Descoperind bulgărele de lumină

02/06/2023

de Mihaela CD

De ziua Culturii Române atenția mi-a fost capturată de un eveniment literar deosebit ce a avut loc la biblioteca județeană a județului Mureș. Protagonista principală a evenimentului fiind scriitoarea Liliana Moldovan care a lansat cu această ocazie cea mai recentă carte a sa: O CARTE A CĂRȚILOR SCRIITORULUI AL. FLORIN ȚENE.

Scriitoarea Liliana Moldovan, membru al Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști din România, secretar al filialei Mureș a Ligii Scriitorilor Români și redactor șef al Agenției de presă Așii Români este în opinia mea unul dintre cei mai buni cronicari români contemporani asumându-și prin scrierile sale un rol de moderator și intermediar între opera literară în sine și cititor, rol care nu este chiar ușor de asumat pentru că reprezintă o mare responsabilitate!

De fiecare dată când citesc o recenzie, cronică sau un semnal editorial ce poartă semnătura Lilianei Moldovan, știu că mă voi reîntâlni cu aceeași eleganță care îi caracterizează scriitura și cu aceeași măiestrie a cronicarului desăvârșit Citește restul acestei intrări »


POEZII PENTRU SUFLETUL MEU, nr. 9/2022

01/06/2023

POEZII PENTRU SUFLETUL MEU, nr. 9/2022
Publicaţie trimestrială de literatură, artă şi cultură, apărută prin colaborarea între editura Celestium şi Globart Universum, Montréal, Canada.

NOTE DE LECTURĂ

de Aurelia RÎNJEA

Johnny Ciatloș Deak

Frumos ne întâmpină, ca de obicei, distinsul JOHNNY CIATLOȘ-DEAK, senior editor, cu o invitație la cultură, având în vedere că pulsul unei națiuni se măsoară prin pulsul acesteia: „Iubind şi conştientizând cultura vom reuşi să dezmembrăm barierele culturale şi interetnice, să clădim punţi care ne vor ajuta să apreciem, să respectăm şi să iubim atât asemănările cât şi diferenţele semenilor noştri, pentru ca să putem trăi într-o frumoasă armonie în scurtul nostru sejur pe pământ”.

O reîntâlnire cu unii dintre scriitorii din această revistă, cu alții acum fac cunoștință, lucru care mă bucură, astfel Familia noastră literară crescând.

Și de această dată, găsim în paginile Revistei un cuprins generos, cu evenimente, creații literare și artistice, recenzii și cronici de carte, noutăți editoriale. Se simte pulsul culturii românești, care bate în noi, oriunde sunt români pe această planetă!

Manuela Carmen Buică-Șerban (Canada) ne aduce o toamnă cu zvon de singurătate, în care timpul „ară ogorul vieții”, fiind dirijorul unei simfonii, cu acorduri astrale, într-o căutare de sine, în care inima are melodia ei.  Citește restul acestei intrări »


Puțin timp umplut de eternitate

31/05/2023

de Dana OPRICA

Oare sufletele morților stau sau nu în infern?

Este o veche credință, potrivit căreia sufletele plecate de aici merg în infern; apoi, ele se întorc aici, născându-se din morți încă o dată. Dacă este așa, dacă cei vii renasc din morți, atunci unde ar putea sta sufletele noastre aiurea decât acolo? De n-ar exista, nu s-ar putea naște din nou și aceasta ar fi o dovadă mulțumitoare cum că sufletul există. Dar dacă asta nu-i sigur, atunci e nevoie de o altă cercetare.

(Socrate, în Platon, Fedon)

„Unde crezi că se duc morții? Toți au să fie alte ființe, cu o altă gândire și o altă înfățișare” – se întreabă și răspunde simplu, ardelenește Nicoară Mihali prin vocea frumoasei Ancel care pornește într-o amețeală a căutării strămoșilor. Și, ca-ntr-o imagine cinematografică, îngrijește o pasăre neagră care cade în zăpada albă, căreia i-a legat picioarele cu o bucată ruptă din propria rochie, căreia i-a încălzit ciocul, în zadar, „într-un fel de sărut dintre pasăre și om”. Ni se prezintă, astfel, un circuit închis, descris de Socrate: viața se varsă în moarte, iar moartea revarsă viața. Pasărea e cea care o aduce aici pe pământ. Barza, din imaginarul românesc, aduce nou-născutul. Pasărea devine astfel purtătoarea spiritului nou, spirit care uneori trebuie să colinde ca să se întoarcă purificat, cu o nouă înfățișare, cu o nouă gândire, cu o altă experiență.

Așadar, viața fiecăruia dintre noi nu începe aici, pe pământ, și nici nu se sfârșește aici, pe pământ. Dar nu pentru toți; sunt unii, să le zicem vampiri, care sunt obligați la aceeași secvență de viață, și, implicit, la eternitate. Romanul Amurg (2008) semnat de Stephanie Meyer (e interesant și filmul american cu același nume) tratează tema Citește restul acestei intrări »


Datoria scriitorului de a lumina tânăra generație

11/05/2023

cronică

de Johnny CIATLOȘ-DEAK

Aurelia Rînjea

Distinsa scriitoare Aurelia Rînjea care ne-a încântat în ultimele 2 decenii cu peste 40 de titluri de autor, ne surprinde și anul 2022 cu 4 cărți noi, pe care le publică la editura LUCVAL&KEN, în ediții bilingve româno-franceză, cu următoarele titluri: „COPIII ȘI POEZIA”, „ADAGIETTO”, „PĂPUȘARUL” și „PRIMA IUBIRE, POEZIA”. Cele patru cărți formează un Tot, un întreg literar, conturând imaginea Poeziei, așa cum ea este trăită și dăruită de poetă. Concepția coperților și traducerea aparțin autoarei.

Talentata poetă Aurelia Rînjea, scrie o poezie solară, fiind perfect ancorată în spiritul acestui timp conștientizându-l. Actul său de creație e o declarație de dragoste adresată vieții. Iubirea poetei este extinsă în spectru larg, incluzând iubirea de oameni, iubirea de tot ce este frumos, iubirea de țară și de strămoși, dragostea față de nepoțica sa, iubirea față de familie, locurile natale, amintiri și nu în ultimul rând de natură și de poezie care este un imn, un crez, pe care poeta îl recită în gând, scriind pe file de timp ce vor rămâne nemuritoare, lăsând amprenta iubirii generațiilor viitoare.

COPIII ȘI POEZIA, de Aurelia Rînjea

Volumul COPIII ȘI POEZIA adună nestemate pe care poeta le așează cu o deosebită atenție în ghiozdanul de zestre, pe care îl lasă viitorimii și nepoțelei sale iubite Alexia, căreia îi dedică și acest volum. Gândul și intenția scriitoarei Aurelia Rînjea este de a da mai departe și a împărtăși ceea ce a primit prin talanții celești dăruiți la naștere, luminând prin învățături morale și sănătoase prin poezia sa. Însă așa cum spune Émile Zola foarte frumos: „Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă”. Poezia autoarei nu este numai har, ci este susținută constant prin munca asiduă și roadele sale se văd așa cum am arătat la începutul acestei cronici prin nenumăratele volume de autor. Citește restul acestei intrări »


ÎNTRE CER ȘI PĂMÂNT

04/05/2023

de Johnny CIATLOȘ-DEAK
Montreal, Canada

„Un poet este o pasăre de o desăvârșire nepământeană, care evadează din tărâmul său celest și sosește în această lume ciripind.” (Khalil Gibran)

În luna ianuarie a anului 2023, este publicată la editura Stef din Iași, România, cartea CĂLĂTORIE UNICĂ ce poartă semnătura stimatei poete Aurelia Rînjea. Titlul ne anunță din start că este vorba de o „călătorie unică” pe care nu vrem să o pierdem, deci nu mai stăm pe gânduri și ne aventurăm pe file de carte.

Volumul începe cu un motto extrem de sugestiv: „Scrisul – un mesaj manifest / Care să sfideze / Timpul şi timpurile / Pentru a înţelege mai bine / Raţiunea de a fi / Și dimensiunile spiritului uman”.

În introducerea pe care o face autoarea, viața ne este prezentată ca fiind suprema bucurie, ca „o călătorie unică, în care te redescoperi și îți hrănești fiinţa din abisul luminii”, „un drum către noi înşine, o căutare de sine, o fereastră deschisă către Marea Singurătate, un examen pe care îl trecem fiecare de unul singur”, Un anotimp al spiritului”, „O stare existenţială în care, într-o dualitate nerecunoscută înveţi să-ţi construieşti propriul vis”.

În toate acestea autoarea îi găsește un rol primordial, benefic și edificator poeziei, pe care o descrie Citește restul acestei intrări »


„Literaturizarea uimirii”, în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”

25/04/2023

Am primit la redacție cel mai recent volum de versuri, Literaturizarea uimirii, al poetului Vasile Dan Marchiș.

Majoritatea poeziilor din acest volum, peste 50 din cele 68 incluse în cartea de față, tipărită la editura Napoca Star din Cluj Napoca, (128 pagini), scrise de autor în ultimii trei ani sunt publicate și în prestigioasele reviste: „Convorbiri literare”, „Hyperion”, „Alba Iulia Cultural”, „Leviahtan”, „Argeș”, „Cuvânt românesc” (Spania), „Litere”, „Feed Back”, „Neuma”, „Alternanțe” (Germania), „Caiete Silvane”, „Nord literar”, „Meridian Cultural Românesc”, „Vatra veche”, „Plumb”, „Observatorul” (Canada), „Portal-Măiastra”, „Spații culturale”, „Surâsul Bucovinei”, „Caligraf”, „Sintagme literare”, „Banchetul”, „Caietele Columna”, „Mărturii culturale”, „Urmuz”, „Boem@”, „Tecuciul literar-artistic”, „Reflex”, „Destine literare” (America de Nord), „Arena literară”, „Expres cultural”, „Literatura de azi”, „Timpul”, „Lumină lină” (New York, SUA), „Contact internațional” (Canada), e-Bibliotheca septentrionalis (Baia Mare) etc.

Vasile Dan Marchiș

Despre versurile scrise în această carte a consemnat elogioase referințe critice distinsul poet Petre Rău în Antologia „Vibrația Metaforei”, alcătuită de Asociația Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, Galați.

Referințe critice[1]

de Petre RĂU

Dumnezeu, muza, poezia, și literatura în general, sunt teme predilecte, pe care poetul Vasile Dan Marchiș le adoră și le manipulează frecvent, cu multă iscusință. În grupajul liric pe care ni l-a încredințat, hotărât lucru, muza este cea care domină chintesența creativă a poetului.

Într-un limbaj ușor descendent, poetul încearcă alambicări inedite din cuvintele ce-i alcătuiesc versul: „De aceea te voi face aprig să scrii / cum grădinarii la fete dedicații cu trandafiri. / Îi fi tu grădinar Citește restul acestei intrări »


ARMONIA CUVINTELOR SPUSE ȘI NESPUSE

20/04/2023

de Angela DUMBRAVĂ,

Motto:

Oamenii ca tine și ca mine, cu toate că suntem bineînțeles muritori ca toți ceilalți, nu îmbătrânesc niciodată, oricât ar trăi. Vreau să spun că nu încetăm niciodată să ne zgâim, ca niște copii curioși, la marele Mister în care ne-am născut. (Albert Einstein)

Cuvânt de încheiere

Am ales să vorbesc despre această carte în felul meu și să las câteva impresii sincere fără a folosi cuvinte complicate și puse dinadins în scriere, ca atunci când se citește textul să trebuiască neapărat și un dicționar lângă cititor (sunt fan pentru simplitate).

Cartea de eseuri, impresii, articole, recenzii și cronici literare PRIN ROUA GÂNDURILOR a scriitoarei, poetei, editoarei, jurnalistei Mihaelei CD, este scrisă parcă după sufletul meu. Cuvintele pe care le folosește în scrierile sale sunt simple și pe înțelesul cititorului. Fiecare parte a cărții fie că este eseu, articole, povestiri, recenzii de carte sunt scrise cu pană de scriitor așezat bine și pe picioarele lui în această lume a scrisului. Textele curg ca o apă liniștită, iar tablourile pe care le creează le vezi ca atunci când te uiți la o peliculă de film. Este o carte scrisă ca de la om la om, iar atunci când o citești zici că ești acolo sau ai trecut măcar o dată.

Îi mulțumesc scriitoarei Mihaela CD că mi-a dat posibilitatea să citesc, încă în fașă, volumul PRIN ROUA GÂNDURILOR.

Mă întreb cum aș putea intra în intimitatea lui? Desigur, cu multă grijă și chiar pe vârfuri ca să nu calc pe roua așezată în gândurile autoarei.

Pot să spun că ne asemănăm ca scriitoare după felul cum ne așternem cuvintele pe coala albă Citește restul acestei intrări »


Șoareci de laborator. Iov. (teatru) – Nicoară MIHALI

19/04/2023

Șoareci de laborator. Iov. (teatru) – Nicoară Mihali, Editura Casei Corpului Didactic „Maria Montessori”, Baia Mare, 2020.

de Dana OPRICA

Cu această piesă de teatru, scrisă, abandonată și rescrisă pe vremea pandemiei, după cum apare mențiunea pe o insignă de pe copertă, Nicoară Mihali pune în scenă forța suferinței pe care am descoperit-o și lucrarea despre Pirandello, pe care eu am citit-o înaintea acesteia, (Pirandello și Premiul Nobel, Nicoară Mihali, Baia Sprie: Cetatea Romei, 2021). De fapt, nu cred că există scriere, de când au început oamenii să scrie, care să nu facă referire la suferința umană simțită și resimțită în toate dozele: „Omul nu are puterea de a se ridica împotriva destinului până ce nu cunoaște amărăciunea, suferința și fatalitatea înfrângerii” (Pirandello, p.122). Și doar puși în situații limită, oamenii simt altfel viața sau înțeleg viața pe deplin și cum cunoașterea trebuie să fie asistată, ajung să-i cheme, mai întâi, pe îngeri, ei sunt primul nivel pe scara către cer – Mena (Șoareci de laborator, p. 64)

Avem în fața noastră o piesă de teatru – se mai scrie puțin teatru spre deloc în zilele de astăzi –, aflată la confluența clasicității, a folclorului românesc, a învățăturii creștine, a desfășurării vieții complicate și implicate în toate planurile: social, familial, profesional, individual. Corul copiilor bolnavi de leucemie care poartă Citește restul acestei intrări »


Pirandello și medalia Nobel – Nicoară MIHALI

12/04/2023

Pirandello și medalia Nobel, Nicoară Mihali, Editura Cetatea Romei, Baia Sprie, 2022.

de Dana OPRICA

Aveam nevoie de acest panou scriptural realizat de domnul Nicoară Mihali pentru a înțelege că scriitorii concep operele în meandrele contextului istoric, pe care îl subjugă în funcție de interese, speculând, de cele mai multe ori, ideologia epocii. E ușor de dedus, chiar din structura volumului de față, că Pirandello a fost un influencer al timpului său, un creator de conținut pentru comunitatea sa, aflat mereu, cum îi stă bine unei mari personalități, sub semnul chestionării. Își exprimă admirația pentru patriotismul garibaldian; își scrie teza de doctorat în dialect sicilian; angoasat, solicită intervenția, fără de izbândă, a papei Benedict XV când fiul său Stefano, care se înrolează voluntar, e luat prizonier de austrieci; stă 30 de ani lângă o soție bolnavă de nervi; se înscrie în PNF, printr-o telegramă trimisă lui Mussolini, adeziune pentru care a fost atacat dur de intelectualii și politicienii vremii care îi reproșau intenția ascunsă de a ocupa poziția de senator.

Și mai ales aveam nevoie de această hoinăreală prin operele lui, pe care poți sau nu să le iubești, dar la care alergi cu o curiozitate mereu crescândă (p. 34), ca să citim sau ascultăm piesele de teatru ale Citește restul acestei intrări »


Scriitorul Al. Florin Țene „un mare poet contemporan”

05/04/2023

de Gelu DRAGOȘ, (UZPR)

Al. Florin Țene este asemeni unui cal de cursă lungă, adică darul lui Dumnezeu dat poporului român, pe care nu-l folosești la lucruri cotidiene, casnice, ci numai la lucruri mărețe, așa cum este poezia!

Antologia 80 numită sugestiv „Întoarcerea la metaforă”, Editura „Globart Universum” Montreal, Canada, Selecții inedite din 24 de volume de poezii, cu o prefață semnată de Johnny Ciatloș Deak, este un cadou dăruit cititorilor români de aici și de pretutindeni, cu generozitatea-i binecunoscută.

Antologia dumisale ne dă ocazia să cunoaștem parcursul poetic al lui Al. Florin Țene, într-un interval de peste 5 decenii, timp în care poetul ne surprinde cu niște poezii calde, originale, în care iubirea de neam și glia strămoșească sunt prezente la tot pasul, fiindcă poetul se identifică și face parte din acest popor minunat, atât de încercat de-a lungul timpului.

Expresiile inedite, originale, construcțiile metaforice de mare substanță, forța creatoare și stilul grav și solemn, abilitatea și ușurința mânuirii versificației, toate la un loc, ne pun în fața unui mare poet contemporan. Opera lui literară este dovada că poetul, filozoful, istoricul, romancierul, dramaturgul, cronicarul Al. Florin Țene trăiește pentru Marea literatură română și universală.

Pentru Domnia sa, de dragul poeziei și a operei lui, trupul se transformă într-o Citește restul acestei intrări »