ION VINEA – Un prinț al poeziei

09/11/2016

de Ion PODOSU

ion-vinea

Ion Vinea

Anul 1895 este considerat în cultura noastră – şi îndeosebi în literatură – ca „anul poeziei”, deoarece se năşteau atunci, în ordine cronologică, trei dintre cei mai mari poeţi români: Ion Barbu (19 martie), Ion Vinea (17 aprilie) şi Lucian Blaga (9 mai), personalităţi care, prin originalitatea operelor lor, au marcat substanţial şi definitoriu fenomenul liric de la noi.

Deşi mai puţin cunoscut şi, în unele medii, poate chiar deloc, Ion Vinea este o personalitate singulară, ale cărei valenţe creatoare s-au manifestat în cele mai variate domenii ale producţiei literare: poezie, proză, eseistică, publicistică şi traduceri. Prin trăsăturile specifice ale personalităţii sale, dar şi prin caracteristicile creaţiei, Vinea reuşeşte să şteargă graniţele dintre „arta şi viaţa sa”, după cum îl înfăţişează Mircea Vaida în „Studiul introductiv” la prima ediţie de opere, publicată la Editura Dacia, din 1971: „Tip alergic, de o ciudată sensibilitate pentru sunete, nuanţe şi parfumuri, Citește restul acestei intrări »