DANUBIUM NOSTRUM

17/04/2013

Drapelul Monumentului Eroilor de la Oarba de Mures

de George FILIP

curge-n vecie – cântec de mamă.
ea se adună, ea se destramă,
din palma cerului Domnului-Sfânt
este o doină de veci pre pământ.

adună-n unde şi printre nimbi
legende spuse în zece limbi.
adapă ţărmuri, suflete-adapă,
arbore-înger, arbore-apă.

mii de barcaze cântec i-au spus
vâslind în aval, amonte…în sus
pînă-n pădurea de la izvoare
şi-n jos, spre muica Marea cea mare.

i-au scris poeţii sfinte poeme.
valsuri îi cântă prin diademe.
o Românie o poartă la sân;
trupu-i de apă e trup de român.

cântă pescarii şi lipovenii
balade scurse dintre milenii
chiar Herodotul, hăt…de departe
doarme pe-o filă din sfânta carte

pe care dacii ne-o zămisliseră
care-n memorie încă ne scapără
ca pe un gând de mare unire
care să urce în devenire.

Citește restul acestei intrări »