Scrisoare pastorală. Foaie periodică gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi. Anul XIII (2014), nr. 288 (16-31 octombrie)

10/11/2014

Biserica Manastirii de Sub Piatra_foto_Adrian Pop

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei!

Păcate şi păcătoşi! De câtva timp, în multe publicaţii interne şi internaţionale se face mare caz cu privire la două atitudini pe care le-a avut papa Francisc al II-lea recent. La ultimul conciliu, papa ar fi susţinut că şi homosexualii au părţi bune, care ar trebui valorificate; la o conferinţă din mediul academic, papa a afirmat că s-ar putea ca bing-bangul primordial să fie adevărat, oricum, Dumnezeu este cel care ştie mai bine acest lucru.

Nu ştiu ce-au scris publicaţiile bisericeşti catolice despre aceste afirmaţii. Analizându-le însă mai atent, am ajuns la concluzia că papa a ştiut ce vorbeşte. Caracterizat în termeni lumeşti, am putea spune că papa s-a dovedit încă o dată a fi un mare diplomat; caracterizat în termeni bisericeşti, am putea spune că papa s-a dovedit a fi un bun păstor, un arhiereu cu mult tact pastoral.

În primul caz incriminat, comentatorii s-au grăbit să-l pună la zid. Papa nu a acceptat homosexualitatea; n-a făcut din unul dintre cele mai mari păcate o virtute. Dimpotrivă. Papa n-a acceptat păcatul, ci a întins o mână păcătoşilor, celor ce practică acel păcat. Nu făcea altceva decât să împlinească cuvântul Mântuitorului: Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui! Mântuitorul Însuşi nu a venit în lume pentru cei care nu au nevoie de mântuire, ci tocmai pentru păcătoşi, şi S-a jertfit pentru mântuirea lor. Aşadar, papa şi-a făcut doar datoria în acest caz. Citește restul acestei intrări »


SODOMIA UCIDE! Mişcarea sodomistă lucrează conjugat cu „educatorii de sex” pentru a DISTRUGE FAMILIA!

03/07/2013

Porunca iubirii: Să avem grijă de sufletele copiilor! Sodomia ucide!

Sursa: Război întru Cuvânt ( http://www.razbointrucuvant.ro/2013/07/03/parintele-ilie-moldovan-sa-avem-grija-de-sufletele-copiilor-sodomia-ucide/ )

de pr. Ilie MOLDOVAN

pr-ilie-moldovan„Am amintit, tinere, nu de puţine ori în convorbirile noastre, că păcatul desfrânării, sub toate manifestările lui, e o abatere gravă de la planurile Creatorului. Un amestec nepermis şi revoltător. Cine comite acest păcat calcă legile firii şi acest lucru nu poate rămâne nepedepsit. Căci legea aceasta a fost dată pentru binele firii, iar cine o calcă se pedepseşte pe sine însuşi. Sub această perspectivă se cuvine să privim şi păcatul homosexualităţii, împotrivirea faţă de legile firii, de data aceasta fiind maximă.

Mi-e chiar ruşine să-ţi descriu nelegiuirea acestui păcat, bărbatul preferând bărbat, iar nu femeie. Prin orice alt păcat de desfrânare, diavolul lucrează prin om ca printr-un instrument al său. Prin homosexualitate, mai mult, acţionează ca printr-o slugă necredincioasă. Căci această nelegiuire neagă până şi realitatea bărbatului şi a femeii, contestând astfel ordinea firească a lumii şi, în acelaşi timp, ordinea ei spirituală. Citește restul acestei intrări »


Vremuri vechi şi noi: Arhim. Melchisedec Velnic: „Să fim uniţi şi să ne păstrăm identitatea în duhul cuminte al Bisericii”

20/06/2013

de Arhim. Melchisedec VELNIC

Sursa: Război întru Cuvânt http://www.razbointrucuvant.ro/2013/06/18/parintele-melchisedec-velnic-putna-legalizarea-sodomiei-distrugerea-familiei-au-sosit-vremurile-marturisirii-adevarului/

Preacuvioşi părinţi şi fraţi, iubiţi credincioşi,

Arhim. Melchisedec VelnicMărturisim în aceste zile Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer şi ne salutăm cu salutul „Hristos S-a înălţat!” până la Duminica ce urmează, a Rusaliilor, când vom prăznui Pogorârea Sfântului Duh, întemeierea Bisericii noastre.

Proorocul Solomon, în Pilde, spune că e este cu neputinţă să cunoşti mersul corăbiei pe mare, să urmăreşti urma şarpelui pe stâncă şi drumul vulturului pe cer. Este greu să înţelegi lucrurile acestea, spune el, este greu să pătrunzi aceste taine. Sfinţii Părinţi tălmăcesc acest cuvânt în felul acesta: aşa cum corabia pluteşte pe mare şi nu se cunoaşte drumul pe unde a trecut, astfel a fost zămislirea Fecioarei Maria. Urma şarpelui pe stâncă face referire la pogorârea lui Hristos la iad, căci nu a ştiut iadul că l-a primit pe Hristos. Iar urma vulturului pe cer face referire la Înălţarea Domnului la ceruri. Odată cu înălţarea Sa la ceruri El a înălţat şi firea noastră omenească.

Am ascultat astăzi cu toţii, în această duminică, a şaptea după Paşti, învăţătura Bisericii noastre despre Sinodul I Ecumenic, şi în cuvântul de învăţătură a fost prezentat în detaliu tot ce s-a întâmplat la Sinodul I Ecumenic şi învăţătura stabilită acolo.

De ce am spus acest cuvânt de la Înţeleptul Solomon? Pentru a ne aduce aminte că scopul firii umane este să se înalţe către cele de sus, să se înduhovnicească. Noi, cum frumos spune un Sfânt Părinte, îl avem pe Hristos înaintea noastră. El a mers înainte ca să ne pregătească loc, şi spre cele înalte trebuie să ne îndreptăm. În plus, Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic au pus accent pe unitatea Bisericii.

Dragii mei, vreau să atrag atenţia asupra unui lucru care se petrece sub ochii noştri, ai tuturor. De multe ori noi stăm pasivi, nesimţitori la ceea ce se întâmplă în jurul nostru şi această pasivitate nu vine decât din lipsa de credinţă fierbinte. Nu avem o credinţă vie, statornică, luminată de Duhul lui Hristos, luminată de Duhul Evangheliei. Am spus că firea umană a fost lăsată de Dumnezeu ca să se înalţe, nu să se coboare, nu să se întoarcă spre cele de jos, ci să se îndrepte spre cele de sus.

Trebuie să fim uniţi şi să ne rugăm, căci trăim nişte vremuri foarte grele pentru întregul neam. Nu ne dăm seama cu toţii de ce se întâmplă şi de care vor fi urmările a ceea ce acum se dezbate şi urmează să se legifereze. Am spus de atâtea ori, aici, în biserică, faptul că astăzi credinţa noastră şi familia sunt vânate. Se vrea distrugerea familiei, a familiei sănătoase, sfinte şi bune. Se urmăreşte desfiinţarea legii aceleia strămoşeşti bine aşezate în Biserica noastră şi în neamul nostru.

Au doar am fost un neam pervers? Au doar am fost un neam care n-a avut la căpătâi Evanghelia, încât astăzi trebuie să dăm şi să aprobăm legi care să fie împotriva Evangheliei? Au doar trebuie să avem o Constituţie care să fie departe de duhul neamului nostru? Sunt întrebări pe care trebuie să ni le punem şi pentru care trebuie să facem ceva, nu să stăm cu mâinile în sân.

Prima dată aş face îndemnul să ne rugăm. Au doară la temelia neamului strămoşilor noştri, la căpătâiul lui Ştefan şi al atâtor domnitori oare a stat legea păcatului? Oare au fost păcatele la căpătâiul lor sau a fost Evanghelia lui Hristos? Pe ce s-a întemeiat acest neam? Pe desfrânare? Pe sodomie? Pe păcate împotriva firii, care acum ajung să fie legiferate?

Hristos S-a înălţat la cer ca să înalţe firea umană. Ne-a deschis nouă drum, ne-a arătat calea pe care trebuie să mergem. Să se întrebe parlamentarii noştri şi toţi cei pe care i-am votat şi i-am ales ca să ne reprezinte: oare tatăl şi mama lor, strămoşii lor, ce spun? Bunicii care i-au crescut, ce spun când văd ce propun ei în Parlament? Citește restul acestei intrări »