Un Român în Florența

05/12/2017
Mircea Diudea_Claudiu Supuran

Mircea Diudea (stânga), Claudiu Supuran (dreapta)

de Mircea DIUDEA

Când vii la Florența, ești copleșit de grandoarea artelor vizuale, pictură, sculptură, de rezonanța numelor acelor titani… care s-au înălțat mai presus de timp, în eternul valorilor spiritului uman… spațiul 3D (euclidian) este comprimat la maximum între verticalele zidurilor catedralei Santa Maria del Fiore, turnul clopotului și Battistero… iar timpul rămâne nemișcat în marmora ori bronzul statuilor, în culorile frescelor renascentiste… Citește restul acestei intrări »


„[…] lutul ce înalță / Psalm cu glas smerit”. Sapiență și inspirație. Mircea Diudea, „Psalmi”, 2017

02/12/2017

Psalmi - Pagina de titlu

„Mi-ai spus să zidesc / Ce am mai drag în zidul / Care se surpa // Mi-ai spus
să primesc / Lumină din lumină / Şi că voi vedea // Iar la
răscruce / Să las să treacă vara / Dacă pot lăsa”
(Mircea Diudea, Psalmi, Psalmul 38)

de Angela-Monica JUCAN

Dreptcredincios și „simplu” om de verticalitate morală, savant – în viața de zi cu noapte – specializat în pluridimensionalitatea substanței, explorator și venerator al minunilor concretului, geniu și în comunicare, Poetul Mircea Diudea translatează eminent cunoașterea internă-extensivă a moleculei, a cubului/cristalului și intensivă a albastrului în spațiul fără margini al liricului. Realul transsubstanțiat în uman. Valențe chimice, valențe poetice. Nevăzutul. „[…] veşnicia / Timpului curbat”. De la chimia materialului, la alchimia ideii. Calcul matematic, vers numărat, pronunție impecabilă. Citește restul acestei intrări »


„Spații întoarse-n sine” (Mircea Diudea, „Cassiopeia”)

01/09/2017

 

coperta_Mircea Diudea_Cassiopeia

de Angela-Monica JUCAN

Mircea Diudea, Cassiopeia : 2014-2015 : [versuri], 2017, https://ebibliothecaseptentrionalis.files.wordpress.com/2017/08/mircea-diudea_cassiopeia3.pdf/

Textul este frumos, melodios, aparent explicit, construit în parametri logici, dar sensul profund rămâne criptic pentru majoritatea cititorilor. (Se poate citi însă şi la un nivel mai modest. Ca în acest articol.) Centrul de greutate pare să fie în semantică, nu neapărat prin transferuri de sens (metafore) – dar sânt o mulțime –, cât prin exploatarea fundamentalului din cuvânt. Multe, dacă nu chiar toate, din substantivele denumind lucruri concrete au întrebuințare noțională sau simbolică. Totală spiritualizare, de unde, diferenţe între registrul lexical şi cel contextual. Poetul, prof. univ. dr. Mircea Diudea – om de știință, specialist de înaltă performanță în esențe, în număr, în exactități și om de fastuoasă cultură umanistă – face o recristalizare a mitului prin calcule, raționamente și plăsmuiri de expresie lirică, imagini prelucrate, la care concură și modul de organizare a comunicatului și gradul de fantazare. Metasemem, metataxă, matalogism, prin urmare. Domenii ale figurilor nobile. Fără plebee figuri de metaplasmă. Citește restul acestei intrări »


„Cele mai frumoase” de Mircea Diudea (PDF)

14/08/2017

Cele mai frumoase_Mircea Diudea_2017_pag. de titlu

„Cele mai frumoase” de MIRCEA DIUDEA [Descarcă – versiunea PDF]

Pânza subțire
Ce desparte lumina
De întuneric

Lacrima scursă
Pe marginea durerii
Întru răbdare
Citește restul acestei intrări »


„Cântece de iubire” / „Songs of love” de Mircea Diudea (PDF)

05/08/2017

coperta_Mircea Diudea_Cantece de iubire

[Descarcă – versiunea PDF]

Notă la ediția bilingvă română-poloneză:

Profesor de chimie matematică și nanoștiință la Departamentul de chimie organică, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, România, Mircea Vasile Diudea este la al optulea volum de poezie (Marea şi celălalt timp [1993], Solstiţii [2005], Sipetele verii [2007], Aurul toamnei [2007], Annais [2009], Evanghelii [2010], Pann [2010]). Citește restul acestei intrări »


„Cassiopeia” de Mircea Diudea (PDF)

04/08/2017

coperta_Mircea Diudea_Cassiopeia

[Descarcă – versiunea PDF]

Mândra regină
Azvârlită pe boltă
De vrăjmașii zei

Cassiopeia
Mai mândră decât toate
Nereidele
Citește restul acestei intrări »


„Annais” de Mircea V. Diudea

03/08/2017

coperta_mircea-diudea_annais

[Descarcă – varianta PDF]

Annais (sau în horă cu îngerii)

Este o carte despre metamorfoza îngerilor în oameni (îndrăgostiţi), o pledoarie pentru Planeta verde, pentru iubirea aproapelui… devenirea prin iubire, uitarea galacticelor zodii şi pierderea lor prin raiul luncilor, prin faptele zilei… până jumătăţile orei se vor fi căutat… şi aflându-se, vor fi dorit să refacă întregul – Unul, în multipla lui repetare – să renunţe la veşnicie în favoarea „clipei veşnice”… într-o uitare de sine, în sfinţenia unei îmbrăţişări!… Citește restul acestei intrări »


POETRY – Mircea Diudea

31/07/2017

Mircea Diudea

Marea şi celălalt timp – SINCRON (Cluj) – 1993 – ISBN 973-95714-0-9 / 120 p

Solstiţii – NORYS (Reghin) – 2005 – ISBN – 973-985992-9-1 / 175 p

Persida Rugu_Mircea Diudea

Sipetele verii – LIMES (Cluj) – 2007 – ISBN – 978-973-726-233-2 / 210 p Citește restul acestei intrări »


Cassiopeia

28/07/2017

constelatia Cassiopeia

constelatia Scorpionului

de Mircea DIUDEA

1

Fericit e cel
A cărui harpă sună
Vajnic menestrel

Ci stați aproape
În noaptea cristalină
Să nu vă scape

Notă prelinsă
Din vraja lui majoră
Hora întinsă
Citește restul acestei intrări »


Mircea Diudea, „Psalmi” (2017)

26/07/2017

Mircea Diudea – Psalmi [Descarcă – varianta PDF]

Publicăm în format PDF volumul Psalmi al Domnului profesor universitar doctor Mircea Diudea.

Psalmi aduși „din largul gândurilor” pacifice.

Cititorul va găsi aici rugă-icoană de un sentimentalism spiritual sobru, fixat în comunicare esențială, în linie pură, dreaptă, și toate elementele în prim-plan – culoare de Bizanț. Imnuri deschizând o cale de liniște și de putere, încărcate cu răbdarea și curajul mineralului, iar nu tulburate în furtună. „Era o sete / În pietrele ce crapă / De soare şi vânt / Era credinţă / În lutul ce înalţă / Psalm cu glas smerit / […]”. „În gând Cuvântul / Rostit din începuturi / Iubirii prinos / În lut povara / Simţirii fără seamăn / Pe drumul pietros / Ce suie-n ceruri / Pe Golgota de patimi / Singurul Cristos”. Până la nimb. „Piatra drumului / Se şlefuia de paşii / Ce-L urmau venind”. Citește restul acestei intrări »