Autori, cărți, creații și publicații – o efervescentă literatură țesută în straturile României de azi

23/01/2021

de prof. dr. Terezia FILIP

Parcurg fișierul unui volum antologic masiv, al doilea dintr-o serie de patru, cumva atipic, mai mult decât o antologie în accepția obișnuită a termenului și altceva decât o simplă culegere de autori și de texte. Tomul este alcătuit din recenziile, prezentările și aserțiunile antologatorilor, și inițiatori ai proiectului editorial și, evident, din câte un număr de cre­ații extrase din volumele tipărite, sau în curs de tipărire, ale celor 25 de autori ce fac bogatul conținut al paginilor. Între criteriile de alcătuire a prezentului volum II, precedat de întâiul, și mai bogat, aflăm din cuvântul preliminar: participanții la proiect sunt cei cu recenzii de carte scrise de Vasile Bele, inițiatorul proiectului; înscrierea se face în ordine alfabetică pentru a evita discuțiile și, zic eu, micile aroganțe; un alt criteriu este promptitudinea înscrierii și altele. Cuvintele introductive aparțin celor trei coordo­natori de proiect, Vasile Bele. Gelu Dragoș și Nelu Danci. Dacă Vasile Bele prezintă, cum e firesc, cerințele, datele și etapele de lucru, Gelu Dragoș comentează circumstanțele alcătuirii volumului și consecințele acestei asumări: „Demersul nostru literar dorește să fie și o mică reparație morală în absența activității cenaclurilor băimărene”. El e convins că „cei cuprinși în volum” le vor mulțumi coordonatorilor, iar ceilalți „ne vor invidia și bârfi…”. Nelu Danci realizează o sinteză lămuritoare a autorilor și a volumelor incluse.

Abundentă materie literară! Citește restul acestei intrări »