A ieșit de la tipar revista „Convorbiri literare”

07/06/2023

Vă prezentăm numărul 5(239)/mai 2023 al revistei de mare prestigiu Convorbiri literare, apărută în condiții grafice excepționale, cu un conținut bogat și variat în cele 204 pagini ale sale.

În cuprinsul acestei faimoase reviste, printre scriitori din diverse zone ale țării, este publicat cu versuri și poetul maramureșean Vasile Dan MARCHIȘ, la pagina 200: Suntem după toate cele văzute și nevăzute.

Vasile Dan Marchiș

Redacția:

Director: Cassian Maria SPIRIDON
Redactor șef: Mircea PLATON
Redactor șef adjunct: Marius CHELARU
Secretar general de redacție: Dragoș COJOCARU
Redactori: Liviu PAPUC, Antonio PATRAȘ
Colegiul: Ana BLANDIANA, Mircea A. DIACONU, Gellu DORIAN, Constantin DRAM, Gheorghe GRIGURCU, Ioan HOLBAN, Cristian LIVESCU, Virgil NEMOIANU, Basarab NICOLESCU, Ion PAPUC, Ioan-Aurel POP, Adrian Dinu RACHIERU, Vasile SPIRIDON, Dan TOMULEȚ, Alexandru ZUB
Secretariat: Doina BUCIULEAC, Olga IORDACHE.

REVISTĂ A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA FONDATĂ DE SOCIETATEA JUNIMEA DIN IAȘI, LA 1 MARTIE 1867. EDITOR: ASOCIAȚIA REVISTA CONVORBIRI LITERARE ASOCIAȚIE DE UTILITATE PUBLICĂ. (www.convorbiri-literare.ro.)

CUPRINS:

Cassian Maria SPIRIDON – Invențiile năuce ale anilor ’60 / 1

ANCHETA REVISTEI: EMINESCU AZI – Mircea POPA / 11

„Profesorul e un actor care vine cu rolul învățat, lăsând impresia că e spontan” – interviu cu criticul Citește restul acestei intrări »


Diarium Academicum Septentrionis (XX)

04/06/2023

de dr. Teodor ARDELEAN,
Directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare

31 ianuarie 1931. Episcopul Alexandru Rusu, însoțit de episcopul Iuliu Hossu au beneficiat de o frumoasă primire la Cluj, în Sala de recepție a gării, în prezența oficialităților: Dr. Alexandru Vaida – Voievod, primarul dr. Teodor Mihali, senatorul Romulus Boilă, părintele canonic Ion Agârbiceanu, Valer Pop, prefectul Adam Popa ș.a.

26 martie 2008. Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene a devenit pentru două ore „spațiu de liturghie după liturghie”. Directorul Editurii „Galaxia Gutenberg” Tg. Lăpuș, Părintele greco-catolic Silviu Hodiș a organizat lansarea cărții lui George Weigel Martor al Speranței, monografie teologică dedicată Papei Ioan Paul al II-lea. Moderator: dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii. Intervenții: prof. univ. dr. Nicolae Felecan, prof. univ. dr. Gheorghe Pop, dr. Ioan Tâmbuș. Public receptiv și rugător!

27 martie 2008. Dr. Teodor Ardelean și Pr. Silviu Hodiș au fost invitați la AXA TV Baia Mare spre a evoca figura istorică a Papei Ioan Paul al II-lea, în lumina viziunii puse în operă de monograful său, George Weigel, Citește restul acestei intrări »


AUREL MOȚ, ultimul preot care a slujit în limba română în biserica ortodoxă din Miskolc (Ungaria)

04/06/2023

În fotografie la mijloc e preotul Aurel Moț

de Mária BERÉNYI

Biserica, care e una din cele mai frumoase biserici ortodoxe din Ungaria, a fost sfinţită în 1806 de către episcopul din Buda Dionisios Popovici. Pe faţada bisericii ortodoxe din Miskolc în semn de amintire s-a pus o inscripţie, în greceşte, pe care scrie: „Această biserică a Sfintei Treimi s-a întemeiat în 1785 pe timpul puternicului Iosif II, regele Ungariei, şi s-a isprăvit în anul 1806, pe timpul puternicului împărat Francisc II, regele Ungariei, cu cheltuiala fraţilor valahi din Macedonia”.

În decursul anilor au preoţit aici: Constantin Vulpe, Gheorghe Popovici, Emilian Margó, Gh. Theodorovici, Emil Iancovici, Aurel Moţ, Constantin Popovici.

După 1830 macedoromânii din Miskolc se asimilează în mod accelerat. Credincioşii bisericii sunt tot mai puţini la număr. În 1896 erau Citește restul acestei intrări »


Puțin timp umplut de eternitate

31/05/2023

de Dana OPRICA

Oare sufletele morților stau sau nu în infern?

Este o veche credință, potrivit căreia sufletele plecate de aici merg în infern; apoi, ele se întorc aici, născându-se din morți încă o dată. Dacă este așa, dacă cei vii renasc din morți, atunci unde ar putea sta sufletele noastre aiurea decât acolo? De n-ar exista, nu s-ar putea naște din nou și aceasta ar fi o dovadă mulțumitoare cum că sufletul există. Dar dacă asta nu-i sigur, atunci e nevoie de o altă cercetare.

(Socrate, în Platon, Fedon)

„Unde crezi că se duc morții? Toți au să fie alte ființe, cu o altă gândire și o altă înfățișare” – se întreabă și răspunde simplu, ardelenește Nicoară Mihali prin vocea frumoasei Ancel care pornește într-o amețeală a căutării strămoșilor. Și, ca-ntr-o imagine cinematografică, îngrijește o pasăre neagră care cade în zăpada albă, căreia i-a legat picioarele cu o bucată ruptă din propria rochie, căreia i-a încălzit ciocul, în zadar, „într-un fel de sărut dintre pasăre și om”. Ni se prezintă, astfel, un circuit închis, descris de Socrate: viața se varsă în moarte, iar moartea revarsă viața. Pasărea e cea care o aduce aici pe pământ. Barza, din imaginarul românesc, aduce nou-născutul. Pasărea devine astfel purtătoarea spiritului nou, spirit care uneori trebuie să colinde ca să se întoarcă purificat, cu o nouă înfățișare, cu o nouă gândire, cu o altă experiență.

Așadar, viața fiecăruia dintre noi nu începe aici, pe pământ, și nici nu se sfârșește aici, pe pământ. Dar nu pentru toți; sunt unii, să le zicem vampiri, care sunt obligați la aceeași secvență de viață, și, implicit, la eternitate. Romanul Amurg (2008) semnat de Stephanie Meyer (e interesant și filmul american cu același nume) tratează tema Citește restul acestei intrări »


Amintiri despre Arhimandritul Iuliu Scriban

31/05/2023

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Arhim. Iuliu Scriban
(31 mai 1878, Galați – 4 ian. 1949, București)

Arhimandritul Iuliu Scriban a fost unul din monahii de înaltă cultură din perioada interbelică românească. A funcționat mulți ani ca redactor la revista „Biserica Ortodoxă Română”.

Am avut prilejul ca să-l întâlnesc pe Părintele Arhim. Caliopie Georgescu, fostul stareț al Mânăstirii Lainici, la București, în seara zilei de 30 martie 1981. Aveam de lucru la Biblioteca Academiei și mă cazasem la căminul Patriarhiei. Îl cunoscusem pe Părintele Caliopie în perioada 1976-1977, când lucrasem împreună la Mitropolia Olteniei din Craiova. Mă apropiasem sufletește de dânsul, fiind un bătrânel foarte cumsecade, sfătos și plin de amintiri interesante din trecutul Bisericii și al țării.

În seara aceea mi-a vorbit despre Arhim. Iuliu Scriban și despre Gala Galaction. Cu Iuliu Scriban slujise ca preot. Inteligența lui Scriban era de-a dreptul uimitoare. Împreună cu episcopul Vartolomeu Stănescu al Olteniei, a mers la un congres într-o țară apuseană. A avut cel mai mare succes dintre toți participanții. Răspundea, de la tribuna congresului, fiecăruia în limba sa. Știa zece limbi să le vorbească fluent. I s-a acordat de trei ori mai mult timp decât celorlalți, fiindcă era o adevărată revelație pentru participanți. La acest congres l-ar fi întrebat mai mulți „- Ce ești tu în Biserica ta?” El a răspuns cu modestia care-l caracteriza: „- Ia, acolo, și eu un biet călugăr! M-a luat episcopul să-i car bagajele!”

În timpul primului război mondial fusese implicat într-o grupare de intelectuali, care promulgase o Citește restul acestei intrări »


Arta adevărată

28/05/2023

Arhiepiscopul Iustinian Chira
(28 mai 1921, Plopiș – 30 octombrie 2016, Baia Mare)

selecție text de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Mai devreme sau mai târziu, în domeniul artei, oamenii vor părăsi fotoliul cald din fața televizorului, a radioului și vor intra în sălile de spectacol, dorind să vadă nu umbre, ci mișcare vie, cântec adevărat, lacrimi și trăire întreagă. Cu falsurile repede se satură omul. Un colț de natură, un crâmpei de cer, un amurg sau niște zori vor înălța, vor face să tresară veac de veac inima omenească. Zeitățile antice au adus inima spre o însetare tot mai mare de lumină care n-are umbră. Zeitățile moderne ce au dus pe om spre un colaps interior, au redresat privirea lumii spre Izvorul vieții. Motiv ce mă face să cred că viitorul poeziei este triumfal.   

Citește restul acestei intrări »


LAVINIA BETEA – oaspetele bibliotecii

27/05/2023

Doamna LAVINIA BETEA este prof. univ. dr. la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, autoare și coautoare a 22 de volume publicate până în prezent. Pe 12.05.2023 a participat la lansarea cărții „Ce s-a întâmplat de fapt. Un dialog despre perioada post decembristă.” a d-lui Virgil Măgureanu, primul director SRI după căderea regimului Ceaușescu (1990-1997), la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare.

Cărțile scrise de domnia sa aduc în atenția opiniei publice o epocă de tristă amintire – comunismul în România, cu personajele ei aferente: familia Ceaușescu, Corneliu Mănescu, Lucrețiu Pătrășcanu, Gheorghe Maurer, Gheorghe Gheorghiu Dej și chiar Ion Iliescu, deoarece a vizat cu precădere biografiile liderilor comuniști.

Din ce trăiri personale s-au născut aceste cărți, care a fost prima carte scrisă, care au fost sursele de documentare pentru cele 22 de cărți publicate și ce ducem din acea epocă în anii de după 1990 aflați în acest interviu realizat la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare.

https://www.youtube.com/watch?v=G3ZyDdwuAFk

 

Citește restul acestei intrări »


Publicații românești în U.S.A. din ciclul „Istoric al publicațiilor românești din străinătate”

23/05/2023

Secțiunea III: Considerații privind publicația online „CLUBUL PRESEI TRANSATLANTICE” / „THE TRANSATLANTIC PRESS CLUB”

de prof. dr. Cornelia PĂUN HEINZEL

„Clubul Presei Transatlantice” – Punte de comunicare între locuitorii a două continente este o publicație online – care are la bază un program bine definit, stabilit și prezentat într-o „Declarație de principii” concepută de către inițiatorii acestuia – care are ca scopuri promovarea valorilor reale și comunicarea – realizată în mediul virtual – a informațiilor esențiale corelate cu aceste idealuri, pornind de la ideea de a construi o modalitate de a fi alături de oameni , care să aibă un impact pozitiv asupra vieții acestora, să ofere ajutor  persoanelor și instituțiilor, la nevoie.

Inițiatorul înființării „Clubului Presei Transatlantice”, ca forum jurnalistic în care să activeze jurnaliști din toate colțurile lumii, este profesorul Ioan Iacob.

Ideea a apărut în urma unei colaborări literare a inițiatorului cu poetul Mircea Ștefan din Cleveland, Ohio, activitate din care a rezultat cartea „Carate de septembrie”, lansată în septembrie 2004, la Chicago în cadrul Festivalului „TASTE OF ROMANIA”. Jurnalistul Ioan Iacob a explicat ideea că a colaborat cu poetul Mircea Ștefan, amândoi din cele două continente despărțite de oceanul Atlantic – Europa și America – activitatea literară reprezentând liantul.

În domeniul presei, Ioan Iacob a gândit că în mod similar se poate realiza un schimb Citește restul acestei intrări »


Despre aur și un „om de aur”!

23/05/2023

de dr. Teodor ARDELEAN,
Directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare

Victor Slăvescu
n. 23 mai/5 iunie 1891, Rucăr, Muscel –
d. 24 septembrie 1977, București

La 1 februarie 1935 se consemnează demisia lui Victor Slăvescu din Guvernul Tătărăscu. Un gest de onoare făcut de un mare economist și finanțist al României care, ca profesor, i-a urmat la catedră lui Virgil Madgearu. De ce subliniez acest fapt veți înțelege foarte bine la finalul acestei „tablete”, bune pentru „medicina societății”. Căci Victor Slăvescu a trăit un puternic sentiment de insatisfacție în perioada mandatului său la Ministerul Finanțelor (subsecretar de stat în Guvernul I. G. Duca și ministru în Guvernul Tătărăscu). Nu a putut tolera hățișul relațiilor politice și interpersonale, intervențiile generate de interese particulare contra celor ale societății. Spunea adesea că aici în Minister „se trag sfori” și „se schimbă politica de la o zi la alta”. Nu vi se pare, stimați cititori, că aceste maniere birocratice vă sunt cunoscute?

Și-a clădit treptat o personalitate de excepție, în ciuda destinului care îl antrena mereu spre locuri prea bătute de vânturile istoriei. Dacă în 1933, ca subsecretar de stat la Finanțele conduse de Constantin (Dinu) I. C. Brătianu și apoi ca titular al acestui minister până în 1935, nu s-a putut adapta la mentalitățile tipic balcanice Citește restul acestei intrări »


In memoriam conf. univ. dr. CARMEN DĂRĂBUȘ

22/05/2023

Carmen Dărăbuș
(3 februarie 1966 – 20 mai 2023)

Conf. univ. dr. habil. Carmen Cerasela Dărăbuș (Pavel), născută la 3 februarie 1966, în Baia Mare, a parcurs un drum academic de excepție.

A studiat la Liceul Industrial Nr. 9 (astăzi Colegiul Național Mihai Eminescu), Baia Mare, secția filologie-istorie. În anul 1990 a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, secţia română-franceză, cu teza de licență, Teme şi motive balcanice în poezia română contemporană, a fost coordonată de prof. univ. dr. Mircea Muthu, iar în anul 2000 a devenit doctor în filologie în cadrul Universității București, Facultatea de Litere, cu teza Funcții ale cuvântului poetic la Nichita Stănescu.

A fost conf. univ. dr. habil. la Centrul Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. În perioada 2004-2005 a fost lector de limba română la Universitatea „Chiril și Metodiu” din Skopje, Macedonia, Citește restul acestei intrări »