Maria Bezer-Postolachi: Întinde aripa, Înger blând

21/09/2022

ÎN LOC DE PREFAŢĂ*

de Valentina TONU,
Şefa Direcţiei Învăţământ Hânceşti

Maria Bezer-Postolachi

Versurile Mariei Bezer-Postolachi, izvorâte din pasiunea ei pentru viaţă, se fixează într-un tipar lexical simplist, capabil să decanteze comunicarea pasională. Lecturându-i simţirile îmbrăcate în haina poeziei, mă prindeam la gândurile unor critici că postmoderniştii trăiesc amurgul iubirii.

Deschidem, bunăoară, antologia de faţă cu „Înger blând”, în care autoarea, sincer şi nostalgic, se întreabă: „Mai pot avea pe lume împlinire?”, ca ulterior să mărturisească, ilustrând arhaitatea erosului şi găsirea formelor simpliste de exprimare a sentimentului şi, implicit, a dorului după „cel drag înger de iubire, înger blând”, dar şi printr-o reflecţie lirică extinsă asupra a ceea ce animă sufletele în febrila lor jinduire: „Nici vremea...[…] / Nu te-ar putea atinge…”.

Iubirea pasională se extinde în iubirea de ţară şi autoarea nu ezită să-şi enunţe crezul: „Omule, nu trăi fără iubire, / Ca o căscioară pustie, / Aprinde a ta simţire, / Gândurilor dă-le pornire! Al tău suflet, a ta minte / Du-le în locurile sfinte!” („Locurile sfinte”).

Oricât de înaltă ar fi raţiunea umană, care întronează ordinea în sentimentele omului, Citește restul acestei intrări »


Şcoala – cuib de înţelepciune

05/09/2022

de prof. Maria BEZER,
Director al Gimnaziului „Al. Donici” din satul Ciuciuleni, Hânceşti,
Republica Moldova

Dedicaţie colegilor şi elevilor mei

Din petalele de flori
Cu cununi de sărbători
Toamna vezi, a câta oară?
S-a plimbat la noi în şcoală.

Profesorii sunt eroii
Care în ciuda pandemiei
Îi învaţă să creadă în ei
Pe cei mici şi măricei.

Citește restul acestei intrări »


Limba noastră

31/08/2022

de prof. Maria BEZER,
Director al Gimnaziului „Al. Donici” din satul Ciuciuleni, Hânceşti,
Republica Moldova

Limba noastră e frumoasă,
Tare-i dulce şi aleasă,
Omule, Limba e Ţara ta,
Fii creştin şi n-o uita.

„Limba noastră e aleasă”,
E stăpână-n orice casă.
Cu ea binele înmulţim
Şi cu Dumnezeu vorbim.

Citește restul acestei intrări »


Tu, Copile

01/06/2022

de prof. Maria BEZER,
Director al Gimnaziului „Al. Donici” din satul Ciuciuleni, Hânceşti,
Republica Moldova

Copile – comoară vie,
Tu eşti dor şi nostalgie,
Făptură fermecătoare,
Ce faci viaţa netrecătoare.
Copile – floare încântătoare,
Tu eşti Soarele cel Mare,
Mintea ta, ochii şi gândul
Luminează tot Pământul!

Citește restul acestei intrări »


Cea mai mare iubire

28/03/2022

de prof. Maria BEZER,
Director al Gimnaziului „Al. Donici” din satul Ciuciuleni, Hânceşti,
Republica Moldova

Des păşeam la miez de noapte
În grădina neumblată,
Strop de raze colorate
Cuprind bolta-nceţoşată.

Colţii stâncilor sunt negri
Peste marea-nvolburată,
Vânt despică viduri gri,
Găuri albe se deşteaptă.

Iată una se coboară
Din ea chipul ei răsare,
Două aripi să dispară
Înger mort în aşteptare.
Citește restul acestei intrări »


Tăcerea ta

21/03/2022

de Cristian BODNĂRESCU

Stropi de lumină
Cu tine desluşesc,
Purtai a mea cunună
Cu noi zeii păşesc.

În prima zi adesea
Pe zori de ne plimbam,
În poteca de nea
Paşii ni-i scăldam.

Citește restul acestei intrări »


Mâna ta

08/03/2022

de Cristian BODNĂRESCU

Lumină din lumină
Astfel a început,
Îi împleteai cunună
Precum te-ai priceput.

În anii ce-au urmat
De mână fata-ţi luai,
Visul tu îl vedeai
Erai îngândurat.

În parcul din poveste
Adesea te plimbai,
Fiica îţi aducea de veste
În drumul spre serai.

„Lumea noastră e aici
Fără de timp şi spaţiu”,
Poveşti tainice îi zici
Despre un alt solstiţiu.

Citește restul acestei intrări »


Mama

08/03/2022

de prof. Maria BEZER,
Director al Gimnaziului „Al. Donici” din satul Ciuciuleni, Hânceşti,
Republica Moldova

Mama
e inima din suflet,
lăcaş de rugăciune,
e nădejdea vieţii mele
şi a sufletului minune!

Mama,
cea mai sfântă fiinţă,
are suflet de floare
şi faţa senină,
şi paşii de lumină.

Mama
e strigătul naturii,
ecou al nemuririi,  
cuvântul ei deschide ferestrele iubirii,
ea alină lacrimi şi oftare,
gândurile ei sunt rugi de-ncercare,
răstigniri la hotare. 

Citește restul acestei intrări »


O, femeie!

08/03/2022

de prof. Maria BEZER,
Director al Gimnaziului „Al. Donici” din satul Ciuciuleni, Hânceşti,
Republica Moldova

Dragă, scumpă şi dulce femeie,
Nu-i pe lume flacără mai vie
Ca tine când te dăruieşti –
Că viaţa e viaţă dacă iubeşti.

Tu crezi în oameni şi-n destin,
Tu crezi în clipele frumoase care vin.
Tu eşti viaţă, floare şi lumină
Şi-n tine stă puterea cea divină.

Eşti început de viaţă pe pământ, Citește restul acestei intrări »


Icoană fericită

03/03/2022

Icoană fericită! întinde mâna ta
Şi-atinge-o cu iubire şi drag de fruntea mea,
Şi risipeşte norul ce atâta o apasă,
Şi-a ochiului tău dulce şi vecinică lumină,
Mai pot avé pe lume bogată fericire…
Durerile cu toate dispar, unde-i iubire.  Citește restul acestei intrări »