VOLUNTAR LA PRONIA DIVINĂ

10/01/2015

foto_Amza Jucan_crop

de Mihai Constantin RADU

În rugăciunea de sfeştanie se spune: „Cel ce ai binecuvântat casa lui Putifar cu venirea lui Iosif”. Ştim că acest dregător Putifar ajunge al doilea om ca putere în Egipt. Deci, în care mod se manifestă binecuvântarea? Printr-un administrator bun. Prin urmare, darul unei instituţii sunt oamenii care o alcătuiesc.

Mihai Constantin Radu

Mihai Constantin Radu

În peregrinajul meu prin viaţă m-am „izbit” de acest „furnicar”, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, unde am constatat că se concentrează, împreună cu activitatea noastră pentru semenii noştri, şi dorinţa divină de a îmbunătăţi şi ajuta omul: „Tatăl meu până acum lucrează; şi Eu lucrez” (Ioan 5:17). Aşadar, Biblioteca Judeţeană din Baia Mare săvârşeşte acest act de păstrare şi înmulţire a valorilor cultural-spirituale, hrănind sufletele semenilor şi, prin aceasta, dând lui Dumnezeu „ale Sale dintru ale Sale”.

Această structură culturală a bibliotecii este un pilon al identităţii poporului român, „născut creştin”, cum spunea istoricul Mircea Păcurariu, şi un factor de formare, mai ales a generaţiei tinere, pentru care doresc şi eu să lupt.

foto_Delia Florea_BibliotecaVenirea mea ca teolog aici a fost facilitată şi de descoperirea unui colectiv frumos şi la propriu, şi la figurat, care păstrează buna-cuviinţă şi întrajutorarea, dar şi faptului că – afirm cu tărie acest lucru – într-o oarecare măsură Dumnezeu lucrează asupra instituţiei, datorită celor care o administrează, care sunt în fruntea ei şi care păstrează o legătură vie de credinţă. Toate acestea constituie un mediu şi un motiv excepţional pentru voluntariat. Citește restul acestei intrări »


„TINERE, ŢIE-ŢI SPUN: SCOALĂ-TE!” (Luca 7, 14)

04/10/2011

de Mihai Constantin RADU

Simbol religiosDeoarece este Anul European al Voluntariatului, doresc să împărtăşesc experienţa mea ca voluntar ortodox la Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, în calitate de vicepreşe­dinte vreme de trei ani.

Voluntariatul în ASCOR s-ar putea numi şi apostolat. În acest dialog între tânăr şi Hristos promovat de ONG-ul creştin, hotă­râtoare este porunca Mântuitorului Iisus Hristos la înălţarea Sa la ceruri:Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă… (Matei 28, 19-20). ŞiFericiţi cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc pe dânsul (Luca 11, 28). Această poruncă este cadrul legislativ-religios al propovăduirii, în general, şi deci este determinantă pentru ASCOR. ASCOR funcţionează în baza ei. Cuvântul lui Dumnezeu aduce mare fericire celor ce îl ascultă şi îl pun în practică. Citește restul acestei intrări »