Moartea şi Învierea Domnului

02/05/2021

de pr. stavr. Radu BOTIŞ

Invierea Domnului

Toate cele patru Evanghelii sunt asemănătoare în afirmaţia că Iisus a murit într-o zi de vineri, ziua pregătirii sabatului (Matei 27, 62; Marcu 15, 42; Luca 23, 54; Ioan 19, 31).

Despre semnificaţia pe care o dă morţii Sale, Iisus vorbeşte când se află pentru ultima oară cu cei doisprezece, la Cina care a avut loc într-o casă din Ierusalim, proprietatea unei cunoştinţe a lui Iisus. El concentrează în ultima cină toată viaţa Sa. Cina cea de taină s-a desfăşurat în cadrul unei cine pascale. Cina cea de taină a avut loc în Joia Mare, către seară. Aceasta a fost o cină pascală, dar nu în sensul că Mântuitorul ar fi celebrat cu ucenicii Săi paştile iudaic, care începea de fapt în seara zilei următoare, ci în sensul că El a instituit un nou Paşti, adică Taina Sfintei Euharistii, care avea să fie pentru Biserică o permanentă actualizare a jertfei adevăratului Miel pascal [1].

Patimile desemnează ultima perioadă din viaţa lui Iisus, Citește restul acestei intrări »


Moartea şi Învierea Domnului

31/03/2016

Invierea Domnului

de pr. stavr. Radu BOTIŞ

Toate cele patru Evanghelii sunt asemănătoare în afirmaţia că Iisus a murit într-o zi de vineri, ziua pregătirii sabatului (Matei 27, 62; Marcu 15, 42; Luca 23, 54; Ioan 19, 31).

Despre semnificaţia pe care o dă morţii Sale, Iisus vorbeşte când se află pentru ultima oară cu cei doisprezece, la Cina care a avut loc într-o casă din Ierusalim, proprietatea unei cunoştinţe a lui Iisus. El concentrează în ultima cină toată viaţa Sa. Cina cea de taină s-a desfăşurat în cadrul unei cine pascale. Cina cea de taină a avut loc în Joia Mare, către seară. Aceasta a fost o cină pascală, dar nu în sensul că Mântuitorul ar fi celebrat cu ucenicii Săi paştile iudaic, care începea de fapt în seara zilei următoare, ci în sensul că El a instituit un nou Paşti, adică Taina Sfintei Euharistii, care avea să fie pentru Biserică o permanentă actualizare a jertfei adevăratului Miel pascal[1]. Citește restul acestei intrări »


Cina cea de Taină

05/06/2013

de pr. Nicolae STOIA

Vita_foto_Delia FloreaMai licărea pe butucănoase picioare
suavă stea argintie şi dosăditele feţe
adulmecau taina cea binemirositoare,
prelinsă sfios pe obraze să le răsfeţe.

Aurea în potir dulce-licoare promisă
arselor guri. Rază împovărată de cer
surâdea peste chipul făpturilor ninsă
Şi frigul frig îi adause celui stingher.

Cel căruia veşnicia îi odihneşte inima,
Se pogorî-n pâine şi stăruia să frângă
fărâme, ca să li Se dăruiască aidoma
veacului jinduit de plăpânda secundă.

Şi pentru ca nu cumva să-i copleşească
cu strălucirea: e prea grea povară taina; Citește restul acestei intrări »