Centenarul nașterii Arhiepiscopului Justinian Chira, „arhiereul care ne-a arătat pasul lui Dumnezeu în Nordul României” – 28 mai –

28/05/2021

expoziție de carte realizată la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”

Justinian Chira „născut din părinţii Ilie şi Maria, ţărani evlavioşi, pe data de 28 mai 1921, în satul Plopiş, de Duminica Mare sau Duminica Tuturor Sfinţilor, pe când băteau clopotele de intrat preoţii în slujbă, pruncul familiei Chira, avea să primească la botez numele de Ioan, prevestind de atunci prin gura binecuvântată a moaşei Veronica că „va ajunge om mare!”.

La 22 septembrie 1990, Adunarea Națională Bisericească îl alege episcop în fruntea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului, căreia i s-a adăugat și Sătmarul. Amintim câteva realizări importante din activitatea sa:

– a pus piatra de temelie la 80 de noi locașuri de închinare și s-au ridicat peste 130 de biserici noi;

 – a crescut numărul preoților de la 325 la 580;

 – a hirotonit peste 400 de preoți și diaconi;

 – s-au înființat încă 3 protopopiate: Vișeu, Chioar, Oaș;

– s-au înființat 2 școli teologice liceale, în Satu Mare și Baia Mare, Secția de Teologie Ortodoxă și Asistență Socială în cadrul Universității de Nord din Baia Mare;

– a sporit numărul de mănăstiri de la 4, în anul 1990, la 30 în prezent.

S-a remarcat Citește restul acestei intrări »


POEZIA

25/07/2020

selecție text de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Poezia exprimă cel mai curat și mai înalt sentiment, tot ceea ce are omul luminat în el. O strofă de poezie face mai mult, adesea, decât un tratat întreg de filosofie. Așa cum Îngerii se exprimă sau mai bine spus, limba lor e muzica, tot astfel pentru oameni limba lor adevărată este poezia. Mai devreme sau mai târziu Lumea se va întoarce la poezie, la izvoarele ei. E prea multa lume insensibilă față de marile minuni ce le întâlnim în fiecare zi… Avem nevoie de cât mai mulți oameni cu suflet de poet. Citește restul acestei intrări »


3 Martie – Ziua Mondială a Scriitorului

02/03/2020

La mulți ani, stimați scriitori!

selecție text de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Cărțile – de Arhiepiscopul Justinian Chira

Gândurile scriitorilor, ca toate gândurile mari, ca toate paginile serioase ale cărților bune sunt crâmpeie rupte din sufletul celui ce le-a creat și de aceea aceste gânduri se citesc cu sfială și nu în fugă, ca o reclamă ieftină și banală. În vechime, orice carte era considerată sacră, chiar dacă nu avea nimic religios în ea și era citită și ascultată cu un fior de sfințenie. O carte este o ființă vie. Când pun mâna pe Sfânta Scriptură, e un contact direct cu Dumnezeu, cu Moise, cu Proorocii, cu Apostolii… Citește restul acestei intrări »


POETUL – de Arhiepiscopul Justinian Chira

02/03/2020

selecție text de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

 

Poetul rupe din el și ne hrănește pe noi, cei flămânzi de poezie și de azur. Pentru a sluji viața e trimis poetul în lume. Pentru a risipi pustiul și tristețea și umbra. Poet este fiecare om care aspiră, care visează, care gândește, care creează, care muncește, care privește și prețuiește viața în adâncime, fiecare om care se înfioară de șoaptele vântului, de murmurul izvoarelor, de vuietul furtunilor, de cântecul pasărilor, de strălucirea stelelor, de munca și dăruirea oamenilor, de cântecul și tainele vieții, de farmecul și frumusețile lumii, fiecare om care nu trece cu ochii închiși prin viață, ci vede, contemplă, se miră, întreabă… Pe toate Dumnezeu „cu înțelepciune le-a făcut” – zice David cel neîmbătrânit, cel veșnic tânăr. Pentru că neîmbătrânirea este darul tuturor poeților. Și David este cel mai mare poet. Citește restul acestei intrări »


SMERENIA

05/09/2018

Justinian Chira

selecţie text de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Smerenia izvorăşte din măreţia şi bogăţia spirituală, după cum spicul bogat în boabe stă totdeauna cu fruntea plecată spre glia căreia-i mulţumeşte… smerenia creştină este întotdeauna plină de demnitate. Citește restul acestei intrări »


In memoriam. Părintele Arhiepiscop Justinian Chira – păstorul duhovnicesc autentic şi „Patriarhul” jertfelnic al Maramureşului Ortodox Voievodal şi al Sătmarului Strămoşesc şi Românesc (1921-2016)

31/10/2016

justinian-chira

de dr. Stelian GOMBOŞ

Iată că de peste două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei, precum şi personalităţile marcante, universale şi naţionale, care au amprentat istoria, veacurile şi locurile cu activitatea, cu viaţa şi cu învăţăturile ori scrierile lor multfolositoare!

În acest sens, iată că anul acesta, din ziua de duminică, 30 octombrie 2016, ne facem părtaşi la naşterea în viaţa cea veşnică a Împărăţiei Cerurilor a unui mare cunoscător şi mărturisitor al istoriei bimilenare româneşti, totodată şi propovăduitor al dreptei credinţe creştine – Arhiepiscopul Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului, Citește restul acestei intrări »


„O teologie poetică” izvorâtă dintr-„Un ghid al frumuseții lăuntrice”

30/09/2011
„Aşa cum limba îngerilor este muzica, tot astfel pentru oameni,
limba lor adevărată este poezia.” (PS Justinian Chira)

de Delia FLOREA

Vita de vie_Justinian Chira_pictura votiva_foto_Delia Florea (1)Adesea căutăm ÎNGERI în cele mai neaşteptate locuri şi surse, uitând că ei se pot afla atât de aproape de noi!

„Printre noi sunt îngeri”, afirmă (şi o face pe bună dreptate), în cartea sa intitulată Cuvintele Părintelui – Un ghid al frumuseţii lăuntrice, preotul profesor Radu Dorin Micu, cel ce şi-a asumat (paradoxal!) postura unui „hoţ de mărgăritare” pe care ni le dăruieşte cu multă dragoste şi sensibilitate, motivat fiind de dorinţa de a răspunde printr-o modalitate de mare rafinament la „gingăşia părintească a
PS Justinian Chira precum şi de nevoia de a mărturisi că, uneori, în prezenţa Părintelui a simţit „adierea de zefir a sfinţeniei”1.

Parafrazând afirmaţia Părintelui (din acest volum) referitoare la responsabilitatea vizavi de cuvintele pe care „le trimitem în lume”, Radu Dorin Micu şi-o asumă din plin. Citește restul acestei intrări »