Lansarea ghidului de consiliere în carieră pentru adulţi şi a audiobook-ului „Darul tău este potenţialul tău”, în cadrul proiectului „ALEGE-ŢI MESERIA”

27/10/2015
Biblioteca Judeteana PETRE DULFU Baia Mare

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlu proiect: ALEGE-ŢI MESERIA – Consiliere, calificare şi recalificare pentru angajaţii din regiunile Bucureşti–Ilfov, Nord – Est şi Nord-Vest
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formarea profesională”
Beneficiar: Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi” Baia Mare
Contract POSDRU/164/2.3/S/137869

COMUNICAT DE PRESĂ

Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „Pentru voi” Baia Mare, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. NORD QUALITY CONSULTING S.R.L. a implementat în perioada mai 2014 – octombrie 2015 proiectul „ALEGE-ŢI MESERIA”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Obiectivul general al proiectului „ALEGE-ŢI MESERIA” consiliere, calificare şi recalificare pentru angajaţii din regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Nord-Vest „Şanse egale pentru toţi”, l-a reprezentat consilierea şi orientarea profesională, furnizarea de programe FPC în construcţii şi tehnologia informaţiei, pentru 728 de angajaţi din regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Nord-Vest, punându-se un mare accent pe angajaţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare. Citește restul acestei intrări »