Despre Catedrala Mântuirii Neamului Românesc

20/04/2016

de Stelian GOMBOŞ

Catedrala Mantuirii Neamului RomanescCatedrala Mântuirii Neamului Românesc reprezintă sinteza ethosului creştin-ortodox al poporului român, zidirea ei implicând variate semnificaţii de la cele duhovniceşti-liturgice-teologice până la cele naţionale-arhitecturale-sociale. În acest sens, zidirea ei se constituie într-un simbol al permanenţei sintezei dintre Biserică şi Neam, precum şi într-o afirmare dinamică a valorilor spirituale şi culturale ale poporului român. În imaginea ei se vor regăsi tradiţia şi modernitatea, universalul şi particularul, amprenta inconfundabilă a devenirii istoric-religioase şi culturale a poporului român şi amprenta năzuinţelor spirituale ale acestui popor pentru veacurile ce vor veni. Citește restul acestei intrări »


Vorbirea despre Biserică între curs şi discurs sau a cuvânta, într-un duh creştinesc, despre Catedrala Mântuirii Neamului Românesc

17/09/2011

de Stelian GOMBOŞ, consilier la Secretaritul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României

Introducere

Selian GombosVorbind despre Biserică şi în Biserică – despre rolul şi importanţa Ei, am ajuns la multe definiţii ce i se dau Bisericii, cu alte cuvinte am ajuns la o teoretizare, la o nuanţare a detaliilor. Nu ştiu, în schimb, în ce măsură, împlinim în practică cunoştinţele teoretice pe care le avem despre Biserică şi dacă le împlinim în Biserică – acolo unde le este locul şi rostul! Şi din cauza acestei stări de fapt există o tensiune: între real şi ireal, între istorie şi Împărăţia Lui Dumnezeu. Sau, mai concret, între idealul creştin: care este viaţa în Iisus Hristos şi viaţa pământească pe care o ducem cu toţii. Rezolvarea acestei antinomii, contradicţii, nu implică numai acţiunea umană, ci şi cea divină. Prin el, omul, a realizat prea puţin în planul sensului şi al destinului său. Când singur vrea să se autodivinizeze, să se facă înger, de fapt, el ajunge fiară.

Homo secundus deus – maximă iluministă şi marxistă – este concretizarea acestei căderi. Căutând singur paradisul desăvârşirii, a aflat iadul dezumanizării. Tensiunea nu se poate rezolva în sine, ci numai în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar mântuirea noastră se realizează aşezându-se sub Revelaţie, nu deasupra ei. Omul căzut refuză Revelaţia, el pune condiţie Revelaţiei, erezia, produsul subiectivismului demonic, face ce vrea cu Revelaţia şi transmiterea ei prin Biserică. Ei uită că natura Revelaţiei, nu este o sumă de propoziţii, de informaţii, iar înţelegerea mântuirii nu este una gnostică, teoretică. Citește restul acestei intrări »