Fântâna Rece (Fontana recse), Fântâna Aniţei (Fontana Aniczie).

Fânaţe, com. Cerneşti, MM

1770:Valea Blojii (Válye Blosi) – pârâu; Gardul Ţarinii (Gardur Czarini), Branişte (Branyiste), Obcine (Opcsime), Pământu Cionteştii (Pemuntu Csontest), Valea Suciu [Socilor ?] (Valye Szutyi), Râpti (Riptyi), Calea Lascăi (Kalye Laszkej), Şez (Sesz), (Sztanyistye), Locu lui Bogdan (Loku luj Bogdány), Seci (Szécs), Gialu Mascăi (Gyalu Maszkej), Gard, Lunca (Lunka), Zăvoaie (Zevolye), Calea Strâmbă (Kálye Sztrimbe), Valea Brândolie (Válye Brindolye), Vaddul Poieniţii (Vádul Pojnicze), Copăcel (Kopacsel), Petrar (Petrár), Rupturi, Poiana Lupului (Pojána Lupuluj), Tice (Tyicse), Halaştău (Halastou), Valea Mesteacănului (Válya Mesztakonuluj), Valea Căii Strâmbe (Valya kélyi Sztrimbe), Zăvocului (Zevokuluj), Orda, Zăpoge [Zăpode] (Zepogye), Valea Prelucilor (Válye Prelucsilor), Puntea Vidicului (Pontye Vidikuluj), Peste Răsloţ (Peszte Reslocz), Valea Baba (Válya Baba), Arinii Osonului (Arinyi Oszonluj), Hurube, La Hăitaş (La Hajtás), Pământurile Ciorteşti (Pamunturilye Csortyesty), Osoi (Oszoj), Săcături (Szeketuri), Arinii Tăieţi (Irinyi Tejecz), Arini (Arinyi).

1864: Şesu (Seszu), Poiana (Pojána), Mesteceni (Mesztecsinyi), Săcătura (Szekatura), Valea Bobeiască (Valea Bebejeszke).

Frâncenii Boiului, com. Boiu Mare, MM

1702: Părău Bărărilor (Pereu Bererilor) – pârâu; Ponorâta (Ponorita), Poiana (Pojána), Fundătură (Fundeture), Inaţe (Inácze).

1715: Zăpogea [Zăpodea] (Zapogya), Coşer (Kóser), Ponori.

1773: Săcatura cu Carpini (Szakatura Kukarpyry), Feşnic (Fesnik).

1864: Poniţa (Ponicza), Ponicuţa (Ponikucza), Bărăriile (Bereriile), Pe Gialu (Pe gyalu), La Peşteră (La pestire), Pe Hisu (Pe hizsu), Sub Coaste (Sub koaszte), La Halău (La haleu).

1898: Şanţ (Sáncz), Guruieţe (Guruelcze), Gura Borului (Guru borulni), Gialu Tietri [Pietrii] (Gyalu Tyetri), Calea Lată (Culca lata), Timpuş (Timpus), Prisaca (Priszaka), Faţa Ungiurului (Fácza ungyuruluj), Băiuţ Dumbrava (Bojucz Dumbráva), Gialu Jorjului (Gyalu zsorzsuluj), Satu Petrii (Szátu Petri), Şovaru (Sovaru).

Groape, aparţine oraşului Târgu Lăpuş, MM

1715: Ilindeaua (Ilindiava) – pădure, Coasta Arinului (Koszta Arinuluj), pădure; Zăvoiu Cârligatii (Zavolye Kirligati); Fruntea Pustii (Fruntye pusziti); Valea Cârligatii (Valye Kirligati) –pâraie; Piatra Groapelor (Peátra Groppelor), Gropiţa (Groppicza).

Jugăstreni, com. Vima Mică, MM

1749: Faţa Armatii (Fácze Armátyi), Dosu Cornii (Doszu korni), Calea Sășii (Kále Szészi), Arsură (Arszure).

1770: Certeju (Csertyeszu), Bărari (Berari), Vălişelele (Veleselyelye), Faţa Scurtă (Fácza Szkurtye).

1829: Grăjduţ (Greszducz), Valea Glodului (Válya Gloduluj), Bulbuc (Bulbuk), Hornieţ (Hornyecz), Lacu (Láku), Zăbgici (Zebgyics), Gialu lui Ţipon (Gyalu luj Czipon), Ungitu (Ungyito), Bărare (Beráre), Certieju Ostoianului (Csertyesu Osztojánuluj), Hârtop (Hirtop), Zâmba Rupturilor (Zimba Rupturilor), Huci (Hucs), Pogirei [Podirei] (Pogyirej), Hăbgiţă (Hebgyicze), Zăpogie [Zăpode] (Zepogye), Tufiţe (Tuficze), Lângă Voşgină (Singe Vosgyine), Paiele Fiuzii (Pailye Füzi), Pienicuţa Grigii (Pojnyikucze Grigi), Gialu Frăsinuşului (Gyalu Freszinosuluj), Bucium (Bucsum), Vâlceaua (Velcsava), Dâmbu Gevaşii (Dimbu Gevasi), Pădurea Roză (Pedura Roze), Gardu Ţarinii (Gardi Csarinyi), Copăcel (Kopeczel), Şură (Sure), Vâlceaua Neamţului (Velcsava Nyámczuluj), Vraniţă (Vranyicze), Grăjduţ (Gresducz), Ceterne (Cseterne).

1839: Dosu lui Lupan (Doszuluj Lupan), Faţa Calului (Fácze Káluluj), Vâlceaua Albinii (Valesava Albinyi), Poieniţa Fetii (Pojenyicze Fétyi), Dosu Scurt (Doszu Szkurtye), Prohogiştie (Prohogyistye), Plopti [Plopi] (Ploptyi) –păduri.

1864: Valea Calului (Valea Kaluluj), Valea Oprii (Valea Opri), Toniţa [Poieniţa ?] Feţelor [Fetelor ?] (Tonicza feczelor), Hârtoape (Hirtope), Dosu lui Ţipon (Doszu luj Czipon), Bulbuc (Bulbuk), Dearsuri (De arsuri), Faţa Mare (Facza mare).

1898: După Gial (Dupa Gyalu), Dâmbu cu Plopti (Dimbu cu plopti), Pe Dos (Pedosz), Faţa Mare (Fácze Máre).

Lăschia, com. Copalnic-Mănăştur, MM

1770: Ponoare (Ponare),Valea Podorese (Valye Podoresze).

1864: Şindele (Sindele), Sub Dealu (Sub dealu), Pe Luncă (Pe lunka), Valea Ursului (Valea Urszuluj), Costiţă (Costicze), Coasta Petrii (Costa Petri), Lazu Pogerea (Lazu Pogyerea), Valea Goronilor (Valia Goronyilor), Valea Tomii (Valia Tomi), Lunca (Lunka), Budiceni (Budieseni), La Toptile (La toptyile), Dosu, Săcături (Szeketuri), Valea Dosului (Valea dosuluj), Mestecenilor (Mestecsenilor), Gevuţ (Gevucz), Rupturile, Fântâna ai Bărcoară (Funtina ei Berkoré), Mărăroşca (Meraroska), Dumbrăvioara (Dumbravióra), Tinoasa din Jos şi [Tinoasa] din Sus (Tyinósza din zsosz és din szusz), Poienică (Pojenike), Petroasa (Petrósa), Valea Lupuţului (Valea Lupuczuluj), Valea Hotarului (Valea Hotaruluj), Mocira (Mocsira), Stanişte (Staniste), Calea Berinţii (Calea Berinczi), Coasta Morăriştilor (Costa moraristyiloru).

Lemniu, com. Letca, SJ

1770: Ascunsă (Aszkunsze), Fântânele (Funtyinyele), Sorţ (Szorcz), Zăbonu (Zebonu), Zăvoi (Zevoj), Balta Haiducului (Balte Hajdukuluj), Coastă (Kaszte), Soarte (Szartye), Bortă (Borte), Gura Rânţului (Gura Rinczuluj), Răstoacă (Resztake), Vâlceaua Lupului (Valesava lupuluj), Lazuri (Lazur), Gruiuţ (Gurujuz), Ungiu Purcarului (Ungyu Purkaruluj), Făjet [Făget] (Fezset), Carpeni (Karpeny), Vrădmăşară (Vradmesare), Bala Trăpeşii (Balta Trepesi), Pământu (Pemintu), Capu Gruieţului (Kapu Gurjeczuluj), Gardu Ţarinii (Garduczarinyi), Păducel (Piducsel), La Iertaş (La Jertás), Ştiubei (Stubej), Branişte (Branyistye), Balta Treptii (Balta Treptyi), Cărături (Keretur), Gielniţă [Delniţă] (Gyelnicze), Onşel (Onsell).

1864: Poiana (Pojana), Ciurgău sub Coastă (Csurgeu sub kaszte), Goroniş (Goronás), Valea Peşterii (Valea Pestiri), Lazuri Coasta Viilor (Lazuri koaszta viilor), Bolovani (Bolován), Curătură (Kureture).

1898: Fântânele (Fantinele), Poian din Sus şi [Poiana] din Jos (Pojana din szusz és din zsosz), Arinaş (Arinás), Vâlcele (Valcsele), Lăzurel (Lazurel), Runc (Runk), Gura Dosului (Gura doszuluj), Poduri, Laz (Láz), Osoi (Oszoj), Şciubei (Sciubej), Bolovani (Bolováni), Făjet (Fazset), Poiniţa (Pojnicza), Ascunsă (Aszkunsze), Goronaş (Goronas), Curătură (Kuratura).

Letca, comună, SJ

1674: Colobine (Kolobine), Cătră Lozna (Ketre Lozna).

1864: Şesu către Lemniu (Seszu Ketre Lemnyin), Runc (Runk), Dumbrava (Dumbráva), Lunca (Lunka), Branişte (Branyistya), Coş Prund (Kosprund), Şesu de cătră Lozna (Seszu de ketre Lozna), Tău (Teu).

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: