REPERE ISTORIOGRAFICE PRIVIND ŞCOALA CLUJEANĂ INTERBELICĂ

22/01/2014

A_Absolvent

de Cosmin KOSZOR CODREA
Bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj
Masterand al Facultăţii de Istorie şi Filosfie, Universitatea „Babeş-Bolyai”
Specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării
cosmin_koszor@yahoo. ro cosmin. koszo@bjc. ro

Rezumat: Produsul istoriografic clujean din perioada interbelică cunoaşte o vârstă de maturitate ştiinţifică odată cu instituţionalizarea scrisului istoric. În această perioadă, deosebit de importantă pentru cultura română asistăm la preluarea Universităţii maghiare de către autorităţile clujene, ceea ce va duce la înfiinţarea Institutelor aferente cercetării şi studierii istoriei într-un cadru organizat după norme internaţionale. Primul institut de istorie înfiinţat avea să fie Institutul de Istorie Naţională, în care se vor forma tineri dornici de afirmare. Publicaţiile şi periodicele acestui aşezământ joacă un rol important, deoarece reprezintă cartea de vizită şi în acelaşi timp roadele cercetării studenţilor şi profesorilor.

Cuvinte Cheie: istoriografie, Institutul de Istorie Naţională, Institutul de Studii Clasice, Universitatea din Cluj, anuare, istorici.

Descrierea producţiei istoriografice unui anumit spaţiu cultural necesită o adâncă reflectare atât asupra curentelor politico-ideologice, cât şi a factorilor determinanţi care au făcut posibilă apariţia scrisului istoric. Este necesar să stabilim durata temporală pe care această producţie s-a întins şi în acelaşi timp să găsim originile de la care au pornit principalii reprezentanţi temele abordate şi în cele din urmă rezultatele puse sub tipar marcând rodul muncii acestora. Citește restul acestei intrări »