A ieșit de la tipar revista „Convorbiri literare”

07/06/2023

Vă prezentăm numărul 5(239)/mai 2023 al revistei de mare prestigiu Convorbiri literare, apărută în condiții grafice excepționale, cu un conținut bogat și variat în cele 204 pagini ale sale.

În cuprinsul acestei faimoase reviste, printre scriitori din diverse zone ale țării, este publicat cu versuri și poetul maramureșean Vasile Dan MARCHIȘ, la pagina 200: Suntem după toate cele văzute și nevăzute.

Vasile Dan Marchiș

Redacția:

Director: Cassian Maria SPIRIDON
Redactor șef: Mircea PLATON
Redactor șef adjunct: Marius CHELARU
Secretar general de redacție: Dragoș COJOCARU
Redactori: Liviu PAPUC, Antonio PATRAȘ
Colegiul: Ana BLANDIANA, Mircea A. DIACONU, Gellu DORIAN, Constantin DRAM, Gheorghe GRIGURCU, Ioan HOLBAN, Cristian LIVESCU, Virgil NEMOIANU, Basarab NICOLESCU, Ion PAPUC, Ioan-Aurel POP, Adrian Dinu RACHIERU, Vasile SPIRIDON, Dan TOMULEȚ, Alexandru ZUB
Secretariat: Doina BUCIULEAC, Olga IORDACHE.

REVISTĂ A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA FONDATĂ DE SOCIETATEA JUNIMEA DIN IAȘI, LA 1 MARTIE 1867. EDITOR: ASOCIAȚIA REVISTA CONVORBIRI LITERARE ASOCIAȚIE DE UTILITATE PUBLICĂ. (www.convorbiri-literare.ro.)

CUPRINS:

Cassian Maria SPIRIDON – Invențiile năuce ale anilor ’60 / 1

ANCHETA REVISTEI: EMINESCU AZI – Mircea POPA / 11

„Profesorul e un actor care vine cu rolul învățat, lăsând impresia că e spontan” – interviu cu criticul Citește restul acestei intrări »


A apărut revista Hyperion

24/05/2023

Coperta 1: Nora Dorian – „Între cer și mare”.

A ieșit de la tipar numărul 4-5-6/2023 (348-349-350) al revistei de cultură Hyperion, în condiții grafice excepționale, cu un conținut bogat și variat în cele 210 pagini, editor fiind Fundaţia Culturală „Hyperion – Caiete botoşănene” Botoşani, a cărei preşedinte este Gellu Dorian.

Poetul maramureșean Vasile Dan Marchiș este publicat a treia oară în revista de mare prestigiu Hyperion. Fiind publicat până acum în numărul din iunie 2021, și respectiv în numărul din iulie-septembrie 2022, de această dată, poetul amintit este încadrat cu 3 poezii în recentul număr  al faimoasei reviste menționate, la pagina 29.

Redăm din cuprinsul revistei:

Accente

Gellu Dorian – Când oare se va termina acest spectacol trist? / 1

Invitatul revistei

Niculina Oprea în dialog cu Dumitru Ungureanu / 3  Citește restul acestei intrări »


A apărut un nou număr al revistei de cultură, tradiție și atitudine civică „Mărturii maramureșene”

12/05/2023

Sub egida UZPR și Ars Vivat semnalăm apariţia în condiții grafice deosebite a nr. 14-15, An V, 2023, al prestigioasei reviste de cultură, tradiție și atitudine civică „Mărturii maramureșene”, cu un conținut bogat și variat în cele 135 de pagini.

Colectivul redacțional:

Redactor-șef: Radu Botiș
Redactor-șef adjunct: Andreia (Ghib) Botiș
Secretar general de redacție: Marius Wagner-Bucur
Redactori: Cezarina Adamescu, Georgiana Maria Botiș, Elisabeta Boțan, Marius Câmpeanu, Gelu Dragoș, Constantin Dobrescu, Aurel Ghilezan, Marius (Maxim) Morariu, Olimpia Mureșan, Ana Cristina Popescu, Walter Übelhart.

Coperta: Georgiana Maria Botiș

Acest număr se remarcă printr-o bogată tematică abordată în articole de diverse facturi (ca specii ale publicisticii și ca artă a redactării), tratând subiecte de larg interes pentru cititori, articole între care se intercalează Citește restul acestei intrări »


A apărut numărul 20 al revistei „Sintagme Codrene”

04/05/2023

Zilele acestea a apărut la Baia Mare numărul 20 al cunoscutei reviste „Sintagme Codrene”, publicație europeană de literatură, artă, istorie, religie și tradiții. Ca de obicei, această revistă are un cuprins bogat și variat, publicând scriitori români de pe toate meridianele lumii, în cele 115 pagini.

Redăm mai jos cuprinsul generos:

JOHNNY CIATLOȘ DEAK – ÎNTOARCEREA LA METAFORĂ, ANTOLOGIE 80, DE AL. FLORIN ȚENE. Selecții inedite din 24 de volume de poezii ….. 3
NINA GONȚA – UCRAINEANUL ÎNDRĂGOSTIT ….. 5
Al Florin ŢENE – SCOTOCIND PRIN LADA CU AMINTIRI ….. 12
VIORICA PÂRJA – MIGRAȚIA, ÎNTRE REALITATE ȘI FICȚIUNE, interviu cu prof. dr. Valeria BILȚ ….. 19
VALERIA BILȚ – Nicolae SUCIU – dramaturgul. Fluierul lui Iancu … 29
Johnny Ciatloṣ-DEAK – RĂSPÂNDIREA LUMINII ….. 35
MARIANA MOGA – DIALOGURI CULTURALE ….. 37
IONUȚ ȚENE – Poetul Horia BĂDESCU ne spune, în fiecare an, că „E o toamnă nebun de frumoasă la Cluj” ….. 41
MIHAELA CD – Mai e timp să iubim ….. 44  Citește restul acestei intrări »


Un nou număr din revista „Lumină lină” (Gracious Light) din New York

06/04/2023

A apărut Lumină Lină / Gracious Light – revistă de spiritualitate şi cultură românească, An XXVIII, Nr. 2, Aprilie – Iunie 2023, din New York, SUA.

Și în acest număr, între nume de marcă din peisajul literar românesc, sunt publicați, din nou, scriitorii maramureșeni Delia MUNTEAN și Vasile Dan MARCHIȘ.

Revista este redactată trimestrial de către Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Capela „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din New York şi publică articole de teologie şi spiritualitate, istorie, literatură şi cultură, poezie şi proză în limbile română şi engleză. Revista este distribuită în 23 de țări din lume.

Revista Lumină Lină apare sub egida UZPR (Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România). Este membră a Asociaţiei Revistelor, Publicaţiilor şi Editorilor (ARPE).

Colegiul de redacţie:
Director: THEODOR DAMIAN, DamianTh@aol.com
Redactor şef (România): Mihaela Albu, malbu47@gmail.com
Secretar de redacţie, tehnoredactare şi paginare: Claudia Damian
Redactor: Sorin Pavăl
Fotoreporter: Alex Marmara
Consilieri editoriali: Dan Anghelescu, Gellu Dorian, Ioan Gâf-Deac, Aurel Ştefanachi, Muguraş Maria Vnuck, David Vnuck.

CUPRINS

TEOLOGIE

PROF. DR. THEODOR DAMIAN

Învierea Domnului şi revenirea în rai ….. 5

DUMITRU ICHIM, Mane, tekel, fares ….. 7

Ce pot visa degetele, Cântec de leagăn ….. 8

MARCEL MIRON, Poezia în bejenie ….. 9

ESEU

CORNELIU ZEANA

Mitul românesc fundamental: Miorița ….. 11 Citește restul acestei intrări »


Orizont literar contemporan

29/03/2023

Semnalăm apariţia în condiții grafice deosebite a unui nou număr al prestigioasei reviste de literatură și artă „Orizont literar contemporan”, nr. 1 (93) / ianuarie – februarie 2023, cuprinzând 76 de pagini.

Consemnăm prezența în revistă a scriitorului maramureșean Vasile Dan MARCHIȘ, cu 3 poezii și Profil cultural la paginile 13-14.

Colectivul redacțional:

Directori onorifici: Mihai Cantuniari, Gheorghe Glodeanu

Redactor şef: Daniel Dragomirescu

Redactori departamente: Noëlle Arnoult (Franţa-România); Monica Dragomirescu (România-Mexic)

ÎN CUPRINS:

EDITORIAL

Daniel Dragomirescu, „2022, un an de reconfigurare şi reînnoire”, p. 3 – 6    Citește restul acestei intrări »


Prezențe maramureșene în revista „Arena literară”

24/03/2023

A apărut revista trimestrială „Arena literară”, anul VIII, nr. 28, ianuarie-martie 2023, în condiții grafice excepționale, cu un conținut bogat și variat al celor 200 de pagini.

În cuprinsul revistei, între literați care semnează proză, poezie, cronică de carte, eseu, note de lectură, articole despre evenimente culturale, lumea copiilor, cărți etc., este prezent cu un grupaj de poezii autorul maramureșean VASILE DAN MARCHIȘ, la pag. 79-81.

Spicuim din generosul cuprins:

EditorialAnul Urmuz… de Aureliu Goci /p.1

Eminescu-173: Eminescologie pe internet (I) de Nicolae Georgescu; Poezii de Ileana Popescu Bâldea, Ecaterina Petrescu Botoncea, Andrei Breabăn, Marieta Cristian; Activități dedicate Luceafărului /p.2-11.

Atelier proză (proze evidențiate în Concursul „Nicolae Velea”) /p.12-31: Proze de Cristina Ardelean, Octav Lica, Angelica Manole, Simona Mihuțiu, Mihai Preda, Luminița Răileanu, Luminița Rusu. Citește restul acestei intrări »


Revista de cultură OLTART

16/03/2023

Vă prezentăm numărul 1 (42) , februarie 2023, al prestigioasei reviste OLTART din Slatina, editată de Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”, cu sprijinul Consiliului Judeţean Olt.

În paginile revistei sunt cuprinși scriitori din diferite zone ale țării, printre care și poetul maramureșean Vasile Dan MARCHIȘ, cu un grupaj de 5 poezii.

ÎN CUPRINS

Mihaela AIONESEI ,Mihaela ALBU, Dan ANGHELESCU, Ana ARDELEANU, Paul ARETZU, Claudia BALAȘ, Daniela BĂBU, Florina-Maria BĂCILĂ, Iosif BĂCILĂ, Dumitru BĂLUȚĂ, Serghie BUCUR, A.T. BRANCA, Radu Cange, Mihai CĂLUGĂRIȚOIU, Alexandru-CHIRILĂ STANCIU, Florian Copcea, George DAVID, Ovidiu Cristian DINICĂ, Any DRĂGOIANU, Simona DUMITRACHE, Jean DUMITRAȘCU, Gela ENEA, Constantin GEANTĂ, Loredana IANOVICI, Luminița IGNEA, Citește restul acestei intrări »


Prezențe maramureșene în prestigioasa revistă de cultură „Vatra veche”

07/03/2023

Semnalăm apariţia unui nou număr al revistei Vatra veche – lunar de cultură, nr. 3/2023, ISSN 2066-0952, cuprinzând 88 de pagini. Acest număr se remarcă printr-o bogată tematică abordată în articole de diverse facturi (ca specii ale publicisticii și ca artă a redactării), tratând subiecte de larg interes pentru cititori, articole între care se intercalează un număr important de creații literare în versuri.

În acest număr consemnăm prezența a doi maramureșeni: doamna Terezia Filip, cu un material dedicat scriitorului Nichita Stănescu, Unsprezece trepte ale desăvârșirii (Nichita Stănescu), la pagina 11, iar la pagina 46 semnează Gelu Dragoș cu Om în mers (Olimpiu Nușfelean).

Acest număr este ilustrat cu lucrări de Teli Iacșa.

În sumar:

Vatra veche dialog cu Teli Iacșa, de Gabriella Costescu/3

Teli Iacșa, Un destin de poveste, de Nicolae Băciuț/4

Vatra veche dialog cu Nicholas Dima, de Anca Sîrghie/5

Miezul unui ev aprins. Eminescu 1950. Centenarul în „Scânteia”, de Aurel Buzincu/8

Să ne mai (re)amintim de… Ion Creangă, de Dumitru Hurubă/10

Unsprezece trepte ale desăvârșirii (Nichita Stănescu), de Terezia Filip/11

Cu N. Steinhardt, despre muzică, de Veronica Pavel Lerner/12

Memorialistică. Arșavir Acterian, Jurnal, de Dorin Nădrău/13

Corespondenţa lui Dimitrie Stelaru, de Gheorghe Sarău/14

Gib I. Mihăiescu, de Mihai Petre/15    Citește restul acestei intrări »


A apărut un nou număr al revistei „LITERE”, februarie 2023

03/03/2023

Poetul maramureșean Vasile MARCHIȘ este publicat cu un amplu grupaj de 10 poezii (pag. 96-97) în prestigioasa revistă LITERE, anul XXIV, nr.2 (275), februarie 2023, revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, cu sprijinul Consiliului Local Municipal şi al Primăriei Municipiului Târgovişte.

Vasile Dan Marchiș

CUPRINS

JURNAL DE EDITOR: Mihai Stan – Târgoviştea este o florenţă valahă / 5

VALENŢE LITERARE: Mihai Cimpoi – Dante Și sinea culturii românești; Dante 700 și cultura românească / 8
POSTDECEMBRISM: Marian Popa – Limba voastră / 12
CRONICA ÎNTÂRZIATĂ: Nicolae Oprea – Primul Nichita Stănescu /16
SCRIITORII CA PERSONAJE: Alex Ștefănescu – Ana Blandiana / 18
CLASICII NOȘTRI: Jean Dumitrașcu – Rolul lui Vladimir Streinu la „Kalende”, prima serie / 20
LECTURE EMPATICE: Stan V. Cristea – Victor Petrescu. O viață printre cărți / 24
ARHEOLOGIE LITERARĂ: Mircea Coloșenco – Eugen Ionescu, tatăl şi fiul /27
REVELAȚIILE LECTURII: Iordan Datcu – Un mit fundamental al românilor / 29
IN MEMORIAM: Marin Iancu – Corin Bianu. Un prozator modern / 31
LECTURI: Ioan Adam – În patria umbrei / 33      Citește restul acestei intrări »