POEZII PENTRU SUFLETUL MEU, nr. 9/2022

01/06/2023

POEZII PENTRU SUFLETUL MEU, nr. 9/2022
Publicaţie trimestrială de literatură, artă şi cultură, apărută prin colaborarea între editura Celestium şi Globart Universum, Montréal, Canada.

NOTE DE LECTURĂ

de Aurelia RÎNJEA

Johnny Ciatloș Deak

Frumos ne întâmpină, ca de obicei, distinsul JOHNNY CIATLOȘ-DEAK, senior editor, cu o invitație la cultură, având în vedere că pulsul unei națiuni se măsoară prin pulsul acesteia: „Iubind şi conştientizând cultura vom reuşi să dezmembrăm barierele culturale şi interetnice, să clădim punţi care ne vor ajuta să apreciem, să respectăm şi să iubim atât asemănările cât şi diferenţele semenilor noştri, pentru ca să putem trăi într-o frumoasă armonie în scurtul nostru sejur pe pământ”.

O reîntâlnire cu unii dintre scriitorii din această revistă, cu alții acum fac cunoștință, lucru care mă bucură, astfel Familia noastră literară crescând.

Și de această dată, găsim în paginile Revistei un cuprins generos, cu evenimente, creații literare și artistice, recenzii și cronici de carte, noutăți editoriale. Se simte pulsul culturii românești, care bate în noi, oriunde sunt români pe această planetă!

Manuela Carmen Buică-Șerban (Canada) ne aduce o toamnă cu zvon de singurătate, în care timpul „ară ogorul vieții”, fiind dirijorul unei simfonii, cu acorduri astrale, într-o căutare de sine, în care inima are melodia ei.  Citește restul acestei intrări »


Datoria scriitorului de a lumina tânăra generație

11/05/2023

cronică

de Johnny CIATLOȘ-DEAK

Aurelia Rînjea

Distinsa scriitoare Aurelia Rînjea care ne-a încântat în ultimele 2 decenii cu peste 40 de titluri de autor, ne surprinde și anul 2022 cu 4 cărți noi, pe care le publică la editura LUCVAL&KEN, în ediții bilingve româno-franceză, cu următoarele titluri: „COPIII ȘI POEZIA”, „ADAGIETTO”, „PĂPUȘARUL” și „PRIMA IUBIRE, POEZIA”. Cele patru cărți formează un Tot, un întreg literar, conturând imaginea Poeziei, așa cum ea este trăită și dăruită de poetă. Concepția coperților și traducerea aparțin autoarei.

Talentata poetă Aurelia Rînjea, scrie o poezie solară, fiind perfect ancorată în spiritul acestui timp conștientizându-l. Actul său de creație e o declarație de dragoste adresată vieții. Iubirea poetei este extinsă în spectru larg, incluzând iubirea de oameni, iubirea de tot ce este frumos, iubirea de țară și de strămoși, dragostea față de nepoțica sa, iubirea față de familie, locurile natale, amintiri și nu în ultimul rând de natură și de poezie care este un imn, un crez, pe care poeta îl recită în gând, scriind pe file de timp ce vor rămâne nemuritoare, lăsând amprenta iubirii generațiilor viitoare.

COPIII ȘI POEZIA, de Aurelia Rînjea

Volumul COPIII ȘI POEZIA adună nestemate pe care poeta le așează cu o deosebită atenție în ghiozdanul de zestre, pe care îl lasă viitorimii și nepoțelei sale iubite Alexia, căreia îi dedică și acest volum. Gândul și intenția scriitoarei Aurelia Rînjea este de a da mai departe și a împărtăși ceea ce a primit prin talanții celești dăruiți la naștere, luminând prin învățături morale și sănătoase prin poezia sa. Însă așa cum spune Émile Zola foarte frumos: „Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă”. Poezia autoarei nu este numai har, ci este susținută constant prin munca asiduă și roadele sale se văd așa cum am arătat la începutul acestei cronici prin nenumăratele volume de autor. Citește restul acestei intrări »


ÎNTRE CER ȘI PĂMÂNT

04/05/2023

de Johnny CIATLOȘ-DEAK
Montreal, Canada

„Un poet este o pasăre de o desăvârșire nepământeană, care evadează din tărâmul său celest și sosește în această lume ciripind.” (Khalil Gibran)

În luna ianuarie a anului 2023, este publicată la editura Stef din Iași, România, cartea CĂLĂTORIE UNICĂ ce poartă semnătura stimatei poete Aurelia Rînjea. Titlul ne anunță din start că este vorba de o „călătorie unică” pe care nu vrem să o pierdem, deci nu mai stăm pe gânduri și ne aventurăm pe file de carte.

Volumul începe cu un motto extrem de sugestiv: „Scrisul – un mesaj manifest / Care să sfideze / Timpul şi timpurile / Pentru a înţelege mai bine / Raţiunea de a fi / Și dimensiunile spiritului uman”.

În introducerea pe care o face autoarea, viața ne este prezentată ca fiind suprema bucurie, ca „o călătorie unică, în care te redescoperi și îți hrănești fiinţa din abisul luminii”, „un drum către noi înşine, o căutare de sine, o fereastră deschisă către Marea Singurătate, un examen pe care îl trecem fiecare de unul singur”, Un anotimp al spiritului”, „O stare existenţială în care, într-o dualitate nerecunoscută înveţi să-ţi construieşti propriul vis”.

În toate acestea autoarea îi găsește un rol primordial, benefic și edificator poeziei, pe care o descrie Citește restul acestei intrări »


ARMONIA CUVINTELOR SPUSE ȘI NESPUSE

20/04/2023

de Angela DUMBRAVĂ,

Motto:

Oamenii ca tine și ca mine, cu toate că suntem bineînțeles muritori ca toți ceilalți, nu îmbătrânesc niciodată, oricât ar trăi. Vreau să spun că nu încetăm niciodată să ne zgâim, ca niște copii curioși, la marele Mister în care ne-am născut. (Albert Einstein)

Cuvânt de încheiere

Am ales să vorbesc despre această carte în felul meu și să las câteva impresii sincere fără a folosi cuvinte complicate și puse dinadins în scriere, ca atunci când se citește textul să trebuiască neapărat și un dicționar lângă cititor (sunt fan pentru simplitate).

Cartea de eseuri, impresii, articole, recenzii și cronici literare PRIN ROUA GÂNDURILOR a scriitoarei, poetei, editoarei, jurnalistei Mihaelei CD, este scrisă parcă după sufletul meu. Cuvintele pe care le folosește în scrierile sale sunt simple și pe înțelesul cititorului. Fiecare parte a cărții fie că este eseu, articole, povestiri, recenzii de carte sunt scrise cu pană de scriitor așezat bine și pe picioarele lui în această lume a scrisului. Textele curg ca o apă liniștită, iar tablourile pe care le creează le vezi ca atunci când te uiți la o peliculă de film. Este o carte scrisă ca de la om la om, iar atunci când o citești zici că ești acolo sau ai trecut măcar o dată.

Îi mulțumesc scriitoarei Mihaela CD că mi-a dat posibilitatea să citesc, încă în fașă, volumul PRIN ROUA GÂNDURILOR.

Mă întreb cum aș putea intra în intimitatea lui? Desigur, cu multă grijă și chiar pe vârfuri ca să nu calc pe roua așezată în gândurile autoarei.

Pot să spun că ne asemănăm ca scriitoare după felul cum ne așternem cuvintele pe coala albă Citește restul acestei intrări »


Mai e timp să iubim

03/04/2023

de Mihaela CD
membru TWUC, LSR , președinte WPAC

Cartea de poezii „Timpul Iubirii” a autoarei Aurelia Rînjea a fost publicată la editura Ștef din Iași, România, în ianuarie 2023.

Octavian Paler spunea: „A iubi înseamnă poate a lumina partea cea mai frumoasă din noi” (Octavian Paler), iar volumul începe cu un motto: „Când ai ajuns la iubire, Ai ajuns la Dumnezeu”, iar Dumnezeu înseamnă Lumina! De aici tragem concluzia că a iubi înseamnă a lumina iată deci o confirmare a citatului lui Octavian Paler. Pornind de la aceste cuvinte și cunoscând adevărul conform căruia Dumnezeu este Iubire și Adevăr vom înțelege că pentru noi oamenii muritori iubirea (a iubi profund) este o formă divină de luminare, de apropiere de Dumnezeu.

În cuvântul introductiv cu titlul: „Divin” autoarea Aurelia Rînjea explică sensul nostru de a fi, dat de Dumnezeu: „Avem o singură menire, Iubirea care te trăiește. E vremea tocmai bună de descuiat ferestrele sufletului, frumusețea ei divină să te locuiască! Totul începe cu Iubirea! Iubirea, aceea primordială și necondiționată, care te întâmpină din începuturi, ca o țesătură nevăzută a naturii, precum firele umanității care ne leagă împreună printr-o pulsație cosmică, chiar în inima a Tot Ceea Ce Este. E sădită în noi, e respirația sufletului, iar noi nu avem decât să ne bucurăm de ea, s-o conștientizăm, s-o creștem și s-o mărturisim. Iubirea a fost creată de Dumnezeu şi insuflată creației Sale. Ne naștem cu acest frumos dar al iubirii, cu bucuria de a trăi într-un univers dinamic şi plin de armonie. Iubirea e vibrație, e lumină, e cea mai mare virtute”.

Iubirea există în formă primordială încă de la naștere pentru că din iubire suntem creați este parte a creației lui Dumnezeu, face parte din rețeta umanului! Ea vine împreună cu inocența la pachet, le primim pe amândouă Citește restul acestei intrări »


Un compendiu pentru suflet

01/04/2023

de Johnny CIATLOS-DEAK
Montreal, Canada

Dacă nu vrei să fii dat uitării după ce ai murit, sau scrie lucruri care merită să fie citite, sau fă lucruri care merită să fie scrise.

(Benjamin Franklin)

Aurelia Rînjea

Distinsa scriitoare prof. Aurelia Rînjea este poet, artist plastic, fizician, dar și un cronicar desăvârșit. Opera domniei sale adună într-un bogat tezaur de scrieri ce redau înțelesuri, cugetări, exprimări și decriptări ale ființei noastre umane în continuă devenire spre a fi. Astfel își asigură un binemeritat loc în cartea neuitării neamului românesc, dar și în cea universală, prin minunate traduceri ale creațiilor sale.

Înainte de toate scriitoarea Aurelia Rînjea este o talentată poetă pentru că așa cum a mărturisit în nenumărate rânduri în scrierile și creațiile sale, poezia trăiește în inima sa, este un mod de viață și un sens de a fi. Prin poezie autoarea respiră și viețuiește împreună cu lumea, dar și cu Dumnezeu, cel care i-a dăruit harul de a scrie.

În noul său volum de poezii Drumul spre Acasă, publicat la editura Ștef din Iași, România, ianuarie 2023, poeta pătrunde în esența ființării într-un mod cu totul și cu totul special, împletind înțelesul fizic al cuvântului „Acasă” cu sensul biblic, semnificând casa lui Dumnezeu. „Acolo sus în ceruri / Este sălașul nostru / Al Luminii / Pe pământ suntem / Doar călători” (Trepte).

„Dacă Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea Sa, nu înseamnă că Dumnezeu este un om în cer, ci ca omul este un Dumnezeu pe pământ.” (Lucian Blaga). Prin darurile pe care le-am primit la naștere, prin sufletul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, lumină din lumina Lui, fiecare dintre oameni suntem câte o părticică din El, Creatorul Lumii și al vieții. Tudor Arghezi spunea că: „Poezia e însăși viața”, deci de aici tragem concluzia că Dumnezeu a creat prin marea sa bunătate și poezia. Pornind de la acest concept se observă în poezia Aureliei Rînjea o mărturisire a Citește restul acestei intrări »


Întoarcerea la iubire

23/03/2023

Recenzie

de Johnny CIATLOS-DEAK,
membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România;
Senior Editor Globart Universum, Montreal, Canada.

„În cartea asta / Încape o singură iubire / Pentru tine Doamne / Dar Tu mă înveți / S-o sădesc în oameni / Așa cum cerul / Scutură stelele / În inimile / Îndrăgostiților”, (Timpul iubirii, Aurelia Rînjea).

În cartea TIMPUL IUBIRII, ce poartă semnătura distinsei scriitoare Aurelia Rînjea, încape un templu de iubire! O iubire pe care scriitoarea Aurelia Rînjea o găzduiește în sufletul și inima sa.

Doamna profesor Aurelia Rînjea este înainte de toate, un om cu O mare! Așa cum am mai spus și în alte cronici și recenzii ale mele ,domnia sa este un scriitor al adevărului și al cuvântului drept, spus, netăcut, neascuns! Astfel de scriitori vor dăinui în timp, scriitorii adevărului vor rămâne dincolo de orice bariere ale timpului și ale schimbării. Ea face parte din tagma scriitorilor ce vor fi căutați și vor fi redescoperiți de generațiile viitoare pentru lecțiile despre adevăr pe care le predă.

Iată, chiar aici în cartea sa „TIMPUL IUBIRII”, un volum de poezii apărut prin Citește restul acestei intrări »


Când „DĂRUIEȘTI DIN CE EȘTI”!

20/12/2022

O lecție care se învață treptat. Consider eu am învățat-o, dar iată că și alții.

 

Am primit Prioripost un superb ALBUM ILUSTRATIV, intitulat „PE PLAIURILE SLĂNICULUI”, semnat de Domnul VIOREL VASILE (VIVAS), personalitate bine-cunoscută din acest oraș, OM DE CULTURĂ, cu sufletul plin de lumină, Lumină cu care vorbește.

Ce frumos e să am acum lângă mine fotografii cu locurile copilăriei, pe care să le revăd, rememorând și retrăind clipele unice trăite acolo, între oameni iubitori, care știu să se bucure de ceea ce Dumnezeu le-a dăruit!

Cunoșteam fotografiile acestui Artist și în vederea realizării unui viitor album, chiar am scris un Cuvânt înainte, MIRAJUL LUMINII, care este cuprins în el și din care vă redau doar un fragment.

Albumul conține 55 de lucrări de artă, surprinzând plaiurile pitorești la diferite momente ale zilei, fiecare Citește restul acestei intrări »


UN BAROMETRU AL PREZENTULUI

10/12/2022
Aurelia Rinjea

prof. Aurelia Rînjea

de Aurelia RÎNJEA
Membru al World Poets Association România
Membru al Uniunii Scriitorilor de Limba Română

Azi o să vă prezint o nouă creație literară a distinsei Doamne, MIHAELA CD, scriitoare canadiană de origine română, cu un frumos palmares creativ, Membru al Ligii Scriitorilor Români, Membru al Uniunii Scriitorilor din Canada, Președinte al World Poets Association Canada.

Cu un titlu provocator, LA CASA DE NEBUNI, dar care nu te surprinde având în vedere că în lumea de azi asistăm la un război care distruge umanul, credința și valorile fundamentale, nu pe ascuns ci pe față, în care umilința suferința au atins cote amețitoare și dezarmante, iar o „casă de nebuni” stă în expectativă, în care nu intră cine trebuie, spre care sunt dirijați cei manipulați și ajunși la disperare.

Cartea cuprinde, așa cum ne spune însăși autoarea, „Poezii răzvrătite” din sufletul ei. O răzvrătire lăuntrică, greu de suportat, care se revarsă ca un fulger în poezie, un mod de manifestare firesc și demn, având în vedere implicarea activă a autoarei la evenimentele declanșate în 29 ianuarie 2022, când vocea Binelui s-a făcut auzită, prin Marele Protest din Canada, de la OTTAWA, unde un convoi al libertății al șoferilor camioanelor, verticali și demni, susținuți de oamenii de bine, au dus un război contra distrugerii umanității.

Superbe gânduri ne întâmpină: „Vântul schimbării bate-n Univers / Și duios se țin aștrii de mână / Că vor să stea în lume și în vers / Pe albastră boltă să rămână”. Apoi Cuvântul editorului, distinsul și bine cunoscutul Johnny Ciatlos-Deak, invitându-ne la o lectură interesantă și plină de zbucium, în care distinsa scriitoare Mihaela CD așează în vers Citește restul acestei intrări »


O MARE ȘI SUPERBĂ SĂRBĂTOARE LITERARĂ – 3 iulie 2022

08/11/2022

de Aurelia RÎNJEA

O sărbătoare care îți scrie pe suflet povestea unor oameni minunați, pe care nu ai cum să nu-i iubești!

O bucurie a fost întâlnirea de azi, de la Sinaia, prilejuită de Lansarea celor 3 cărți: PRIN OCHII MEI, LA CASA DE NEBUNI, ale scriitoarei MIHAELA CD și DIALOG PESTE OCEAN, autori MIHAELA CD (CANADA) și TRANDAFIR SÎMPETRU (ROMÂNIA), apărute la Ed. Globart Universum, Montreal, Canada.

Veniți din Canada, Doamna Mihaela CD și Domnul Johnny Ciatloş Deak, o familie minunată, de o mare sensibilitate și rafinament literar, ne-au oferit bucuria acestui eveniment de excepție, aici la noi, în România! Oameni frumoși, plini de lumină, dovadă că distanțele nu stau în fața iubirii de neam, de semeni, de Cuvânt.

Au fost momente unice, poezie, muzică și multă dăruire. Mulțumim pentru darurile oferite: cărți, reviste, diplome, dar cel mai frumos dar a fost prezența dumnealor aici, pe meleagurile românești!

Un frumos ÎMPREUNĂ, care va dăinui în sufletele noastre, dovadă că Dumnezeu ne iubește și am avut Citește restul acestei intrări »