FRUMOSUL NATURAL ŞI FRUMOSUL SPIRITUAL

03/12/2014

Octavian_Lupude Octavian LUPU

Orice lucru frumos ne trezeşte involuntar încântarea simţurilor de fiecare dată când îl zărim. Cu atingerea diafană a impresiilor ce răsar prin contemplare, spiritul ni se trezeşte astfel la viaţă, iar întrebările primordiale apar iarăşi în faţa conştiinţei mirate de miracolul existenţei. Prin această atracţie irezistibilă, adevărata artă, naturală sau creată de om, tinde să ne înnobileze şi să ne ofere şansa renaşterii şi a unui nou început. Oare nu încercăm acest gen de trăiri de fiecare dată când privim desfăşurarea semeaţă a munţilor peste albastrul orizont al cerului sau când simţim adierea blândă a vântului ce ne înfioară în prag de seară când stăm pe malul mării?

Cu toate acestea, frumuseţea universului este doar o reflectare parţială a trăsăturilor de un farmec insondabil ale Marelui Creator. De fapt, nu există vreo pată de culoare, vreo frântură de armonie sau vreun cuvânt de inspiraţie care să nu îşi aibă originea în veşnicia Sa. Şi chiar dacă această legătură nu ni se pare evidentă de la Frumosul_natural_si_frumosul_spiritualînceput, printr-o contemplare atentă ea ne devine vizibilă asemenea unei intuiţii călăuzitoare prin noianul de idei şi impresii ce ne ascund adevărata natură a lucrurilor.

Printr-un joc cosmic în care se împletesc cele mai surprinzătoare forme, întreaga realitate ni se înfăţişează ca o singură Operă ce are un singur Autor, în mare parte nevăzut personajelor pe care le-a plăsmuit în nesfârşita Sa imaginaţie. Cu toate acestea, El rămâne mereu prezent în derularea firului epic şi prin întocmirea atentă a scenelor trecerii istoriei acestei lumi. Cu o fină intuiţie, orice chip vorbitor, din care facem şi noi parte, poate totuşi percepe existenţa Autorului şi să o identifice uneori ca o fină mişcare din spatele decorurilor ce se schimbă mereu sau alteori ca o morală a evenimentelor ce tocmai au trecut. Şi astfel, orice personaj al Poveştii Lumii poate lua parte la scrierea dramei în care se află înglobat în fascinantul joc al cunoaşterii şi ignoranţei sub spectrul aparenţei şi ascunderii. Citește restul acestei intrări »