2022 – Anul European al Tinerilor

23/01/2022

„Cu cât mai multă lucrare duhovnicească face cineva în anii copilăriei sale, cu atât mai ușoare îi vor fi toate mai târziu…” – Cuviosul Paisie Aghioritul

Bondre - Tinerii

de dr. Vlad Ioan BONDRE

Problema raportului dintre tineret şi creştinism nu e azi nu­mai o problemă doar de cateheză sau pastorală, în care Biserica să aibă ini­ţi­a­tivă, ci o problemă de atitudine, tineretul aflându-se în bătaia curentelor de­ci­si­ve. De aceea, tineretul e azi preocuparea transigentă şi necesară[1], atât a Bisericii, cât și a lumii moderne. Viaţa se derulează pe făgaşul multor necunoscute şi incertitudini, iar tinerii ştiu că nimic nu e fără valoare, și independenţa de la un anumit punct e doar o himeră. În faţa acestor crude realităţi, e necesară intuiţia de a pătrunde corect faptele, de a delimita consecinţele şi de a scurta posibilele perspective, după cum afirmă și Petru Creția: „Omul cinstit nu este complicele nimănui, indiferent ce preţ ar avea de plătit pentru asta. Pe de altă parte cinstea ne cere să nu ne arătăm drept ceea ce suntem […] însă lumea e plină de impostori inconştienţi de impostura lor”[2].

Dacă, nu demult, tineretul reprezenta marea investiţie a societăţii, fie­care națiune dorindu-şi un tineret viguros sub raport fizic şi spiritual, astăzi, prin toa­te mijloacele mass-media, se aduc critici și ofense la adresa tineretului, care se simte astfel frustrat şi ameninţat[3]. Numai că aceste sentimente refulate la ni­vel general proiectează societatea într-o situaţie de criză, asemeni efectului de bumerang: „pedeapsă şi răsplată”[4]. Sören Kierkegaard crede că acest efect este posibil „pentru că întotdeauna e dureros să a­se­meni o lume lăuntrică şi să trebuiască să te înfăţişezi drept un altul, a­cea­sta fiind suferinţa omenească cea mai grea şi cel care o îndură suferă într-o sin­gură zi, deseori, mai mult decât toate martiriile la un loc”[5]. Problema tineretului de azi este cu atât mai importantă, cu cât el este cel care va alcătui Biserica lui Hristos în anii ce vor urma. Tinerii de azi sunt pre­oţii de mâine, sunt viitorii enoriaşi ai acestor tineri. De aceea, situaţia ac­tu­ală a tânărului necesită, din punct de vedere spiritual, multă atenţie şi tre­buie să fie o preocupare permanentă pentru Biserică. Citește restul acestei intrări »


Particularități misionare interconfesionale. Calea Ortodoxiei

20/09/2021

de dr. Vlad Ioan BONDRE

„Biserica este un trup, nu o clădire”[1] afirma Eugene Stowe în studiul său intitulat What’s So Special About the Church?. Pornind de la momentul Cincizecimii, Biserica își exercită lucrarea de propovăduire a Evangheliei față de toate popoarele lumii, chemându-le la unitatea în Iisus Hristos. Frumusețea și simplitatea primelor forme de organizare au determinat ca Biserica primară să-și exercite funcția ei misionară în plinătatea bucuriei și a credinței statornice, deoarece Dumnezeul cel Nou, propovăduit de Sfântul Apostol Pavel în areopag, devenise scop și ideal de urmat. Se observă în cursul istoriei încercarea Bisericii de a transmite credința creștină tuturor neamurilor, mai ales în perioada imediată Edictului de la Milano din anul 313, când Împăratul Constantin cel Mare oferă libertate de cult creștinilor. Încercarea bizantinului Ulfila de a introduce credința creștină printre goți, precum și dorința celților de a păstra flacăra credinței au reprezentat, așadar, formele primordiale și particulare ale misiunii Bisericii[2]. Responsabilitatea celor ce și-au împropiat credința în Iisus cel înviat a contribuit direct la îndeplinirea de către aceștia a poruncilor lui Dumnezeu.

Dezvoltarea rolului misiunii de către Biserică a arătat că ea mai păstrează valențele primelor veacuri creștine, modul deplin al lucrărilor lui Dumnezeu, pentru ca, prin Biserică, omul să devină biserică, nu doar în sens comunitar, ci și în sens de oblațiune. Fiecare Biserică se concentrează pe răspândirea învățăturii ei, folosindu-se de toate capacitățile posibile pentru a chema înspre sine pe cei care doresc a se uni în comuniune. Darurile pe care Iisus Hristos le oferă membrilor Bisericii în acest sens, devin, potrivit lui William MacDonald, „prinoase în vederea slujirii misionare”[3].

Pentru Biserica Ortodoxă, practicarea misiunii ca dat cuprinde în sine toate caracteristicile oamenilor, de aceea, se evidențiază atenția deosebită pe care Biserica o acordă fiecărui membru, pentru a desluși cele ce ochii nu pot vedea și mintea nu le poate pricepe[4]. Exemplul și particularitatea misionară a Bisericii Ortodoxe în această ipostază pot corespunde cu factorul unificator adus Bisericii Ortodoxe Române, deoarece prin valențele și atributele sale, așa cum arată părintele profesor Vasile Citirigă, „Biserica a imprimat în poporul român odată cu credința în Dumnezeu, taina ei, ca trup al lui Hristos… i-a insuflat modul de a fi, de a gândi… dar mai presus de toate, rolul Bisericii a fost acela că a unit în conștiința românului limba cu credința și românitatea cu calitatea de creștin”[5]. Citește restul acestei intrări »


Profilul misionar al Bisericii: trimitere și chemare

23/08/2021

de dr. Vlad Ioan BONDRE

Creație unică și infailibilă, Biserica a fost văzută dintotdeauna ca un proces natural de dezvoltare a harului divin mântuitor, ceea ce atestă faptul că ea are un rol bine definit, dar și o misiune unică. Integrată mereu în cursul firesc al istoriei, Biserica și-a demonstrat capacitatea de a cuprinde în sine răspunsul dat provocărilor lumii. Din acest considerent, ea a primit o misiune aparte, asemenea Întemeietorului ei, rezonând cu capacitatea de a nu putea fi biruită niciodată (Matei 16, 18). Chiar și cei patru evangheliști arată că Biserica primește o misiune deosebită, văzută ca o responsabilitate pentru toate veacurile ce vor să vină. Această misiune subliniază rolul pertinent al acesteia, de a sta plină de trezvie în fața tuturor stărilor de agonie spirituală.

Corectitudinea cu care Biserica a activat în spațiul istoriei a determinat ca funcția ei misionară să primească un nou sens, diferit de cel al secolului al XVI-lea, care avea ca țel modernizarea Bisericii prin contrareforme. Donald Messer crede că originea termenului trebuie, însă, căutată mai devreme, deoarece ea reprezintă o fuziune între termenul latin mitto și grecescul αποστέλλω. Acest lucru reprezintă un verdict clar asupra faptului că termenul misiune se referă doar la Biserica creștină, care își completează astfel imaginea prin termenii: μαρτυς – martor; κήρυγμα – mărturisire sau predică; κουνανία – sobornicitate și διακονία -serviciu liturgic[1]. Citește restul acestei intrări »


Timpul marilor transformări

07/08/2020

de prof. dr. Vlad Ioan BONDRE

Sub clepsidra timpului, vectorul definitoriu al întregii lumi, singurul adevăr necuprins de rațiune rămâne veșnicia. Ea cuprinde eternitatea lui Dumnezeu, mișcarea spațială a lumii, transcenderea timpului sau altfel spus, sfera tuturor celor văzute și al celor nevăzute, freamătul și bucuria lumii, energia și lumina Universului.

Potrivit referatului biblic, se poate constata că veșnicia și lumina sunt dintr-un început inseparabile. Elementul lor comun este dat de Energia Necreată care le-a însuflețit în așa măsură, încât omul să-și dorească să trăiască veșnic în lumină. Pentru aceasta, chipul celui zidit după poruncă a fost ridicat la gradul cel mai înalt al îndumnezeirii prin dragostea Preasfintei Treimi. Contextul acesta a determinat ca omul să fie părtaș vederii luminii celei neapropiate, primind în dar calitatea de moștenitor al Împărăției Cerurilor. Dar odată cu acest atribut ființial, Dumnezeu a sădit în inima omului responsabilitatea de a transmite prin propria-i purtare toate elementele necesare chivernisirii acesteia de către generațiile viitoare. Pe baza acestui considerent, omul trebuia să păstreze în mod nealterat calitatea sa de chip și asemănare, pentru a nu știrbi integritatea raiului în care a fost pus. Citește restul acestei intrări »


Luptătorul pentru cauza națională Vasile Lucaciu persecutat de către Episcopul Ioan Szabo

26/03/2019

Eseu

de prof. univ. dr. Nicolae IUGA

Nicolae Iuga

Pe vremea Dualismului Austro-Ungar, în perioada cea mai grea a asaltului Ungariei de maghiarizare a românilor din nord-vestul Ardealului, Episcopia Greco-Catolică Română de Gherla a avut un episcop nu doar filo-maghiar ci și, prin modul lui de acțiune, un veritabil agent al Guvernului de la Budapesta, în persoana lui Ioan Szabo, acesta având și cea mai îndelungată arhipăstorire de 32 de ani, între 1879-1911, aflată pe de-a-ntregul în interiorul perioadei dualismului Austro-Ungar. Dacă pentru Episcopul Inocențiu Micu-Klein, Unirea cu Biserica Romei nu a fost un scop în sine, ci mai degrabă un mijloc, prin care el a urmărit obținerea de drepturi politice pentru poporul român din Transilvania, pentru Episcopul Ioan Szabo Unirea cu Biserica Romei a însemnat un mijloc pentru supunerea politică a națiunii române față de „națiunea dominantă” maghiară și finalmente de aneantizare a națiunii române prin politica de maghiarizare.

Cercetătorul care ar vrea să se documenteze asupra Episcopului unit Ioan Szabo este surprins de la bun început de o ciudățenie. Datele elementare despre episcopii uniți în general existente pe Wikipedia, care – după bibliografie, judecăți de valoare și stil sunt redactate de către medii apropiate Bisericii Greco-Catolice – sunt extrem de sărace cu referire la Ioan Szabo. Numai cinci rânduri pentru o arhipăstorire îndelungată de 32 de ani, Citește restul acestei intrări »


Criza bisericească din Ucraina privită din perspectivă panortodoxă

13/02/2019

de Pr. prof. univ. dr. Viorel IONIȚĂ

Fost secretar general al Conferinței Bisericilor Europene
Grand-Saconnex, Elveția

1. Dezbaterile pe tema Autocefalia și modul ei de proclamare la nivel panortodox

1.1. Această temă a fost inclusă pe lista temelor pentru Sfântul și Marele Sinod la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală, desfăşurată între 21-28 noiembrie 1976, la Chambésy, unde au fost reprezentate 13 Biserici Ortodoxe, absente fiind Bisericile din Georgia şi cea din Albania[1]. Reținem ca fapt divers faptul că delegația Patriarhiei Moscovei era condusă la această conferință de Mitropolitul Filaret de Kiev și Galiția, „patriarhul schismatic de astăzi”. Preşedintele întrunirii a fost mitropolitul Meliton de Calcedon, iar secretar mitropolitul Damaskinos de Traupolis. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă de vrednicul de pomenire patriarhul Justin Moisescu, pe atunci în calitate de Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.[2] Această conferință a aprobat lista celor zece teme de pe ordinea de zi a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, listă în care cea de a doua temă era: Autocefalia și modul ei de proclamare. Delegaţiile prezente la această conferință au fost rugate să comunice secretariatului temele pe care doresc să le studieze, din lista celor 10, iar apoi secretariatul va comunica fiecărei Biserici lista cu temele repartizate. Biserica Ortodoxă Română s-a angajat, împreună cu alte Biserici, să trateze următoarele 3 teme: 1. Diaspora ortodoxă; 2. Autocefalia și modul în care trebuie sa fie proclamată şi 3. Autonomia și modul în care trebuie să fie proclamată.[3] Citește restul acestei intrări »


Măsuri pentru reabilitarea bisericii din Buteasa

07/02/2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Persoană de contact: Dan Bucă,
purtător de cuvânt
tel.: 0755-112726

La Palatul Administrativ s-a desfășurat astăzi, 7 februarie a.c., o întâlnire de lucru convocată de prefectul Vasile Moldovan pentru luarea măsurilor necesare de reabilitare a bisericii din localitatea Buteasa. La ședință au participat subprefectul Alexandru Cosma, vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, primarul orașului Șomcuta Mare, Ioan Buda, directorul Ioan Marchiș, reprezentanți ai Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, dar și ai Parohiei Buteasa, arhitecți, proiectanți și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Acoperișul bisericii, monument istoric a fost afectat de căderile masive de zăpadă și s-a prăbușit. Citește restul acestei intrări »


Elementele muzicale stilistice din cadrul liturghiei. Diferențe interconfesionale

30/01/2019

de prof. dr. Vlad Ioan BONDRE

Centrul activității răscumpărătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos îl constituie Jertfa Sa sângeroasă de pe Cruce, Moartea și Învierea Sa. Aceste aspecte formează un tot unitar, numit mântuirea obiectivă a umanității. Dar pentru ca omul să se poată bucura de veșnicie, mântuirea trebuie privită și în mod personal. Nucleul acestei mântuiri este reprezentat de Sfânta Taină a Euharistiei, ca semn al împărtășirii cu Hristos, a Cărui Jertfă se actualizează în permanență în chip nesângeros pe Altarele Bisericii Sale[1].

Părintele Dumitru Stăniloae aprofundează importanța Euharistiei ca mod de comuniune cu Dumnezeu sau ca treaptă superioară de rugăciune în cadrul Sfintei Liturghii, arătând prin aceasta prezența reală a trupului și sângelui Domnului. Ideea este preluată de la Sfântul Ioan Gură de Aur care arată relația de iubire dintre Dumnezeu și om prin împărtășirea cu această taină: „Dacă Dumnezeu a venit la firea noastră, e vădit că a venit la toți; iar dacă a venit la toți, a venit și la fiecare… Căci Se unește cu fiecare dintre cei credincioși prin Taine și hrănește prin Sine însuși pe cei ce i-a făcut”[2].

Fiind baza și temelia Sfintei Liturghii, Citește restul acestei intrări »


Perspective misionare asupra rugăciunii la început de an

05/01/2019

de prof. dr. Vlad Ioan BONDRE

Coborât din înaltul Cerului, noul an se dorește a fi integrat în aceeași înșiruire a anilor mântuirii, așa cum sunt ei numiți în mod general de către Biserică. Înzestrat încă din prima zi a calendarului cu darul binecuvântărilor puse sub semnul prăznuirii Sfântului Vasile cel Mare, noul an tinde să ofere un timp de răgaz sufletului zbuciumat de pulsoximetru evenimentelor ce au încununat timpul ce tocmai a trecut, dar să ofere în același timp o speranță de mai bine asupra experiențelor prin care omul va trece în mod inevitabil.

Cuprins în malaxorul năzuințelor spre fericire, noul an oglindește ceea ce îi lipsește omului, fapt pentru care i se solicită în mod direct o confirmare că ceea ce va urma, va împlini în chip real orice gol pe care anul precedent l-a lăsat. În acest context, omul se vede nevoit să își îndrepte atenția spre puterea Celui de Sus, solicitând astfel ajutor, dar și spre sinele despre care crede că are capacitatea de a guverna lucrurile înspre bine. Înfăptuirea scopului propus se realizează prin rugăciune, Citește restul acestei intrări »


CLOPOTELE

14/11/2011

de Milian OROS

Spre cer_foto Delia FloreaEra o zi frumoasă de sfârşit de martie a anului 1847. Dinspre Codrii-de-Apus aerul adia blând spre Valea Uileacului aducând cu el fiori de primăvară. Soarele trezise de mult grădinile şi căsuţele pitite în livezi. Pomii îşi ridicau spre cer, ca într-o rugăciune, crengile fără frunze, negre-fumurii, dar cu muguri gata să plesnească.

Încă de dimineaţă mare fierbere cuprinsese satul. Uilecanii se adunaseră cu mic cu mare la biserică, să-l asculte pe părintele Mihai Gora. Biserica de lemn de pe Uliţa Bisericii nu era aşa de mare să-i cuprindă pe toţi cei adunaţi, aşa că mulţi rămăseseră afară şi ascultau cuvintele preotului prin uşa larg deschisă. Nu era zi de sărbătoare, dar oamenii veniseră aşa de mulţi pentru a-şi spune necazul strâns de atâta vreme în sufletele lor obidite şi care acum era pe cale să răbufnească, să rupă baierile înţelegerii şi umilinţelor îndurate de sute de ani. Citește restul acestei intrări »