„Literaturizarea uimirii”, în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”

25/04/2023

Am primit la redacție cel mai recent volum de versuri, Literaturizarea uimirii, al poetului Vasile Dan Marchiș.

Majoritatea poeziilor din acest volum, peste 50 din cele 68 incluse în cartea de față, tipărită la editura Napoca Star din Cluj Napoca, (128 pagini), scrise de autor în ultimii trei ani sunt publicate și în prestigioasele reviste: „Convorbiri literare”, „Hyperion”, „Alba Iulia Cultural”, „Leviahtan”, „Argeș”, „Cuvânt românesc” (Spania), „Litere”, „Feed Back”, „Neuma”, „Alternanțe” (Germania), „Caiete Silvane”, „Nord literar”, „Meridian Cultural Românesc”, „Vatra veche”, „Plumb”, „Observatorul” (Canada), „Portal-Măiastra”, „Spații culturale”, „Surâsul Bucovinei”, „Caligraf”, „Sintagme literare”, „Banchetul”, „Caietele Columna”, „Mărturii culturale”, „Urmuz”, „Boem@”, „Tecuciul literar-artistic”, „Reflex”, „Destine literare” (America de Nord), „Arena literară”, „Expres cultural”, „Literatura de azi”, „Timpul”, „Lumină lină” (New York, SUA), „Contact internațional” (Canada), e-Bibliotheca septentrionalis (Baia Mare) etc.

Vasile Dan Marchiș

Despre versurile scrise în această carte a consemnat elogioase referințe critice distinsul poet Petre Rău în Antologia „Vibrația Metaforei”, alcătuită de Asociația Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, Galați.

Referințe critice[1]

de Petre RĂU

Dumnezeu, muza, poezia, și literatura în general, sunt teme predilecte, pe care poetul Vasile Dan Marchiș le adoră și le manipulează frecvent, cu multă iscusință. În grupajul liric pe care ni l-a încredințat, hotărât lucru, muza este cea care domină chintesența creativă a poetului.

Într-un limbaj ușor descendent, poetul încearcă alambicări inedite din cuvintele ce-i alcătuiesc versul: „De aceea te voi face aprig să scrii / cum grădinarii la fete dedicații cu trandafiri. / Îi fi tu grădinar Citește restul acestei intrări »


Taina scrisului

24/04/2023

A ieșit de la tipar volumul IV al proiectului literar „Taina scrisului” (50 de autori), volum în care este publicat, printre nume importante ale condeiului, maramureșeanul Gelu Dragoș cu eseul „Încă mai caut taina scrisului…

LISTA CU AUTORI – 14 MARTIE 2023 (151-200)

151. TAINA SCRISULUI – COMȘA Pompiliu – SOLDAT AL PRESEI INCOMODE
152. TAINA SCRISULUI – ACHARD Amalia – TAINA SCRISULUI – O PASIUNE EXIGENTĂ
153. TAINA SCRISULUI – SANDU Dan – A FOST ODATĂ…
154. TAINA SCRISULUI – PEPTĂNARU Ivonne Gigica – O LACRIMĂ PENTRU 150 DE ANI DE MAIORESCU
155. TAINA SCRISULUI – DUMBRAVĂ Lucian – PAȘI…
156. TAINA SCRISULUI – LATCU Flavia – ESEU PENTRU SUFLET
157. TAINA SCRISULUI – IACOB-GAIDOS Anca Ioana – DRUMUL CĂRȚII MELE
158. TAINA SCRISULUI – BABUȘANU Mihaela – SUNT DIN COPILĂRIA MEA CA DINTR-O ȚARĂ
159. TAINA SCRISULUI – ALMĂJAN Silvia-Gabriela – MĂ SIMT MEREU ÎN FAȚA UNUI NOU ÎNCEPUT
160. TAINA SCRISULUI – CIRA Anișoara-Violeta – FRUMUSEȚEA DRAGOSTEI ȘI A ROSTIRII
161. TAINA SCRISULUI – BICA-POPI Roxana – SCRIU CU BUCĂȚI DE SUFLET
162. TAINA SCRISULUI – PÂSLEA Mariana – TAINA N-A RĂMAS TAINĂ  Citește restul acestei intrări »


Eveniment editorial. Antologia bilingvă de poezie (română și engleză) a anului 2023

20/04/2023

Poezie înseamnă să faci echilibristică pe liniile din palma lui Dumnezeu / Poetry is tightrope walking on the lines in God’s palm este titlul acestei antologii bilingve de poezie.

În această prestigioasă lucrare, între literați de marcă din mai multe județe ale țării, este găzduit și poetul maramureșean Vasile Dan Marchiș.

Antologia de poezie 2023 a fost realizată în urma Concursului Naţional de Poezie „Lidia Vianu Translates” organizat în 2022.

Această antologie minunată bilingvă (română și engleză), este o carte deosebit de specială, care include poemele celor 78 de câştigători ai Concursului Naţional pentru Traducerea Poeziei Româneşti „Lidia Vianu Translates” 2023.

Scriitoarea Lidia Vianu, întrebată fiind de ce a realizat această antologie, care a fost motivația dânsei, a mărturisit: Mi-am dat seama târziu, dar scopul meu a fost să ajungă la cititori şi poeţii care nu sunt recenzaţi, abia dacă pot publica… I-am căutat în toate versurile primite. Şi am găsit mulţi. Aceasta antologie se deosebește de altele similare în România tocmai prin poeţii promovaţi. Am dat la o parte noţiunea de „gaşcă”. Am ales tot ce mi s-a părut bun. Fără aranjamente, fără menajamente. Antologia astfel făcută ia pulsul literaturii române: arată că poezia nu moare, că din contră, avem mai mulţi poeţi ca niciodată şi se citeşte multă poezie. Pe Internet, e drept, dar nu e nimic rău în asta…

Volumul a fost publicat de editura EIKON, această instituție curajoasă și nobilă, care a riscat, Citește restul acestei intrări »


Mai e timp să iubim

03/04/2023

de Mihaela CD
membru TWUC, LSR , președinte WPAC

Cartea de poezii „Timpul Iubirii” a autoarei Aurelia Rînjea a fost publicată la editura Ștef din Iași, România, în ianuarie 2023.

Octavian Paler spunea: „A iubi înseamnă poate a lumina partea cea mai frumoasă din noi” (Octavian Paler), iar volumul începe cu un motto: „Când ai ajuns la iubire, Ai ajuns la Dumnezeu”, iar Dumnezeu înseamnă Lumina! De aici tragem concluzia că a iubi înseamnă a lumina iată deci o confirmare a citatului lui Octavian Paler. Pornind de la aceste cuvinte și cunoscând adevărul conform căruia Dumnezeu este Iubire și Adevăr vom înțelege că pentru noi oamenii muritori iubirea (a iubi profund) este o formă divină de luminare, de apropiere de Dumnezeu.

În cuvântul introductiv cu titlul: „Divin” autoarea Aurelia Rînjea explică sensul nostru de a fi, dat de Dumnezeu: „Avem o singură menire, Iubirea care te trăiește. E vremea tocmai bună de descuiat ferestrele sufletului, frumusețea ei divină să te locuiască! Totul începe cu Iubirea! Iubirea, aceea primordială și necondiționată, care te întâmpină din începuturi, ca o țesătură nevăzută a naturii, precum firele umanității care ne leagă împreună printr-o pulsație cosmică, chiar în inima a Tot Ceea Ce Este. E sădită în noi, e respirația sufletului, iar noi nu avem decât să ne bucurăm de ea, s-o conștientizăm, s-o creștem și s-o mărturisim. Iubirea a fost creată de Dumnezeu şi insuflată creației Sale. Ne naștem cu acest frumos dar al iubirii, cu bucuria de a trăi într-un univers dinamic şi plin de armonie. Iubirea e vibrație, e lumină, e cea mai mare virtute”.

Iubirea există în formă primordială încă de la naștere pentru că din iubire suntem creați este parte a creației lui Dumnezeu, face parte din rețeta umanului! Ea vine împreună cu inocența la pachet, le primim pe amândouă Citește restul acestei intrări »


Un compendiu pentru suflet

01/04/2023

de Johnny CIATLOS-DEAK
Montreal, Canada

Dacă nu vrei să fii dat uitării după ce ai murit, sau scrie lucruri care merită să fie citite, sau fă lucruri care merită să fie scrise.

(Benjamin Franklin)

Aurelia Rînjea

Distinsa scriitoare prof. Aurelia Rînjea este poet, artist plastic, fizician, dar și un cronicar desăvârșit. Opera domniei sale adună într-un bogat tezaur de scrieri ce redau înțelesuri, cugetări, exprimări și decriptări ale ființei noastre umane în continuă devenire spre a fi. Astfel își asigură un binemeritat loc în cartea neuitării neamului românesc, dar și în cea universală, prin minunate traduceri ale creațiilor sale.

Înainte de toate scriitoarea Aurelia Rînjea este o talentată poetă pentru că așa cum a mărturisit în nenumărate rânduri în scrierile și creațiile sale, poezia trăiește în inima sa, este un mod de viață și un sens de a fi. Prin poezie autoarea respiră și viețuiește împreună cu lumea, dar și cu Dumnezeu, cel care i-a dăruit harul de a scrie.

În noul său volum de poezii Drumul spre Acasă, publicat la editura Ștef din Iași, România, ianuarie 2023, poeta pătrunde în esența ființării într-un mod cu totul și cu totul special, împletind înțelesul fizic al cuvântului „Acasă” cu sensul biblic, semnificând casa lui Dumnezeu. „Acolo sus în ceruri / Este sălașul nostru / Al Luminii / Pe pământ suntem / Doar călători” (Trepte).

„Dacă Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea Sa, nu înseamnă că Dumnezeu este un om în cer, ci ca omul este un Dumnezeu pe pământ.” (Lucian Blaga). Prin darurile pe care le-am primit la naștere, prin sufletul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, lumină din lumina Lui, fiecare dintre oameni suntem câte o părticică din El, Creatorul Lumii și al vieții. Tudor Arghezi spunea că: „Poezia e însăși viața”, deci de aici tragem concluzia că Dumnezeu a creat prin marea sa bunătate și poezia. Pornind de la acest concept se observă în poezia Aureliei Rînjea o mărturisire a Citește restul acestei intrări »


GEORGIANA LAURA GHEORGHE: POEZII FILOSOFICE

30/03/2023

GEORGIANA LAURA GHEORGHE – acrostih

de Vasile BELE

Generozitatea verdelui-miracol
Este cheia pentru fiecare clipă de zâmbet
Oprită în urmă de vânt și
Răsărit de lumină.
Gândul aleargă după primăveri de vise
Iar gutuiul își așteaptă floarea
Anotimpul întoarce cărările de vise iar
Neuitarea și-a zidit în lumină și cuvânt
Aroma zâmbetului albastru…

Lumina își adună seva din
Anotimpurile cernute prin sită de rouă și
Umbră fără visare târzie, iar
Rugăciunea își cheamă cerul să fie temelie de sinceritate
Altor veacuri și înălțimi de cuvinte ninse…

Grație acestor timpuri, noi, continuăm cu
Hotărâre să strigăm, fără nicio intenție, spre
Euterpe – cea care-și așternea valsul cuvintelor în
Ochiul de rouă – să prindă zborul spre
Răsăritul dimineților de toamnă pictată cu
Grijă, în culorile inimii-lacrimă.
Hotarul dintre cântecul de gheață și visul împlinit
Este plecat spre tine muză…

*          *          *          *          *          *         

GEORGIANA LAURA GHEORGHE: POEZII FILOSOFICE

(apariție editorială)

Motto:

Nu sunt acceptată de turmă,
Dar în adâncul sufletului vreau să mă fac auzită.
Sunt o războinică și lupt mereu
Pentru ceea ce cred.
Sunt o poetă în adâncul sufletului
Care își exprimă emoțiile și opiniile
În versuri alb
e”,

(Georgiana Laura Gheorghe, din poemul „Exprim ceea ce simt…”, p. 16).

Cu un motto, absolut minunat, potrivit acestui volum, ales din Voltaire, semnalez Citește restul acestei intrări »


O HAIJINĂ ROMÂNCĂ DE FRUNTE

21/03/2023

de Mircea Ioan CASIMCEA

GentianaGabriela Gențiana GROZA a devenit de câțiva ani unul dintre haijinii români cunoscuți, creatoare de specii nipone haiku, poezie constituită din 3 versuri, cu 17 silabe total (5-7-5) și tanka, poezie constituită din 5 versuri, cu total de 31 silabe (5-7-5-7-7), creații tipărite în reviste și în cărți, despre unele dintre acestea am scris cu limpede bucurie spirituală. Este posesoarea câtorva premii naționale, dar și a locului doi la Concursul Internațional de Haiku „Kusamakura” din Japonia. Orice haijin are oarecum o tematică impusă, în primul rând să redea esența frumoasă a celor patru anotimpuri, cu fenomene meteorologice și terestre specifice, cât și unele momente importante ale vieții omenești.

Pe extensia primei coperte a cărții sunt prezentate câteva date biobibliografice, de unde cititorul găsește elemente importante despre scriitoare: „Membră a Societății Române de Haiku, a Societății de Haiku din Constanța, a Uniunii Epigramiștilor din România și a cenaclului Satiricon din Cluj-Napoca. A publicat în reviste din Australia, Germania, Belgia, Canada – poezii haiku, tanka și haibun (versuri cu proză).

Această recentă carte a Gabrielei Gențiana Groza, intitulată plăcut Stropi de senin, este tipărită în condiții grafice onorante la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2023. Florile albe de pe întâia copertă sunt pictate de nora poetei, Ada Groza, artist plastic, care împreună cu fiul ei Teo au realizat ilustrația copertei și ilustrațiile din cartea „Bucuria zorilor”, tipărită la aceeași editură în anul 2020. Ilustrațiile Anotimpuri sunt realizate de Iris Chișu.

Firește, orice haijin care se respectă, respectă tradiția redării esențelor imaginate de el în desfășurarea celor patru anotimpuri ale anului calendaristic. Poeta își începe periplul prin cele patru anotimpuri cu ciclul „Haiku prevernal”, întâiul anotimp al anului, mai precis anotimpul primăverii, anotimpul primăvăratec. Așadar: Citește restul acestei intrări »


Prin roua gândurilor

16/03/2023

Cuvântul editorului

După succesul pe care l-a avut anul trecut cartea de proză „Prin ochii mei”, fiind prima sa carte de acest gen, scriitoarea Mihaela CD ne surprinde plăcut cu o nouă carte ce urmează același tipar, cu titlul: „PRIN ROUA GÂNDURILOR”, carte care adună între coperțile sale numeroase articole, impresii, eseuri, cronici și recenzii literare, prin care dorește să ne facă să descoperim bucuriile vieții precum spune însăși autoarea, chiar la începutul cărții „vă invit să descoperiți bucuriile vieții prin roua gândurilor”. 

Fiecare persoană are gânduri, dar acestea sunt diferite pentru că sunt trecute prin propriile filtre, propriile scări de valori și judecăți. Gândurile reprezintă un cumul de trăiri, experiențe, informații, ipoteze și dorințe pe care o persoană le transpune sub forma unei percepții într-un loc tainic numai de ea știut, în mintea sa. Acolo le adună asemeni unor boabe de rouă și le sortează în diverse moduri ordonându-le logic sau ilogic în funcție de starea în care se află la momentul acela dezvoltând scenarii pe care mintea le face prin combinarea a ceea ce știe și ce presupune, a ceea ce are și ce ar vrea, a ceea ce a visat și ce își imaginează, într-o frământare continuă sau o așezare domoală pentru a fi reluate și retrecute mai apoi prin filtrul rațiunii.

Iată că scriitoarea Mihaela CD care se află la cea de a 12-a carte de autor, ne invită prin Citește restul acestei intrări »


Cum arăta Facultatea de Filosofie din București în urmă cu o jumătate de secol

13/03/2023

Semnal

O carte năstrușnică a publicat recent prof. dr. Nicolae Iuga (Cu lanterna lui Diogene prin Facultatea de Filosofie, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2023). Aici sunt narate întâmplări din perioada studenției sale bucureștene din anii ’70, unele cunoscute, dar și portretele inedite ale unor dascăli mari și celebri din acea vreme de la Facultatea de Filosofie a Universității din București.

Aceste portrete, vreo douăzeci la număr, nu sunt prezentări seci, în stilul administrativ banal al prezentării unui C.V., ci sunt mai degrabă portretizări literare ale unor personalități care nu mai sunt în viață, prezentări în care persoanele sunt transformate în personaje, la limita dintre reconstituirea fidelă a realității și ficțiunea conținută inevitabil în folclorul urban și academic. Unele dintre aceste evocări au fost publicate în serial în revista „Tribuna”, pe parcursul anilor 2022-2023. Sunt caracterizări, nici encomiastice dar nici satirice, care nu conțin nici elogii dar nici Citește restul acestei intrări »


LUCI TRUȘCĂ: Șotron. Poezii pentru copii

02/03/2023

Luci Trușcă

Motto:

Cu-n creion și o hârtie,
Plec într-o călătorie
Și desenez pe-un carton,
Din poezii, un șotron.
În pătrate și în cercuri,
Am presărat multe versuri,
Iar acum, cu bucurie,
Le așez în poezie”,

(Luci Trușcă, fragment din poezia „Șotron”, ce poartă și numele volumului – „Șotron – poezii pentru copii”)

(semnal editorial)

de Vasile BELE

Zilele acestea, din capriciosul sfârșit de februarie, mi-a fost dat să îl trăiesc cu emoție intensă și cu imensă bucurie: am primit de la prietenii din țară, câteva cărți – frământări sufletești, pentru care mă bucur, precum aur aș primi. Felicitări, tuturor, truditorilor pe tărâmul cuvântului așezat – în vers, în propoziții sau fraze, în poeme sau poezii pentru copii – fiecare după știința și ajutorul lui Dumnezeu. „Nimic nu este întâmplător!”, zice o vorbă din credința populară, care se potrivește, de minune, și cazului de față.

Așa se face, că din frumoasa Cetate a Râmnicului (dinspre Vâlcea) primesc, mulțumind expeditorului, două volume de versuri – un volum cu versuri pentru copii iar celălalt, poeme obișnuite. Voi începe, acest semnal editorial, cu volumul de versuri pentru copii, fără un motiv anume. Doar atracția și iubirea ce o simt, când mă (re)întâlnesc cu literatura pentru copii, față de cei spre care se îndreaptă volumul – copiilor! Cele mai sincere suflete. Cele mai nobile și mai curate suflete! Doamne, ai grijă de fiecare!

De fiecare dată, când scriu despre astfel de volume, fac acest lucru privind spre geamul copilăriei, având icoana părinților în fața ochilor (pe-atunci, foarte tineri și harnici!),  părinți care, au avut și n-au avut timpul de a ne spune povești sau a ne introduce în minunata lume a poeziilor copilărești. Aveau, Dumnealor, treburile lor – și nu o spun pentru a judeca aceste aspecte, dimpotrivă. Atunci când aveau puținul timp ne drăgăleau cu câte o poveste sau o poezioară. Mulțumesc pentru această binecuvântare.

Fericiți, extrem de fericiți, trebuie să fie copiii din familia Trușcă. De ce? Pentru că, Luci Trușcă, Citește restul acestei intrări »