„Literaturizarea uimirii”, în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”

25/04/2023

Am primit la redacție cel mai recent volum de versuri, Literaturizarea uimirii, al poetului Vasile Dan Marchiș.

Majoritatea poeziilor din acest volum, peste 50 din cele 68 incluse în cartea de față, tipărită la editura Napoca Star din Cluj Napoca, (128 pagini), scrise de autor în ultimii trei ani sunt publicate și în prestigioasele reviste: „Convorbiri literare”, „Hyperion”, „Alba Iulia Cultural”, „Leviahtan”, „Argeș”, „Cuvânt românesc” (Spania), „Litere”, „Feed Back”, „Neuma”, „Alternanțe” (Germania), „Caiete Silvane”, „Nord literar”, „Meridian Cultural Românesc”, „Vatra veche”, „Plumb”, „Observatorul” (Canada), „Portal-Măiastra”, „Spații culturale”, „Surâsul Bucovinei”, „Caligraf”, „Sintagme literare”, „Banchetul”, „Caietele Columna”, „Mărturii culturale”, „Urmuz”, „Boem@”, „Tecuciul literar-artistic”, „Reflex”, „Destine literare” (America de Nord), „Arena literară”, „Expres cultural”, „Literatura de azi”, „Timpul”, „Lumină lină” (New York, SUA), „Contact internațional” (Canada), e-Bibliotheca septentrionalis (Baia Mare) etc.

Vasile Dan Marchiș

Despre versurile scrise în această carte a consemnat elogioase referințe critice distinsul poet Petre Rău în Antologia „Vibrația Metaforei”, alcătuită de Asociația Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, Galați.

Referințe critice[1]

de Petre RĂU

Dumnezeu, muza, poezia, și literatura în general, sunt teme predilecte, pe care poetul Vasile Dan Marchiș le adoră și le manipulează frecvent, cu multă iscusință. În grupajul liric pe care ni l-a încredințat, hotărât lucru, muza este cea care domină chintesența creativă a poetului.

Într-un limbaj ușor descendent, poetul încearcă alambicări inedite din cuvintele ce-i alcătuiesc versul: „De aceea te voi face aprig să scrii / cum grădinarii la fete dedicații cu trandafiri. / Îi fi tu grădinar Citește restul acestei intrări »


Reflecții, versuri, artă și cultură – daruri de la Mihaela CD

12/01/2023

Semnalăm prezența în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” a unui număr de trei noi publicații oferite în dar, tocmai din Canada, de către Mihaela CD – scriitor, poet, redactor, cronicar, textier, promotor cultural, artist pictură tradițională și digitală.

Emanație a sufletului ei blând, fondatoarea revistei românilor de pretutindeni – Poezii pentru sufletul meu, propune în numărul 9/2022 al revistei câteva noutăți editoriale, creații literare de impact, lucrări de artă contemplativă, dar și un frumos interviu al îndrăgitului artist Ovidiu Komornyik, care pare să prezinte chintesența noului număr al revistei prin cuvintele: „să ne iubim aproapele, să lăsăm ceva bun în urma noastră, pentru că nu suntem nemuritori”.  Citește restul acestei intrări »


Daruri din suflet!

25/11/2022

Semnalăm prezența în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare a volumului întâi al antologiei literare, GALAXY. Antologie de ecouri literare. Autori români contemporani, Editura Globart Universum, Canada, 2022. Deși aflată la mare distanță de România, în Montreal, Editura Globart Universum încearcă să promoveze și să susțină atât literatura și cultura românească, dar mai ales pe scriitorii români – izvoare nesecate de frumos și spiritualitate.

În cuprinsul acestui volum, se remarcă prezența a patru scriitori maramureșeni: Aurelia Oancă, Irina Vera Terebeși, Timur Chiș, Vasile Bele, care abordează prin operele lor plămădite din lutul iubirii eterne tematici universale ce luminează atât prezentul cât și viitorul.

Întregind astfel colecția de patru volume: GALAXY. Antologie de ecouri literare. Autori români contemporani, dorim să mulțumim Editurii Globart Universum, în special doamnei Mihaela CDredactor fondator al revistei „Poezii pentru sufletul meu”, membru al Ligii Scriitorilor Români, membru al Uniunii Scriitorilor din Canada, Președinte al World Poets Association Canada -, și domnului Johnny Ciatloș DeakCitește restul acestei intrări »


Daruri din suflet!

17/11/2022

O nouă zi cu surprize literare! GALAXY – Volumul 3 – antologie de ecouri literare – autori români contemporani este titlul volumului ce a sosit la redacție din partea distinșilor noștri colaboratori din îndepărtatul Montreal, doamna Mihaela CDredactor fondator al revistei „Poezii pentru sufletul meu”, membru al Ligii Scriitorilor Români, membru al Uniunii Scriitorilor din Canada, Președinte al World Poets Association Canada -, și a domnului Johnny Ciatloș DeakSenior Editor Globart Universum Publishing House, jurnalist, membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România.

Scriitorii maramureșeni, Aurelia Oancă, Gelu Dragoș și Ioan Romeo Roșiianu, sunt incluși cu grupaje de poezii în cele 390 de pagini ale volumului, alături de cei 34 de scriitori contemporani publicați aici. Coordonatorul acestei grandioase lucrări este editorul Johnny Ciatloș-Deak.

GALAXY – VOLUMUL 3 – antologie de ecouri literare – autori români contemporani cuprinde Citește restul acestei intrări »


Daruri din suflet!

10/11/2022

Ziua începe cu o surpriză frumoasă! O donație de cărți, din partea distinșilor noștri colaboratori din îndepărtatul Montreal, doamna Mihaela CDredactor fondator al revistei „Poezii pentru sufletul meu”, membru al Ligii Scriitorilor Români, membru al Uniunii Scriitorilor din Canada, Președinte al World Poets Association Canada -, și a domnului Johnny Ciatloș DeakSenior Editor Globart Universum Publishing House, jurnalist, membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România, îmbogățesc de astăzi colecția Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare.

Dorind să se adreseze și cititorilor noștri prin cartea la raft, au sosit prin curier, la biblioteca noastră, tocmai din Canada, cele mai recente cărți apărute la Editura Globart Universum, GALAXY – antologie de ecouri literare (volumele 2 și 4), Montreal, 2022.

„Stele ale literaturii române contemporane din întreaga lume și-au dat mâna și s-au unit într-un ecou al talentului literar, spre a străluci în antologia GALAXY”, (Johnny Ciatloș Deak, coperta 4). Diversitatea țărilor unde trăiesc scriitorii români de excepție cuprinși în aceste volume, ne conduc la concluzia că „omul care este un adevărat român în suflet, român rămâne, oriunde ar trăi”, (Mihaela CD).

„Eu cred că locul unde poetul/scriitorul poate atinge nemurirea este biblioteca”, … „trebuie să ne regăsim cărțile pe rafturile cât mai multor biblioteci, căci acolo este locul unde scriitorul poate atinge nemurirea!” Citește restul acestei intrări »


O nouă donație de la Volker Wollmann!

07/11/2022

de dr. Teodor ARDELEAN
Directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare,
Redactor-șef al revistei „Familia română”

dr. Volker Wollmann

Am adus din Germania, de la Obrigheim, un microbuz cu cărți donate de prietenul meu și-al nostru Volker Wollmann, inimos cercetător român, de origine german din România și cu atestat axiologic de „român din Germania”. Stabilisem că acesta va fi un „rod al toamnei” acestui an, după ce în anul trecut un microbuz similar, poate chiar mai „scump” (n.n. – cu mai multe atlase, albume, enciclopedii) ne-a făcut să organizăm chiar o „recepție festivă”.

Consemnarea de față are și virtutea recunoștinței, pentru un mare om de cultură ce ni s-a dat să ne fie contemporan. Ca vârstă ne desparte circa un deceniu de viață, dar atunci când ne așezăm la taifas, în calitate de alumni ai aceleiași „Universitas napocensis” și ai aceleiași facultăți ce îmbină istoria cu filosofia, pare că am fost colegi de amfiteatru, ambii găsind în marea clepsidră a timpului galeriile cu numele cele ilustre care au făcut din „alma mater” clujeană matrice de formare determinantă pentru aristocrația spiritului transilvan. David Prodan, Constantin Daicoviciu, Ștefan Pascu, Citește restul acestei intrări »


Biblioteca Institutului Transilvănean din Gundelsheim ― dimensiune și deschidere spre circuitul european al cărții germane 

05/11/2022

de dr. Ioan GOGOTA
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare

Biblioteca Institutului Transilvănean din Gundelsheim

În perioada 23 – 25 octombrie 2022, o delegație a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare a efectuat o deplasare în Germania în scopul preluării unei donații, constând în cărți științifice, albume de artă, cataloage de expoziții și literatură beletristică (fiind cea de a treia de acest gen), prin care s-a avut în vedere transpunerea în practică a unei inițiative mai vechi privind constituirea și înzestrarea spațiului destinat Colțului german cu publicaţii în limba germană”, acesta fiind destinat informării, educației permanente și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate. Prin acest colț, cei interesați au posibilitatea să-și perfecționeze cunoștințele de limba germană și să se familiarizeze cu civilizația și cultura Germaniei

Reușita acestei operațiuni i se datorează domnului prof. dr. Volker Wollmann, stabilit în Obrigheim – Germania, fost director al Muzeului Transilvănean Citește restul acestei intrări »


Daruri de suflet!

11/10/2022

Apărută cu binecuvântare arhierească și cu recomandarea revistei de cultură „Mărturii Maramureșene”, cartea părintelui Radu Botiș, Sfaturi pentru mântuire, grija pentru suflet, Editura Pandaprint, Baia Mare, 2022, se vădește ca un viabil îndrumar pentru o viață duhovnicească aleasă. Înzestrată cu o motivație puternică – mântuirea sufletului și bucuria veșniciei, lucrarea conturează lucrarea misionară a Bisericii, aceea de a îndrepta sufletele spre lumina învățăturii. Structurată în trei mari capitole, care propun prin temele abordate o schimbare interioară, o focalizare spre taina chipului și a asemănării, lucrarea își câștigă un loc binemeritat în categoria cărților motivaționale sau a celor duhovnicești, cu atât mai mult cu cât, ea se prezintă ca o salvare din cotidianul secularizat și desacralizat.

În acest context, felicităm demersul misionar, liturgic, sociologic și științific Citește restul acestei intrări »


Daruri de suflet, din îndepărtatul Montreal!

29/06/2022

Am primit în dar, îmbogățind de astăzi colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, cele mai recente apariții editoriale ale distinsei noastre colaboratoare, doamna Mihaela CD, redactor fondator al revistei Poezii pentru sufletul meu, Montreal – Canada.

Mulțumim, doamnei Mihaela CD!

************************

PRIN OCHII MEI

Prin ochii mei”, de Mihaela CD, este o carte de proză, eseuri, articole și cronici literare. A apărut la Editura Globart Universum, Senior editor Johnny Ciatlos-Deak.

Nume cu rezonanță literară au contribuit la reușita acestei cărți: prof Aurelia Rînjea a scris prefața „Ne-am născut să fim liberi”, doamna profesor Violeta Bobocea a scris postfața „Creatorul de frumos”, domnul Gelu Dragoș, ziarist, a scris Citește restul acestei intrări »


Daruri de suflet, din îndepărtata Canadă!

07/05/2022

Ziua începe cu o surpriză frumoasă din partea distinsei noastre colaboratoare, doamna Mihaela CD, redactor fondator al revistei Poezii pentru sufletul meu, Montreal – Canada, prin donația de carte ajunsă la redacția Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare – ROMÂNIA. Sunt cele mai recente apariții editoriale ale domniei sale, și îmbogățesc Citește restul acestei intrări »