MĂNĂSTIREA ROHIȚA – MARAMURES: ȚINUT DE BASM ȘI LEGENDĂ, SPIRITUALITATE ȘI DUMNEZEIRE

06/11/2020

de Vasile BELE

Am pornit în demersul meu scriitoricesc de la Evanghelia Duminicii a VII-a după Rusalii – Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum – Matei 9, 27-35.

În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la El orbii şi Isus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Isus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Dar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi, fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau, zicând: Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cum domnul demonilor scoate pe demoni? Şi Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor„.

De această dată, gazda noastră, va fi, mănăstirea Rohița – un ținut de basm și legendă, un ținut născut și renăscut din cenușă, în urma unui blestem rostit de către călugării trăitori în acele vremuri ale istoriei. Cerând binecuvântarea părintelui stareț, protosinghelul Vasile Filip, am pornit la drum pentru a cerceta și a afla cât mai multe lucruri frumoase și deopotrivă interesante, Citește restul acestei intrări »