Simpozion „1 Decembrie – Ziua Națională a României”

01/12/2022

„Te salut, te iubesc și te respect, România!”

Locație – Cercul Militar Baia Mare

„100 de ani de la moartea Leului de la Șișesti”

Au luat cuvântul oameni de cultură, militari, profesori universitari. Nu neapărat în ordinea asta: comandantul garnizoanei, prefectul județului, col. (rz.) dr. Mircea Fechete, col. (rz.) Gavril Costin, prof. dr. Ilie Gherheș,

Printre invitați semnalăm prezența lui pr. Casian, pr. stareț Varlaam, col. Gavril Babiciu, col. Romică Breban, col. Ioan Ceterchi, general Ioan Pop, dr. Teodor Ardelean, Ștefan Vișovan,Valer Opriș, Gheorghe Pârja, Milian Oros, Mircea Tetiș (primar de Șișești), Claudiu Pintican, Radu Botiș, Iacob Oniga, Gelu Dragoș, Gabriel Stan, Ștefan Selek, Eugen Indre.

O manifestare, prin excelență, de înaltă valoare:

– Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Maramureș;

– Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala „Pintea Viteazu”, Maramureș; Citește restul acestei intrări »


Rouă de trăiri: Cristina Serghiescu

26/11/2022

Cristina Serghiescu

semnal editorial

de Vasile BELE

Motto:

„Mă pierd în ochi de vis rotund,
În palme freamătă fiori,
Scriu aripi pe un cer fecund,
În inimă rodesc culori.

 

Mă spală ploaia de petale,
Albastrul gândului descântă,
Prin frunze de simțiri ovale,
Vântul trăirii se frământă!
Mă înfășor în dimineață,

 

Ascult cum cântă roua firii,
Bat clopotul în turn de viață,
Se-ngână vocile iubirii”.

(Cristina Serghiescu, din poemul „Rouă de trăiri” și volumul cu același titlu).

Am primit zilele acestea (pentru că Moș Crăciun, există!), un colet. De la Beclean, Bistrița Năsăud. Două volume de versuri, semnate de poeta Cristina Serghiescu. Mă bucur. Ne-am cunoscut la festivitățile de la Predeal în organizarea poetei Florentina Danu și a editorului Trandafir Sîmpetru.

Întâiul volum la care mă voi opri, este „Rouă de trăiri”, apărut la Editura Cervantes, București, 2022, ISBN 978-606-8909-73-8, 220 p., cu o prefață, numită „Dincolo de limitele cunoașterii. Prefață la volumul – Rouă de trăiri, vol. VIII”, semnată de prof. Ștefan Mazilu, din care citez doar câteva rânduri, reprezentative: Citește restul acestei intrări »


Daruri din suflet!

25/11/2022

Semnalăm prezența în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare a volumului întâi al antologiei literare, GALAXY. Antologie de ecouri literare. Autori români contemporani, Editura Globart Universum, Canada, 2022. Deși aflată la mare distanță de România, în Montreal, Editura Globart Universum încearcă să promoveze și să susțină atât literatura și cultura românească, dar mai ales pe scriitorii români – izvoare nesecate de frumos și spiritualitate.

În cuprinsul acestui volum, se remarcă prezența a patru scriitori maramureșeni: Aurelia Oancă, Irina Vera Terebeși, Timur Chiș, Vasile Bele, care abordează prin operele lor plămădite din lutul iubirii eterne tematici universale ce luminează atât prezentul cât și viitorul.

Întregind astfel colecția de patru volume: GALAXY. Antologie de ecouri literare. Autori români contemporani, dorim să mulțumim Editurii Globart Universum, în special doamnei Mihaela CDredactor fondator al revistei „Poezii pentru sufletul meu”, membru al Ligii Scriitorilor Români, membru al Uniunii Scriitorilor din Canada, Președinte al World Poets Association Canada -, și domnului Johnny Ciatloș DeakCitește restul acestei intrări »


ADRIAN DONCA

24/11/2022

(debut literar)

MEDITAȚII TIMPURII – ÎNSPRE TINE, ANOTIMP MEDITATIV

sau

MEDITATIV, POETUL, ÎȘI PUNE AMPRENTA SUFLETULUI ÎN TIMP…

(cuvânt de întâmpinare)
de Vasile BELE

Motto:

Am petrecut în cale, tăcut și-ncrâncenat
Și mi-am uitat menirea, ce-n urmă mi s-a dat.
Tot curăț în grădină, de vină înrobit,
Cu șarpele alături, prin pomul cel oprit
”.

(Adrian Donca, „Mărul lui Adam”)

 

Iar se arată curcubeul
plin de albastru necălcat
doar seninul inimii și lacrima
îi vor înțelege drumul printre picuri,
Roua dimineții s-a trezit
iar cuvântul și-a deschis porțile,
Este timpul toamnei în rod
dar și pentru câteva
MEDITAȚII TIMPURII culese din frământările
seninului din suflet…

Citește restul acestei intrări »


Născut pentru a fi (alt)cineva / Born to be Someone(else) – ediție bilingvă, înspre inimile cititorilor

18/11/2022

sau

Reflecții, versuri și enunțuri motivaționale / reflections, lyrics and motivational statements

de Vasile BELE

„Eu m-am născut fără să vreau,
Fără să fi cerut cuiva anume,
Venit-am bucurie ca să dau
Și slovelor pustii să le dau nume”.
(Mă-ntrebam care-i menirea, Mihaela CD)

    *          *          *          *          *          *

„I was born unintentionally
Without asking anyone
I came to give joy especially
And to name the desert words”.
(I was wondering what the purpose was, Mihaela CD)

 

Într-adevăr o altfel de carte – frumos concepută și gândită, care va prezenta interes maxim. Autoarea, Mihaela CD, nu face rabat de la normele literare și ne surprinde și de această dată cu acest volum. Motto-ul ales pentru a capta atenția cititorului, sunt câteva versuri din Ion Minulescu, foarte frumos încadrat în context:

„Nu sunt ce par a fi – Nu sunt
Nimic din ce-aș fi vrut să fiu!…
Dar fiindcă m-am născut fără să știu,
Sau prea curând,
Sau poate prea târziu…
M-am resemnat, ca orice bun creștin
Și n-am rămas decât… Cel care sunt”.

*          *          *          *          *          *          *          *

„I’m not what I seem to be – I’m not
Nothing I would have wanted to be!…
But because I was born without knowing it,
Or too soon,
Or maybe too late…
I resigned myself, like any good Christian,
And all that’s left is… Who I am”.

Poezie – izvorâtă din adânc de suflet. Poezii scrise cu inima și cu simțire adâncă. Poezie – care-și are rădăcina în noblețea sufletească. Poeme și reflecții. Autoarea? Mihaela CD – o româncă plecată de ceva vreme, în Montreal, Canada, de unde, constant, ne trimite alese și minunate trupuri de gândire. Garantat nu este la prima „ispravă” literară. Are o activitate intensă în acest context. Am găsit de fiecare dată altceva. Am găsit frumos și bucurie. Am găsit, Citește restul acestei intrări »


IN MEMORIAM Dumitru Rusu, Dumitru Fânățeanu, abia acum… și pentru Ion Burnar și Ioan M. Mihai!

10/11/2022

Vasile Bele

de Vasile BELE

„Pentru atunci când din timpul prezent vom cerne amintiri rătăcite puse cunună de smarald în clepsidra de vise”. (Vasile Bele)

Plecat-ați
spre înălțimi de cuvinte
să înveșniciți
albastru necălcat
al cerului,
La noi, e toamnă
– o toamnă tristă
dar plină de rod,
Se scutură frunza
și anotimpul cerne
amintiri pentru un viitor
rupt din veac…

Amintirile culese
strigă umbra cernută
dintr-un izvor de mir,
Răspunsul este mereu
același – în tăcerea zorilor
în tăcerea nopților Citește restul acestei intrări »


Semnal editorial – SFATURI PENTRU MÂNTUIRE, GRIJA PENTRU SUFLET de preot Radu BOTIȘ

27/10/2022

de Vasile BELE,
L.S.R. Cluj

Motto:
„Cel ce vine după Mine, nu umblă în întuneric”. (RADU BOTIȘ)

Volumul „Sfaturi pentru mântuire, grija pentru suflet”, apărut în condiții excepționale, la Editura Pandaprint, Baia Mare, 2022, ISBN 978-606-95405-4-1, 156 p., cu binecuvântare arhierească, recomandată de „Mărturii maramureșene”, revistă de cultură, tradiție și atitudine civică, cu o prefață sau cuvânt de întâmpinare, numit „Lasă-te sfătuit sau Argument pentru cel sfătuit”, semnat pr. Milan Bălan, este cea mai proaspătă apariție editorială, (una de suflet!), a pr. stavr. Radu Botiș – un bun prieten și un scriitor de valoare. Înainte de toate, voi mulțumi, din adânc de suflet, pentru acest neprețuit dar, primit la întâlnirea de la Ulmeni, din cadrul evenimentelor organizate sub emblema „Toamna someșeană”, de către Consiliul local și Primăria Ulmeni. Astfel de evenimente, trebuie să recunoaștem, se organizează constant în ultima vreme, dar ce este mai important este faptul că în cadrul acestor sărbători, un loc important este alocat culturii și literaturii.

Volumul organizat pe trei secțiuni, aici, numite „cărți”, face parte din elita culturii spirituale, propusă de către consacratul preot Radu Botiș. În fapt, în paginile acestui volum găsim – sfaturi, povețe sau învățături absolut necesare pentru a te apropia, de frumoasa Grădină a Raiului.

Acest lucru îl afirmă și prefațatorul: „Este un mare dar de la Dumnezeu să fii un bun sfătuitor, însăși preoția are în sine misiunea de a povățui și de a conduce sufletele spre mântuire. Acest nobil scop se regăsește Citește restul acestei intrări »


Revista de cultură, tradiție și atitudine civică „Mărturii maramureșene” – dăruită cititorilor

25/10/2022

de Vasile BELE,
LSR, Cluj-Napoca

Truditori și ostenitori, colectivul de coordonare, ne-au surprins din nou. Rostesc acest lucru, în cunoștință de cauză, pentru că am citit și am în colecția personală, fiecare număr din această impresionantă revistă, mulțumind Dreptului Dumnezeu pentru că ne-a intersectat pașii cu fondatorul acesteia, scriitorul Radu Botiș. Încă un mare și din suflet mulțumesc îl rostesc pentru includerea cu materiale în fiecare număr al revistei, fapt ce mă onorează și mă obligă, deopotrivă. Observ că, mereu, revista primește consistență și își păstrează valoarea literară, dovadă că există literatură de valoare, este apreciată și promovată, prin toate mijloacele posibile (ziare, cărți, reviste, scris sau virtual).

În cuprinsul celor 220 de pagini apar scriitori din țară și din străinătate. Scriitoarea Ionica Bandrabur (Slănic-Moldova), semnează editorialul, numindu-și-l „Amprenta condeiului pe albul hârtiei (Mărturii maramureșene)”, unde afirmă: „Citind cu atenție din ultimele scrieri se observă cu ușurință situațiile în care omul se zbate astăzi în societate pentru supraviețuirea împotriva josnicelor evenimente, create ca jocuri ale minților bolnave. Observăm originalitatea lucrărilor și puterea sentimentelor liber exprimate. Este bine de notat: poezia patriotică este ridicată la rangul unei Citește restul acestei intrări »


MARIA TOMIȚA CORINI: ȘORICELUL ȘI UMBRELA

24/10/2022

de Vasile BELE

Într-o poieniță mică,
Din pădurea cea de sus,
Un Nor mare și albastru,
O Ploiță a adus.

 

Blânde picături de viață,
Cerului parcă zâmbind,
Se coboară pe alocuri,
Zile-ntregi și nopți la rând.

 

Era totul de minune,
Însă Șoricelul Chiț,
Vai! Ce mai plângea sărmanul –
N-am umbrelă, sunt micuț!

 

Potolindu-și un pic jalea,
Îi veni în cap un gând –
nimeni lacrima nu-mi vede,
Nu mai bine-ar fi să cânt?

este un fragment din frumoasa „poveste în versuri”, a unui șoricel supărat că l-a prins ploaia și el nu are umbrelă, din broșura Șoricelul și umbrela, apărută la Chișinău, 2016, 20 p., ISBN 978-9975-66-516-2, pe care am primit-o, alături de alte volume, de la autoare, mulțumindu-i pentru bucuria prilejuită.

Un frumos dialog, între șoricelul-actor în poezia noastră, supărat că plouă, dar cu poftă de cântat și ploaia cu pricina. Citește restul acestei intrări »


MARIA TOMIȚA CORINI: SNOP DE RAZE AURII

29/09/2022

de Vasile BELE

Dacă te-ai născut pe lume,
Ai o țară, ai un nume,
Ai o mamă, ai un dor,
Ai un grai nemuritor!

 

Ai o soră, ai un frate,
Și-ncă multe ai de toate.
Pentru tine pe Pământ,
Ele sunt un lucru sfânt!

 

Și orice s-ar întâmpla,
Grijă ai de Țara ta,
Fii deștept și temerar,
Un străjer bun la hotar!

poezia Ai o țară, ai un nume…, din broșura Snop de raze aurii, Poezii pentru copii, autor Maria Tomița Corini, apărut la Chișinău, 2015, 16 p., ISBN 978-9975-66-478-3, având redactor de carte – Mihai Vâlcu, iar ilustrațiile aparțin lui Cristina Covrig. Citindu-i placheta, înțeleg, de unde legătura poetei Maria Tomița Corini cu literatura pentru copii?

Distinsa prietenă „a activat în calitate de educatoare în instituția preșcolară ANDRIEȘ, din satul vecin Leca. În ultimii zece ani a deținut funcția de director al instituției amintite. Este autoarea a două Citește restul acestei intrări »