80 de ani de la nașterea Marelui Imnolog al României!

19/01/2022

de dr. Teodor ARDELEAN,
Directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare

Mitropolitul nostru, IPS Andrei, prezent la Baia Mare, la aniversarea celor cinci ani de episcop titular ai PS Iustin, ne-a informat că va sluji în satul Topa Mică (comuna Mihăești, județul Cluj), spre a marca momentul crono – 80 de ani de la nașterea marelui poet și om de spirit Ioan Alexandru (25 decembrie 1941). Tot atunci am aflat că s-a reeditat cartea care prezintă scrisorile dintre Ioan Alexandru și vrednicul nostru Iustinian. Gesturi superbe, adevărate flori de recunoștință publică pentru cel mai mare Imnolog al Maramureșului, al Rohiei și, probabil, al Țării.

Zilele trecute, prietenul meu, părintele greco-catolic Simion Mesaroș, mi-a dăruit cartea „Lui Ioan Alexandru cum îi răspundem? Omagiu la 80 de ani de la naștere”, apărută la Editura Maritain din București, la inițiativa lui Liviu Petrina. Am citit-o pe nerăsuflate și am dăruit-o la rându-mi Bibliotecii, Citește restul acestei intrări »


Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XXI (2021), nr. 459 (1 – 15 Decembrie)

21/12/2021

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei enoriași!

Slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și celelalte Sfinte Sărbători să vă aducă binecuvântare în tot lucrul cel bun, spor duhovnicesc, bucurie în suflet și sănătate, iar Anul Nou care vine să ne găsească sănătoși, în pace, liniște sufletească, bună înțelegere și trăire creștinească!

La mulți ani!

*

Lume de bastarzi. În Duminica de dinaintea Nașterii Domnului găsim lista strămoșilor pământești ai Mântuitorului Iisus Hristos. Multora li se pare o înșiruire inutilă, plictisitoare chiar, de nume. Cei care au zăbovit asupra cărților și documentelor, își dau seama că întocmirea unei asemenea genealogii este o muncă de sisif. Nu cunosc un istoric român, care să fi făcut arborele genealogic al unei personalități sau familii, în care să stabilească ascendenții până la a 52-a generație. Fiecare dintre noi cunoaștem numele tatălui, bunicului, străbunicului și rar pe al stră-străbunicului. Asta înseamnă a patra generație, dar până la a 52-a… ehe, e cale lungă!

La evrei se păstrau asemenea evidențe cu sfințenie la templu. Și acel popor fusese foarte urgisit de-a lungul vremii. Ieșise cu chiu, cu vai din robia egipteană, trecuse apoi prin robia babiloniană și prin cea asiriană, fusese dislocat,  persecutat; se părea la un moment dat că va dispărea de pe scena istoriei și, totuși, reapare după fiecare perioadă de robie și se afirmă tot mai viguros. Mai mult, își păstrează memoria, își păstrează istoria. Dovadă aceste evidențe ale înaintașilor. Ei erau conștienți că atâta vreme cât vor avea conștiința istorică, vor putea străbate prin istorie, indiferent cât le va fi de greu. Oamenii aceia se sprijineau de istorie, de amintirile sfinte ale moșilor și strămoșilor lor. Când crucea vieții le era prea grea și se prăbușeau, își aminteau de acele nume. Fiecare dintre ele reprezenta un om de seamă din trecutul neamului, fiecare personaj săvârșise fapte de vitejie, emisese judecăți de valoare, poate își jertfise viața pentru binele celor mulți, pentru libertatea și independența patriei lor.

Fiecare nume din genealogia Mântuitorului reprezenta o generație din istoria Israelului, cu ale sale bune și rele, cu înălțările și căderile ei. Noi înșirăm azi aceste nume și doar ici-acolo recunoaștem câte un personaj din Vechiul Testament, dar pentru evrei era așa cum am pomeni noi, românii, pe Tudor Vladimirescu, Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Basarab I cu tot neamul lor. Citește restul acestei intrări »


Cardinalul LUCIAN MUREȘAN, la ceas aniversar!

24/05/2021

În 23 mai, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a împlinit 90 de ani.

Biografie 

Lucian Mureșan s-a născut la 23 mai 1931, în comuna Firiza, azi cartierul Ferneziu al municipiului Baia Mare, județul Maramureș, ca al zecelea din cei doisprezece copii ai familiei lui Petru și Maria Mureșan (născută Breban).

Tânărul Lucian Mureșan a urmat școala primară în localitatea natală, apoi clasele gimnaziale la Baia Mare și a absolvit tot acolo o școală profesională de prelucrarea lemnului. În paralel și-a completat studiile liceale la forma de învățământ fără frecvență. Între 1951 și 1954 a satisfăcut serviciul militar obligatoriu, urmând școala de ofițeri de aviație, la Turnișor, Sibiu. După absolvirea școlii de aviație a fost mutat la Craiova, la batalionul de aviație cu reacție. Conducerea comunistă a armatei a aflat de apartenența lui Lucian Mureșan la Biserica Română Unită cu Roma și l-a considerat indezirabil; de aceea, l-a mutat de la aviație la un detașament de muncă, la șantierul Hidrocentralei de la Bicaz, iar în 1954 a fost lăsat la vatră.

Dorința sa de a deveni Citește restul acestei intrări »


Ne părăsesc Sfinții! Și noi cui rămânem?

31/12/2020

de prof. dr. Vlad Ioan BONDRE

„Dacă într-o zi ne vor părăsi Sfinții? Și dacă din icoane va fugi Lumina Învierii…”- spunea părintele Constantin Necula într-un editorial recent.

Și dacă e adevărat? Dacă sătui de batjocura, necredința, ura și păcatul lumii, aceste vase alese aleg să pășească spre infinita Iubire, lăsându-ne goi?! Dacă obosiți de prigoana antropocentrismului modern, acești războinici ai luminii aleg să se odihnească în brațele Tatălui Ceresc, lăsându-ne fără binecuvântarea lor?!

Ne părăsesc Sfinții! Pleacă unul câte unul, și nu-i putem opri! Au luat pe acest pământ chipul blând al duhovnicilor, al stareților, al monahilor și al preoților ca să fie pentru noi exemplu. Și-au asumat greaua cruce a suferinței, a luptei directe cu vrăjmașul, a temniței comuniste, a spiritismului modern pentru a ne învăța care este scopul vieții, pentru a-L prezenta pe Hristos, așa cum este El, Viu. Ne-au botezat, cununat, înmormântat semințiile, luând asupra lor, de fiecare dată, păcatele noastre cu care i-am împovărat, îngenunchiat, extenuat. Ei trebuiau doar să lumineze, Citește restul acestei intrări »


POETUL – de Arhiepiscopul Justinian Chira

02/03/2020

selecție text de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

 

Poetul rupe din el și ne hrănește pe noi, cei flămânzi de poezie și de azur. Pentru a sluji viața e trimis poetul în lume. Pentru a risipi pustiul și tristețea și umbra. Poet este fiecare om care aspiră, care visează, care gândește, care creează, care muncește, care privește și prețuiește viața în adâncime, fiecare om care se înfioară de șoaptele vântului, de murmurul izvoarelor, de vuietul furtunilor, de cântecul pasărilor, de strălucirea stelelor, de munca și dăruirea oamenilor, de cântecul și tainele vieții, de farmecul și frumusețile lumii, fiecare om care nu trece cu ochii închiși prin viață, ci vede, contemplă, se miră, întreabă… Pe toate Dumnezeu „cu înțelepciune le-a făcut” – zice David cel neîmbătrânit, cel veșnic tânăr. Pentru că neîmbătrânirea este darul tuturor poeților. Și David este cel mai mare poet. Citește restul acestei intrări »


Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XIX (2019), nr. 391 (1 –15 Februarie)

26/02/2019

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei enoriași!

Ale lumii două fețe. În pilda Vameșului și a Fariseului întâlnim mai multe învățături folositoare de suflet pentru toți. Pe cât de simplă, pe atât de profundă, așa cum sunt toate pildele Mântuitorului. Cei mai mulți comentatori și predicatori s-au oprit asupra unui aspect foarte important: rugăciunea și această temă au dezvoltat-o de câte ori au vorbit despre această pildă. Nu este rău să ne amintim și noi, acum, aici, că rugăciunea noastră către Dumnezeu trebuie să fie făcută cu inimă smerită, cu părere de rău pentru păcatele săvârșite, așa cum a fost rugăciunea vameșului. Rugăciunea noastră nu trebuie să fie prilej de lăudăroșenie, așa cum a fost rugăciunea fariseului. Și comentariile pot continua

Alt aspect aș vrea să analizez în rândurile de față. Vedeți Dvs., oamenii aceștia din pildă erau niște persoane publice. Fariseul era un fel de profesor, care învăța pe popor legea. Era socotit de popor un om drept, corect, cinstit, însăși întruchiparea binelui, adică omul model pentru orice credincios al religiei mozaice. Citește restul acestei intrări »