POEZII PENTRU SUFLETUL MEU, nr. 9/2022

01/06/2023

POEZII PENTRU SUFLETUL MEU, nr. 9/2022
Publicaţie trimestrială de literatură, artă şi cultură, apărută prin colaborarea între editura Celestium şi Globart Universum, Montréal, Canada.

NOTE DE LECTURĂ

de Aurelia RÎNJEA

Johnny Ciatloș Deak

Frumos ne întâmpină, ca de obicei, distinsul JOHNNY CIATLOȘ-DEAK, senior editor, cu o invitație la cultură, având în vedere că pulsul unei națiuni se măsoară prin pulsul acesteia: „Iubind şi conştientizând cultura vom reuşi să dezmembrăm barierele culturale şi interetnice, să clădim punţi care ne vor ajuta să apreciem, să respectăm şi să iubim atât asemănările cât şi diferenţele semenilor noştri, pentru ca să putem trăi într-o frumoasă armonie în scurtul nostru sejur pe pământ”.

O reîntâlnire cu unii dintre scriitorii din această revistă, cu alții acum fac cunoștință, lucru care mă bucură, astfel Familia noastră literară crescând.

Și de această dată, găsim în paginile Revistei un cuprins generos, cu evenimente, creații literare și artistice, recenzii și cronici de carte, noutăți editoriale. Se simte pulsul culturii românești, care bate în noi, oriunde sunt români pe această planetă!

Manuela Carmen Buică-Șerban (Canada) ne aduce o toamnă cu zvon de singurătate, în care timpul „ară ogorul vieții”, fiind dirijorul unei simfonii, cu acorduri astrale, într-o căutare de sine, în care inima are melodia ei.  Citește restul acestei intrări »


Datoria scriitorului de a lumina tânăra generație

11/05/2023

cronică

de Johnny CIATLOȘ-DEAK

Aurelia Rînjea

Distinsa scriitoare Aurelia Rînjea care ne-a încântat în ultimele 2 decenii cu peste 40 de titluri de autor, ne surprinde și anul 2022 cu 4 cărți noi, pe care le publică la editura LUCVAL&KEN, în ediții bilingve româno-franceză, cu următoarele titluri: „COPIII ȘI POEZIA”, „ADAGIETTO”, „PĂPUȘARUL” și „PRIMA IUBIRE, POEZIA”. Cele patru cărți formează un Tot, un întreg literar, conturând imaginea Poeziei, așa cum ea este trăită și dăruită de poetă. Concepția coperților și traducerea aparțin autoarei.

Talentata poetă Aurelia Rînjea, scrie o poezie solară, fiind perfect ancorată în spiritul acestui timp conștientizându-l. Actul său de creație e o declarație de dragoste adresată vieții. Iubirea poetei este extinsă în spectru larg, incluzând iubirea de oameni, iubirea de tot ce este frumos, iubirea de țară și de strămoși, dragostea față de nepoțica sa, iubirea față de familie, locurile natale, amintiri și nu în ultimul rând de natură și de poezie care este un imn, un crez, pe care poeta îl recită în gând, scriind pe file de timp ce vor rămâne nemuritoare, lăsând amprenta iubirii generațiilor viitoare.

COPIII ȘI POEZIA, de Aurelia Rînjea

Volumul COPIII ȘI POEZIA adună nestemate pe care poeta le așează cu o deosebită atenție în ghiozdanul de zestre, pe care îl lasă viitorimii și nepoțelei sale iubite Alexia, căreia îi dedică și acest volum. Gândul și intenția scriitoarei Aurelia Rînjea este de a da mai departe și a împărtăși ceea ce a primit prin talanții celești dăruiți la naștere, luminând prin învățături morale și sănătoase prin poezia sa. Însă așa cum spune Émile Zola foarte frumos: „Artistul nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără muncă”. Poezia autoarei nu este numai har, ci este susținută constant prin munca asiduă și roadele sale se văd așa cum am arătat la începutul acestei cronici prin nenumăratele volume de autor. Citește restul acestei intrări »


ÎNTRE CER ȘI PĂMÂNT

04/05/2023

de Johnny CIATLOȘ-DEAK
Montreal, Canada

„Un poet este o pasăre de o desăvârșire nepământeană, care evadează din tărâmul său celest și sosește în această lume ciripind.” (Khalil Gibran)

În luna ianuarie a anului 2023, este publicată la editura Stef din Iași, România, cartea CĂLĂTORIE UNICĂ ce poartă semnătura stimatei poete Aurelia Rînjea. Titlul ne anunță din start că este vorba de o „călătorie unică” pe care nu vrem să o pierdem, deci nu mai stăm pe gânduri și ne aventurăm pe file de carte.

Volumul începe cu un motto extrem de sugestiv: „Scrisul – un mesaj manifest / Care să sfideze / Timpul şi timpurile / Pentru a înţelege mai bine / Raţiunea de a fi / Și dimensiunile spiritului uman”.

În introducerea pe care o face autoarea, viața ne este prezentată ca fiind suprema bucurie, ca „o călătorie unică, în care te redescoperi și îți hrănești fiinţa din abisul luminii”, „un drum către noi înşine, o căutare de sine, o fereastră deschisă către Marea Singurătate, un examen pe care îl trecem fiecare de unul singur”, Un anotimp al spiritului”, „O stare existenţială în care, într-o dualitate nerecunoscută înveţi să-ţi construieşti propriul vis”.

În toate acestea autoarea îi găsește un rol primordial, benefic și edificator poeziei, pe care o descrie Citește restul acestei intrări »


Jazz Matinal la Montreal

18/04/2023

de Johnny CIATLOȘ DEAK
jurnalist, membru UJIR
senior editor Globart Universum Publishing House

Dimineață răcoroasă de martie, o dimineață de sâmbătă mai specială, pentru că urma să participăm la un concert de Jazz cu totul special! Special din mai multe motive, cu toții știm că jazz-ul penetrează sufletul și întreaga ființă cu precădere seara, ambientul are și el rolul lui, excepție făcând desigur de la regulă „those lazy Sunday mornings” cu o cafea aburindă, pe fundalul unui smooth jazz.

Însă faptul că finuțul nostru Leonard Johnny Dumitrescu face parte din band este cu totul și cu totul special, deoarece face parte din „creme a la creme” tineri talentați ce vor participa în curând la Festivalul de Jazz pentru juniori de pe tot cuprinsul provinciei Quebec. Aflându-se la cea de-a 44-a ediție, peste 2000 de muzicieni își vor etala talentul, elevi de liceu,colegiu sau studenți de facultate, cu toții având aceeași pasiune, MUZICA!

Liceul Andre-Laurendeau este gazda splendidului eveniment, un liceu renumit frecventat Citește restul acestei intrări »


Scriitorul Al. Florin Țene „un mare poet contemporan”

05/04/2023

de Gelu DRAGOȘ, (UZPR)

Al. Florin Țene este asemeni unui cal de cursă lungă, adică darul lui Dumnezeu dat poporului român, pe care nu-l folosești la lucruri cotidiene, casnice, ci numai la lucruri mărețe, așa cum este poezia!

Antologia 80 numită sugestiv „Întoarcerea la metaforă”, Editura „Globart Universum” Montreal, Canada, Selecții inedite din 24 de volume de poezii, cu o prefață semnată de Johnny Ciatloș Deak, este un cadou dăruit cititorilor români de aici și de pretutindeni, cu generozitatea-i binecunoscută.

Antologia dumisale ne dă ocazia să cunoaștem parcursul poetic al lui Al. Florin Țene, într-un interval de peste 5 decenii, timp în care poetul ne surprinde cu niște poezii calde, originale, în care iubirea de neam și glia strămoșească sunt prezente la tot pasul, fiindcă poetul se identifică și face parte din acest popor minunat, atât de încercat de-a lungul timpului.

Expresiile inedite, originale, construcțiile metaforice de mare substanță, forța creatoare și stilul grav și solemn, abilitatea și ușurința mânuirii versificației, toate la un loc, ne pun în fața unui mare poet contemporan. Opera lui literară este dovada că poetul, filozoful, istoricul, romancierul, dramaturgul, cronicarul Al. Florin Țene trăiește pentru Marea literatură română și universală.

Pentru Domnia sa, de dragul poeziei și a operei lui, trupul se transformă într-o Citește restul acestei intrări »


Un compendiu pentru suflet

01/04/2023

de Johnny CIATLOS-DEAK
Montreal, Canada

Dacă nu vrei să fii dat uitării după ce ai murit, sau scrie lucruri care merită să fie citite, sau fă lucruri care merită să fie scrise.

(Benjamin Franklin)

Aurelia Rînjea

Distinsa scriitoare prof. Aurelia Rînjea este poet, artist plastic, fizician, dar și un cronicar desăvârșit. Opera domniei sale adună într-un bogat tezaur de scrieri ce redau înțelesuri, cugetări, exprimări și decriptări ale ființei noastre umane în continuă devenire spre a fi. Astfel își asigură un binemeritat loc în cartea neuitării neamului românesc, dar și în cea universală, prin minunate traduceri ale creațiilor sale.

Înainte de toate scriitoarea Aurelia Rînjea este o talentată poetă pentru că așa cum a mărturisit în nenumărate rânduri în scrierile și creațiile sale, poezia trăiește în inima sa, este un mod de viață și un sens de a fi. Prin poezie autoarea respiră și viețuiește împreună cu lumea, dar și cu Dumnezeu, cel care i-a dăruit harul de a scrie.

În noul său volum de poezii Drumul spre Acasă, publicat la editura Ștef din Iași, România, ianuarie 2023, poeta pătrunde în esența ființării într-un mod cu totul și cu totul special, împletind înțelesul fizic al cuvântului „Acasă” cu sensul biblic, semnificând casa lui Dumnezeu. „Acolo sus în ceruri / Este sălașul nostru / Al Luminii / Pe pământ suntem / Doar călători” (Trepte).

„Dacă Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea Sa, nu înseamnă că Dumnezeu este un om în cer, ci ca omul este un Dumnezeu pe pământ.” (Lucian Blaga). Prin darurile pe care le-am primit la naștere, prin sufletul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, lumină din lumina Lui, fiecare dintre oameni suntem câte o părticică din El, Creatorul Lumii și al vieții. Tudor Arghezi spunea că: „Poezia e însăși viața”, deci de aici tragem concluzia că Dumnezeu a creat prin marea sa bunătate și poezia. Pornind de la acest concept se observă în poezia Aureliei Rînjea o mărturisire a Citește restul acestei intrări »


Întoarcerea la iubire

23/03/2023

Recenzie

de Johnny CIATLOS-DEAK,
membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România;
Senior Editor Globart Universum, Montreal, Canada.

„În cartea asta / Încape o singură iubire / Pentru tine Doamne / Dar Tu mă înveți / S-o sădesc în oameni / Așa cum cerul / Scutură stelele / În inimile / Îndrăgostiților”, (Timpul iubirii, Aurelia Rînjea).

În cartea TIMPUL IUBIRII, ce poartă semnătura distinsei scriitoare Aurelia Rînjea, încape un templu de iubire! O iubire pe care scriitoarea Aurelia Rînjea o găzduiește în sufletul și inima sa.

Doamna profesor Aurelia Rînjea este înainte de toate, un om cu O mare! Așa cum am mai spus și în alte cronici și recenzii ale mele ,domnia sa este un scriitor al adevărului și al cuvântului drept, spus, netăcut, neascuns! Astfel de scriitori vor dăinui în timp, scriitorii adevărului vor rămâne dincolo de orice bariere ale timpului și ale schimbării. Ea face parte din tagma scriitorilor ce vor fi căutați și vor fi redescoperiți de generațiile viitoare pentru lecțiile despre adevăr pe care le predă.

Iată, chiar aici în cartea sa „TIMPUL IUBIRII”, un volum de poezii apărut prin Citește restul acestei intrări »


Prin roua gândurilor

16/03/2023

Cuvântul editorului

După succesul pe care l-a avut anul trecut cartea de proză „Prin ochii mei”, fiind prima sa carte de acest gen, scriitoarea Mihaela CD ne surprinde plăcut cu o nouă carte ce urmează același tipar, cu titlul: „PRIN ROUA GÂNDURILOR”, carte care adună între coperțile sale numeroase articole, impresii, eseuri, cronici și recenzii literare, prin care dorește să ne facă să descoperim bucuriile vieții precum spune însăși autoarea, chiar la începutul cărții „vă invit să descoperiți bucuriile vieții prin roua gândurilor”. 

Fiecare persoană are gânduri, dar acestea sunt diferite pentru că sunt trecute prin propriile filtre, propriile scări de valori și judecăți. Gândurile reprezintă un cumul de trăiri, experiențe, informații, ipoteze și dorințe pe care o persoană le transpune sub forma unei percepții într-un loc tainic numai de ea știut, în mintea sa. Acolo le adună asemeni unor boabe de rouă și le sortează în diverse moduri ordonându-le logic sau ilogic în funcție de starea în care se află la momentul acela dezvoltând scenarii pe care mintea le face prin combinarea a ceea ce știe și ce presupune, a ceea ce are și ce ar vrea, a ceea ce a visat și ce își imaginează, într-o frământare continuă sau o așezare domoală pentru a fi reluate și retrecute mai apoi prin filtrul rațiunii.

Iată că scriitoarea Mihaela CD care se află la cea de a 12-a carte de autor, ne invită prin Citește restul acestei intrări »


Invitație de participare la antologiile tematice „ÎMPREUNĂ” – 2023

18/02/2023

Dragi colaboratori și viitori colaboratori, 

Editura Globart Universum din Montreal vă invită cu drag să participați la cele trei antologii tematice din colecția „ÎMPREUNĂ”, cele trei antologii sunt următoarele: Împreună să dăruim iubirea prin vers – antologie de versuri nemuritoare, Împreună să ne păstrăm credința – antologie de creații literare creștine, Împreună să facem o lume mai bună – antologie de texte literare.

Despre antologiile tematice din colecția ÎMPREUNĂ 

După cum ați remarcat cele trei antologii propuse au în comun cuvântul ÎMPREUNĂ pentru ca așa cum spune senior editorul Johnny Ciatloș Deak: „Literatura şi arta sunt liante ce creează punți de frumos între suflete. Cred cu tărie în acest ÎMPREUNĂ care este ziditor şi făuritor de progres, iar pentru a vă convinge vă invit să pătrundeți în tainele acestei antologii ÎMPREUNĂ!”

Cele trei antologii sunt diferite dar sunt legate „ÎMPREUNĂ” prin culorile drapelului românesc. Aceste antologii vor fi tipărite în condiții de grafică de înaltă calitate într-o ediție de lux și vor fi lansate la Montreal Citește restul acestei intrări »


Reflecții, versuri, artă și cultură – daruri de la Mihaela CD

12/01/2023

Semnalăm prezența în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” a unui număr de trei noi publicații oferite în dar, tocmai din Canada, de către Mihaela CD – scriitor, poet, redactor, cronicar, textier, promotor cultural, artist pictură tradițională și digitală.

Emanație a sufletului ei blând, fondatoarea revistei românilor de pretutindeni – Poezii pentru sufletul meu, propune în numărul 9/2022 al revistei câteva noutăți editoriale, creații literare de impact, lucrări de artă contemplativă, dar și un frumos interviu al îndrăgitului artist Ovidiu Komornyik, care pare să prezinte chintesența noului număr al revistei prin cuvintele: „să ne iubim aproapele, să lăsăm ceva bun în urma noastră, pentru că nu suntem nemuritori”.  Citește restul acestei intrări »