FRUMUSEȚEA ADEVĂRULUI

Prefaţă

de Ana MUNTEANU DRĂGHICI

Prin scrierile Mihaelei CD, am cunoscut un om frumos cu chipul sufletului la fel de frumos și adevărat, artei consacrat! Frumusețea adevărului în vers, modelată de o poetă consacrată!

La propunerea sa de a-i alcătui prefața acestui volum de versuri, m-a încercat un sentiment de imensă bucurie, mândrie, dar și de mare responsabilitate. Mă aflu în fața unui univers conturat de consacrare a unei lire feminine ce poartă și greutatea poetului angajat, poetului cetățean. Iată de ce impresiile mele se vor o schelă ce poartă acest edificiu spre a fi deschis sufletului cititorului. Odată împlinită misiunea mea de cronicar al cuvântului ca veșmânt, miezul firii poetei Mihaela CD, trebuie să se reverse ca un dar în sufletul cititorilor ce vor deveni părtași la respirația comorilor!

De ce a ales autoarea ca titlu al volumul său de poezie „LA CASA DE NEBUNI”? Păi nu spunea chiar Eminescu „Să dăm foc la pușcărie și la casa de nebuni”? De ce să le dăm foc? Pentru că una constrânge, distruge, cealaltă încalcă rânduielile firești ale existenței de ordin material și spiritual.

Dragi iubitori ai artei cuvântului, posibili cititori ai acestei voci poetice, ce răzbate din cartea manifest pentru viață prin harul poetei Mihaela CD, vă invit să vă alăturați explorării mele prin filele marii sale conștiințe. Aș nedreptăți darul marelui fluviu emoțional adăpostit în cuvântul binecuvântat cu transfigurare artistică, dacă m-aș lăsa pliată de o intenție de structurare a cărții, pe capitole și titluri. Aceste precizări au fost de la sine făcute prin chiar trupul însuflețit cu har al cărții, dar și prin osârdia eruditului editor Johnny Ciatloș-Deak.

Da, m-am rătăcit printre lacrimile, frumusețile, revoltele și speranțele adăpostite în cuvânt prin lira feminină, dar necruțătoare, în scop de îndreptare a rânduielilor umane, a poetei Mihaela CD. După ce ne-a obișnuit cu tandrețea versului închinat iubirii în volumele sale de poezie „Focul din Noi” sau „Iubește-mă în fiecare anotimp”, poeta vine cu o poezie de atitudine, spre a atrage atenția asupra realităților sociale , politice și a milita pentru vindecarea a ceea ce numește „LA CASA DE NEBUNI”

Privită și numită astfel, societatea nu e ca un spital dotat cu mediu și specialiști cu intenții de ameliorare sau chiar vindecare a „bolnavilor” ci dimpotrivă chiar factorii decisivi provoacă distrugerea… Iată de ce, această conștiință care este poeta Mihaela CD nu poate rămâne pasivă la tragicul fenomen ce cuprinde mapamondul. Legile firii fiind nesocotite, se face apel la vindecare prin iubire cum chiar poeta mărturisește: „Cred că este datoria scriitorului care scrie cu sufletul, cu inima, să încondeieze atât frumosul, plăcutul, cât și anormalul și declinul social pentru că altfel ar fi incapabil să se mai privească în oglinda sufletului. Vă îmbrățișez cu drag!”

Cu adevărat ne îmbrățișează Mihaela CD cu adevărul scrierii sale cu propriu-i suflet… Poeme întregi ar trebui citate spre ilustrarea conținutului lor ideatic, estetic, purtător de mesaj. Vă las însă, dragi cititori să selectați înșivă valurile poetice ce duc spre marea de dor a idealului existențial.

O pandemie de răutate o intrigă pe poetă: „Voi nu-nțelegeți , măști de răutate / C-am fost creați aici ca să trăim / Nu vrem să schimbăm o DREPTATE / Ce Dumnezeu ne-a dat-o, să murim!”.

Voi enumera aleatoriu câteva titluri de capitole și poezie ele fiind grăitoare cu mare putere de sugestie: Așadar, capitolele : „Jocuri de culise”; „Comedie tragică”; „Rădăcini”; „Balsamul inimii”; „Serpentine periculoase”; „Proiecții de gânduri”; „Speranțe de bine”.

Poeta își despletește dorurile, prin transfigurare artistică, sub titluri ca: „Doruri despletite”; „De-ați trăi acuma pe pământ”, „ Mă arde dorul dragă tată”, poeta invocă pe înaintemergători spre a le atrage atenția asupra tragismului existențial. Titlurile vorbesc de la sine.

În capitolele următoare, vine cu precizări precum „Alaiul grotesc” ce face parte din capitolul intitulat „Comedie tragică”; „Maimuțe zgâite de inimi sărace / Conduc mapamondul în haine de circ”. E o aluzie la tendința de a imita ceea ce implicit duce la pierderea identității omului, a națiunii, riscul globalizării. Colaborarea pe diferite planuri în plan mondial presupune respectul identității individuale și colective pe toate paletele de colaborare.

„Nu-i nimeni să vadă cum șade prostia / La masa tăcerii cum se ghiftuiesc / Și-acolo se scrie murdară hârtia / De sângele celor ce înnebunesc”. Prostia, personificată stă la „masa tăcerii” amintind motivul lui Brâncuși, dar de data aceasta cu o conotație negativă privind „locuitorul”. În același timp această alăturare de elemente în spațiu și timp ne amintește de revolta clasicei afirmații: „Minciuna stă cu regele la masă”.

Mihaela CD

E un merit al poetei MIHAELA CD, că este în stilul ei propriu o continuatoare a unor astfel de mesaje patriotice oriunde pe mapamond. Pactul scris cu sânge ne duce cu gândul la unul dintre motivele de creație ale lui Goethe. Iată cum demersul poetic al Mihaelei CD, trecut prin propriul eu, devine universal.

Spiritul eminescian trece prin venele nobleței spirituale ale poetei. Iată de ce este de drept și prin vocație o continuatoare a spiritului și conștiinței eminesciene, spre folosul neamului românesc de pretutindeni. O deranjează și pe ea saltimbancii precum ìl intrigau pe Eminescu „Saltimbancii și nerozii”. Mihaela CD, în accepțiunea sa, îi acuză și îi deplânge în același timp pe „saltimbanci”: „Bieți saltimbanci vă credeți permanenți”. Face deci aluzie privind aceștia din urmă, că nu conștientizează vremelnicia puterii, scurtimea și zădărnicia acestor condiții efemere.

Într-un armonios „Balans poetic” face referiri revelatoare, usturătoare spre luare-aminte și îndreptare la „Bieți arlechini”; „Porți închise”; „Nu sunt zei”. Aflăm din „Lagărul arlechinilor” că „… traiul nostru-i zilnic amânat” în timp ce „Greii lumii vând gogoși”.

Să luăm aminte la vocea poetică a Mihaelei CD: ,,Vântul schimbării bate-n univers / Și duios se țin aștrii de mână / Că vor să stea în lume și în vers / Pe albastră boltă să rămână”. Înțeleg că noi suntem una cu „aștrii” cărora li se cuvine „Pe albastră boltă să rămână”. Ceea ce propune poeta prin impresionantul demers poetic pe care tocmai l-am citat, nu e doar un motto, ci un adevărat dicton deschizător al filei sufletului său prin intermediul cărții!

Sub titlul „Preschimbare în bine” aflăm despre uciderea a tot „cu greutate” / Și cu însângerate terapii”. După cum spuneam „La casa de nebuni” a societății omenești cu nedrepte „orânduieli” terapia nu e una de bună intenție, dimpotrivă e ucigătoare… Drept răspuns poematic vine un blestem, dar nu unul obișnuit în exclusivitate cu tentativă negativă, ci unul și cu nuanță pozitivă, pașnică: „Și la bunătate fiți osândiți!”.

Ne amintim de expresia populară: „cusută, cu ață albă…” Ei bine în cartea de față întâlnim titlul „Cusute-s cu ață de ghips”: „Dar nu se așteaptă vreodată / Să zburde la suprafață / Orori ce-s cu fața brodată / Ce-au fost cusute cu ață”.

Ingenioasă alăturare spre ilustrarea poemului, pictură digitală „MĂRUL DISCORDIEI” aparținând aceleiași artiste Mihaela CD. De altfel majoritatea poemelor sale se bucură de armonia îngemănării artelor sale prin adecvată ilustrare.

Din capitolul „Comedia tragică” face parte poezia „Alaiul grotesc” care dezvinovățește pe cei care fiind victime „îngroașă alaiul lumesc”: „Dar cei ce-s nebuni nu poartă o vină / Decât că îngroașă alaiul lumesc”. E un determinism între individ și mulțime prin reciprocitatea apartenenței și influenței.

Structura poeziilor poartă amprenta rigorilor clasice privind metrica, rima și muzicalitatea interioară a versului, ceea ce conferă profunzime, efecte emoționale și solemnitate poeziei. Este prezentă trimiterea la tradiție, cultură, dar nu lipsesc nici elementele moderniste și neomoderniste. De asemenea ironia fină și simțul umorului presară poeziile cu un plus de farmec și putere de receptare: „Nebunii se-ntrec în curse de foc / Și-alunecă banii murdari în zadar / Se-ncinge folia și totu-i un joc / Atât de perfid, agresiv și murdar / Ce roata învârte bătând pe loc”. Prin motivul roții ce poate fi progres dar și pedeapsă răzbate aluzia la lipsa dinamismului social, politic, economic, cultural, provocat anume pentru ca răii să-și împlinească interesele meschine potrivit metodei: „Dezbină și stăpânește…”

Poezia „Drumeți în nebunie” e formată din trei strofe a șase versuri fiecare. Rima fiind încrucișată e îmbrățișată de rima versului de început și sfârșit: „scurt, știe, furt, fie, cort, nebunie”. Utilizează ca element al rimei o diversitate de părți de vorbire cum ar fi adjectivul, verbul, substantivul.

Conștiința menirii poetice pe care poetul o dedică adevărului, dreptății, vindecării și prosperității societății, transpare și din versurile scrise sub titlul poeziei „Balans poetic”. Iată întrebarea sa retorică: „Te-ntrebi mereu blocat de suspans / Cum versurile mele-n mine cresc?!”.

Majoritatea poemelor au strofele poeziei formate din patru versuri utilizând diversele forme cunoscute ale rimei.

„Lagărul arlechinelor”, expresia constrângerii firii, o abordare a întâlnirii relaționale între concret și abstract: „Se zbat să închidă minți deștepte”, / „Căci am închis în lagăre amare / Voința și dreptatea ce-o aveam”.

Dar iată că se-arată lumina speranței în „Inimi unite pentru libertate”: „Uniți cu toții ne-am strâns într-un oftat / Într-un convoi, Inimi și bunătate.” Idealul prin care: „Și bunătatea pură va învinge / Căci inimile toate le-am unit!”.

Se întrezăresc în abordarea poematică și elemente biblice sub titlul „Judecata din urmă” care ne duce cu gândul spre „Judecata de apoi”. Manifestul poematic al poetei Mihaela CD e unul de dimensiuni superioare privind impactul emoțional, ideatic și estetic. Un alt fel de „Împărat și proletar” decât cel eminescian, un manifest continuator, contemporan!

Dacă Eminescu se adresează cu vehemență, ca purtător al spiritului românesc, ca poet cetățean al celor: „Ei îngrădiți de lege plăcerilor se lasă / Și sucul cel mai dulce pământului îl sug…” Poeta Mihaela CD, ca exponentă a neamului românesc a patriei mamă România, dar și a comunității românești din Montreal – Canada precum și cu atașament pentru toți românii în context universal, este o voce poetică purtătoare a idealului de pace, libertate pentru sănătatea pământului din timpul nostru. Îl iubește și-l apără cu cerul sufletului său. De aceea dezvăluie cu vehemență, dar și cu iubire, militând pentru supraviețuirea planetei și a omenirii: „Din toate legile cele făcute / Vă faceți scuturi pentru voi”. Odată dezvăluite neregulile „nedreptei rânduieli” sperăm că aceasta va fi zdrobită în favoarea armoniei.

Motivul învierii, ca fiind o temelie a credinței creștine aparținătoare mai multor rituri religioase, este prezent și în puterea cuvântului din poezia neobositei, talentate și de credință poetă Mihaela CD: „Pleacă rând pe rând sărmanii / Spre cerul păcii să învie / În van cred să scape hoțomanii / Judecata din urmă o să vie!”

Poeta propune ca soluție de supraviețuire a condiției umane „Transfer la bunătate”: „Celui ce-are trebuință / Bunătatea să-i transferi”. Ne mai adresează poeta un îndemn sub titlul: „Iubiți-vă voi oameni”

Cu onor se raportează poeta Mihaela CD la viziunea filozofică blagiană când poetul „Semnelor vremii profet” se identifică cu idealul neamului. Astfel consemnează în cartea sa poeta „Profeția bunătății”.

Apelul la divinitatea, care i-a dat de fapt și harul, transpare și sub titlul ce-o invocă: „Salvează-i Sfinte”: „Într-un brâu smerit de umilință / Salvează-i te rog, Sfinte, de vrei!”.

Drag cititor, simt că mă însoțești în clipa cuvântului ce adăpostește eternitatea spirituală a poetei! Nu ți-am dezvăluit toate podoabele acestei cărți, un adevărat sanctuar sufletesc, un altar de rugăciune al cuvântului! Mă despart greu de acest taifas cu darul scrisului acestei doamne a poeziei, Mihaela CD.

Pe când să închid vremelnic cartea, mă rețin acei mirifici „Fulgi de dor” dăruiți în cutia pandorei metaforice de romantica și totuși surprinzător de luptătoarea poetă: „Și-mi pare frig și-n suflet ninge / Cu fulgi înaripați de dor!”.

Ca om al timpului, poeta Mihaela CD își propune „Proiecții de gânduri” sub titluri „Până când”, „Doamne să ne faci dreptate” sau mobilizatorul titlu „Să luptăm ca niște lei”, „Libertate și credință”.

A venit și vremea răzvrătirii sugerată de „Răscoala sufletelor”. Deci nu o răscoală obișnuită ca cea a țăranilor sau ale altor categorii sociale, ci una lăuntrică… „Ce-aveți cu noi? Voi n-aveți nici un drept / Să faceți gropi cu moartea pe lopată”. Interesantă și inedită abordare a instrumentului de îngropare a vieții ca fiind purtător al morții…

Cu „Speranțe de bine”, las poeta, mereu alături de oameni și de nevoile lor, să vă însoțească prin frumusețea adevărului, după cum ea însăși mărturisește, cu versul său: „Lăsați-mi versul să vă însoțească / Pe-altarul vieții prin orice nevoi / Căci scrisu-v-am cu voie frățească / Să fiu alăturea mereu lângă voi”.

Ana MUNTEANU DRĂGHICI
Membră a Ligii Scriitorilor din România
Membră a Cenaclului Retro din Chicago
Președinta Cenaclului Literar „N. D. Cocea Anotimpuri” Sighişoara

 

2 Responses to FRUMUSEȚEA ADEVĂRULUI

  1. Mihaela CD spune:

    wow ce frumoasa surpriza multumesc din suflet!

  2. Ana Munteanu Drăghici spune:

    Publicarea prefeței pe care-am alcătuit-o la cartea intitulată ,,La casa de nebuni”semnată de poeta MIHAELA MIHA, vine să confirme ,, FRUMUSEȚEA ADEVĂRULUI” poetei canadiene!
    Mulțumiri poetei MIHAELA MIHA pentru această plină de bucurie înștiințare și revistei Ebibliothecaseptentrionalis pentru publicare!

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: